U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 15776

1.
Qiongli Fan, Mengying Ding, Wang Cheng, LiSha Su, Yuping Zhang, Quanxing Liu, Zhifeng Wu
Front Neurol. 2024; 15: 1387060. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fneur.2024.1387060
PMCID:
PMC11188925
2.
Danuta Z. Loesch, Anna Atkinson, Deborah A. Hall, Flora Tassone, Paige Stimpson, Elsdon Storey
Front Neurol. 2024; 15: 1401286. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fneur.2024.1401286
PMCID:
PMC11188871
3.
Zhongnan Yan, Xiaolei Li, Bin Xia, Chaolin Xue, Yuangang Wang, Hongmin Che, Dongqing Shen, Shiwen Guo
Front Neurol. 2024; 15: 1384320. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fneur.2024.1384320
PMCID:
PMC11188394
4.
Kun-Lin Pu, Hong Kang, Li Li
Front Neurol. 2024; 15: 1400557. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fneur.2024.1400557
PMCID:
PMC11187347
5.
Menghan Yang, Yingying Zhang, Tianyu Zhang, Huanyu Zhou, Jiechuan Ren, Dong Zhou, Tianhua Yang
Front Neurol. 2024; 15: 1373125. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fneur.2024.1373125
PMCID:
PMC11187336
6.
Federico Bruno, Pierfrancesco Badini, Antonio Innocenzi, Gennaro Saporito, Alessia Catalucci, Patrizia Sucapane, Antonio Barile, Ernesto Di Cesare, Carmine Marini, Francesca Pistoia, Alessandra Splendiani
Front Neurol. 2024; 15: 1356613. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fneur.2024.1356613
PMCID:
PMC11187326
7.
Spyridon Konitsiotis, Athanasia Alexoudi, Panagiotis Zikos, Christos Sidiropoulos, George Tagaris, Georgia Xiromerisiou, Konstantinos Tsamis, Nicholas Kostikis, Foivos Kanellos, Adamantios Ntanis, Spyridon Kontaxis, George Rigas
Front Neurol. 2024; 15: 1415970. Published online 2024 Jun 6. doi: 10.3389/fneur.2024.1415970
PMCID:
PMC11187095
8.
Stina Saunders, Joyce Gomes-Osman, Ali Jannati, Marissa Ciesla, Russell Banks, John Showalter, Graciela Muniz-Terrera, Saturnino Luz, Craig Ritchie, Álvaro Pascual-Leone
Front Neurol. 2024; 15: 1387206. Published online 2024 Jun 5. doi: 10.3389/fneur.2024.1387206
PMCID:
PMC11186480
9.
Lei-Yun Wu, Yuan-Yuan Lu, Shuang-Shuang Zheng, Ya-Dong Cui, Jie Lu, Ai-Hua Zhang
Front Neurol. 2024; 15: 1347682. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fneur.2024.1347682
PMCID:
PMC11185126
10.
Pengfei Wu, Paziliya Akram, Kaheerman Kadeer, Maimaitili Aisha, Xiaojiang Cheng, Zengliang Wang, Aierpati Maimaiti
Front Neurol. 2024; 15: 1349137. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fneur.2024.1349137
PMCID:
PMC11184162
11.
Wei Li, Guo-hui Lin, Hong-hong Li, Peng-bo Zhou, Yue-yang Chen, Hong-tao Sun, He-cheng Chen
Front Neurol. 2024; 15: 1365876. Published online 2024 Jun 4. doi: 10.3389/fneur.2024.1365876
PMCID:
PMC11183822
12.
Kentaro Suzuki, Hidetaka Onodera, Rie Sugiyama, Seiji Okubo, Naoto Kimura, Shogo Kaku, Rieko Seki, Satoshi Fujita, Koichi Nomura, Taiki Takagiwa, Izumi Katafuchi, Homare Nakamura, Takuya Kanamaru, Momoyo Oda, Shohei Kimura, Shota Sonoda, Hiroto Kakita, Toshiaki Otsuka, Kazumi Kimura
Front Neurol. 2024; 15: 1393345. Published online 2024 Jun 3. doi: 10.3389/fneur.2024.1393345
PMCID:
PMC11181348
13.
Chunlei Tian, Lingyong Xiao, Ruiyu Li, Yinghui Chang, Zhe Lv, Lanping Li, Shiqing Zhao, Xiaoyu Dai
Front Neurol. 2024; 15: 1367654. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fneur.2024.1367654
PMCID:
PMC11178104
14.
Shishi Chen, Hongxiang Jiang, Peidong He, Xiangjun Tang, Qianxue Chen
Front Neurol. 2024; 15: 1393733. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fneur.2024.1393733
PMCID:
PMC11178102
15.
Ghada Jouira, Dan Iulian Alexe, Cristina Elena Moraru, Ghazi Rekik, Cristina Ioana Alexe, Marius Alin Marinău, Sonia Sahli
Front Neurol. 2024; 15: 1385286. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fneur.2024.1385286
PMCID:
PMC11176554
16.
Yan Wang, Li Yang, Wei Liu, Qianhui Zhou, Meiling Huang, Leyao Zou, Zhen Feng, Yang Bai
Front Neurol. 2024; 15: 1418937. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fneur.2024.1418937
PMCID:
PMC11176550
17.
Yalin Zheng, Yu Shen, Renzhi Feng, Weiyin Hu, Peng Huang
Front Neurol. 2024; 15: 1401256. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fneur.2024.1401256
PMCID:
PMC11176542
18.
Tianmi Yang, Qianqian Wei, Chunyu Li, Ruwei Ou, Junyu Lin, Yangfan Cheng, Yi Xiao, Huifang Shang
Front Neurol. 2024; 15: 1405275. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fneur.2024.1405275
PMCID:
PMC11176427
19.
Xiao Sun, Lei Chen, Na Hu, Wenping Xiong, Yingjun Wang, Kunpeng Lu, Fujia Duan, Haibo Wang, Mingming Wang
Front Neurol. 2024; 15: 1410516. Published online 2024 May 31. doi: 10.3389/fneur.2024.1410516
PMCID:
PMC11176423
20.
Lotte E. S. Hardeman, Daphne J. Geerse, Eva M. Hoogendoorn, Jorik Nonnekes, Melvyn Roerdink
Front Neurol. 2024; 15: 1373740. Published online 2024 May 30. doi: 10.3389/fneur.2024.1373740
PMCID:
PMC11172158

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center