Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 6

1.
Yixin Chen, Xiuqin Chen, Yong Chen, Hui Wei, Shuo Lin, Houjun Tian, Tao Lin, Jianwei Zhao, Xiaojun Gu
PLoS One. 2018; 13(9): e0203062. Published online 2018 Sep 7. doi: 10.1371/journal.pone.0203062
PMCID:
PMC6128524
2.
Bilan Wang, Xiaoxiao Liu, Yan Teng, Ting Yu, Junli Chen, Yuzhu Hu, Na Liu, Lingli Zhang, Yangmei Shen
Oncotarget. 2017 Dec 12; 8(65): 108624–108642. Published online 2017 Aug 24. doi: 10.18632/oncotarget.20585
PMCID:
PMC5752469
3.
Bilin Liu, Dan He, Jianyong Wu, Quan Sun, Mi Zhang, Qunyou Tan, Yao Li, Jingqing Zhang
Oncotarget. 2017 May 9; 8(19): 30922–30932. Published online 2017 Mar 6. doi: 10.18632/oncotarget.15942
PMCID:
PMC5458178
4.
Abbas Mohajeri, Sarvin Sanaei, Farhad Kiafar, Amir Fattahi, Majid Khalili, Nosratollah Zarghami
Adv Pharm Bull. 2017 Apr; 7(1): 21–34. Published online 2017 Apr 13. doi: 10.15171/apb.2017.004
PMCID:
PMC5426730
5.
Ning Wang, Zhihan Wang, Shihong Nie, Linjiang Song, Tao He, Suleixin Yang, Xi Yang, Cheng Yi, Qinjie Wu, Changyang Gong
Int J Nanomedicine. 2017; 12: 1499–1514. Published online 2017 Feb 23. doi: 10.2147/IJN.S124843
PMCID:
PMC5328141
6.
Maryam Khalkhali, Kobra Rostamizadeh, Somayeh Sadighian, Farhad Khoeini, Mehran Naghibi, Mehrdad Hamidi
Daru. 2015; 23(1): 45. Published online 2015 Sep 17. doi: 10.1186/s40199-015-0124-7
PMCID:
PMC4574187

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center