Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 7

1.
Patrick C. Y. Woo, Susanna K. P. Lau, Carol S. F. Lam, Candy C. Y. Lau, Alan K. L. Tsang, John H. N. Lau, Ru Bai, Jade L. L. Teng, Chris C. C. Tsang, Ming Wang, Bo-Jian Zheng, Kwok-Hung Chan, Kwok-Yung Yuen
J Virol. 2012 Apr; 86(7): 3995–4008. doi: 10.1128/JVI.06540-11
PMCID:
PMC3302495
2.
Qin Tang, Yulong Song, Mijuan Shi, Yingyin Cheng, Wanting Zhang, Xiao-Qin Xia
Sci Rep. 2015; 5: 17155. Published online 2015 Nov 26. doi: 10.1038/srep17155
PMCID:
PMC4660426
3.
Susanna K. P. Lau, Yun Feng, Honglin Chen, Hayes K. H. Luk, Wei-Hong Yang, Kenneth S. M. Li, Yu-Zhen Zhang, Yi Huang, Zhi-Zhong Song, Wang-Ngai Chow, Rachel Y. Y. Fan, Syed Shakeel Ahmed, Hazel C. Yeung, Carol S. F. Lam, Jian-Piao Cai, Samson S. Y. Wong, Jasper F. W. Chan, Kwok-Yung Yuen, Hai-Lin Zhang, Patrick C. Y. Woo
J Virol. 2015 Oct 15; 89(20): 10532–10547. Published online 2015 Aug 12. doi: 10.1128/JVI.01048-15
PMCID:
PMC4580176
4.
Jasper F. W. Chan, Susanna K. P. Lau, Kelvin K. W. To, Vincent C. C. Cheng, Patrick C. Y. Woo, Kwok-Yung Yuen
Clin Microbiol Rev. 2015 Apr; 28(2): 465–522. Published online 2015 Mar 25. doi: 10.1128/CMR.00102-14
PMCID:
PMC4402954
5.
Hung-Yi Wu, Bo-Jhih Guan, Yu-Pin Su, Yi-Hsin Fan, David A. Brian
J Virol. 2014 Jan; 88(2): 846–858. doi: 10.1128/JVI.02831-13
PMCID:
PMC3911626
6.
Supaporn Wacharapluesadee, Chirapol Sintunawa, Thongchai Kaewpom, Kritsada Khongnomnan, Kevin J. Olival, Jonathan H. Epstein, Apaporn Rodpan, Paiboon Sangsri, Nirun Intarut, Ariya Chindamporn, Kanyarat Suksawa, Thiravat Hemachudha
Emerg Infect Dis. 2013 Aug; 19(8): 1349–1352. doi: 10.3201/eid1908.130119
PMCID:
PMC3739538
7.
Patrick CY Woo, Susanna KP Lau, Kenneth SM Li, Alan KL Tsang, Kwok-Yung Yuen
Emerg Microbes Infect. 2012 Nov; 1(11): e35. Published online 2012 Nov 7. doi: 10.1038/emi.2012.45
PMCID:
PMC3630921

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center