Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 1343

1.
Kenichi Hamada, Ying Tian, Mao Fujimoto, Yoriko Takahashi, Takashi Kohno, Koji Tsuta, Shun-ichi Watanabe, Teruhiko Yoshida, Hisao Asamura, Yae Kanai, Eri Arai
Carcinogenesis. 2021 Feb; 42(2): 169–179. Published online 2020 Nov 6. doi: 10.1093/carcin/bgaa115
PMCID:
PMC7905838
2.
Marta Melis, Tuo Zhang, Theresa Scognamiglio, Lorraine J Gudas
Carcinogenesis. 2020 Nov; 41(11): 1553–1564. Published online 2020 Mar 2. doi: 10.1093/carcin/bgaa019
PMCID:
PMC7896111
3.
Xue Zhang, Jing Han, Li Feng, Lianghui Zhi, Da Jiang, Bin Yu, Zhenya Zhang, Bo Gao, Cong Zhang, Meng Li, Lianmei Zhao, Guiying Wang
Carcinogenesis. 2021 Jan; 42(1): 105–117. Published online 2020 Jun 12. doi: 10.1093/carcin/bgaa056
PMCID:
PMC7877561
4.
Menghan Yang, Eri Arai, Yoriko Takahashi, Hirohiko Totsuka, Suenori Chiku, Hirokazu Taniguchi, Hitoshi Katai, Hiromi Sakamoto, Teruhiko Yoshida, Yae Kanai
Carcinogenesis. 2020 Nov; 41(11): 1473–1484. Published online 2020 Jul 25. doi: 10.1093/carcin/bgaa079
PMCID:
PMC7665242
5.
Lu Chen, Yang Liu, Alexander Becher, Kristina Diepold, Evi Schmid, Adrian Fehn, Cornelia Brunner, Arefeh Rouhi, Gabriela Chiosis, Marcus Cronauer, Thomas Seufferlein, Ninel Azoitei
Carcinogenesis. 2020 Oct; 41(10): 1421–1431. Published online 2020 Jan 9. doi: 10.1093/carcin/bgaa001
PMCID:
PMC7566345
6.
Siti F Masre, Nicola Rath, Michael F Olson, David A Greenhalgh
Carcinogenesis. 2020 Oct; 41(10): 1409–1420. Published online 2020 Jan 7. doi: 10.1093/carcin/bgz205
PMCID:
PMC7566339
7.
Michael J Davoren, Robert H Schiestl
Carcinogenesis. 2018 Oct; 39(10): 1207–1215. Published online 2018 Jul 28. doi: 10.1093/carcin/bgy105
PMCID:
PMC7530464
8.
Gena Huang, Chen Song, Ning Wang, Tao Qin, Silei Sui, Alison Obr, Li Zeng, Teresa L Wood, Derek Leroith, Man Li, Yingjie Wu
Carcinogenesis. 2020 Sep; 41(9): 1294–1305. Published online 2019 Oct 3. doi: 10.1093/carcin/bgz141
PMCID:
PMC7513956
9.
Dong-Joo Cheon, Andrew J. Li, Jessica A. Beach, Ann E. Walts, Hang Tran, Jenny Lester, Beth Y. Karlan, Sandra Orsulic
Carcinogenesis. 2015 Jul; 36(7): 739–747. Published online 2015 Apr 29. doi: 10.1093/carcin/bgv059
PMCID:
PMC7500073
10.
Bo Gao, Lianmei Zhao, Feifei Wang, Hanyu Bai, Jing Li, Meng Li, Xuhua Hu, Jian Cao, Guiying Wang
Carcinogenesis. 2020 Aug; 41(8): 1123–1133. Published online 2019 Nov 19. doi: 10.1093/carcin/bgz188
PMCID:
PMC7422624
11.
Gjendine Voss, Benedikta S Haflidadóttir, Helena Järemo, Margareta Persson, Tina Catela Ivkovic, Pernilla Wikström, Yvonne Ceder
Carcinogenesis. 2020 Jul; 41(7): 865–874. Published online 2019 Nov 18. doi: 10.1093/carcin/bgz191
PMCID:
PMC7359773
12.
Jie Ping, Xingyi Guo, Fei Ye, Jirong Long, Loren Lipworth, Qiuyin Cai, William Blot, Xiao-Ou Shu, Wei Zheng
Carcinogenesis. 2020 Jul; 41(7): 887–893. Published online 2020 Apr 8. doi: 10.1093/carcin/bgaa035
PMCID:
PMC7359770
13.
Shengnan Chen, Tang Youhong, Yixin Tan, Yuxiang He, Yuanyuan Ban, Jing Cai, Xiaoling Li, Wei Xiong, Zhaoyang Zeng, Guiyuan Li, Mei Yi, Wei Liu, Bo Xiang
Carcinogenesis. 2020 Jul; 41(6): 863–864. Published online 2020 Jul 4. doi: 10.1093/carcin/bgaa023
PMCID:
PMC7351127
14.
Ming Chen, Shitao Zou, Chao He, Jundong Zhou, Suoyuan Li, Minghong Shen, Rulei Cheng, Donglai Wang, Tianming Zou, Xueqi Yan, Ying Huang, Jun Shen
Carcinogenesis. 2020 Jul; 41(5): 551–560. Published online 2019 Nov 12. doi: 10.1093/carcin/bgz142
PMCID:
PMC7350557
15.
Keming Yang, Xin Li, Michele R Forman, Patrick O Monahan, Bret H Graham, Amit Joshi, Mingyang Song, Dong Hang, Shuji Ogino, Edward L Giovannucci, Immaculata De Vivo, Andrew T Chan, Hongmei Nan
Carcinogenesis. 2019 Dec; 40(12): 1462–1468. Published online 2019 Sep 26. doi: 10.1093/carcin/bgz159
PMCID:
PMC7346713
16.
Priya Bhardwaj, Takahiro Ikeda, Xi Kathy Zhou, Hanhan Wang, Xi Emily Zheng, Dilip D Giri, Olivier Elemento, Akanksha Verma, Miki Miyazawa, Sushmita Mukherjee, Domenick J Falcone, Nils K Wendel, Douglas S Scherr, Andrew J Dannenberg
Carcinogenesis. 2019 Jul; 40(7): 914–923. Published online 2019 May 8. doi: 10.1093/carcin/bgz088
PMCID:
PMC7331453
17.
Danny N Legge, Adam C Chambers, Christopher T Parker, Penny Timms, Tracey J Collard, Ann C Williams
Carcinogenesis. 2020 May; 41(3): 249–256. Published online 2020 Jan 13. doi: 10.1093/carcin/bgaa003
PMCID:
PMC7221501
18.
Lei Wang, Saie Shen, Haibo Xiao, Fangbao Ding, Mingsong Wang, Guoqing Li, Fengqing Hu
Carcinogenesis. 2019 Aug 20 : bgz144. Published online 2019 Aug 20. doi: 10.1093/carcin/bgz144
PMCID:
PMC7197742
19.
Satoshi Ishizuka, Satoshi Ito, Masashi Onuma, Takanori Kasai, Yoritaka Aoyama, Hiroshi Hara
Carcinogenesis. 1999 Jun 1; 20(6): 1005–1009. doi: 10.1093/carcin/20.6.1005
PMCID:
PMC7197728
20.
Larry E. Anderson, Gary A. Boorman, James E. Morris, Lyle B. Sasser, Peter C. Mann, Sondra L. Grumbein, James R. Hailey, Alan McNally, Robert C. Sills, Joseph K. Haseman
Carcinogenesis. 1999 Aug 1; 20(8): 1615–1620. doi: 10.1093/carcin/20.8.1615
PMCID:
PMC7185195

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center