Conserved Protein Domain Family
UPF0093

?
pfam03653: UPF0093 
Uncharacterized protein family (UPF0093)
Statistics
?
PSSM-Id: 397631
Aligned: 34 rows
Threshold Bit Score: 129.666
Threshold Setting Gi: 81548353
Created: 11-May-2020
Updated: 7-Aug-2020
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
WP_015753161  1 M-ADYYNYIKSLHLIFVVTWFAGLFYMPRLFIYHIEALEKPeTEARVLGnqfrVMERRLWQIITWPSAVLCIASAlVL-L 78 Robiginitalea ...
P72793     16 F-TMAYYWFKAFHLIGIVVWFAGLFYLVRLFVYHAEADQEPePAKTILKkqyeLMEKRLYNIITTPGMVVTVAMAiGL-I 93 Synechocystis ...
Q47VA0     5 L-INNILWLKAFHVIFMVAWFAGIFYLPRLFVNHAET--KSdEIAQQLK----GMEKRLLYFV-TPFAIFTLLLGvAI-I 75 Colwellia psyc...
Q8PAX1     1 --mTLYLWIKTFHLLFVIAWMAAVFYLPRILVNIAEAGTDT-AVRARLV----LMGRRLYKF-GHSMLGLALLLGaVLwL 72 Xanthomonas ca...
Q9PGU6     1 --mALYFWVKTFHLLFVIAWMAAVFYLPRILVNVAETDGQP-AVQARLR----QMGRRLYIF-GHIMFGLSGLLGvLLwL 72 Xylella fastid...
Q2L073     1 M---GMLWVKTFHIVFVASWFAGLFYLPRIYVNLAQQSDPAv--QSCLI----GMARRLYRFMTILAVPA-VLLGmWLyV 70 Bordetella avi...
Q0PBE8     4 wiNDYYFWIKWVHYLAFVSWMAGLFYLPRLFVYHAEHKDNK-GFVEVVK----IQERKLYYYIQTPAMIVTLITGsLM-L 77 Campylobacter ...
WP_012083609  1 M--AYYTWILAFHVMSFTSWMAMLFYLPRLFIYHREHAD-----NKAFGevveVQEYKLYTYIGVPAMWATILSGgLM-L 72 Sulfurovum sp....
Q7MA96     2 M---LYTYLLILHVMAVMSWMAVMFYQPRLYVYHREHYE-----NEGFVevvkIQEYKLYKYIGLPAFWASLGSGvGM-I 72 Wolinella succ...
USDA:Abu_0048 10 LkMEYYTWILSLHIIAVLSWMAMLFYLPRLFVYHVENID-----KKEFVevvkIQEYKIYYYIGHPAMLVTIISGiSM-L 83 Arcobacter but...
WP_015753161  79 WIMP-------GWLSQPWMHVKLGFVVLLIIYHLVMHRMYLRFQRGQISYTSRFMRIWNEGATLILFAVVFLAVLKNsid 151 Robiginitalea ...
P72793     94 FTEP-------EILKSGWLHIKLTFVALLLLYHFYCGRVMKKLAQGESQWSGQQFRALNEAPTILLVVIVLLAVFKNnl- 165 Synechocystis ...
Q47VA0     76 YAYGy-----dWFVAAKWLHIKLSLVIVLFAYHGYCFKLVTTFAQDKNIRSGRFYRIFNEIPVLILFAVIILAYVKP--- 147 Colwellia psyc...
Q8PAX1     73 GYRVipd--fptMVAGGWLHAKLFAVALILAHYIVAGRWLKGVDQGRALPSGRALRLFNEVPVVLLVGVIWLVLAKP--- 147 Xanthomonas ca...
Q9PGU6     73 GYRVipafptmVGDGSGWLHAKVGLVVLILVHYIVAGYWLKRAERGGVLPGAGALRVFNEIPVLVLIGILWLVFAKP--- 149 Xylella fastid...
Q2L073     71 GYGIg-----lGPGN-GWMHAKLLLVILLIGYHHACGSMLRKFEQGRNQRSHKFYRWFNEIPVVLLVLVVALVVLKP--- 141 Bordetella avi...
Q0PBE8     78 HAHKe-----vLMVGAGFMHVKLTCVTLLIIFHIHNYYCLKALANDTSTKSGKYFRIYNEFPTIMFIIIALMMVVRP--- 149 Campylobacter ...
WP_012083609  73 YLNPg-----iFQSG-GWMHAKLFFVALLIAYSFSLNMIRKKLIVDPYYKSGKYFRFYNEVPTLLMIFIVIMVVVKP--- 143 Sulfurovum sp....
Q7MA96     73 ILNNa-----lLEQ--SWMWLKLAVLVLLTLFSFSMEYYRVKLLSNPTLHDGQFFRAYNEVPTLLSILIVAFVIAKDeml 145 Wolinella succ...
USDA:Abu_0048 84 AINPs-----lFQF--GWMYAKITAIILLIIYSLSLAKYRKQLADDCCTKDGKFFRMYNEMPTMLAILIVTYVITKS--- 153 Arcobacter but...
WP_015753161 152 wM 153 Robiginitalea biformata
P72793    166 pL 167 Synechocystis sp. PCC 6803 substr. Kazusa
Q47VA0    148 -M 148 Colwellia psychrerythraea 34H
Q8PAX1    148 -F 148 Xanthomonas campestris pv. campestris
Q9PGU6    150 -F 150 Xylella fastidiosa
Q2L073    142 -F 142 Bordetella avium 197N
Q0PBE8    150 -F 150 Campylobacter jejuni
WP_012083609 144 -F 144 Sulfurovum sp. NBC37-1
Q7MA96    146 wF 147 Wolinella succinogenes
USDA:Abu_0048 154 -F 154 Arcobacter butzleri RM4018
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap