U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 13896

1.
Laura Boswell, Arturo Vega-Beyhart, Miquel Blasco, Luis F. Quintana, Gabriela Rodríguez, Daniela Díaz-Catalán, Carme Vilardell, María Claro, Mireia Mora, Antonio J. Amor, Gregori Casals, Felicia A. Hanzu
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1282564. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.3389/fendo.2024.1282564
PMCID:
PMC11024788
2.
Kaylie A. Flores, Jorge L. Pérez-Moreno, David S. Durica, Donald L. Mykles
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1379231. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.3389/fendo.2024.1379231
PMCID:
PMC11024359
3.
Alisher Ikramov, Shakhnoza Mukhtarova, Raisa Trigulova, Dilnoza Alimova, Saodat Abdullaeva
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1305640. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.3389/fendo.2024.1305640
PMCID:
PMC11024317
4.
Mobin Azami, Asra Moradkhani, Maryam Afraie, Lotfolah Saed, Mohammad Amin Tapak, Kimya Khoramipoor, Sorour Khateri, Yousef Moradi
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1320468. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.3389/fendo.2024.1320468
PMCID:
PMC11022848
5.
Xuejiao Wei, Mengtuan Long, Zhongyu Fan, Yue Hou, Liming Yang, Zhihui Qu, Yujun Du
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1336142. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.3389/fendo.2024.1336142
PMCID:
PMC11022284
6.
Mor-Li Hartman, Mohammed S. Razzaque
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1391096. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.3389/fendo.2024.1391096
PMCID:
PMC11021768
7.
Erika Bastos Lima Freire, Catarina Brasil d’Alva, Mayara Ponte Madeira, Grayce Ellen da Cruz Paiva Lima, Virginia Oliveira Fernandes, Lindenberg Barbosa Aguiar, Leonardo Barreira Portella, Renan Galvão Ozório, Clarisse Mourão Melo Ponte, Ana Paula Dias Rangel Montenegro, Renan Magalhães Montenegro Junior
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1326700. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.3389/fendo.2024.1326700
PMCID:
PMC11021684
8.
Jia-hui Chen, Yu-Qing Zhang, Tian-tong Zhu, Qian Zhang, Ao-xue Zhao, Ying Huang
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1299686. Published online 2024 Apr 3. doi: 10.3389/fendo.2024.1299686
PMCID:
PMC11021584
9.
Valeria Castorani, Andrea Rigamonti, Giulio Frontino, Elisa Morotti, Federica Sandullo, Francesco Scialabba, Francesca Arrigoni, Benedetta Dionisi, Riccardo Foglino, Camilla Morosini, Gabriele Olivieri, Riccardo Bonfanti
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1243565. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3389/fendo.2024.1243565
PMCID:
PMC11019566
10.
Jianmei Zhang, Suhong Yang, Yan Zhang, Fei Liu, Lili Hao, Lianshu Han
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1343977. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3389/fendo.2024.1343977
PMCID:
PMC11019388
11.
Chunfang Yan, Zhaoxia Zhang, Guanghua Zhang, Han Liu, Ruiqi Zhang, Guiqin Liu, Jing Rao, Weihua Yang, Bin Sun
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1365350. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3389/fendo.2024.1365350
PMCID:
PMC11019375
12.
Luqing Jiang, Lei Li, Zichen Xu, Yu Tang, Ying Zhai, Xia Fu, Daoqin Liu, Qiwen Wu
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1360874. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3389/fendo.2024.1360874
PMCID:
PMC11018972
13.
Noam Cohen-Rothschild, Naama Mizrahi, Berta Levavi-Sivan
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1369043. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3389/fendo.2024.1369043
PMCID:
PMC11018968
14.
Alyssa C. Smith, Daniel Smilek
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1335384. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3389/fendo.2024.1335384
PMCID:
PMC11018928
15.
Youjun Rong, Rong Ma, Yanjun Zhang, Zhenhua Guo
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1361100. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3389/fendo.2024.1361100
PMCID:
PMC11018883
16.
Chao Zhu, Shengnan Li
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1363748. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3389/fendo.2024.1363748
PMCID:
PMC11010637
17.
Ariane Zamarioli, Melissa A. Kacena, José B. Volpon
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1395485. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3389/fendo.2024.1395485
PMCID:
PMC11007643
18.
Jun Zhang, Liang Xia, Jiayi Liu, Xiaoying Niu, Jun Tang, Jianguo Xia, Yongkang Liu, Weixiao Zhang, Zhipeng Liang, Xueli Zhang, Guangyu Tang, Lin Zhang
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1370838. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3389/fendo.2024.1370838
PMCID:
PMC11007145
19.
Yating Gao, Zhenghong Li, Yiming Wang, Haoling Zhang, Ke Huang, Yujie Fu, Shanqiong Xu, Qingna Li, Xingfang Liu, Guangde Zhang
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1324782. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fendo.2024.1324782
PMCID:
PMC11004434
20.
Yang Ping, Jianing Liu, Lihong Wang, Hongbin Qiu, Yu Zhang
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1308016. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fendo.2024.1308016
PMCID:
PMC11004430

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center