Conserved Protein Domain Family
FLILHELTA

?
pfam10306: FLILHELTA 
Hypothetical protein FLILHELTA
This is a family of conserved proteins found in fungi. It contains a characteristic FL(I)LHE(L)TA sequence motif, where the bracketed residues are I, L or V. The function is not known.
Statistics
?
PSSM-Id: 402085
View PSSM: pfam10306
Aligned: 61 rows
Threshold Bit Score: 77.2618
Threshold Setting Gi: 401840775
Created: 11-May-2020
Updated: 7-Aug-2020
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
EAA31930   124 LPRFLHPYLSSLRSSPSSFVVAFLILHEITAVVPGLGFFYLFHYcggddddkeeddkdkegskegsygkrfeewVMGwmm 203 Neurospora cras...
EMG50834   57 IPKFLRSYASKFINAPISHLISFVILHEITAIVPLVSLWYFFHQhpny----------------------vpleIPT--- 111 Candida maltosa...
KHC81482   93 VPKFLRSYAKQFINAPFSHLISFLILHEITAIIPLFSLWYFFHNnpsf----------------------ipmeIPS--- 147 Candida albican...
CCE43638   98 VPKFLRNYTAKFVNAPFSHLIAFIVLHEITAIVPLIGIWYYLHQhpgf----------------------ipldLPQ--- 152 Candida parapsi...
XP_001528518 133 IPKFLRNYASQFIHAPYSHLVAFLVLHELTAIIPLFGIWYYLHNhpgf----------------------ipmdLPQ--- 187 Lodderomyces el...
XP_004196788 59 VPKFLRSYTRNFINAPVSHVTAFVILHELSAVVPLVGIWYIIHNynfg----------------------ipldLPS--- 113 Pichia farinosa...
Q6BM29    88 MPKFMLPYTKNFIHAPVSHVTAFLILHELSAIVPLVGIWYVFHKyqws----------------------ipldLPS--- 142 Debaryomyces ha...
EGV65485   50 VPSFLKPYTINFINKPIANLTSFLILHELTAVGPLIGIWYLFHKyqis----------------------ipldLPQ--- 104 Yamadazyma tenu...
XP_002615098 83 VPRFLRPYTTQFIGAPVSHVTAFLILHEFTAIVPLVGLWYVFHQhhdlfm-------------------sasmdLPA--- 140 Clavispora lusi...
ABN66212    6 IPKFLHRYTTRFMNAPVSHVVSFLILHELTAIVPLLSLWYLFHQfpdml---------------------psfdLPT--- 61 Scheffersomyces...
EAA31930   204 elgysEVMVKKMEGFERWFKRK-GYFGFE 231 Neurospora crassa OR74A
EMG50834   112 -----WAIDQGAKVIDYVLSKMtDWEINS 135 Candida maltosa Xu316
KHC81482   148 -----WAIDQGAKIIDYALSKItNWEINS 171 Candida albicans SC5314
CCE43638   153 -----WALTKGAKVIDSAMGQF-DWSFNt 175 Candida parapsilosis
XP_001528518 188 -----WALTKGASVMDKVLERM-DWHIDS 210 Lodderomyces elongisporus NRRL YB-4239
XP_004196788 114 -----WAIEKGTKIIDSSLKSF-DFSTFT 136 Pichia farinosa CBS 7064
Q6BM29    143 -----WAIDKGTHIIDKSMAQF-DFRNFS 165 Debaryomyces hansenii
EGV65485   105 -----WAISKGTRIIDDSMQSF-NFDGFS 127 Yamadazyma tenuis ATCC 10573
XP_002615098 141 -----WAIEKGTKVIDSAMANW-DYGNYS 163 Clavispora lusitaniae ATCC 42720
ABN66212   62 -----WAIDKGTKIIDDAMNKY-DFADYS 84 Scheffersomyces stipitis CBS 6054
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap