Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 1328

1.
Michael J Davoren, Robert H Schiestl
Carcinogenesis. 2018 Oct; 39(10): 1207–1215. Published online 2018 Jul 28. doi: 10.1093/carcin/bgy105
PMCID:
PMC7530464
2.
Gena Huang, Chen Song, Ning Wang, Tao Qin, Silei Sui, Alison Obr, Li Zeng, Teresa L Wood, Derek Leroith, Man Li, Yingjie Wu
Carcinogenesis. 2020 Sep; 41(9): 1294–1305. Published online 2019 Oct 3. doi: 10.1093/carcin/bgz141
PMCID:
PMC7513956
3.
Dong-Joo Cheon, Andrew J. Li, Jessica A. Beach, Ann E. Walts, Hang Tran, Jenny Lester, Beth Y. Karlan, Sandra Orsulic
Carcinogenesis. 2015 Jul; 36(7): 739–747. Published online 2015 Apr 29. doi: 10.1093/carcin/bgv059
PMCID:
PMC7500073
4.
Bo Gao, Lianmei Zhao, Feifei Wang, Hanyu Bai, Jing Li, Meng Li, Xuhua Hu, Jian Cao, Guiying Wang
Carcinogenesis. 2020 Aug; 41(8): 1123–1133. Published online 2019 Nov 19. doi: 10.1093/carcin/bgz188
PMCID:
PMC7422624
5.
Gjendine Voss, Benedikta S Haflidadóttir, Helena Järemo, Margareta Persson, Tina Catela Ivkovic, Pernilla Wikström, Yvonne Ceder
Carcinogenesis. 2020 Jul; 41(7): 865–874. Published online 2019 Nov 18. doi: 10.1093/carcin/bgz191
PMCID:
PMC7359773
6.
Jie Ping, Xingyi Guo, Fei Ye, Jirong Long, Loren Lipworth, Qiuyin Cai, William Blot, Xiao-Ou Shu, Wei Zheng
Carcinogenesis. 2020 Jul; 41(7): 887–893. Published online 2020 Apr 8. doi: 10.1093/carcin/bgaa035
PMCID:
PMC7359770
7.
Shengnan Chen, Tang Youhong, Yixin Tan, Yuxiang He, Yuanyuan Ban, Jing Cai, Xiaoling Li, Wei Xiong, Zhaoyang Zeng, Guiyuan Li, Mei Yi, Wei Liu, Bo Xiang
Carcinogenesis. 2020 Jul; 41(6): 863–864. Published online 2020 Jul 4. doi: 10.1093/carcin/bgaa023
PMCID:
PMC7351127
8.
Ming Chen, Shitao Zou, Chao He, Jundong Zhou, Suoyuan Li, Minghong Shen, Rulei Cheng, Donglai Wang, Tianming Zou, Xueqi Yan, Ying Huang, Jun Shen
Carcinogenesis. 2020 Jul; 41(5): 551–560. Published online 2019 Nov 12. doi: 10.1093/carcin/bgz142
PMCID:
PMC7350557
9.
Priya Bhardwaj, Takahiro Ikeda, Xi Kathy Zhou, Hanhan Wang, Xi Emily Zheng, Dilip D Giri, Olivier Elemento, Akanksha Verma, Miki Miyazawa, Sushmita Mukherjee, Domenick J Falcone, Nils K Wendel, Douglas S Scherr, Andrew J Dannenberg
Carcinogenesis. 2019 Jul; 40(7): 914–923. Published online 2019 May 8. doi: 10.1093/carcin/bgz088
PMCID:
PMC7331453
10.
Danny N Legge, Adam C Chambers, Christopher T Parker, Penny Timms, Tracey J Collard, Ann C Williams
Carcinogenesis. 2020 May; 41(3): 249–256. Published online 2020 Jan 13. doi: 10.1093/carcin/bgaa003
PMCID:
PMC7221501
11.
Lei Wang, Saie Shen, Haibo Xiao, Fangbao Ding, Mingsong Wang, Guoqing Li, Fengqing Hu
Carcinogenesis. 2019 Aug 20 : bgz144. Published online 2019 Aug 20. doi: 10.1093/carcin/bgz144
PMCID:
PMC7197742
12.
Satoshi Ishizuka, Satoshi Ito, Masashi Onuma, Takanori Kasai, Yoritaka Aoyama, Hiroshi Hara
Carcinogenesis. 1999 Jun 1; 20(6): 1005–1009. doi: 10.1093/carcin/20.6.1005
PMCID:
PMC7197728
13.
Larry E. Anderson, Gary A. Boorman, James E. Morris, Lyle B. Sasser, Peter C. Mann, Sondra L. Grumbein, James R. Hailey, Alan McNally, Robert C. Sills, Joseph K. Haseman
Carcinogenesis. 1999 Aug 1; 20(8): 1615–1620. doi: 10.1093/carcin/20.8.1615
PMCID:
PMC7185195
14.
Kenshiro Hirohashi, Shinya Ohashi, Yusuke Amanuma, Yukie Nakai, Tomomi Ida, Kiichiro Baba, Yosuke Mitani, Ayaka Mizumoto, Yoshihiro Yamamoto, Osamu Kikuchi, Junichi Matsubara, Atsushi Yamada, Shin’ichi Miyamoto, Hiroshi Seno, Tomonari Matsuda, Manabu Muto
Carcinogenesis. 2020 Apr; 41(2): 194–202. Published online 2019 May 10. doi: 10.1093/carcin/bgz091
PMCID:
PMC7175241
15.
Andreas Woelfelschneider, Odilia Popanda, Carmen Lilla, Jakob Linseisen, Claudia Mayer, Oktay Celebi, Jürgen Debus, Helmut Bartsch, Jenny Chang-Claude, Peter Schmezer
Carcinogenesis. 2008 Sep; 29(9): 1758–1764. Published online 2008 Mar 10. doi: 10.1093/carcin/bgn067
PMCID:
PMC7110227
16.
Michael J. Lace, James R. Anson, Aloysius J. Klingelhutz, Hisashi Harada, Tadatsugu Taniguchi, Aaron D. Bossler, Thomas H. Haugen, Lubomir P. Turek
Carcinogenesis. 2009 Aug; 30(8): 1336–1344. Published online 2009 Jun 18. doi: 10.1093/carcin/bgp150
PMCID:
PMC7110192
17.
Jon C. Mirsalis, Byron E. Butterworth
Carcinogenesis. 1982 Jan; 3(3): 241–245. Published online 1982. doi: 10.1093/carcin/3.3.241
PMCID:
PMC7110043
18.
Lian Li, Hong Zheng, Yubei Huang, Caiyun Huang, Shuang Zhang, Jing Tian, Pei Li, Anil K Sood, Wei Zhang, Kexin Chen
Carcinogenesis. 2017 Aug; 38(8): 797–805. Published online 2017 Jun 16. doi: 10.1093/carcin/bgx057
PMCID:
PMC7083145
19.
Eric T Alexander, Kelsey Mariner, Yelizaveta Borodyanskaya, Allyson Minton, Susan K Gilmour
Carcinogenesis. 2019 Aug; 40(8): 1042–1051. Published online 2019 Jun 12. doi: 10.1093/carcin/bgz115
PMCID:
PMC6735862
20.
Wenge Li, Samuel E Zimmerman, Karina Peregrina, Michele Houston, Joshua Mayoral, Jinghang Zhang, Shahina Maqbool, Zhengdong Zhang, Ying Cai, Kenny Ye, Leonard H Augenlicht
Carcinogenesis. 2019 Aug; 40(8): 937–946. Published online 2019 Jun 5. doi: 10.1093/carcin/bgz106
PMCID:
PMC6736368

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center