Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 99

1.
Zoe Ramos, Gabriel A Rothbauer, Johnathan Turner, Corbin Lewis, Kevin Morris, Eugene Billiot, Fereshteh Billiot, Yayin Fang
J Chromatogr Sci. 2019 Jan; 57(1): 54–62. Published online 2018 Aug 28. doi: 10.1093/chromsci/bmy080
PMCID:
PMC7373167
2.
Seongho Kim, Xinmin Yin, Md Aminul Islam Prodhan, Xiang Zhang, Zichun Zhong, Ikuko Kato
J Chromatogr Sci. 2019 May; 57(5): 385–396. Published online 2019 Feb 23. doi: 10.1093/chromsci/bmz011
PMCID:
PMC6478127
3.
Jason W. Flora, Celeste T. Wilkinson, James W. Wilkinson, Peter J. Lipowicz, James A. Skapars, Adam Anderson, John H. Miller
J Chromatogr Sci. 2017 Feb; 55(2): 142–148. Published online 2017 Jan 13. doi: 10.1093/chromsci/bmw157
PMCID:
PMC5253970
4.
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): NP. doi: 10.1093/chromsci/bmv221
PMCID:
PMC4890436
5.
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): NP. doi: 10.1093/chromsci/bmv201
PMCID:
PMC4890434
6.
J Chromatogr Sci. 2016 Apr; 54(4): NP. doi: 10.1093/chromsci/bmv233
PMCID:
PMC4885405
7.
J Chromatogr Sci. 2016 Apr; 54(4): NP. doi: 10.1093/chromsci/bmv210
PMCID:
PMC4885401
8.
Xinpei Li, Yuanpeng Wang, Qun Sun, Bo Xu, Zhaoqing Yang, Xinghua Wang
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): 871–877. Published online 2016 Mar 23. doi: 10.1093/chromsci/bmw018
PMCID:
PMC4890460
9.
Xue Zhou, Shurui Cao, Xianliang Li, Cunxian Xi, Xiaowen Ding, Fen Xu, Jiangtao Hu, Zhiqiong Chen
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): 858–863. Published online 2016 Feb 26. doi: 10.1093/chromsci/bmw006
PMCID:
PMC4890451
10.
Haitao Liu, Jiushi Liu, Jin Zhang, Yaodong Qi, Xiaoguang Jia, Bengang Zhang, Peigen Xiao
J Chromatogr Sci. 2016 Apr; 54(4): 618–624. Published online 2016 Feb 26. doi: 10.1093/chromsci/bmv229
PMCID:
PMC4885404
11.
Rajneet Kaur Khurana, Satish Rao, Sarwar Beg, O.P. Katare, Bhupinder Singh
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): 829–841. Published online 2016 Feb 23. doi: 10.1093/chromsci/bmw001
PMCID:
PMC4890448
12.
Manisha Singh, Poonam Malik, Ravi Bhushan
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): 842–846. Published online 2016 Feb 18. doi: 10.1093/chromsci/bmw014
PMCID:
PMC4890457
13.
Lu Wang, Xin Zheng, Wen Zhong, Jia Chen, Ji Jiang, Pei Hu
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): 713–719. Published online 2016 Feb 18. doi: 10.1093/chromsci/bmv243
PMCID:
PMC4890441
14.
Manar M. Tolba, Mohamed M. Salim
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): 776–789. Published online 2016 Feb 10. doi: 10.1093/chromsci/bmw010
PMCID:
PMC4890453
15.
Chinnalalaiah Runja, Pigili Ravi Kumar, Srinivasa Rao Avanapu
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): 759–764. Published online 2016 Feb 9. doi: 10.1093/chromsci/bmw004
PMCID:
PMC4890450
16.
Juan-ping Xie, Ji-ming Xiang, Zhong-liang Zhu
J Chromatogr Sci. 2016 Apr; 54(4): 664–669. Published online 2016 Feb 9. doi: 10.1093/chromsci/bmw007
PMCID:
PMC4885409
17.
Mohammad Saquib Hasnain, Salman Siddiqui, Shireen Rao, Priyadarsan Mohanty, Tahseen Jahan Ara, Sarwar Beg
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): 736–743. Published online 2016 Feb 8. doi: 10.1093/chromsci/bmv248
PMCID:
PMC4890445
18.
Jielan Hu, Li Zeng, Ling He, Fan You, Chengjun Sun
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): 847–857. Published online 2016 Feb 4. doi: 10.1093/chromsci/bmv246
PMCID:
PMC4890443
19.
Huanhuan Lv, Wenna Zhou, Xiaoyan Wang, Zhenhua Wang, Yourui Suo, Honglun Wang
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): 744–751. Published online 2016 Feb 3. doi: 10.1093/chromsci/bmv249
PMCID:
PMC4890446
20.
Adisorn Jettanajit, Thumnoon Nhujak
J Chromatogr Sci. 2016 May; 54(5): 720–729. Published online 2016 Jan 21. doi: 10.1093/chromsci/bmv244
PMCID:
PMC4890442

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center