U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 16310

1.
Patrizia Benzoni, Lorenzo Da Dalt, Noemi Elia, Vera Popolizio, Alessandro Cospito, Federica Giannetti, Patrizia Dell’Era, Morten S. Olesen, Annalisa Bucchi, Mirko Baruscotti, Giuseppe Danilo Norata, Andrea Barbuti
Front Physiol. 2023; 14: 1250951. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.3389/fphys.2023.1250951
PMCID:
PMC10679737
2.
Hanna Kmita, Graziano Pinna, Volodymyr I. Lushchak
Front Physiol. 2023; 14: 1266575. Published online 2023 Nov 13. doi: 10.3389/fphys.2023.1266575
PMCID:
PMC10679466
3.
Frontiers Production Office
Front Physiol. 2023; 14: 1331650. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphys.2023.1331650
PMCID:
PMC10673690
4.
Bin Wang, Jianping Chen, Maofeng Wang
Front Physiol. 2023; 14: 1288226. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphys.2023.1288226
PMCID:
PMC10665857
5.
Wenmei Wu, Luobin Lin, Yuntao Zhao, Huaqin Li, Rongxin Zhang
Front Physiol. 2023; 14: 1281555. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphys.2023.1281555
PMCID:
PMC10665574
6.
Ankita Dash, Akanksha Salkar, Mehar Un Nissa, Prashant Makwana, Arundhati Athalye, Swapneil Parikh, Sanjeeva Srivastava, Firuza Parikh
Front Physiol. 2023; 14: 1212959. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.3389/fphys.2023.1212959
PMCID:
PMC10665489
7.
Andressa C. S. Sobrinho, Cicero Jonas R. Benjamim, Mariana Luciano de Almeida, Guilherme da Silva Rodrigues, Laryssa Grazielle Feitosa Lopes, João Gabriel Ribeiro de Lima, Carlos Roberto Bueno Júnior
Front Physiol. 2023; 14: 1172780. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.3389/fphys.2023.1172780
PMCID:
PMC10664174
8.
Shuang Wu, Weizheng Guan, Huan Zhao, Guangqiao Li, Yufu Zhou, Bo Shi, Xiaochun Zhang
Front Physiol. 2023; 14: 1277383. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3389/fphys.2023.1277383
PMCID:
PMC10663334
9.
Manoocher Soleimani
Front Physiol. 2023; 14: 1289388. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3389/fphys.2023.1289388
PMCID:
PMC10663234
10.
Yang Zhang, Xinlei Xu, Wangyang Ji, Shangzong Qi, Qiang Bao, Zhi Cao, Wei Liu, Yong Zhang, Yu Zhang, Qi Xu, Guohong Chen
Front Physiol. 2023; 14: 1291202. Published online 2023 Nov 8. doi: 10.3389/fphys.2023.1291202
PMCID:
PMC10663212
11.
Wei Zhang, Su juan Chen, Li ya Guo, Zijing Zhang, Jia bin Zhang, Xiao meng Wang, Xiang bo Meng, Min ying Zhang, Ke ke Zhang, Lin lin Chen, Yi wei Li, Yuliang Wen, Lei Wang, Jian he Hu, Yue yu Bai, Xiao jian Zhang
Front Physiol. 2023; 14: 1288669. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fphys.2023.1288669
PMCID:
PMC10662090
12.
Linda Ammann, Paweł Chmura
Front Physiol. 2023; 14: 1212573. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fphys.2023.1212573
PMCID:
PMC10661947
13.
Pamela K. Den Besten, Thomas G. H. Diekwisch
Front Physiol. 2023; 14: 1323504. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.3389/fphys.2023.1323504
PMCID:
PMC10661229
14.
Shuwei Weng, Jin Chen, Chen Ding, Die Hu, Wenwu Liu, Yanyi Yang, Daoquan Peng
Front Physiol. 2023; 14: 1295371. Published online 2023 Nov 6. doi: 10.3389/fphys.2023.1295371
PMCID:
PMC10657816
15.
Wanwan Huang, Han Zhang, Yu Cheng, Xiongwen Quan
Front Physiol. 2023; 14: 1241370. Published online 2023 Nov 3. doi: 10.3389/fphys.2023.1241370
PMCID:
PMC10656763
16.
Runjiang Ke, Youhua He, Chaohao Chen
Front Physiol. 2023; 14: 1275750. Published online 2023 Nov 3. doi: 10.3389/fphys.2023.1275750
PMCID:
PMC10654971
17.
Nan Mu, Zonghan Lyu, Mostafa Rezaeitaleshmahalleh, Cassie Bonifas, Jordan Gosnell, Marcus Haw, Joseph Vettukattil, Jingfeng Jiang
Front Physiol. 2023; 14: 1209659. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.3389/fphys.2023.1209659
PMCID:
PMC10653444
18.
Keyan Cao, Mingrui Wang
Front Physiol. 2023; 14: 1239453. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.3389/fphys.2023.1239453
PMCID:
PMC10653302
19.
Yuwares Malila
Front Physiol. 2023; 14: 1291323. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.3389/fphys.2023.1291323
PMCID:
PMC10652411
20.
A. K. Grotle, J. V. Langlo, E. Holsbrekken, A. J. Stone, H. Tanaka, P. J. Fadel
Front Physiol. 2023; 14: 1287392. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.3389/fphys.2023.1287392
PMCID:
PMC10652405

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center