Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 97

1.
Pavol Zubor, Yun Wang, Alena Liskova, Marek Samec, Lenka Koklesova, Zuzana Dankova, Anne Dørum, Karol Kajo, Dana Dvorska, Vincent Lucansky, Bibiana Malicherova, Ivana Kasubova, Jan Bujnak, Milos Mlyncek, Carlos Alberto Dussan, Peter Kubatka, Dietrich Büsselberg, Olga Golubnitschaja
Int J Mol Sci. 2020 Nov; 21(21): 7988. Published online 2020 Oct 27. doi: 10.3390/ijms21217988
PMCID:
PMC7663780
2.
Entaz Bahar, Ji-Ye Kim, Hyun-Soo Kim, Hyonok Yoon
Int J Mol Sci. 2020 Oct; 21(20): 7613. Published online 2020 Oct 15. doi: 10.3390/ijms21207613
PMCID:
PMC7589258
3.
Jin Hong Lim, Kyung Hwa Choi, Soo Young Kim, Cheong Soo Park, Seok-Mo Kim, Ki Cheong Park
Int J Mol Sci. 2020 Oct; 21(20): 7469. Published online 2020 Oct 10. doi: 10.3390/ijms21207469
PMCID:
PMC7589077
4.
Jiaqi Li, Jie Qing Eu, Li Ren Kong, Lingzhi Wang, Yaw Chyn Lim, Boon Cher Goh, Andrea L. A. Wong
Molecules. 2020 Oct; 25(20): 4831. Published online 2020 Oct 20. doi: 10.3390/molecules25204831
PMCID:
PMC7588013
5.
Recardia Schoeman, Natasha Beukes, Carminita Frost
Molecules. 2020 Oct; 25(20): 4682. Published online 2020 Oct 14. doi: 10.3390/molecules25204682
PMCID:
PMC7587381
6.
Yun Soo Jeong, Thuy Giang Lam, Seho Jeong, Sang-Gun Ahn
Pharmaceuticals (Basel) 2020 Sep; 13(9): 218. Published online 2020 Aug 28. doi: 10.3390/ph13090218
PMCID:
PMC7560051
7.
Simone Anfossi, George A. Calin
Cancer Drug Resist.
Published in final edited form as: Cancer Drug Resist. 2020; 3: 356–370. Published online 2020 Mar 21. doi: 10.20517/cdr.2020.04
PMCID:
PMC7556722
8.
Ingrid Lilienthal, Nikolas Herold
Int J Mol Sci. 2020 Sep; 21(18): 6885. Published online 2020 Sep 19. doi: 10.3390/ijms21186885
PMCID:
PMC7555161
9.
Samuele Lodovichi, Tiziana Cervelli, Achille Pellicioli, Alvaro Galli
Int J Mol Sci. 2020 Sep; 21(18): 6684. Published online 2020 Sep 12. doi: 10.3390/ijms21186684
PMCID:
PMC7554826
10.
Nadiya Nurul Afifah, Ajeng Diantini, Ruri Intania, Rizky Abdulah, Melisa I Barliana
Pharmgenomics Pers Med. 2020; 13: 427–444. Published online 2020 Oct 8. doi: 10.2147/PGPM.S267625
PMCID:
PMC7549502
11.
Yuanliang Yan, Guijie Guo, Jinzhou Huang, Ming Gao, Qian Zhu, Shuangshuang Zeng, Zhicheng Gong, Zhijie Xu
J Hematol Oncol. 2020; 13: 124. Published online 2020 Sep 14. doi: 10.1186/s13045-020-00960-9
PMCID:
PMC7491193
12.
Huibin Song, Dongcheng Liu, Shaowei Dong, Leli Zeng, Zhuoxun Wu, Pan Zhao, Litu Zhang, Zhe-Sheng Chen, Chang Zou
Signal Transduct Target Ther. 2020; 5: 193. Published online 2020 Sep 8. doi: 10.1038/s41392-020-00300-w
PMCID:
PMC7479143
13.
Wenxiu Xu, Yuting Hua, Fei Deng, Dandan Wang, Yang Wu, Wei Zhang, Jinhai Tang
Cancer Sci. 2020 Sep; 111(9): 3122–3131. Published online 2020 Jul 8. doi: 10.1111/cas.14517
PMCID:
PMC7469794
14.
Sibusiso Alven, Blessing Atim Aderibigbe
Pharmaceutics. 2020 Aug; 12(8): 748. Published online 2020 Aug 9. doi: 10.3390/pharmaceutics12080748
PMCID:
PMC7466127
15.
Elizabeth Varghese, Samson Mathews Samuel, Alena Líšková, Marek Samec, Peter Kubatka, Dietrich Büsselberg
Cancers (Basel) 2020 Aug; 12(8): 2252. Published online 2020 Aug 12. doi: 10.3390/cancers12082252
PMCID:
PMC7464784
16.
Khalil Khalaf, Krzysztof Janowicz, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Greg Hutchings, Claudia Dompe, Lisa Moncrieff, Maurycy Jankowski, Marta Machnik, Urszula Oleksiewicz, Ievgeniia Kocherova, Jim Petitte, Paul Mozdziak, Jamil A. Shibli, Dariusz Iżycki, Małgorzata Józkowiak, Hanna Piotrowska-Kempisty, Mariusz T. Skowroński, Paweł Antosik, Bartosz Kempisty
Genes (Basel) 2020 Aug; 11(8): 921. Published online 2020 Aug 11. doi: 10.3390/genes11080921
PMCID:
PMC7463827
17.
Rafael Guerrero, Carlos Guerrero, Orlando Acosta
Biomedicines. 2020 Aug; 8(8): 242. Published online 2020 Jul 24. doi: 10.3390/biomedicines8080242
PMCID:
PMC7460319
18.
Shu-Cai Xie, Jian-Quan Zhang, Xi-Li Jiang, Yong-Yong Hua, Shao-Wei Xie, Ye-Ang Qin, Yi-Jun Yang
Cell Death Dis. 2020 Aug; 11(8): 676. Published online 2020 Aug 11. doi: 10.1038/s41419-020-02853-8
PMCID:
PMC7442829
19.
Yuhe Lei, Hua Gan, Yuqing Huang, Yueyue Chen, Lei Chen, Aiyun Shan, Huan Zhao, Mansi Wu, Xiaojuan Li, Qingyu Ma, Jing Wang, Enxin Zhang, Jiayan Zhang, Yuanxiang Li, Feifei Xue, Lijuan Deng
Oncol Lett. 2020 Oct; 20(4): 71. Published online 2020 Jul 30. doi: 10.3892/ol.2020.11932
PMCID:
PMC7436926
20.
Hsiuying Wang
Int J Mol Sci. 2020 Aug; 21(15): 5353. Published online 2020 Jul 28. doi: 10.3390/ijms21155353
PMCID:
PMC7432330

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center