Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 49

1.
Yutaro Yamaoka, Shutoku Matsuyama, Shuetsu Fukushi, Satoko Matsunaga, Yuki Matsushima, Hiroyuki Kuroyama, Hirokazu Kimura, Makoto Takeda, Tomoyuki Chimuro, Akihide Ryo
Front Microbiol. 2016; 7: 509. Published online 2016 Apr 20. doi: 10.3389/fmicb.2016.00509
PMCID:
PMC4837155
2.
Fenghua Wang, Cheng Chen, Wenjie Tan, Kailin Yang, Haitao Yang
Sci Rep. 2016; 6: 22677. Published online 2016 Mar 7. doi: 10.1038/srep22677
PMCID:
PMC4780191
3.
Susanna K. P. Lau, Yun Feng, Honglin Chen, Hayes K. H. Luk, Wei-Hong Yang, Kenneth S. M. Li, Yu-Zhen Zhang, Yi Huang, Zhi-Zhong Song, Wang-Ngai Chow, Rachel Y. Y. Fan, Syed Shakeel Ahmed, Hazel C. Yeung, Carol S. F. Lam, Jian-Piao Cai, Samson S. Y. Wong, Jasper F. W. Chan, Kwok-Yung Yuen, Hai-Lin Zhang, Patrick C. Y. Woo
J Virol. 2015 Oct 15; 89(20): 10532–10547. Published online 2015 Aug 12. doi: 10.1128/JVI.01048-15
PMCID:
PMC4580176
4.
Jasper Fuk-Woo Chan, Garnet Kwan-Yue Choi, Alan Ka-Lun Tsang, Kah-Meng Tee, Ho-Yin Lam, Cyril Chik-Yan Yip, Kelvin Kai-Wang To, Vincent Chi-Chung Cheng, Man-Lung Yeung, Susanna Kar-Pui Lau, Patrick Chiu-Yat Woo, Kwok-Hung Chan, Bone Siu-Fai Tang, Kwok-Yung Yuen
J Clin Microbiol. 2015 Aug; 53(8): 2722–2726. Prepublished online 2015 May 27. Published online 2015 Jul 20. doi: 10.1128/JCM.01224-15
PMCID:
PMC4508434
5.
Jasper F. W. Chan, Susanna K. P. Lau, Kelvin K. W. To, Vincent C. C. Cheng, Patrick C. Y. Woo, Kwok-Yung Yuen
Clin Microbiol Rev. 2015 Apr; 28(2): 465–522. Published online 2015 Mar 25. doi: 10.1128/CMR.00102-14
PMCID:
PMC4402954
6.
Kaja Zuwała, Anna Golda, Wojciech Kabala, Michał Burmistrz, Michal Zdzalik, Paulina Nowak, Sylwia Kedracka-Krok, Mirosław Zarebski, Jerzy Dobrucki, Dominik Florek, Sławomir Zeglen, Jacek Wojarski, Jan Potempa, Grzegorz Dubin, Krzysztof Pyrc
PLoS One. 2015; 10(2): e0117833. Published online 2015 Feb 20. doi: 10.1371/journal.pone.0117833
PMCID:
PMC4336326
7.
Samuel R. Dominguez, Gregory E. Sims, David E. Wentworth, Rebecca A. Halpin, Christine C. Robinson, Christopher D. Town, Kathryn V. Holmes
J Gen Virol. 2012 Nov; 93(Pt 11): 2387–2398. doi: 10.1099/vir.0.044628-0
PMCID:
PMC4091283
8.
Patrick C.Y. Woo, Susanna K.P. Lau, Ulrich Wernery, Emily Y.M. Wong, Alan K.L. Tsang, Bobby Johnson, Cyril C.Y. Yip, Candy C.Y. Lau, Saritha Sivakumar, Jian-Piao Cai, Rachel Y.Y. Fan, Kwok-Hung Chan, Ringu Mareena, Kwok-Yung Yuen
Emerg Infect Dis. 2014 Apr; 20(4): 560–572. doi: 10.3201/eid2004.131769
PMCID:
PMC3966378
9.
Patrick C. Y. Woo, Susanna K. P. Lau, Carol S. F. Lam, Alan K. L. Tsang, Suk-Wai Hui, Rachel Y. Y. Fan, Paolo Martelli, Kwok-Yung Yuen
J Virol. 2014 Jan; 88(2): 1318–1331. doi: 10.1128/JVI.02351-13
PMCID:
PMC3911666
10.
Hung-Yi Wu, Bo-Jhih Guan, Yu-Pin Su, Yi-Hsin Fan, David A. Brian
J Virol. 2014 Jan; 88(2): 846–858. doi: 10.1128/JVI.02831-13
PMCID:
PMC3911626
11.
Christopher C. Stobart, Nicole R. Sexton, Havisha Munjal, Xiaotao Lu, Katrina L. Molland, Sakshi Tomar, Andrew D. Mesecar, Mark R. Denison
J Virol. 2013 Dec; 87(23): 12611–12618. doi: 10.1128/JVI.02050-13
PMCID:
PMC3838113
12.
Huihui Mou, V. Stalin Raj, Frank J. M. van Kuppeveld, Peter J. M. Rottier, Bart L. Haagmans, Berend Jan Bosch
J Virol. 2013 Aug; 87(16): 9379–9383. doi: 10.1128/JVI.01277-13
PMCID:
PMC3754068
13.
Patrick CY Woo, Susanna KP Lau, Kenneth SM Li, Alan KL Tsang, Kwok-Yung Yuen
Emerg Microbes Infect. 2012 Nov; 1(11): e35. Published online 2012 Nov 7. doi: 10.1038/emi.2012.45
PMCID:
PMC3630921
14.
Susanna K. P. Lau, Kenneth S. M. Li, Alan K. L. Tsang, Chung-Tong Shek, Ming Wang, Garnet K. Y. Choi, Rongtong Guo, Beatrice H. L. Wong, Rosana W. S. Poon, Carol S. F. Lam, Sylvia Y. H. Wang, Rachel Y. Y. Fan, Kwok-Hung Chan, Bo-Jian Zheng, Patrick C. Y. Woo, Kwok-Yung Yuen
J Virol. 2012 Nov; 86(21): 11906–11918. doi: 10.1128/JVI.01305-12
PMCID:
PMC3486284
15.
Heyuan Geng, Lijin Cui, Zhengde Xie, Roujian Lu, Li Zhao, Wenjie Tan
J Virol. 2012 Sep; 86(17): 9546–9547. doi: 10.1128/JVI.01457-12
PMCID:
PMC3416104
16.
Susanna K. P. Lau, Patrick C. Y. Woo, Cyril C. Y. Yip, Rachel Y. Y. Fan, Yi Huang, Ming Wang, Rongtong Guo, Carol S. F. Lam, Alan K. L. Tsang, Kenneth K. Y. Lai, Kwok-Hung Chan, Xiao-Yan Che, Bo-Jian Zheng, Kwok-Yung Yuen
J Virol. 2012 May; 86(10): 5481–5496. doi: 10.1128/JVI.06927-11
PMCID:
PMC3347282
17.
Patrick C. Y. Woo, Susanna K. P. Lau, Carol S. F. Lam, Candy C. Y. Lau, Alan K. L. Tsang, John H. N. Lau, Ru Bai, Jade L. L. Teng, Chris C. C. Tsang, Ming Wang, Bo-Jian Zheng, Kwok-Hung Chan, Kwok-Yung Yuen
J Virol. 2012 Apr; 86(7): 3995–4008. doi: 10.1128/JVI.06540-11
PMCID:
PMC3302495
18.
Shumpei Watanabe, Joseph S. Masangkay, Noriyo Nagata, Shigeru Morikawa, Tetsuya Mizutani, Shuetsu Fukushi, Phillip Alviola, Tsutomu Omatsu, Naoya Ueda, Koichiro Iha, Satoshi Taniguchi, Hikaru Fujii, Shumpei Tsuda, Maiko Endoh, Kentaro Kato, Yukinobu Tohya, Shigeru Kyuwa, Yasuhiro Yoshikawa, Hiroomi Akashi
Emerg Infect Dis. 2010 Aug; 16(8): 1217–1223. doi: 10.3201/eid1608.100208
PMCID:
PMC3298303
19.
Aartjan J.W. te Velthuis, Sjoerd H. E. van den Worm, Eric J. Snijder
Nucleic Acids Res. 2012 Feb; 40(4): 1737–1747. Published online 2011 Oct 29. doi: 10.1093/nar/gkr893
PMCID:
PMC3287201
20.
Patrick C. Y. Woo, Yi Huang, Susanna K. P. Lau, Kwok-Yung Yuen
Viruses. 2010 Aug; 2(8): 1804–1820. Published online 2010 Aug 24. doi: 10.3390/v2081803
PMCID:
PMC3185738

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center