Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 3

1.
Iwona Sidorkiewicz, Monika Zbucka-Krętowska, Kamil Zaręba, Emilia Lubowicka, Monika Zajkowska, Maciej Szmitkowski, Ewa Gacuta, Sławomir Ławicki
BMC Cancer. 2019; 19: 398. Published online 2019 Apr 29. doi: 10.1186/s12885-019-5558-8
PMCID:
PMC6489352
2.
Yani Chen, Xiaofan Xiong, Yanfeng Wang, Junmei Zhao, Haiyan Shi, Huahua Zhang, Yu Wang, Yameng Wei, Wanjuan Xue, Jing Zhang
Med Sci Monit. 2019; 25: 288–297. Published online 2019 Jan 9. doi: 10.12659/MSM.911478
PMCID:
PMC6338008
3.
Ying Shi, Sicheng Guo, Ying Wang, Xin Liu, Qingwei Li, Tiesong Li
Sci Rep. 2018; 8: 3932. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1038/s41598-018-22212-0
PMCID:
PMC5834496

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center