Conserved Protein Domain Family
Slp

?
pfam03843: Slp 
Outer membrane lipoprotein Slp family
Statistics
?
PSSM-Id: 397774
Aligned: 69 rows
Threshold Bit Score: 151.201
Threshold Setting Gi: 759382368
Created: 11-May-2020
Updated: 7-Aug-2020
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
ESQ14255   23 GCSSsIPPAIRGEASGEPltlvSVTQVQQNpERYGGKRIRWGGSILNLRNLPNSTEIEVLSRPLASDGEPRLGVDGKGRY 102 uncultured Thio...
P37194    18 ACSS-IPQNIKGNNQPDIq--kSFVAVHNQpGLYVGQQARFGGKVINVINGKTDTLLEISVLPLDSYAKPDIEANYQGRL 94 Escherichia col...
WP_004237505 22 GCAT-VPESIKGSGTTMLt---DFQAVQKApQAYKGMEARFGGRVLSVQNQPDMTQLEIAVMPLNSTGAPFLGSTITGRM 97 Morganella
CCE24644   14 GCSS-LPVAIQNAPVPDI----QYAETIDRiDTYKNYRVRWGGTIIQVDNEENLSRLQILHYPLDRFGRPQTDKETAGRF 88 Methylomicrobiu...
EIC31027   15 ACST-LPPAIENPPAVDI----SYSQATGDiAHYRKYPVRWGGVIIDVLNEQSFSRLQVIAYPLNSYGRPVRDKPPQGRF 89 Methylomicrobiu...
Q82TP8    19 ACTS-MPPEIRNFSAVDI----PYQPVSQNaETYKDAPVRWGGTVIEVENETDFSLMQVLFHPLDRSGYPETRKPGEGRF 93 Nitrosomonas eu...
Q2Y6R9    14 ACVG-LPAAVRDVPVAKV----GYGEVSQDpNSYKATSVRWGGVVIDVENEENFTLVQVLSYPLNYSGRPQLNKQSEGRF 88 Nitrosospira mu...
WP_014704972 16 ACSS-VPKTIQSAPSGDV----QLTQVLQAkSDNAGKTVRWGGEIIKVENKNDASLIQITQYPLNHYGRPITSKKSLGRF 90 Methylophaga fr...
WP_014704169 14 GCAM-QPANPWQPRAQDI----SLNDVLNSpDSNLQAPILWGGVIVDISNKPDGATLTIVAFPLSPDGKPLTTQSSAGRF 88 Methylophaga fr...
WP_013909528 17 GCAT-LPKEFSEIPVKKEi---NLSQVLSSpENYKGSQILWGGRIVSCFNKEDFTLLEIVQFPLDLEGKPQADTSSEGRF 92 Thermodesulfoba...
ESQ14255   103 IAQVQGFIDPAEYAQDRLLTVVG-NLVAVETRDVGEYPYRYPVLAVTDRYLW-PVNPIND-GYYRYpg------gyPWGY 173 uncultured Thio...
P37194    95 LARQSGFLDPVNY-RNHFVTILG-TIQGEQPGFINKVPYNFLEVNMQGIQVWhlrevv-------------nttynLWDY 159 Escherichia col...
WP_004237505 98 YARINSFMEPDNF-RDQYVTVVG-LMNGTQAGKIGDVPYTFPVIDVTGFQRWhqarqvim--------pppvygpdPWRW 167 Morganella
CCE24644   89 ILETPEFYDPAVYRKNTQITAAG-TLKGSDTLKIGNKSLNVPVVEIQTVHRWpERTQRDCrTDFGAgfg-----ygPYPW 162 Methylomicrobiu...
EIC31027   90 YIYSNTFLDPAIYEKDKEVTAAG-VLKGDEALMVGKKNLRLPALQATTLHLW-PQYERMP-YYYNGgfgpggfypyPGYY 166 Methylomicrobiu...
Q82TP8    94 AVEINEFLDPAIYTKGVEVTVIG-TVKGNIERTIGNKTIHIPLITAKTIHLWpQAYREDNlYRYGPypgyy-gygyPFFY 171 Nitrosomonas eu...
Q2Y6R9    89 VIKSSEFLDPAVYAKDRELTVAG-TIEGDIERTIGKKHVRLPLLSSKGIYLW-PVYQYQPyAYGGPgygfspyfgyGYYY 166 Nitrosospira mu...
WP_014704972 91 LARTPEFFDPVVYKAGTLITFSGkTTAETQTRKVDEKQLLMPVIDITDSYRWqPRYYGQRhSDFYGd---------PFFS 161 Methylophaga fr...
WP_014704169 89 VVESDGFLDPLIYAPDTLITVTG-SVSAIRHITIDQKTLSVPLVVLKNAKVW-PEKYADR-RRPYNpkh-----dlPFAG 160 Methylophaga fr...
WP_013909528 93 LVETPKFLDCAIYTPGKLITVAG-VFKELRDGKIGEKSYKFPVLEGKAFHLWkEEFRVQI-ETYPHyfw-----wcPYWY 165 Thermodesulfoba...
ESQ14255   174 ---PWNYA 178 uncultured Thiohalocapsa sp. PB-PSB1
P37194    160 ---GYGAF 164 Escherichia coli K-12
WP_004237505 168 ---HNGYY 172 Morganella
CCE24644   163 g--FYPYG 168 Methylomicrobium alcaliphilum 20Z
EIC31027   167 ---GYPYf 171 Methylomicrobium album BG8
Q82TP8    172 ngyYRPYr 179 Nitrosomonas europaea
Q2Y6R9    167 ---GGPYW 171 Nitrosospira multiformis ATCC 25196
WP_014704972 162 -----PYN 164 Methylophaga frappieri
WP_014704169 161 ---YGYYg 165 Methylophaga frappieri
WP_013909528 166 -----PLW 168 Thermodesulfobacterium geofontis
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap