Conserved Protein Domain Family
DUF3432

?
pfam11914: DUF3432 
Domain of unknown function (DUF3432)
This presumed domain is functionally uncharacterized. This domain is found in eukaryotes. This domain is about 100 amino acids in length. This domain is found associated with pfam00096. This domain has two conserved sequence motifs: YPSPV and PSP.
Statistics
?
PSSM-Id: 288743
View PSSM: pfam11914
Aligned: 7 rows
Threshold Bit Score: 74.3512
Threshold Setting Gi: 658870783
Created: 22-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 6707680  83 EKAAPASTASPIPAYS--------SSVTTSYPSSItTTYPSPVRtAYSSPAPSSYPSPVHTTFPSPSIATTYPSG--TAT 152
gi 1352361  403 ATAAVQSSVSNISISA--------SSPVSSYPSPI-TSYPSPVS-SFPSPVNSCYSSPVHTSYPSPSIATTYPSA--TST 470
gi 992177626 414 AAVAQNTSITSVSISV--------PSPASSYPSPI-ASYPSPVS-SFPSPVASCYSSPVHTSYPSPSIATTYPSV--SST 481
gi 658870783 406 AAV-----VTSAPASS--------ASPASSYPSPI-TSYPSPVS-SYPSPVTSCYSSPVHTSYPSPSIATTYPSAsmSTT 470
gi 46243958  12 kgvvassATTSLSSYPsqvatsytSPVTTSYPSPAtTSYPSPVPtSYSSPGSSTYPSPVHSGFPSPSVATTYSSV--PPA 89
gi 51556987  12 KSVVASSAPSSLSSYP--------SPVATSYPSPAtTSFPSPVPtSYSSPGSSTYPSPAHSGFPSPSVATTYASV--PPA 81
gi 557003178 395 EKVPPVSAPSPINSFS--------SPVITSYPSSVsTSYPSPVStSYSSPVPSSYPSPVNTPFPSPSVANTYPSV--TTA 464
             90    100
         ....*....|....*....|....*...
gi 6707680  153 FQTQVATSFSSPGVANNFSSQVTSALSD 180
gi 1352361  471 FQTQVATSFPTSVASNIYSSPVTTPLPD 498
gi 992177626 482 FQTPVATSYPSSVASNIYSSPVTTPMTD 509
gi 658870783 471 FQSQIANSFPSSVASNIYSSPVPTPLSD 498
gi 46243958  90 FPAQV-SSFPSSAVTNSFSA--STGLSD 114
gi 51556987  82 FPAQV-SSFPTAAVTNSFST--STGLSD 106
gi 557003178 465 FQSQIVSSFPTSVGTNSYSSQVTTTLSe 492
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap