Conserved Protein Domain Family
DUF2816

?
pfam10992: DUF2816 
Protein of unknown function (DUF2816)
This eukaryotic family of proteins has no known function.
Statistics
?
PSSM-Id: 402535
View PSSM: pfam10992
Aligned: 15 rows
Threshold Bit Score: 92.4582
Threshold Setting Gi: 229596058
Created: 21-May-2020
Updated: 7-Aug-2020
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
EGR34317   69 QPVLGQSRLEHIPYQRKVVDYEQQVSTTIVPKERLVQDYYTIEHQVSYIPNVIQEPYVDYVPVQRYKQRVEYNAVesSRA 148 Ichthyophthiriu...
Q3SDZ3    80 PTIKGESRVEYREYQRPVVEMETETVQVQVPKTKYVTDYYPVEYQTEYIPRTVYEQQTEYVPVTKTVPRVEYEAV--ERE 157 Paramecium tetr...
A0CIY3    51 ATIKGESRYEYVPYQKSVVEIEEEQRVVKVPKQKWVTDYYPVEYQKEYIPQVTYEKQVDYIPVEKTVPRVDYL----ERE 126 Paramecium tetr...
Q3SDG1    57 SPIRGESRVEYVPYQKPVVELEEEVRTFQVPKQKWVTDYYPVEYQKEYVPQVSYEKQIDYVPVEKNVPRVDYLEY--ERE 134 Paramecium tetr...
EGR33016   144 EAIKGESRIEYVPYEKSMIEYEAIQRTEYIPKEKRITDYYAVEYQTEYIPQVYQDRYIEYIPQERVQERVEYQAI--EKQ 221 Ichthyophthiriu...
XP_004023983 10 QTIKGESRVEYVPYEKSVLEYQAIQRTKLVPKQKRVTDYYAIEYQTDYIPNVYQDKFIEYIPQERFQERVQYQAV--EKK 87 Ichthyophthiriu...
A0DJ03    81 QAVKGESRIEYIPYEKTIMEYEEVRRQIQVPITRQITEYQAIQYETEYIPQVIQEKVIEYMPVEKFAERVEYQTV--TRQ 158 Paramecium tetr...
Q3SDH1    103 NVVKGQSRIEYIPYERTITEYEEVRRQVQVPITKQVTDYYAVQYDIEYIPQVIQEKQIEYVPVERVAERTEYYTV--EKQ 180 Paramecium tetr...
Q3SDE1    106 QAIKGESRIEYVPFERVITEYEEVRRQVQVPVTRQITDYYAVQYEVEYIPQVIQEKQIEYVPVERIQERTEYYTV--QKQ 183 Paramecium tetr...
Q3SDE3    89 NAIKGESRIEYIPYTKEVTEYVTQEVVEYVPRERKITDYYAVEYVTEHIPQVIQEKYIEYVPVETIKERTEYQAV--TKQ 166 Paramecium tetr...
EGR34317   149 ITQPN 153 Ichthyophthirius multifiliis
Q3SDZ3    158 VQRPQ 162 Paramecium tetraurelia
A0CIY3    127 VRRSS 131 Paramecium tetraurelia
Q3SDG1    135 VRRAP 139 Paramecium tetraurelia
EGR33016   222 IVHQP 226 Ichthyophthirius multifiliis
XP_004023983 88 IMHQP 92 Ichthyophthirius multifiliis
A0DJ03    159 NVLQN 163 Paramecium tetraurelia
Q3SDH1    181 NVIQQ 185 Paramecium tetraurelia
Q3SDE1    184 NILPA 188 Paramecium tetraurelia
Q3SDE3    167 SVVQA 171 Paramecium tetraurelia
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap