Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 60

1.
Guangqian Xing, Jun Yao, Chunyu Liu, Qinjun Wei, Xuli Qian, Lingxin Wu, Yajie Lu, Xin Cao
J Med Genet. 2017 Jun; 54(6): 426–430. Published online 2017 Jan 17. doi: 10.1136/jmedgenet-2016-104320
PMCID:
PMC5502311
2.
Yanhui Li, Yan Wen, Morgaine Green, Elise K. Cabral, Prachi Wani, Fan Zhang, Yi Wei, Thomas M. Baer, Bertha Chen
Stem Cell Res Ther. 2017; 8: 156. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.1186/s13287-017-0606-2
PMCID:
PMC5496346
3.
Jeannine Bloch, Carsten Holzmann, Dirk Koczan, Burkhard Maria Helmke, Jörn Bullerdiek
Oncotarget. 2017 May 23; 8(21): 34762–34772. Published online 2017 Mar 30. doi: 10.18632/oncotarget.16711
PMCID:
PMC5471009
4.
Sreeparna Chakraborty, Abir K. Panda, Sayantan Bose, Dia Roy, Kirti Kajal, Deblina Guha, Gaurisankar Sa
Sci Rep. 2017; 7: 1628. Published online 2017 May 9. doi: 10.1038/s41598-017-01788-z
PMCID:
PMC5431671
5.
Brent M. Robicheau, Edward Susko, Amye M. Harrigan, Marlene Snyder
Genome Biol Evol. 2017 Feb; 9(2): 380–397. Published online 2017 Feb 15. doi: 10.1093/gbe/evw307
PMCID:
PMC5381670
6.
Holly M. Nguyen, Robert L. Vessella, Colm Morrissey, Lisha G. Brown, Ilsa M. Coleman, Celestia S. Higano, Elahe A. Mostaghel, Xiaotun Zhang, Lawrence D. True, Hung‐Ming Lam, Martine Roudier, Paul H. Lange, Peter S. Nelson, Eva Corey
Prostate. 2017 May 1; 77(6): 654–671. Published online 2017 Feb 3. doi: 10.1002/pros.23313
PMCID:
PMC5354949
7.
Lin Li, Wen-Miao Liu, Mei-Xin Liu, Shu-Qi Zheng, Ji-Xia Zhang, Feng-Yuan Che, Shi-Guo Liu
Asian J Androl. 2017 Mar-Apr; 19(2): 260–261. Published online 2016 Jan 22. doi: 10.4103/1008-682X.172647
PMCID:
PMC5312231
8.
Sipin Tan, Jin Tan, Sichuang Tan, Shuai Zhao, Xiaoxia Cao, Zhikang Chen, Qiaocheng Weng, Huali Zhang, Kang kai Wang, Jiang Zhou, Xianzhong Xiao
Oncotarget. 2016 Aug 16; 7(33): 53702–53711. Published online 2016 Jul 20. doi: 10.18632/oncotarget.10724
PMCID:
PMC5288215
9.
Mohammad Moafi, Hossein Rezvan, Roya Sherkat, Roya Taleban, Ali Asilian, Seyed Hamid Zarkesh Esfahani, Mohammad Ali Nilforoushzadeh, Fariba Jaffary, Awat Feizi
BMJ Open. 2017; 7(1): e013006. Published online 2017 Jan 27. doi: 10.1136/bmjopen-2016-013006
PMCID:
PMC5278291
10.
Laurie Beth Griffin, Frances A. Farley, Anthony Antonellis, Catherine E. Keegan
Cold Spring Harb Mol Case Stud. 2016 Jul; 2(4): a000943. doi: 10.1101/mcs.a000943
PMCID:
PMC4990810
11.
Lorella Paparo, Rita Nocerino, Linda Cosenza, Rosita Aitoro, Valeria D’Argenio, Valentina Del Monaco, Carmen Di Scala, Antonio Amoroso, Margherita Di Costanzo, Francesco Salvatore, Roberto Berni Canani
Clin Epigenetics. 2016; 8: 86. Published online 2016 Aug 12. doi: 10.1186/s13148-016-0252-z
PMCID:
PMC4981981
12.
Masahito Irie, Akihiko Koga, Tomoko Kaneko-Ishino, Fumitoshi Ishino
Front Chem. 2016; 4: 26. Published online 2016 Jun 23. doi: 10.3389/fchem.2016.00026
PMCID:
PMC4917564
13.
C Ziegler, J Richter, M Mahr, A Gajewska, M A Schiele, A Gehrmann, B Schmidt, K-P Lesch, T Lang, S Helbig-Lang, P Pauli, T Kircher, A Reif, W Rief, A N Vossbeck-Elsebusch, V Arolt, H-U Wittchen, A O Hamm, J Deckert, K Domschke
Transl Psychiatry. 2016 Apr; 6(4): e773. Published online 2016 Apr 5. doi: 10.1038/tp.2016.41
PMCID:
PMC4872399
14.
Qing-Yun Wang, Bei Hu, Hui Liu, Liang Tang, Wei Zeng, Ying-Ying Wu, Zhi-Peng Cheng, Yu Hu
Sci Rep. 2016; 6: 25024. Published online 2016 Apr 25. doi: 10.1038/srep25024
PMCID:
PMC4842959
15.
Isabella Garagiola, Sabrina Seregni, Mimosa Mortarino, Maria Elisa Mancuso, Maria Rosaria Fasulo, Lucia Dora Notarangelo, Flora Peyvandi
Mol Genet Genomic Med. 2016 Mar; 4(2): 152–159. Published online 2015 Dec 14. doi: 10.1002/mgg3.189
PMCID:
PMC4799873
16.
Pornprot Limprasert, Janpen Thanakitgosate, Kanoot Jaruthamsophon, Thanya Sripo
Genet Res Int. 2016; 2016: 8319287. Published online 2016 Mar 2. doi: 10.1155/2016/8319287
PMCID:
PMC4793144
17.
Alfredo Orrico, Lucia Galli, Jill Clayton-Smith, Jean-Pierre Fryns
Eur J Hum Genet. 2015 Apr; 23(4) Published online 2014 Sep 17. doi: 10.1038/ejhg.2014.178
PMCID:
PMC4667502
18.
Zhe ZHANG, Ye FENG, Dan YE, Cheng-jiang LI, Feng-qin DONG, Ying TONG
J Zhejiang Univ Sci B. 2015 Nov; 16(11): 963–968. doi: 10.1631/jzus.B1400322
PMCID:
PMC4642878
19.
Caitlyn Vlasschaert, Xuhua Xia, Josée Coulombe, Douglas A. Gray
BMC Evol Biol. 2015; 15: 230. Published online 2015 Oct 26. doi: 10.1186/s12862-015-0511-1
PMCID:
PMC4624187
20.
James Chun-I Lee, Bill Tseng, Bing-Ching Ho, Adrian Linacre
Investig Genet. 2015; 6: 10. Published online 2015 Aug 5. doi: 10.1186/s13323-015-0027-x
PMCID:
PMC4525727

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center