U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 8942

1.
Youran Li, Pei Xiao, Rong Cao, Jun Le, Qiao Xu, Fangfei Xiao, Lin Ye, Xufei Wang, Yizhong Wang, Ting Zhang
Front Pediatr. 2024; 12: 1369823. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fped.2024.1369823
PMCID:
PMC11112010
2.
Wen Wang, Li Xu, Jingsheng Wu, Weiyong Liu, Jiao Jin, Jing Huang, Zhongjin Xu, Yali Huang, Bai Li, Yufeng Liu, Qing Zhang, Min Zhou, Jie Peng, Qun Hu
Front Pediatr. 2024; 12: 1366990. Published online 2024 May 9. doi: 10.3389/fped.2024.1366990
PMCID:
PMC11111977
3.
Elisa Wirthgen, Frank Weber, Laura Kubickova-Weber, Benjamin Schiller, Sarah Schiller, Michael Radke, Jan Däbritz
Front Pediatr. 2024; 12: 1420531. Published online 2024 May 8. doi: 10.3389/fped.2024.1420531
PMCID:
PMC11109425
4.
Ömer Özer, Osman Uyhan, Erhan Devrilmez, İlkay Orhan, Mert Bilgiç, Alkan Uğurlu, Ekrem Yasin Tabak, Oğuzhan Yüksel, Aydın Şentürk, Ayla Karakullukçu, Nebahat Eler, Kürşat Özcan, Selçuk Akpınar
Front Pediatr. 2024; 12: 1300613. Published online 2024 May 7. doi: 10.3389/fped.2024.1300613
PMCID:
PMC11106473
5.
Yaregal Semanew, Eleny Tesfaye, Debrework Tesgera
Front Pediatr. 2024; 12: 1381010. Published online 2024 May 7. doi: 10.3389/fped.2024.1381010
PMCID:
PMC11106434
6.
Shahla M. Jilani, Jonathan M. Davis, David Goldstein, Matthew Grossman, Lauren M. Jansson, Mishka Terplan, Hendrée E. Jones
Front Pediatr. 2024; 12: 1349102. Published online 2024 May 7. doi: 10.3389/fped.2024.1349102
PMCID:
PMC11106404
7.
Matheus F. P. T. van Rens, Kevin Hugill, Robin van der Lee, Airene L. V. Francia, Fredericus H. J. van Loon, Mohammad A. A. Bayoumi
Front Pediatr. 2024; 12: 1395395. Published online 2024 May 2. doi: 10.3389/fped.2024.1395395
PMCID:
PMC11096449
8.
Rachna R. Mamidi, Cindy T. McEvoy
Front Pediatr. 2024; 12: 1371710. Published online 2024 May 1. doi: 10.3389/fped.2024.1371710
PMCID:
PMC11094359
9.
Federico Baltar, Camila Simoes, Francisco Garagorry, Martín Graña, Soledad Rodríguez, María Haydée Aunchayna, Alejandra Tapié, Alfredo Cerisola, Gabriel González, Hugo Naya, Lucía Spangenberg, Víctor Raggio
Front Pediatr. 2024; 12: 1379254. Published online 2024 May 1. doi: 10.3389/fped.2024.1379254
PMCID:
PMC11094295
10.
Raquel Dos Santos Martins, Jan B. F. Hulscher, Albert Timmer, Elisabeth M. W. Kooi, Klaas Poelstra
Front Pediatr. 2024; 12: 1401090. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.3389/fped.2024.1401090
PMCID:
PMC11091495
11.
Goutom Banik, M. A. Halim, Abu Sayeed Md. Abdullah, Irtifa Oishee, Carolyn Boyce, Sanjoy Kumer Dey, Md Abdul Mannan, Sadeka Choudhury Moni, Mohammad Kamrul Hassan Shabuj, Ismat Jahan, Rumpa Mani Chowdhury, Sharmin Afroze, Steve Wall, Mohammod Shahidullah
Front Pediatr. 2024; 12: 1359406. Published online 2024 Apr 29. doi: 10.3389/fped.2024.1359406
PMCID:
PMC11089189
12.
Denghui Wang, Mengjie Cui, Xiangyang Chu, Xiaojiang Han, Pengpeng Liu, Xiang Zhao, Yingzhong Fan
Front Pediatr. 2024; 12: 1305456. Published online 2024 Apr 29. doi: 10.3389/fped.2024.1305456
PMCID:
PMC11089135
13.
Yanjun Wang, Ling Hang, Weihua Shou, Cuifen Li, Fangling Dong, Xingxing Feng, Ruohong Jin, Bin Li, Shufang Xiao
Front Pediatr. 2024; 12: 1363728. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.3389/fped.2024.1363728
PMCID:
PMC11084280
14.
Gebremariam Adbela, Hanan Abdurahman, Saba Hailu, Mulualem Keneni, Ahmed Mohammed, Fitsum Weldegebreal
Front Pediatr. 2024; 12: 1296193. Published online 2024 Apr 26. doi: 10.3389/fped.2024.1296193
PMCID:
PMC11083156
15.
Laura Mercer-Rosa, Emmanuelle Favilla
Front Pediatr. 2024; 12: 1137131. Published online 2024 Apr 26. doi: 10.3389/fped.2024.1137131
PMCID:
PMC11082288
16.
Marianne J. Mullane, Hannah M. Thomas, Jonathan R. Carapetis, Catalina Lizama, Wesley Billingham, Matthew N. Cooper, Christine Everest, Claudia R. Sampson, Nelly Newall, Sarah Pearce, Francis Lannigan, Eamonn McNulty, Rebecca Cresp, Ariel O. Mace, Tina Barrow, Asha C. Bowen
Front Pediatr. 2024; 12: 1367060. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.3389/fped.2024.1367060
PMCID:
PMC11079290
17.
Sophia Jan, Robert Katz, David Fagan, Telmo Santos, Joanna C. Beachy, Caren Steinway, Jack Chen, Alina Tsouristakis, Briana Mancenido, Christy Leung, Emily Moore, Estelle Wilson, Lorna Lin, Michael Harte, Michelle Katzow, Lorry G. Rubin
Front Pediatr. 2024; 12: 1381104. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.3389/fped.2024.1381104
PMCID:
PMC11079207
18.
Yufan Yang, Yueqi He, Jiaotian Huang, Haipeng Yan, Xinping Zhang, Zhenghui Xiao, Xiulan Lu
Front Pediatr. 2024; 12: 1325471. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.3389/fped.2024.1325471
PMCID:
PMC11079195
19.
Evita Karianni Bermanshah Ifran, Badriul Hegar, Rinawati Rohsiswatmo, Wresti Indriatmi, Tetty Yuniarti, Najib Advani, Dewi Irawati Soeria Santoso, Marshita Masui, Hardya Gustada Hikmahrachim, Koen Huysentruyt, Yvan Vandenplas
Front Pediatr. 2024; 12: 1370361. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.3389/fped.2024.1370361
PMCID:
PMC11079181
20.
Xin-Lu Hu, Ting-Ting Zhu, Hui Wang, Cui Hou, Jun-Cheng Ni, Zhuo-Fan Zhang, Xiao-Chen Li, Hao Peng, Hong Li, Ling Sun, Qiu-Qin Xu
Front Pediatr. 2024; 12: 1388921. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.3389/fped.2024.1388921
PMCID:
PMC11079171

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center