Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 131

1.
E.A.S. Bergbower, C. Boinot, I. Sabirzhanova, W.B. Guggino, L. Cebotaru
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2018; 45(2): 639–655. Published online 2018 Jan 29. doi: 10.1159/000487120
PMCID:
PMC5861351
2.
Jihong Xing, Jianhua Li
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2017; 44(1): 163–171. Published online 2017 Nov 6. doi: 10.1159/000484624
PMCID:
PMC5767530
3.
Xingsheng Ren, Feng Zhang, Mingxia Zhao, Zhenzhen Zhao, Shuo Sun, Dustin R Fraidenburg, Haiyang Tang, Ying Han
Cell Physiol Biochem. 2017; 42(6): 2523–2539. Published online 2017 Aug 23. doi: 10.1159/000480214
PMCID:
PMC6022399
4.
Jihong Xing, Jianhua Li
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2017; 42(6): 2307–2317. Published online 2017 Aug 17. doi: 10.1159/000480003
PMCID:
PMC5706454
5.
Junjie Xiao, Rongrong Gao, Yihua Bei, Yanli Zhou, Haifeng Zhang, Jinzhe Zhou, Jiahong Xu, Jingfa Jiang, Saumya Das, Xinli Li
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2017; 41(3): 865–874. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.1159/000459899
PMCID:
PMC5509048
6.
Corina T. Madreiter-Sokolowski, Benjamin Gottschalk, Warisara Parichatikanond, Emrah Eroglu, Christiane Klec, Markus Waldeck-Weiermair, Roland Malli, Wolfgang F. Graier
Cell Physiol Biochem. 2016; 39(4): 1404–1420. Published online 2016 Sep 9. doi: 10.1159/000447844
PMCID:
PMC5382978
7.
Richard S. Hoehn, Peter L. Jernigan, Alex L. Chang, Michael J. Edwards, Charles C. Caldwell, Erich Gulbins, Timothy A. Pritts
Cell Physiol Biochem. 2016; 39(1): 331–340. Published online 2016 Jun 29. doi: 10.1159/000445627
PMCID:
PMC5731776
8.
Preeti Kanikarla-Marie, Sushil K. Jain
Cell Physiol Biochem. 2015 Jan; 35(1): 364–373. Published online 2015 Jan 13. doi: 10.1159/000369702
PMCID:
PMC4309197
9.
Yuqi Cui, Xiaoyun Xie, Fengpeng Jia, Jianfeng He, Zhihong Li, Minghuan Fu, Hong Hao, Ying Liu, Jason Z. Liu, Peter J. Cowan, Hua Zhu, Qinghua Sun, Zhenguo Liu
Cell Physiol Biochem. 2015 Jan; 35(1): 353–363. Published online 2015 Jan 12. doi: 10.1159/000369701
PMCID:
PMC4309198
10.
Yi Li, Chang-pei Gan, Shuang Zhang, Xi-kun Zhou, Xue-feng Li, Yu-quan Wei, Jin-liang Yang, Min Wu
Cell Physiol Biochem. 2014; 33(6): 1733–1744. Published online 2014 May 20. doi: 10.1159/000362954
Correction in:
Cell Physiol Biochem, volume 33 on page 2014
PMCID:
PMC4393741
11.
Sarojini Balkrishna, Angelika Bröer, Scott M. Welford, Maria Hatzoglou, Stefan Bröer
Cell Physiol Biochem. 2014; 33(5): 1591–1606. Published online 2014 May 16. doi: 10.1159/000358722
PMCID:
PMC4424794
12.
Friederike Eisner, Elizabeth M. Martin, Markus A. Küper, Helen E. Raybould, Jörg Glatzle
Cell Physiol Biochem. 2013; 32(6): 1878–1890. Published online 2013 Dec 20. doi: 10.1159/000356644
PMCID:
PMC3959982
13.
Yuhan Kong, Hongyu Zhang, Xian Chen, Wenwen Zhang, Chen Zhao, Ning Wang, Ningning Wu, Yunfeng He, Guoxin Nan, Hongmei Zhang, Sheng Wen, Fang Deng, Zhan Liao, Di Wu, Junhui Zhang, Xinyue Qin, Rex C. Haydon, Hue H. Luu, Tong-Chuan He, Lan Zhou
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2013; 32(5): 1187–1199. Published online 2013 Nov 14. doi: 10.1159/000354518
PMCID:
PMC4064945
14.
Rajakrishnan Veluthakal, David Kaetzel, Anjaneyulu Kowluru
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2013; 32(3): 10.1159/000354457. Published online 2013 Aug 30. doi: 10.1159/000354457
PMCID:
PMC3845215
15.
Jing Xiong, Min Xia, Fan Yi, Justine M. Abais, Ningjun Li, Krishna M. Boini, Pin-Lan Li
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2013; 31(1): 44–55. Published online 2013 Jan 14. doi: 10.1159/000343348
PMCID:
PMC3753399
16.
Soojung Lee, Han Soo Yang, Eunjin Kim, Eun Ji Ju, Min Hyung Kwon, R. Kyle Dudley, Yoland Smith, C. Chris Yun, Inyeong Choi
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2012; 30(6): 1444–1455. Published online 2012 Nov 30. doi: 10.1159/000343332
PMCID:
PMC3705566
17.
Evi Schmid, Madhuri Bhandaru, Meerim K. Nurbaeva, Wenting Yang, Kalina Szteyn, Antonella Russo, Christina Leibrock, Leonid Tyan, David Pearce, Ekaterina Shumilina, Florian Lang
Cell Physiol Biochem. 2012; 30(6): 1423–1435. Published online 2012 Nov 22. doi: 10.1159/000343330
PMCID:
PMC6175581
18.
Hung Hsuchou, Abba J. Kastin, Pramod K. Mishra, Weihong Pan
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2012; 30(5): 1109–1119. Published online 2012 Sep 27. doi: 10.1159/000343302
PMCID:
PMC4099000
19.
Xiang Li, Erich Gulbins, Yang Zhang
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2012; 30(4): 815–826. Published online 2012 Aug 10. doi: 10.1159/000341460
PMCID:
PMC3777434
20.
Jehad Algharabli, Douglas B. Kintner, Qiwei Wang, Gulnaz Begum, Paul A. Clark, Sung-Sen Yang, Shih-Hua Lin, Kristopher T. Kahle, John S. Kuo, Dandan Sun
Cell Physiol Biochem.
Published in final edited form as: Cell Physiol Biochem. 2012; 30(1): 33–48. Published online 2012 Jun 8. doi: 10.1159/000339047
PMCID:
PMC3603147

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center