NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Platform GPL9805 Query DataSets for GPL9805
Status Public on Dec 19, 2009
Title Agilent-015520 Custom wheat 38k array
Technology type in situ oligonucleotide
Distribution custom-commercial
Organism Triticum aestivum
Manufacturer Agilent Technologies
Manufacture protocol see manufacture's web site
 
 
Web link http://www.shigen.nig.ac.jp/wheat/komugi/array/probe/download.jsp
Contributor(s) Ogihara Y, Mochida K, Kawaura K
Submission date Dec 16, 2009
Last update date Jan 23, 2015
Contact name Kanako Kawaura
Organization name Kihara Institute for Biological Research, Yokohama City University
Street address Maioka-cho 641-12
City Yokohama
ZIP/Postal code 244-0813
Country Japan
 
Samples (179) GSM489170, GSM489171, GSM489172, GSM489173, GSM563365, GSM563366 
Series (15)
GSE19613 Expression profiling of hybrid necrosis in triploid hybrids crossed between tetraploid wheat and Aegilops tauschii
GSE22786 Embryos of wheat seeds: Temperature effect
GSE24566 Expression profiling of cold-induced hybrid necrosis in triploid hybrids crossed between tetraploid wheat and Aegilops tauschii.
Relations
Alternative to GPL19698

Data table header descriptions
ID
Row
Col
ProbeID
ProbeName Probe name to be used in http://www.shigen.nig.ac.jp/wheat/komugi/array/index.jsp
fasta id
GI
GB_ACC
SEQUENCE
SPOT_ID

Data table
ID Row Col ProbeID ProbeName fasta id GI GB_ACC SEQUENCE SPOT_ID
1 1 1 GE_BrightCorner GE_BrightCorner control
2 1 2 DarkCorner DarkCorner control
3 1 3 DarkCorner DarkCorner control
4 1 4 DarkCorner DarkCorner control
5 1 5 DarkCorner DarkCorner control
6 1 6 DarkCorner DarkCorner control
7 1 7 DarkCorner DarkCorner control
8 1 8 DarkCorner DarkCorner control
9 1 9 DarkCorner DarkCorner control
10 1 10 DarkCorner DarkCorner control
11 1 11 DarkCorner DarkCorner control
12 1 12 30682 wheat0130Contig12926 wheat0130Contig12926 ATATATAGCCCGCCGATCCATCAGCTGAAGAAGAGAACATAAGCCTACATCTTCTTCCATACACACCACCCAGCGAGTTATAAGCTGCTTATAAGCTAGCTGCTGCTTGTTAGATCTCGATCGCCGAGGCCTTTTCTTGGTCGAATCGAGCTCGAAGCTAGCGACCCGAGCAGAGCAGATGGCGGCTGAGGAGGCGAAGAAGGTGGAGGTGGAGACGACCACGGCCACCAAGGACATCGCCGAGGAGAAGGCCATCGTGCCCGTGCCCGACAACTCCAAGGCCATCGTCGCCGTCGTCAAGGATGCTGAAGGTACAAGAGGTTCATCTGAAAGAGATGCTTATCTCACCAAGATTATGTCTGAGAAGAGAACAACGCTGATCAACGCCTGGGAGGAGAGCGAGAAGGCGAGAGCCGAGAACAGGGCTGCCAAGAATCTGTCCTTCATCACTTCATGGGAGCACGCCAAGGAGGCGGAGATGGAGGCCGAGCTGAAAAAGATCGAGGAGCAACTGGAAAAGAAGAAAGCGGCGTACAAGGAGAAGCTGAAGAACAAGCTCGCGATGCTCCACAAGTCGGCTGAGGAGAAGAGAGCGATGGCAGAGGCGAAGCGGGGCGAGGAGATAATCATGGCAGAGGAGATGGCCGCCAAGTACCGCGCCAAAGGCGAGGCCCCCACGAAGCTCTTCGGGCTCCTGAAAGCATGATGACCGTGTATCGAGGAAGGCATCGACACTCTTGATCTACAGAGCGTACATATGTTGGGATTGTTACTTACAGATTTCGTGCATGACTTGTTAGTGGTGTGTGCGTGTACATGGTTGTGTTCTGGAAGCCATTGGTGTGTGTGTGTGTGTGTTTTGCTGTTGGGAGGTTTGGTATCTGGTTAAATTTGTAAGGGAGCTGTGTATAAGCGTAGGAGTGCAGGCCTGATGGATTGATACATTTATTCTTTTGATGT wheat0130Contig12926
13 1 13 9515 wheat0130Contig9976 wheat0130Contig9976 TCTCATGCATGATCCCCCTCGCGAAGCTTAAGGAGCAATCCTCTGGATTCCTCGTCAAAGACAGCTGTGTTTTCGGTATCCAGTTCATCAAAGTTGTCGCTGTTAAAGGTAACGATGTGTCAGAGACCCTGTTTGTTCAGAAGATTAGCAACATCTGCAGTGACCCCCAAGTCTACACCTGGAACATTGATGATTTCTTTGTGTTGAAAAACCCGAGCACCTCCCCAGAGTTTGAGCTCTGTGGACACAAATGGTTAATCACTATCTATCCATCTGGTTCCGATAAGAATCCGAACTACCTCTCCCTGTACCTGAACATGAAGGACTCACTCCATAAAGACTCTGCGATCCTGGCAGATGTTAGCATAACCATCAAAGACCAGGAAACTGGCAAGCACAAGAAATTATCAGCCCGGCTCCAGCTCAAGAATTGTGCCCCCACTTGGGGATGGGGCAAGTTCATATCTCTGGAAGATTTCAAGGACTCGTCACAAGGTTATCTCGTGAAGACAAAGTGTTGCATTGAAGCTCAGATTGCAGTCATTGGTTCCTCGAAGACAGAGTAGCTGGATTATTTGTCCTCCGCGTAATGCCATGACTCATGTGTGTTCTGTACTTGCTTGAACTGCGATTCTGTATCCGTACCTTTGTTTGCTTGCT wheat0130Contig9976
15 1 15 21029 MUGEST2003_23lib_Contig16972_900 MUGEST2003_23lib_Contig16972 ACCTTCCTTCCTTCCTTCCTTGTCGCCCTCTGCATCCTCTCAGCATCTGTCTTCTTCCTTTTCTTCTTCTTCTTCGCTGCGAGCACGGGGATCTGATCTGAAAAGGCTTCCGAGGCTGCTCATACAAGTCAAGTGGATCCATCTTGGGACCTGTCGCGTCGTGCTGATCGGCCGACCTCCATGATGAATGTGCTCTCCAGCGGCCACCCGCAGAGCCTGCGCATCCATCGCCACCACCACCACCACGACGTGTCATCGTGTCCACGCCGGAGCGGCTCAGGCCATGTCGCAGTTAACCCTCATCCTAGCATGACCAGGAGGCTTTCTTCTAGCTCCTTCCGCCGAGGCGCCGTCAGGGCCGTCGCCGACGACGGCGGCGAATCCAGCAGCGGCAAAGACGACGACGGCGACGACGACGACCAAGAGAAGAAGCGAAGAAAAGACGACGAGGAGGGGACGTCGTCGGCGTCGTCGAGGCGGAACCGGGAGGAGCTGGAGCGGCTGGTGGGGGCGCCGGACGACGACGGCTTCAGCGGCCTCGACCTGGCCACGCTCATCCGGAAGCGCTACGGCCGGAGCTACGACGTGACGCTCATCCGGAAGCAGTTCATGGGGCGGAGCCTGCTGGCGATGAACGTGATGTGGAAGTACCGGGAGCAGCGCTCCTTCCCGCTGACGGAGGAGGAGTACCTGCTCCGGCTCGACGACGTGGCCAACACGCTCCGCTCCTGGGGCGCCGTCGCCCACGTCCGCAACTCCCTCGAGACCACCAAGGACCGCCCCCGCATCGGCAAGGCCGTCAGCATCTTCATCGACGTCGACTCCGCCGGCGGCGGCAACCGCTCCGACGAATGGATCTACAAGTAGTCAATAACTTGTCACCATTCAGCTACGCTAGCTGCGAGCGTATGTCTCTGAGATTCATAAAAATCCCTTAGCTGAGCAGTTCAAGGGCAAGATATACGACTTGTGTATAACGCTTGGTTATTCCCACTTAGCAGTATCTAATTAACCACAGCAAGATATACTTAGCCAGGGGTACGAAAACAA MUGEST2003_23lib_Contig16972
16 1 16 5392 wheat0130Contig9166 wheat0130Contig9166 GGGGATGTGCCTCGTGCCGTCGGTGACGGAGCTCATGCTAGCCGAGTTCCTCTACCTTCAGTACGAGGACGCGGAGAAACCCATCTACATGTACATCAACTCCACCGGCACTACCAAGAATGGCGAGAAATTGGGTTACGAGACGGAAGCTTTTGCTGTATATGATGCTATGAGGTATGTCAAAATTCCAATTTTCACACTCTGTATTGGCAATGCATGGGGAGAAGCTGCTTTACTCTTGGCTGCTGGTGCTAAAGGTAACCGTGCCGCACTTCCATCATCGACGATAATGATGAAGCAGCCAATTGGTCGATTTCAAGGTCAGGCGACAGATGTTGACATAGCAAGAAAGGAAATACGAAATGTGAAGATAGAAATGGTTAAGCTGCTGTCAAGACACATTGGTAAACCAATGGAAGAGATTGCTCGAGACATCAGACGGCCTAAATACTTCAGCCCAAGCGAGGCAGTGGATTACGGTATCATTGACAAGGTGCTGCACAATGTGAAAAGCCAAACAGATGCCGGCCTCGTGTCCGAAGTCAAGAAAGAATTAATTTAACAATGGGGTGTTACACGTAGGCGTATTTTTGTAGCAAG wheat0130Contig9166
17 1 17 14306 MUGEST2003_23lib_Contig1641_1278 MUGEST2003_23lib_Contig1641 AAGATGAAGTGGTGGGTGAAACGTTTAATTGGTAGGTCAAAGGATGTGCACATCAGTTGGCCATACCCATTCGGAGAAGGCAAGTTGTTTGTTTTGACTCTCACAGCTGGTTTGGAAGGTTACCATGTCAATGTTGATGGGAGGCATGTCACTTCATTTCCTTACCGCACTGGTTATACTCTTGAGGATGCAACTGGGTTGTCTATCAATGGAGACATTGATATTGAGTCAATTTTTGCTAGTTCTCTACCCAGTTCACATCCTAGTTTCTCCCCAGAGAGATACCTTGAAATGTCGGAGCAATGGAGGGCCCCGCCGCTACCAACTGAACCCGTCGAGCTTTTTATTGGCATTCTGTCAGCAGCGAGCCATTTTGCCGAACGTATGGCTGTGCGCAAGTCATGGATGATGTATACAAGAAAATCATCTAATGTTGTAGCTCGGTTCTTTGTGGCTCTGAACGGTAAAATGGAGGTCAATGCAGAGTTGAAAAGGGAGGCAGAGTTCTTCCAAGACATCGTCATAGTGCCTTTCATGGATAGTTATGATCTTGGTAGTTTTGAAGACCATTGCCATTGCGGAGTATGGGGTTCGAGTCATCCCGGCAAAATATGTGATGAAATGTGATGATGATACATTTGTTAGAATTGATTCCGTACTGGACCAAGTAAAGAAAGTTAAAAGCGATAAGAGTGTGTATGTGGGAAGCATCAACTACTACCATAGACCACTGAGATCTGGCAAGTGGGCTGTGACTTATGAGGAATGGCCAGAGGAGGCTTACCCAAGTTATGCCAATGGGCCTGGCTATGTGATCTCATCGGATATTGCACGCTACATCGTATCTGAATTTGACAATCAGACGCTTCGACTATTTAAGATGGAAGATGTCAACATGGGGATGTGGGTGGAGAAATTCAACATCACTCGTCGGCCGGTAGAGTATCGGCATGACGTCAGGTTCTACCAGGCCGGTTGCTTCGATGGTTACATCACCGCACACTATCAGTCCCCCCAGCACATGATCTGCCTGTGGAGAAAGTTGCAGTCCGGTAGCACCCATTGCTGCAACGTGCGATGACGATGGCGAAAATGTGTTGCACCGTCGGTCCGAGAGGAAGAGATGATCGGCTCGCATGCACATGCATATCAAATGTGGAAATCATCAGCTGCGCCGATGGGCCGTCCGTTTGACAAAGTGCTCTCTGCTGGATTTATCATATCATTCTTTCATTCTTTTGGTCGGTGGCCTGTTTCGAGCCGCTGCTGATTCTGACACATGAAGGATGGGCTTGGGATCCTTTTGACGCCTGTTGATGTTTAGTCCCGTCAAATTTTCTTGACATAGGAGCTNTTAGGTGCTTGGGGGTATATTGCCCTTTGTATAGAAAACTAGTTTA MUGEST2003_23lib_Contig1641
18 1 18 16375 wheat0130Contig226 wheat0130Contig226 GGCACGAGGTCACTAGTTAACACCAATCCACCATGAAGACCTTCCTCGTCTTTGCCCTCCTCGCCGTTGCGGCGACAAGTGCAATTGCGCAGATGGAGACTAGATGCATCCCTGGTTTGGAGAGACCATGGCAGCAGCAACCATTACCACCACAACAGACATTTCCACAACAACCACTATTTTCACAACAACAACAACAACAACTATTTCCTCAACAACCATCATTTTCACAGCAACAACAACCAGTTTTACCTCCACAACAATCACCTTTTCCACAACAACAACAACAACACCAACAGCTGGTGCAACAACAAATCCCTGTTGTTCAGCCATCCATTTTGCAGCAGCTAAACCCATGCAAGGTATTCCTCCAGCAGCAGTGCAGCCCTGTGGCAATGCCACAACGTCTTGCTAGGTCGC wheat0130Contig226
19 1 19 18724 MUGEST2003_23lib_Contig7529_938 MUGEST2003_23lib_Contig7529 CAAACGAAAATAAGAGAGGCCTCAGATACAAGGACACCAAGTCACTCCCAAATACCATCAGCGTCAAGAAAAGCCTCAAATGGACAAAACAGATCTGGAAGGCAACCTTTAAGTGGTAGCGATAGCAGAAGGCTTTCATCAAACGGGACTTAAAACTTGGGGAGATAATTTTTCCTCCTTCTCCCAAATGGTTTAAAATATTCAAAACTTCACCAAGACCATGTCATTCCATCCTAGCCCAACCACAAATTCTATTTCATTCTAATATTCTTTTTCCTATAAAAGGAATAGTCTTGTTACCCTAGGTTGTGAAGCAACCTATATTTCTGCCTTTCAAAAAATTCCCATAAAATTATCATAAATCCCTTTGGACCATATAAACCTTGAATATGCAAAATATTCAAGATCTCATGCTCAGGGTGAGCATAGCATCCAATTCTTGTTTCTGGACTCACTTTGAGTTTGTGAACAAACTATATTCCAGAAGTGTCCATAATCCCTGCAATTAATTCAGGCCCTAAGTCTTCCTATATCTCTTGAGCATGCCAAAATTAACATTCTTTTGCCAAGCCAATCTCTCGCAACAATTCTCCAAAATTTGTGTCCAGAGAGGAGCACTTTGAAGGAAGTACTATTTAGGAGTACCAAAATGGTAAGAAATTTTACCAGTGCCTCCATACTCCTAAATCACCTCCCTACACCAAATTTCAGCCAAATTTATCAATCCAAATTTTCCTAGGAATTCAAACTAGTTTTTGTACCAACTTTACAGTTGTGAAAGGAACTATACTCAAACTTTCTCTAAACCCCCTTGAAACTTTTCCAGTGTGTGGACCCTCCTACAAAATCTACAAATGACAAAGTCTCAGCTTCAATCACCAAGCCAGCTCATCCCACTCAACTCCCAAAGTATCCATCCAGAAACTGTTGTTGATGCCACTGATCATCTCAGGCTAGCTTCGGTCAATTCAAAACCATAGTGGAGCTCCAGTATGAAAGAACAACACGTCGGCCAGACTAAGTCACCTCGCACGCGTCGGTGCACGCGGTGACCGTGCTGCTGGCATGCTGTTGGCGTGCTCTGCGCTATTGGAAATATG MUGEST2003_23lib_Contig7529
20 1 20 3711 whkv19m02_309 whkv19m02 CTCCGCGGAAGAAGCACACGAGCTAGTTGGTCGACAAGCAATAAGTTCATTCCTTGTCATCCTTACAAGCATGGACTTGGAGCAAGGAGCACCGGCACCGGCCGTGGAGGCGGAGGAGGCGCCGCTCATTGTTGAGGTGGCGGCGGAGGAGGGGGTACCAAAGGAAGAAGGAGAGGGCAGGATTGGGGGGAACAACCTGGTGATGCTGACGGAGAGGGCGCAGCTGCAGAGGCTGGCATTGGTGCTGAGGAACACGGAGGAGCCCCTGATGCGGCAGGTGATAAAGTCGGAGCAAGAGCGCGTGCAATACCTCAACACGGTGAACGACGCCTACAACCAAACCAGGAGGCTGCTGGACGACTGCACGGCGCTGAGGGACACGCACGAGCGCTCATCTCAACCTGAGTCTCATGCGCTGCGGCTGCAGGTGGCGCGGGACGTGCACGACTACGTCATCTACGGTCTCAACCTGTGCATGCAGAACGTGCGCAACTGCTGCATGCGCGTGGACGCCATCGCCAAGCTCCGGGCGCACTACGACGCCCTCGCCGACGGCCTGGCAGAGGACGCCGCCAACGACTTGGAGAGCCTTGCCGCGGAGGCGTCCCANTACAGGGCCTCCATGTGGGAGTACTGCCACANCCACCGGANCGCCTCCGCNCGGGCCAACTCCCNTGCCTACTCCCNGGTGCTCCTGCTG whkv19m02
21 1 21 36311 whrd2o02_615 whrd2o02 TATGTGGTCCTGGCACACAAGCAGATGCTTGTCAATGGATCTCCTGTTGTAATTAGAGGTGTCAACAGACATGAGCATCATCCACGTGTTGGGAAGACAAATTTAGAAGCTTGCATGATCAAGGATCTGGTTTTGATGAGACAAAACAACATCAATGCTGTTAGAAACTCCCATTACCCCCAACATCCAAGGTGGTATGAGTTATGCGACATTTTTGGTCTTTATGTAATTGATGAAGCCAATATCGAGACACATGGCTTTGATGAAAATAGCCATTTCAAACATCCTACACTAGAACCCATCTGGGCAAATTCTATGCTTGATCGTGTCGTTGGCATGGTGGAGAGGGACAAAAATCATGCGTGCATAATTATTTGGTCCTTGGGAAATGAAGCCTCATATGGACCAAATCACTCTGCTATGTCTGGGTGGGTTCGTGGAAGAGACCCAACAAGGCTCATCCATTATGAAGGAGGTGGCTCCAGAACATCATCCACAGATATTGTATGCCCCATGTACATGCGTGTCTGGGATATTCTCAAGATTGCAAATGACCCATCTGAAAACAGGCCCCTCATTCTTTGCGAATATTCACATGCTATGGGGAACAGTAATGGAAATATTGACGCATATTGGAAGGCGATAGACAACACGATGGGACTCCAAGGAGGTTTTATATGGGACTGGGTCGATCAGGGTC whrd2o02

Total number of rows: 39243

Table truncated, full table size 27409 Kbytes.
Download family Format
SOFT formatted family file(s) SOFTHelp
MINiML formatted family file(s) MINiMLHelp

Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap