U.S. flag

An official website of the United States government

Department of Biotechnology (Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu)

General information

Department of Biotechnology
Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu

Organization ID: 505702

Assertion criteria

Level: Assertion criteria provided

Summary of submissions to ClinVar

Total submissions: 220

Gene

GeneSubmissionsLast Updated
AADACL2-AS11Dec 8, 2015
AGBL41Dec 8, 2015
ASTN21Dec 8, 2015
CADM21Dec 8, 2015
CHST111Dec 8, 2015
CSMD31Dec 8, 2015
CTNNA31Dec 8, 2015
DMD1Dec 8, 2015
DOCK81Dec 8, 2015
FHIT1Dec 8, 2015
FMN21Dec 8, 2015
GRAMD1C1Dec 8, 2015
HS6ST31Dec 8, 2015
IGH1Dec 8, 2015
IMMP2L1Dec 8, 2015
KANSL11Dec 8, 2015
KCNN21Dec 8, 2015
LINC008711Dec 8, 2015
LINC020551Dec 8, 2015
LINGO21Dec 8, 2015
LRP21Dec 8, 2015
MACROD21Dec 8, 2015
NALF11Dec 8, 2015
NCKAP51Dec 8, 2015
NLGN11Dec 8, 2015
OR8J11Dec 8, 2015
OSBPL61Dec 8, 2015
PATJ1Dec 8, 2015
PLD51Dec 8, 2015
PRKN1Dec 8, 2015
PTCHD1-AS1Dec 8, 2015
RIMS21Dec 8, 2015
SLC24A21Dec 8, 2015
SNX81Dec 8, 2015
WWOX1Dec 8, 2015
ZFR21Dec 8, 2015

Condition

NameSubmissionsLast Updated
Premature ovarian failure220Dec 8, 2015