Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Protein

Items: 6

1.
Qian Zhang, Xiao-Qing Wang, Jie Wang, Shu-Jian Cui, Xiao-Min Lou, Bing Yan, Jie Qiao, Ying-Hua Jiang, Li-Jun Zhang, Peng-Yuan Yang, Feng Liu
Oncotarget. 2015 Jun 20; 6(17): 15095–15110. Published online 2015 Apr 14. doi: 10.18632/oncotarget.3822
PMCID:
PMC4558138
2.
Ling Yan, Xiang Wei, Qi-Zhu Tang, Jinghua Feng, Yan Zhang, Chen Liu, Zhou-Yan Bian, Lian-Feng Zhang, Manyin Chen, Xue Bai, Ai-Bing Wang, John Fassett, Yingjie Chen, You-Wen He, Qinglin Yang, Peter P. Liu, Hongliang Li
Cardiovasc Res. 2011 Oct 1; 92(1): 85–94. Published online 2011 Jun 1. doi: 10.1093/cvr/cvr159
PMCID:
PMC3657538
3.
Xiaolong Qian, Changling Li, Bo Pang, Meng Xue, Jian Wang, Jianguang Zhou
PLoS One. 2012; 7(5): e37225. Published online 2012 May 15. doi: 10.1371/journal.pone.0037225
PMCID:
PMC3352876
4.
Yili Li, Chunzhang Cao, Wei Jia, Lily Yu, Min Mo, Qian Wang, Yuping Huang, Jae-Min Lim, Mayumi Ishihara, Lance Wells, Parastoo Azadi, Howard Robinson, You-Wen He, Li Zhang, Roy A Mariuzza
EMBO J. 2009 Feb 4; 28(3): 286–297. Published online 2009 Jan 15. doi: 10.1038/emboj.2008.288
PMCID:
PMC2637340
5.
Patricia A. Gonzales, Trairak Pisitkun, Jason D. Hoffert, Dmitry Tchapyjnikov, Robert A. Star, Robert Kleta, Nam Sun Wang, Mark A. Knepper
J Am Soc Nephrol. 2009 Feb; 20(2): 363–379. doi: 10.1681/ASN.2008040406
PMCID:
PMC2637050
6.
Hilary F. Clark, Austin L. Gurney, Evangeline Abaya, Kevin Baker, Daryl Baldwin, Jennifer Brush, Jian Chen, Bernard Chow, Clarissa Chui, Craig Crowley, Bridget Currell, Bethanne Deuel, Patrick Dowd, Dan Eaton, Jessica Foster, Christopher Grimaldi, Qimin Gu, Philip E. Hass, Sherry Heldens, Arthur Huang, Hok Seon Kim, Laura Klimowski, Yisheng Jin, Stephanie Johnson, James Lee, Lhney Lewis, Dongzhou Liao, Melanie Mark, Edward Robbie, Celina Sanchez, Jill Schoenfeld, Somasekar Seshagiri, Laura Simmons, Jennifer Singh, Victoria Smith, Jeremy Stinson, Alicia Vagts, Richard Vandlen, Colin Watanabe, David Wieand, Kathryn Woods, Ming-Hong Xie, Daniel Yansura, Sothy Yi, Guoying Yu, Jean Yuan, Min Zhang, Zemin Zhang, Audrey Goddard, William I. Wood, Paul Godowski
Genome Res. 2003 Oct; 13(10): 2265–2270. doi: 10.1101/gr.1293003
PMCID:
PMC403697

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center