Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 148

1.
Tao Wang, Xi Yu, Jian Lin, Cong Qin, Tao Bai, Tao Xu, Lei Wang, Xiuheng Liu, Shenglan Li
Cell Reprogram. 2019 Dec 1; 21(6): 331–338. Published online 2019 Dec 4. doi: 10.1089/cell.2019.0047
PMCID:
PMC6918853
2.
Sumito Isogai, Naoki Yamamoto, Noriko Hiramatsu, Yasuhiro Goto, Masamichi Hayashi, Masashi Kondo, Kazuyoshi Imaizumi
Cell Reprogram. 2018 Dec 1; 20(6): 347–355. Published online 2018 Dec 3. doi: 10.1089/cell.2018.0024
PMCID:
PMC6302673
3.
Bethany R. Mordhorst, Stephanie L. Murphy, Martin Schauflinger, Shirley Rojas Salazar, Tieming Ji, Susanta K. Behura, Kevin D. Wells, Jonathan A. Green, Randall S. Prather
Cell Reprogram. 2018 Aug 1; 20(4): 225–235. Published online 2018 Aug 1. doi: 10.1089/cell.2018.0008
PMCID:
PMC6088251
4.
Hongran Wang, Shuying Zhao, Michelle Barton, Todd Rosengart, Austin J. Cooney
Cell Reprogram. 2018 Feb 1; 20(1): 27–37. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1089/cell.2017.0031
PMCID:
PMC5824656
5.
Hila Naaman, Tatiana Rabinski, Avi Yizhak, Solly Mizrahi, Yonat Shemer Avni, Ran Taube, Bracha Rager, Yacov Weinstein, Glenn Rall, Jacob Gopas, Rivka Ofir
Cell Reprogram. 2018 Feb 1; 20(1): 17–26. Published online 2018 Feb 1. doi: 10.1089/cell.2017.0034
PMCID:
PMC5804099
6.
Stefan Wagner, Alison Cullum, David N. Wells, Götz Laible
Cell Reprogram. 2017 Dec 1; 19(6): 331–336. Published online 2017 Dec 1. doi: 10.1089/cell.2017.0018
PMCID:
PMC5725634
7.
Abdalla A. Lawag, Jennifer M. Napper, Caroline A. Hunter, Nickolas A. Bacon, Seth Deskins, Manaf El-hamdani, Sarah-Leigh Govender, Emine C. Koc, Vincent E. Sollars
Cell Reprogram. 2017 Oct 1; 19(5): 311–323. Published online 2017 Oct 1. doi: 10.1089/cell.2017.0001
PMCID:
PMC5650721
8.
Robin L. Webb, Amalia Gallegos-Cárdenas, Colette N. Miller, Nicholas J. Solomotis, Hong-Xiang Liu, Franklin D. West, Steven L. Stice
Cell Reprogram. 2017 Apr 1; 19(2): 88–94. Published online 2017 Apr 1. doi: 10.1089/cell.2016.0057
PMCID:
PMC6016089
9.
Yani Zhang, Yingjie Wang, Qisheng Zuo, Dong Li, Wenhui Zhang, Chao Lian, Beibei Tang, Tianrong Xiao, Man Wang, Kehua Wang, Bichun Li
Cell Reprogram. 2016 Nov 1; 18(6): 401–410. Published online 2016 Nov 1. doi: 10.1089/cell.2016.0019
PMCID:
PMC5144864
10.
Juan M. Pérez Sáez, Leonardo E. Bussmann, J. Lino Barañao, Ursula A. Bussmann
Cell Reprogram. 2016 Jun 1; 18(3): 154–161. doi: 10.1089/cell.2016.0015
PMCID:
PMC4900192
11.
Tianbin Liu, Hongwei Dou, Xi Xiang, Lin Li, Yong Li, Lin Lin, Xinzhi Pang, Yijie Zhang, Yu Chen, Jing Luan, Ying Xu, Zhenzhen Yang, Wenxian Yang, Huan Liu, Feida Li, Hui Wang, Huanming Yang, Lars Bolund, Gabor Vajta, Yutao Du
Cell Reprogram. 2015 Dec 1; 17(6): 463–471. doi: 10.1089/cell.2015.0037
PMCID:
PMC4677548
12.
Syed Mohmad Shah, Neha Saini, Syma Ashraf, Mohammad Zandi, Radhey Sham Manik, Suresh Kumar Singla, Prabhat Palta, Manmohan Singh Chauhan
Cell Reprogram. 2015 Aug 1; 17(4): 306–322. doi: 10.1089/cell.2014.0098
PMCID:
PMC4529090
13.
Pankaj K. Madheshiya, Amol A. Sahare, Basanti Jyotsana, Karn P. Singh, Monika Saini, Anuj K. Raja, Sakshi Kaith, Suresh K. Singla, Manmohan S. Chauhan, Radhey S. Manik, Prabhat Palta
Cell Reprogram. 2015 Jun 1; 17(3): 160–169. doi: 10.1089/cell.2014.0097
PMCID:
PMC4487680
14.
Tadahito Saito, Shinsuke Ohba, Fumiko Yano, Ichiro Seto, Yoshiyuki Yonehara, Tsuyoshi Takato, Toru Ogasawara
Cell Reprogram. 2015 Jun 1; 17(3): 227–234. doi: 10.1089/cell.2014.0059
PMCID:
PMC4487263
15.
Yanjun Huan, Hongmei Wang, Zhanfeng Wu, Jiguang Zhang, Jiang Zhu, Zhonghua Liu, Hongbin He
Cell Reprogram. 2015 Jun 1; 17(3): 191–198. doi: 10.1089/cell.2014.0103
PMCID:
PMC4487246
16.
Sushil K. Mohapatra, Anjit Sandhu, Venkata S. Neerukattu, Karn P. Singh, Naresh L. Selokar, Suresh K. Singla, Manmohan S. Chauhan, Radhey S. Manik, Prabhat Palta
Cell Reprogram. 2015 Apr 1; 17(2): 141–150. doi: 10.1089/cell.2014.0077
PMCID:
PMC4378879
17.
Naresh L. Selokar, Monika Saini, Himanshu Agrawal, Prabhat Palta, Manmohan S. Chauhan, Radheysham Manik, Suresh K. Singla
Cell Reprogram. 2015 Apr 1; 17(2): 89–94. doi: 10.1089/cell.2014.0056
PMCID:
PMC4378840
18.
Hidehiko Ogawa, Hiroyuki Watanabe, Atsushi Fukuda, Tomohiro Kono
Cell Reprogram. 2015 Apr 1; 17(2): 115–123. doi: 10.1089/cell.2014.0073
PMCID:
PMC4378359
19.
Yonglong Guo, Qing Liu, Yan Yang, Xiaoling Guo, Ruiling Lian, Shanyi Li, Chan Wang, Shiqi Zhang, Jiansu Chen
Cell Reprogram. 2015 Feb 1; 17(1): 77–87. doi: 10.1089/cell.2014.0070
PMCID:
PMC4312880
20.
Hongzhi Zhao, Timothy J. Davies, Jiaolin Ning, Yanxu Chang, Patty Sachamitr, Susanne Sattler, Paul J. Fairchild, Fang-Ping Huang
Cell Reprogram. 2015 Feb 1; 17(1): 7–18. doi: 10.1089/cell.2014.0046
PMCID:
PMC4312798

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center