U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 22345

1.
Zhenchuan Han, Bowen Ren, Long Zhang, Chao Ma, Jianheng Liu, Jiantao Li, Xiao Liu, Qingzu Liu, Keya Mao, Peifu Tang
Biomed Res Int. 2022; 2022: 4266564. Published online 2022 May 11. doi: 10.1155/2022/4266564
PMCID:
PMC9117058
2.
Lin-Ting Zhang, Li-Xin Ke, Xin-Yi Wu, Hui-Ting Tian, Hua-Zhen Deng, Li-Yan Xu, En-Min Li, Lin Long
Biomed Res Int. 2022; 2022: 7295458. Published online 2022 May 10. doi: 10.1155/2022/7295458
PMCID:
PMC9115607
3.
Amjad Abu Hasna, Ana Luisa Theodoro, Larissa Marques Pereira, Lucas de Paula Ramos, Tiago Moreira Bastos Campos, Maisour Ala Rachi, Talal Al-Nahalwi, Luciane Dias de Oliveira, Cláudio Antonio Talge Carvalho
Biomed Res Int. 2022; 2022: 2155226. Published online 2022 May 10. doi: 10.1155/2022/2155226
PMCID:
PMC9113872
4.
Usman Younis, Asma Shakoor, Farooq Ahmad Chaudhary, Shahab Ud Din, Sadia Sajjad, Maryiam Younis, Muhammad Qasim Javed, Mohammad Khursheed Alam
Biomed Res Int. 2022; 2022: 4099071. Published online 2022 May 10. doi: 10.1155/2022/4099071
PMCID:
PMC9113859
5.
Hao Yang, Hong Yang, Wei Zhang, Juping Wang, Liping Sun, Juan Gao, Haiping Zhao, Zhenfei Wang
Biomed Res Int. 2022; 2022: 4169150. Published online 2022 May 9. doi: 10.1155/2022/4169150
PMCID:
PMC9112178
6.
Tao Zhou, YaLi Dong, HuiLing Lu, XiaoMin Zheng, Shi Qiu, SenBao Hou
Biomed Res Int. 2022; 2022: 5303651. Published online 2022 May 9. doi: 10.1155/2022/5303651
PMCID:
PMC9110197
7.
Chaoying Cheng, Mengguang Zhou, Panpan Zhang, Wenjian Qian, Lei Chen, Guorong Chen
Biomed Res Int. 2022; 2022: 6383893. Published online 2022 May 9. doi: 10.1155/2022/6383893
PMCID:
PMC9110192
9.
Rukhshanda Rehman, Nuzhat Sial, Amina Ismail, Shabir Hussain, Sobia Abid, Maryium Javed, Khansa Nadeem, Muhammad Ayoub
Biomed Res Int. 2022; 2022: 8216685. Published online 2022 May 9. doi: 10.1155/2022/8216685
PMCID:
PMC9110187
10.
Eman Alsayegh, Nasib Balut, Donald J. Ferguson, Laith Makki, Thomas Wilcko, Ismaeel Hansa, Nikhilesh R. Vaid
Biomed Res Int. 2022; 2022: 1974467. Published online 2022 May 9. doi: 10.1155/2022/1974467
PMCID:
PMC9110185
11.
Chong Li, Zhanming Zhou, Xingyao Long, Yanni Pan, Rui Wang, Xiufeng Chen, Xin Zhao
Biomed Res Int. 2022; 2022: 6770135. Published online 2022 May 9. doi: 10.1155/2022/6770135
PMCID:
PMC9110183
12.
Cong Liu, Qingbin Wang, Jing Zhang
Biomed Res Int. 2022; 2022: 5426643. Published online 2022 May 9. doi: 10.1155/2022/5426643
PMCID:
PMC9110181
13.
Tian Zhang, Hongju Liu, Hui Li, Sha He, Li Xiao, Ting Qin, Wei long Xu
Biomed Res Int. 2022; 2022: 6560816. Published online 2022 May 9. doi: 10.1155/2022/6560816
PMCID:
PMC9110174
14.
Liping Shen, Wenqing Lu, Yujv Huang, Junyan He, Qi Wang, Xiaofei Zheng, Zhidong Wang
Biomed Res Int. 2022; 2022: 8260800. Published online 2022 May 9. doi: 10.1155/2022/8260800
PMCID:
PMC9110153
15.
Chao Ji, Huimei Tian, Xiaohui Wang, Xin Song, Ruicheng Ju, Huying Li, Qixiong Gao, Chaohui Li, Pengcheng Zhang, Jintai Li, Liping Hao, Changdong Wang, Yanyan Zhou, Ruiping Xu, Yue Liu, Jianfeng Du, Xunli Liu
Biomed Res Int. 2022; 2022: 9506227. Published online 2022 May 7. doi: 10.1155/2022/9506227
PMCID:
PMC9107367
16.
Chunke Dong, Yuting Zhu, Jun Zhou, Liang Dong
Biomed Res Int. 2022; 2022: 9637831. Published online 2022 May 7. doi: 10.1155/2022/9637831
PMCID:
PMC9107362
17.
Ugo Indraccolo, Alessandro Favilli, Arianna Dell'Anna, Antonio Di Francesco, Barbara Dionisi, Emilio Giugliano, Filippo Murina, Erica Stocco
Biomed Res Int. 2022; 2022: 8620077. Published online 2022 May 7. doi: 10.1155/2022/8620077
PMCID:
PMC9107355
18.
LingJuan Li, Fang Xu, Jun Ye
Biomed Res Int. 2022; 2022: 4704107. Published online 2022 May 7. doi: 10.1155/2022/4704107
PMCID:
PMC9107353
19.
Chun-Yan Yang, Yanni Guo, Wen-Juan Wu, Mao-Qiang Man, Ying Tu, Li He
Biomed Res Int. 2022; 2022: 8230646. Published online 2022 May 6. doi: 10.1155/2022/8230646
PMCID:
PMC9106468
20.
Jin A. Lee, Mi-Rae Shin, Seong-Soo Roh
Biomed Res Int. 2022; 2022: 5780964. Published online 2022 May 6. doi: 10.1155/2022/5780964
PMCID:
PMC9106464

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center