Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 70

1.
Guangqian Xing, Jun Yao, Chunyu Liu, Qinjun Wei, Xuli Qian, Lingxin Wu, Yajie Lu, Xin Cao
J Med Genet. 2017 Jun; 54(6): 426–430. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1136/jmedgenet-2016-104320
PMCID:
PMC5502311
2.
Yanhui Li, Yan Wen, Morgaine Green, Elise K. Cabral, Prachi Wani, Fan Zhang, Yi Wei, Thomas M. Baer, Bertha Chen
Stem Cell Res Ther. 2017; 8: 156. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.1186/s13287-017-0606-2
PMCID:
PMC5496346
3.
Jeannine Bloch, Carsten Holzmann, Dirk Koczan, Burkhard Maria Helmke, Jörn Bullerdiek
Oncotarget. 2017 May 23; 8(21): 34762–34772. Published online 2017 Mar 30. doi: 10.18632/oncotarget.16711
PMCID:
PMC5471009
4.
Sreeparna Chakraborty, Abir K. Panda, Sayantan Bose, Dia Roy, Kirti Kajal, Deblina Guha, Gaurisankar Sa
Sci Rep. 2017; 7: 1628. Published online 2017 May 9. doi: 10.1038/s41598-017-01788-z
PMCID:
PMC5431671
5.
Brent M. Robicheau, Edward Susko, Amye M. Harrigan, Marlene Snyder
Genome Biol Evol. 2017 Feb; 9(2): 380–397. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1093/gbe/evw307
PMCID:
PMC5381670
6.
Holly M. Nguyen, Robert L. Vessella, Colm Morrissey, Lisha G. Brown, Ilsa M. Coleman, Celestia S. Higano, Elahe A. Mostaghel, Xiaotun Zhang, Lawrence D. True, Hung‐Ming Lam, Martine Roudier, Paul H. Lange, Peter S. Nelson, Eva Corey
Prostate. 2017 May 1; 77(6): 654–671. Published online 2017 Feb 3. doi: 10.1002/pros.23313
PMCID:
PMC5354949
7.
Lin Li, Wen-Miao Liu, Mei-Xin Liu, Shu-Qi Zheng, Ji-Xia Zhang, Feng-Yuan Che, Shi-Guo Liu
Asian J Androl. 2017 Mar-Apr; 19(2): 260–261. Published online 2016 Jan 22. doi: 10.4103/1008-682X.172647
PMCID:
PMC5312231
8.
C. P. Thomas, M. A. Mansilla, R. Sompallae, S. O. Mason, C. J. Nishimura, M. J. Kimble, C. A. Campbell, A. E. Kwitek, B. W. Darbro, Z. A. Stewart, R. J. H. Smith
Am J Transplant. 2017 Feb; 17(2): 401–410. Published online 2016 Aug 24. doi: 10.1111/ajt.13970
PMCID:
PMC5297870
9.
Sipin Tan, Jin Tan, Sichuang Tan, Shuai Zhao, Xiaoxia Cao, Zhikang Chen, Qiaocheng Weng, Huali Zhang, Kang kai Wang, Jiang Zhou, Xianzhong Xiao
Oncotarget. 2016 Aug 16; 7(33): 53702–53711. Published online 2016 Jul 20. doi: 10.18632/oncotarget.10724
PMCID:
PMC5288215
10.
Mohammad Moafi, Hossein Rezvan, Roya Sherkat, Roya Taleban, Ali Asilian, Seyed Hamid Zarkesh Esfahani, Mohammad Ali Nilforoushzadeh, Fariba Jaffary, Awat Feizi
BMJ Open. 2017; 7(1): e013006. Published online 2017 Jan 27. doi: 10.1136/bmjopen-2016-013006
PMCID:
PMC5278291
11.
Shan-Shan Li, Jie-Mei Gu, Wei-Jia Yu, Jin-Wei He, Wen-Zhen Fu, Zhen-Lin Zhang
Int J Mol Med. 2016 Dec; 38(6): 1703–1714. Published online 2016 Nov 7. doi: 10.3892/ijmm.2016.2796
PMCID:
PMC5117772
12.
Laurie Beth Griffin, Frances A. Farley, Anthony Antonellis, Catherine E. Keegan
Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2016 Jul; 2(4): a000943. doi: 10.1101/mcs.a000943
PMCID:
PMC4990810
13.
Lorella Paparo, Rita Nocerino, Linda Cosenza, Rosita Aitoro, Valeria D’Argenio, Valentina Del Monaco, Carmen Di Scala, Antonio Amoroso, Margherita Di Costanzo, Francesco Salvatore, Roberto Berni Canani
Clin Epigenetics. 2016; 8: 86. Published online 2016 Aug 12. doi: 10.1186/s13148-016-0252-z
PMCID:
PMC4981981
14.
Masahito Irie, Akihiko Koga, Tomoko Kaneko-Ishino, Fumitoshi Ishino
Front Chem. 2016; 4: 26. Published online 2016 Jun 23. doi: 10.3389/fchem.2016.00026
PMCID:
PMC4917564
15.
C Ziegler, J Richter, M Mahr, A Gajewska, M A Schiele, A Gehrmann, B Schmidt, K-P Lesch, T Lang, S Helbig-Lang, P Pauli, T Kircher, A Reif, W Rief, A N Vossbeck-Elsebusch, V Arolt, H-U Wittchen, A O Hamm, J Deckert, K Domschke
Transl Psychiatry. 2016 Apr; 6(4): e773. Published online 2016 Apr 5. doi: 10.1038/tp.2016.41
PMCID:
PMC4872399
16.
Qing-Yun Wang, Bei Hu, Hui Liu, Liang Tang, Wei Zeng, Ying-Ying Wu, Zhi-Peng Cheng, Yu Hu
Sci Rep. 2016; 6: 25024. Published online 2016 Apr 25. doi: 10.1038/srep25024
PMCID:
PMC4842959
17.
Chung-Min Kang, Hyunok Kim, Je Seon Song, Byung-Jai Choi, Seong-Oh Kim, Han-Sung Jung, Seok-Jun Moon, Hyung-Jun Choi
Stem Cells Int. 2016; 2016: 3453890. Published online 2016 Mar 21. doi: 10.1155/2016/3453890
PMCID:
PMC4819116
18.
Isabella Garagiola, Sabrina Seregni, Mimosa Mortarino, Maria Elisa Mancuso, Maria Rosaria Fasulo, Lucia Dora Notarangelo, Flora Peyvandi
Mol Genet Genomic Med. 2016 Mar; 4(2): 152–159. Published online 2015 Dec 14. doi: 10.1002/mgg3.189
PMCID:
PMC4799873
19.
Pornprot Limprasert, Janpen Thanakitgosate, Kanoot Jaruthamsophon, Thanya Sripo
Genet Res Int. 2016; 2016: 8319287. Published online 2016 Mar 2. doi: 10.1155/2016/8319287
PMCID:
PMC4793144
20.
Kok Siong Poon, Andrew Anjian Sng, Cindy Weili Ho, Evelyn Siew-Chuan Koay, Kah Yin Loke
J Investig Med High Impact Case Rep. 2015 Jul-Sep; 3(3): 2324709615598167. Published online 2015 Aug 3. doi: 10.1177/2324709615598167
PMCID:
PMC4748509

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center