Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 53

1.
Hsing-Ju Wu, Pei-Yi Chu
Int J Mol Sci. 2021 Aug; 22(15): 8113. Published online 2021 Jul 29. doi: 10.3390/ijms22158113
PMCID:
PMC8348144
2.
Soudeh Ghafouri-Fard, Amin Aghabalazade, Hamed Shoorei, Jamal Majidpoor, Mohammad Taheri, Majid Mokhtari
Front Oncol. 2021; 11: 714795. Published online 2021 Jul 21. doi: 10.3389/fonc.2021.714795
PMCID:
PMC8335161
3.
Lei Yu, Wei Zhang, Peng Wang, Qi Zhang, Aihua Cong, Xiuyuan Yang, Kai Sang
Exp Ther Med. 2021 Aug; 22(2): 892. Published online 2021 Jun 18. doi: 10.3892/etm.2021.10324
PMCID:
PMC8243335
4.
Wenlun Wang, Lu Min, Xinyuan Qiu, Xiaomin Wu, Chuanyang Liu, Jiaxin Ma, Dongyi Zhang, Lingyun Zhu
Front Cell Dev Biol. 2021; 9: 645647. Published online 2021 Jun 10. doi: 10.3389/fcell.2021.645647
PMCID:
PMC8222981
5.
Xiaojie Su, Zhaoyan Yu, Yuexin Zhang, Jiaxin Chen, Ling Wei, Liang Sun
Front Genet. 2021; 12: 664393. Published online 2021 Jun 4. doi: 10.3389/fgene.2021.664393
PMCID:
PMC8212960
6.
Allen T Yu, Carmen Berasain, Sonam Bhatia, Keith Rivera, Bodu Liu, Frank Rigo, Darryl J Pappin, David L Spector
eLife. 2021; 10: e68263. Published online 2021 May 18. doi: 10.7554/eLife.68263
PMCID:
PMC8163507
7.
Hani Choudhry, Mohammed A. Hassan, Abdulrahman L. Al-Malki, Kaltoom A. Al-Sakkaf
Oncol Lett. 2021 Jul; 22(1): 508. Published online 2021 May 3. doi: 10.3892/ol.2021.12769
PMCID:
PMC8114468
8.
Qi Lu, Li Wang, Yabiao Gao, Ping Zhu, Luying Li, Xue Wang, Youping Jin, Xiuling Zhi, Jerry Yu, Xin Li, Xingjun Qin, Ping Zhou
Cancer Cell Int. 2021; 21: 232. Published online 2021 Apr 26. doi: 10.1186/s12935-021-01916-w
PMCID:
PMC8074441
9.
Lan Mu, Ke Ding, Ranran Tu, Wei Yang
J Transl Med. 2021; 19: 127. Published online 2021 Mar 26. doi: 10.1186/s12967-021-02800-x
PMCID:
PMC8004399
10.
Nadia Flores-Huerta, Macrina B. Silva-Cázares, Lourdes A. Arriaga-Pizano, Jessica L. Prieto-Chávez, César López-Camarillo
Biomolecules. 2021 Mar; 11(3): 380. Published online 2021 Mar 3. doi: 10.3390/biom11030380
PMCID:
PMC7998729
11.
Han-Wen Chen, Xiao-Xia Zhang, Zhu-Ding Peng, Zu-Min Xing, Yi-Wen Zhang, Ya-Lan Li
Mol Cell Biochem. 2021; 476(4): 1751–1763. Published online 2021 Jan 12. doi: 10.1007/s11010-020-04020-1
PMCID:
PMC7940317
12.
Feng-Hua Qiao, Min Tu, Hong-Yan Liu
Oncol Lett. 2021 Apr; 21(4): 333. Published online 2021 Feb 25. doi: 10.3892/ol.2021.12594
PMCID:
PMC7933745
13.
Tamina Elias-Rizk, Joelle El Hajj, Evelyne Segal-Bendirdjian, George Hilal
Sci Rep. 2020; 10: 22228. Published online 2020 Dec 17. doi: 10.1038/s41598-020-79285-z
PMCID:
PMC7747713
14.
Gao-Yang Chen, Zhi-Sheng Zhang, Yu Chen, Yan Li
Oncol Lett. 2021 Feb; 21(2): 80. Published online 2020 Nov 30. doi: 10.3892/ol.2020.12341
PMCID:
PMC7723070
15.
Zijian Liu, Mi Mi, Xiaoqian Li, Xin Zheng, Gang Wu, Liling Zhang
J Cell Mol Med. 2020 Nov; 24(21): 12444–12456. Published online 2020 Sep 23. doi: 10.1111/jcmm.15762
PMCID:
PMC7687003
16.
Wenting Xie, Zhongshi Du, Yijie Chen, Naxiang Liu, Zhaoming Zhong, Youhong Shen, Lina Tang
Evol Bioinform Online. 2020; 16: 1176934320954868. Published online 2020 Sep 1. doi: 10.1177/1176934320954868
PMCID:
PMC7476344
17.
Hongnan Jiang, Xiaojun Li, Wei Wang, Honglin Dong
BMC Cancer. 2020; 20: 838. Published online 2020 Sep 3. doi: 10.1186/s12885-020-07275-5
PMCID:
PMC7469338
18.
Xin Yue, Zhuo Wang
Cancer Manag Res. 2020; 12: 7539–7552. Published online 2020 Aug 21. doi: 10.2147/CMAR.S267665
PMCID:
PMC7453095
19.
Xinying Shen, Yong Li, Fan He, Jian Kong
Cancer Manag Res. 2020; 12: 6807–6819. Published online 2020 Aug 4. doi: 10.2147/CMAR.S240000
PMCID:
PMC7414928
20.
Meng He, Juxin Shen, Chunyi Zhang, Yefeng Chen, Weisi Wang, Kelong Tao
Med Sci Monit. 2020; 26: e923123-1–e923123-14. Prepublished online 2020 Jul 3. Published online 2020 Jul 13. doi: 10.12659/MSM.923123
PMCID:
PMC7377003

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center