Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 2075

1.
Ye Xin, Li Tang, Jing Chen, Dong Chen, Wen Wen, Fugang Han
Int J Mol Med. 2021 Mar; 47(3): 20. Published online 2021 Jan 13. doi: 10.3892/ijmm.2021.4853
PMCID:
PMC7849984
2.
Chuyi Tan, Jia Gu, Tao Li, Huan Chen, Ke Liu, Meidong Liu, Huali Zhang, Xianzhong Xiao
Int J Mol Med. 2021 Mar; 47(3): 19. Published online 2021 Jan 12. doi: 10.3892/ijmm.2021.4852
PMCID:
PMC7849980
3.
Hua Liu, Xianhu Yue, Gang Zhang
Int J Mol Med. 2021 Mar; 47(3): 6. Published online 2020 Dec 30. doi: 10.3892/ijmm.2020.4839
PMCID:
PMC7834969
4.
Youmei Zi, Yingzi Zhang, Yanwei Wu, Lina Zhang, Ru Yang, Yan Huang
Int J Mol Med. 2021 Mar; 47(3): 8. Published online 2020 Dec 31. doi: 10.3892/ijmm.2020.4841
PMCID:
PMC7834966
5.
Ye Seon Lim, Do-Young Lee, Hye-Yoon Kim, Yejin Ok, Seonyeong Hwang, Yuseok Moon, Sik Yoon
Int J Mol Med. 2021 Mar; 47(3): 4. Published online 2020 Dec 29. doi: 10.3892/ijmm.2020.4837
PMCID:
PMC7834963
6.
José João Name, Andrea Rodrigues Vasconcelos, Ana Carolina Remondi Souza, Wagner José Fávaro
Int J Mol Med. 2021 Mar; 47(3): 11. Published online 2021 Jan 4. doi: 10.3892/ijmm.2021.4844
PMCID:
PMC7834962
7.
Rehan Ahmad, Jaikee Kumar Singh, Amoolya Wunnava, Omar Al-Obeed, Maha Abdulla, Sandeep Kumar Srivastava
Int J Mol Med. 2021 Mar; 47(3): 14. Published online 2021 Jan 7. doi: 10.3892/ijmm.2021.4847
PMCID:
PMC7834960
8.
Hui Jiang, Jian Liu, Chang Fan, Jing Wang, Weiping Li
Int J Mol Med. 2021 Mar; 47(3): 17. Published online 2021 Jan 11. doi: 10.3892/ijmm.2021.4850
PMCID:
PMC7834957
9.
Huiyu Xiao, Jiepeng Chen, Lili Duan, Shuzhuang Li
Int J Mol Med. 2021 Mar; 47(3): 2. Published online 2020 Dec 29. doi: 10.3892/ijmm.2020.4835
PMCID:
PMC7834955
10.
Hee Ju Kim, Ok-Hee Kim, Ha-Eun Hong, Sang Chul Lee, Say-June Kim
Int J Mol Med. 2021 Mar; 47(3): 15. Published online 2021 Jan 8. doi: 10.3892/ijmm.2021.4848
PMCID:
PMC7834954
11.
Ilaria Grossi, Annalisa Radeghieri, Lucia Paolini, Vanessa Porrini, Andrea Pilotto, Alessandro Padovani, Alessandra Marengoni, Alessandro Barbon, Arianna Bellucci, Marina Pizzi, Alessandro Salvi, Giuseppina De Petro
Int J Mol Med. 2021 Feb; 47(2): 533–546. Published online 2020 Dec 2. doi: 10.3892/ijmm.2020.4806
PMCID:
PMC7797475
12.
Feng Zhu, Rong Niu, Xiaoliang Shao, Xiaonan Shao
Int J Mol Med. 2021 Feb; 47(2): 523–532. Published online 2020 Dec 14. doi: 10.3892/ijmm.2020.4816
PMCID:
PMC7797468
13.
Wenyu Dai, Manyi Wang, Peiqi Wang, Ji Wen, Jiangyue Wang, Sa Cha, Xueling Xiao, Yiruo He, Rui Shu, Ding Bai
Int J Mol Med. 2021 Feb; 47(2): 607–620. Published online 2020 Dec 22. doi: 10.3892/ijmm.2020.4827
PMCID:
PMC7797466
14.
Yihao Tian, Zunlei Gong, Rui Zhao, Yue Zhu
Int J Mol Med. 2021 Feb; 47(2): 633–642. Published online 2020 Dec 16. doi: 10.3892/ijmm.2020.4820
PMCID:
PMC7797465
15.
Bin Pan, Tianqun Huo, Menghan Cao, Li Jing, Xuanxiang Luo, Zhe Qu, Hu Feng, Feng Yuan, Kaijin Guo
Int J Mol Med. 2021 Feb; 47(2): 688–698. Published online 2020 Dec 3. doi: 10.3892/ijmm.2020.4809
PMCID:
PMC7797459
16.
Jizhen Wang, Junmin Chen, Dongbiao Qiu, Zhiyong Zeng
Int J Mol Med. 2021 Feb; 47(2): 643–658. Published online 2020 Dec 24. doi: 10.3892/ijmm.2020.4831
PMCID:
PMC7797453
17.
Xiaoyun Yang, Jianjun Wang, Huaifang Li, Yi Sun, Xiaowen Tong
Int J Mol Med. 2021 Feb; 47(2): 668–676. Published online 2020 Dec 1. doi: 10.3892/ijmm.2020.4804
PMCID:
PMC7797451
18.
Guibin Chen, Yanhong Yang, Wanwan Liu, Li Huang, Lanxiang Yang, Yuting Lei, Huijuan Wu, Zili Lei, Jiao Guo
Int J Mol Med. 2021 Feb; 47(2): 621–632. Published online 2020 Dec 10. doi: 10.3892/ijmm.2020.4815
PMCID:
PMC7797445
19.
Miguel A. Ortega, Oscar Fraile-Martínez, Cielo García-Montero, Sandra García-Gallego, Lara Sánchez-Trujillo, Diego Torres-Carranza, Miguel Ángel Álvarez-Mon, Leonel Pekarek, Natalio García-Honduvilla, Julia Bujan, Melchor Álvarez-Mon, Ángel Asúnsolo, Basilio De La Torre
Int J Mol Med. 2021 Feb; 47(2): 415–434. Published online 2020 Dec 22. doi: 10.3892/ijmm.2020.4828
PMCID:
PMC7797443
20.
Yongsheng Jiang, Rui Li, Chunchan Han, Lijiang Huang
Int J Mol Med. 2021 Feb; 47(2): 463–474. Published online 2020 Dec 15. doi: 10.3892/ijmm.2020.4818
PMCID:
PMC7797433

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center