Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 15

1.
Etienne Buscail, Laurence Chiche, Christophe Laurent, Véronique Vendrely, Quentin Denost, Jérôme Denis, Matthieu Thumerel, Jean‐Marc Lacorte, Aurélie Bedel, François Moreau‐Gaudry, Sandrine Dabernat, Catherine Alix‐Panabières
Mol Oncol. 2019 Sep; 13(9): 1811–1826. Published online 2019 Jul 25. doi: 10.1002/1878-0261.12534
PMCID:
PMC6717761
2.
Reza Rahbarghazi, Nasrollah Jabbari, Neda Abbaspour Sani, Rahim Asghari, Leila Salimi, Sadegh Asghari Kalashani, Maryam Feghhi, Tahereh Etemadi, Elinaz Akbariazar, Mahmoud Mahmoudi, Jafar Rezaie
Cell Commun Signal. 2019; 17: 73. Published online 2019 Jul 10. doi: 10.1186/s12964-019-0390-y
PMCID:
PMC6617682
3.
Hamin Jeon, Michal E. Pawlowski, Tomasz S. Tkaczyk
Biomed Opt Express. 2019 Mar 1; 10(3): 1432–1445. Published online 2019 Feb 25. doi: 10.1364/BOE.10.001432
PMCID:
PMC6420270
4.
Maria Alieva, Jacco van Rheenen, Marike L. D. Broekman
Clin Exp Metastasis. 2018; 35(4): 319–331. Published online 2018 May 4. doi: 10.1007/s10585-018-9896-8
PMCID:
PMC6063335
5.
Chengping Hu, Juan Jiang, Yuanyuan Li, Chunfang Zhang, Weixing Zhang, Haihe Jiang, Yang Gao, Wei Zhuang, Kaibo Lei, Yong Tang, Rongjun Wan
Cancer Manag Res. 2018; 10: 1927–1934. Published online 2018 Jul 6. doi: 10.2147/CMAR.S166930
PMCID:
PMC6038855
6.
Aafke Creemers, Eva A. Ebbing, Gerrit K.J. Hooijer, Lisanne Stap, Rajni A. Jibodh-Mulder, Susanne S. Gisbertz, Mark I. van Berge Henegouwen, Maurits L. van Montfoort, Maarten C.C.M. Hulshof, Kausilia K. Krishnadath, Martijn G.H. van Oijen, Maarten F. Bijlsma, Sybren L. Meijer, Hanneke W.M. van Laarhoven
Oncotarget. 2018 Jun 1; 9(42): 26787–26799. Published online 2018 Jun 1. doi: 10.18632/oncotarget.25507
PMCID:
PMC6003553
7.
Steven A. Narod, Victoria Sopik
Breast Cancer Res Treat. 2018; 169(1): 9–23. Published online 2018 Jan 20. doi: 10.1007/s10549-017-4644-3
PMCID:
PMC5882625
8.
Ren-Yuan Bai, Verena Staedtke, Xuewei Xia, Gregory J. Riggins
Oncotarget. 2017 Apr 18; 8(16): 25955–25962. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.18632/oncotarget.15427
PMCID:
PMC5432229
9.
Yongqian Shu, Xue Wu, Xiaoling Tong, Xiaonan Wang, Zhili Chang, Yu Mao, Xiaofeng Chen, Jing Sun, Zhenxin Wang, Zhuan Hong, Liangjun Zhu, Chunrong Zhu, Jun Chen, Ying Liang, Huawu Shao, Yang W. Shao
Sci Rep. 2017; 7: 583. Published online 2017 Apr 3. doi: 10.1038/s41598-017-00520-1
PMCID:
PMC5428730
10.
Pin Li, Melisa Kaslan, Sze Han Lee, Justin Yao, Zhiqiang Gao
Theranostics. 2017; 7(3): 789–804. Published online 2017 Jan 26. doi: 10.7150/thno.18133
PMCID:
PMC5327650
11.
Rustam N Karanjia, Mary M E Crossey, I Jane Cox, Haddy K S Fye, Ramou Njie, Robert D Goldin, Simon D Taylor-Robinson
World J Gastroenterol. 2016 Dec 7; 22(45): 9880–9897. Published online 2016 Dec 7. doi: 10.3748/wjg.v22.i45.9880
PMCID:
PMC5143756
12.
Jussuf T. Kaifi, Guangfu Li, Gary Clawson, Eric T. Kimchi, Kevin F. Staveley-O'Carroll
Cancer Biol Ther. 2016 Aug; 17(8): 859–869. Published online 2016 Apr 5. doi: 10.1080/15384047.2016.1167296
PMCID:
PMC5004694
13.
Chih Hsin Wang, Cheuk-Kay Sun, Jiunn-Song Jiang, Ming Hsien Tsai
Medicine (Baltimore) 2016 Mar; 95(11): e3145. Published online 2016 Mar 18. doi: 10.1097/MD.0000000000003145
PMCID:
PMC4839951
14.
Dan Zhou, Xiaozhi Yuan, Xinshuai Wang, Jing Ren, Ruina Yang, Guoqiang Kong, Ruinuo Jia, Jiangman Li, Dongfeng Ge, Xuan Zhang, Shegan Gao
Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(11): 15386–15390. Published online 2015 Nov 1.
PMCID:
PMC4713685
15.
Jussuf T Kaifi, Miriam Kunkel, Avisnata Das, Ramdane A Harouaka, David T Dicker, Guangfu Li, Junjia Zhu, Gary A Clawson, Zhaohai Yang, Michael F Reed, Niraj J Gusani, Eric T Kimchi, Kevin F Staveley-O'Carroll, Si-Yang Zheng, Wafik S El-Deiry
Cancer Biol Ther. 2015 May; 16(5): 699–708. Published online 2015 Mar 25. doi: 10.1080/15384047.2015.1030556
PMCID:
PMC4622016

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center