Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 24

1.
Chandrashekar Annamalai, Rohit Seth, Pragasam Viswanathan
Anal Cell Pathol (Amst) 2021; 2021: 6634429. Published online 2021 Feb 22. doi: 10.1155/2021/6634429
PMCID:
PMC7925041
2.
Samiksha Wasnik, Xiaolei Tang, Hongzheng Bi, Amir Abdipour, Edmundo E. Carreon, Brian Sutjiadi, Justin Lyu, Jintao Zhang, Sean Wilson, David J. Baylink
Int J Mol Sci. 2020 Jun; 21(11): 4095. Published online 2020 Jun 8. doi: 10.3390/ijms21114095
PMCID:
PMC7312627
3.
Yu Chen, Fang Feng, Min Li, Xueni Chang, Baohua Wei, Chenming Dong
Medicine (Baltimore) 2019 Aug; 98(33): e16867. Published online 2019 Aug 16. doi: 10.1097/MD.0000000000016867
PMCID:
PMC6831442
4.
Yingxue Cao, Yi Guan, Yun-Yu Xu, Chuan-Ming Hao
Pflugers Arch. 2019; 471(4): 543–555. Published online 2018 Nov 9. doi: 10.1007/s00424-018-2229-6
PMCID:
PMC6435627
5.
Juan Jin, Yafang Wang, Quanquan Shen, Jianguang Gong, Li Zhao, Qiang He
Sci Rep. 2019; 9: 3540. Published online 2019 Mar 5. doi: 10.1038/s41598-019-39735-9
PMCID:
PMC6401015
6.
Zhihuang Zheng, Guoying Deng, Chenyang Qi, Yuyin Xu, Xijian Liu, Zhonghua Zhao, Zhigang Zhang, Yuening Chu, Huijuan Wu, Jun Liu
Int J Nanomedicine. 2019; 14: 215–229. Published online 2018 Dec 27. doi: 10.2147/IJN.S184804
PMCID:
PMC6312062
7.
Hamid Nasri
Ann Saudi Med. 2013 Sep-Oct; 33(5): 510–511. doi: 10.5144/0256-4947.2013.510b
PMCID:
PMC6074893
8.
Zhenyu Yang, Cong Wang, Hongliang Wang, Sicong Wang, Ruijin Liu, Xu Wang, Kaijiang Yu
BMJ Open. 2018; 8(6): e020766. Published online 2018 Jun 6. doi: 10.1136/bmjopen-2017-020766
PMCID:
PMC6009469
9.
Yu Gu, Fei Huang, Yanling Wang, Chaojin Chen, Shan Wu, Shaoli Zhou, Ziqing Hei, Dongdong Yuan
J Transl Med. 2018; 16: 117. Published online 2018 May 4. doi: 10.1186/s12967-018-1493-8
PMCID:
PMC5935959
10.
Salvador Cazorla-Vázquez, Felix B. Engel
Front Cell Dev Biol. 2018; 6: 9. Published online 2018 Feb 6. doi: 10.3389/fcell.2018.00009
PMCID:
PMC5808184
11.
Shadi Hamoud, Rabia Shekh Muhammad, Niroz Abu-Saleh, Ahmad Hassan, Yaniv Zohar, Tony Hayek
Biomed Res Int. 2017; 2017: 7357495. Published online 2017 Oct 26. doi: 10.1155/2017/7357495
PMCID:
PMC5684525
12.
Kianoush B. Kashani, Shennen A. Mao, Sami Safadi, Bruce P. Amiot, Jaime M. Glorioso, John C. Lieske, Scott L. Nyberg, Xiaoming Zhang
Crit Care. 2017; 21: 251. Published online 2017 Oct 19. doi: 10.1186/s13054-017-1847-2
PMCID:
PMC5648471
13.
Christoph Reichetzeder, Karoline von Websky, Oleg Tsuprykov, Azadeh Mohagheghi Samarin, Luise Gabriele Falke, Sulistyo Emantoko Dwi Putra, Ahmed Abdallah Hasan, Viktoriia Antonenko, Caterina Curato, Jörg Rippmann, Thomas Klein, Berthold Hocher
Br J Pharmacol. 2017 Jul; 174(14): 2273–2286. Published online 2017 Jun 7. doi: 10.1111/bph.13822
PMCID:
PMC5481645
14.
Oluseyi Adejumo, Ayodeji Akinbodewa, Oladimeji Alli, Pirisola Olufemi, Abolarin Olatunji
Ethiop J Health Sci. 2017 Mar; 27(2): 147–154. doi: 10.4314/ejhs.v27i2.7
PMCID:
PMC5440829
15.
Liuhua Zhou, Qun Song, Jiangwei Shen, Luwei Xu, Zheng Xu, Ran Wu, Yuzheng Ge, Jiageng Zhu, Jianping Wu, Quanliang Dou, Ruipeng Jia
Sci Rep. 2017; 7: 44058. Published online 2017 Mar 9. doi: 10.1038/srep44058
PMCID:
PMC5343423
16.
Adejumo Oluseyi, Akinbodewa Ayodeji, Fasaanu Ayodeji
Ethiop J Health Sci. 2016 Jan; 26(1): 37–44. doi: 10.4314/ejhs.v26i1.8
PMCID:
PMC4762958
17.
HUI CHEN, LEI WANG, BIAN-ZHI XING, XIU-HENG LIU, ZHI-YUAN CHEN, XIAO-DONG WENG, TAO QIU, LIN LIU
Exp Ther Med. 2015 Aug; 10(2): 513–518. Published online 2015 May 22. doi: 10.3892/etm.2015.2514
PMCID:
PMC4509080
18.
Mahbubeh Setorki, Mahmoud Rafieian-Kopaei, Alireza Merikhi, Esfandiar Heidarian, Najmeh Shahinfard, Roya Ansari, Hamid Nasri, Nafiseh Esmael, Azar Baradaran
Int J Prev Med. 2013 Aug; 4(8): 889–895.
PMCID:
PMC3775165
19.
Mahmoud Rafieian-Kopaei, Hamid Nasri
Med Sci Monit Basic Res. 2013; 19: 208–209. Published online 2013 Jul 31. doi: 10.12659/MSMBR.889344
PMCID:
PMC3735372
20.
Hamid Nasri, Yahya Madihi, Alireza Merrikhi, Allaleh Gheissari, Azar Baradaran, Soleiman Kheiri, Mahmoud Rafieian-Kopaei
Int J Prev Med. 2013 May; 4(5): 546–551.
PMCID:
PMC3733185

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center