Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 15

1.
Abdollah Abdollahi-Aghdam, Mir Reza Majidi, Yadollah Omidi
Bioimpacts. 2018; 8(4): 237–240. Published online 2018 Jul 2. doi: 10.15171/bi.2018.26
PMCID:
PMC6209828
2.
Clément Ricard, Erica D. Arroyo, Cynthia X. He, Carlos Portera-Cailliau, Gabriel Lepousez, Marco Canepari, Daniel Fiole
Brain Struct Funct.
Published in final edited form as: Brain Struct Funct. 2018 Sep; 223(7): 3011–3043. Published online 2018 May 11. doi: 10.1007/s00429-018-1678-1
PMCID:
PMC6119111
3.
Ting Chen, Li Li, Gaixia Xu, Xiaomei Wang, Jie Wang, Yajing Chen, Wenxiao Jiang, Zhiwen Yang, Guimiao Lin
Front Pharmacol. 2018; 9: 763. Published online 2018 Jul 13. doi: 10.3389/fphar.2018.00763
PMCID:
PMC6053512
4.
Huiqin Zhuo, Baoshi Zheng, Jianming Liu, Yong Huang, Huiling Wang, Duo Zheng, Naiquan Mao, Jinyu Meng, Sufang Zhou, Liping Zhong, Yongxiang Zhao
J Exp Clin Cancer Res. 2018; 37: 42. Published online 2018 Mar 2. doi: 10.1186/s13046-018-0712-8
PMCID:
PMC5833054
5.
Marziyeh Fathi, Parham Sahandi Zangabad, Sima Majidi, Jaleh Barar, Hamid Erfan-Niya, Yadollah Omidi
Bioimpacts. 2017; 7(4): 269–277. Published online 2017 Nov 15. doi: 10.15171/bi.2017.32
PMCID:
PMC5801539
6.
Mohammad Reza Asgharzadeh, Jaleh Barar, Mohammad M. Pourseif, Morteza Eskandani, Mojtaba Jafari Niya, Mohammad Reza Mashayekhi, Yadollah Omidi
Bioimpacts. 2017; 7(2): 115–133. Published online 2017 Jun 7. doi: 10.15171/bi.2017.15
PMCID:
PMC5524986
7.
Praveena Velpurisiva, Aniket Gad, Brandon Piel, Rahul Jadia, Prakash Rai
J Biomed (Syd)
Published in final edited form as: J Biomed (Syd). 2017; 2(2): 64–77. doi: 10.7150/jbm.18877
PMCID:
PMC5426812
8.
Saeideh Same, Ayuob Aghanejad, Sattar Akbari Nakhjavani, Jaleh Barar, Yadollah Omidi
Bioimpacts. 2016; 6(3): 169–181. Published online 2016 Sep 30. doi: 10.15171/bi.2016.23
PMCID:
PMC5108989
9.
Clément Ricard, Lisa Lamasse, Alexandre Jaouen, Geneviève Rougon, Franck Debarbieux
Biomed Opt Express. 2016 Jun 1; 7(6): 2362–2372. Published online 2016 May 24. doi: 10.1364/BOE.7.002362
PMCID:
PMC4918589
10.
Mohammad-Hossein Biglu, Shukuh Riazi
Bioimpacts. 2015; 5(4): 199–205. Published online 2015 Dec 28. doi: 10.15171/bi.2015.29
PMCID:
PMC4769790
11.
Hongguang Sun, Weihong Tan, Youli Zu
Analyst.
Published in final edited form as: Analyst. 2016 Jan 4; 141(2): 403–415. doi: 10.1039/c5an01995h
PMCID:
PMC4701644
12.
Mohammad A. Rafi, Yadollah Omidi
Bioimpacts. 2015; 5(3): 117–122. Published online 2015 Sep 10. doi: 10.15171/bi.2015.22
PMCID:
PMC4597158
13.
Jaleh Barar, Yadollah Omidi
Bioimpacts. 2015; 5(2): 65–69. Published online 2015 Apr 26. doi: 10.15171/bi.2015.18
PMCID:
PMC4492186
14.
Jaleh Barar, Vala Kafil, Mostafa Heidari Majd, Abolfazl Barzegari, Sajjad Khani, Mohammad Johari-Ahar, Davoud Asgari, George Cokous, Yadollah Omidi
J Nanobiotechnology. 2015; 13: 26. Published online 2015 Mar 26. doi: 10.1186/s12951-015-0083-7
PMCID:
PMC4387580
15.
Mehdi Saberian-Borujeni, Mohammad Johari-Ahar, Hossein Hamzeiy, Jaleh Barar, Yadollah Omidi
Bioimpacts. 2014; 4(4): 205–215. Published online 2014 Nov 22. doi: 10.15171/bi.2014.015
PMCID:
PMC4298712

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center