Conserved Protein Domain Family
DUF3037

?
pfam11236: DUF3037 
Protein of unknown function (DUF3037)
This bacterial family of proteins has no known function.
Statistics
?
PSSM-Id: 314227
View PSSM: pfam11236
Aligned: 118 rows
Threshold Bit Score: 73.3065
Threshold Setting Gi: 0
Created: 27-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 81445645   9 YATIRFVPKVEREEFINVGIVLFSKRCKYLKSLYTIDE--NKLKLFSSEL-------DMNCLKEGLHVFDRICSGSKE-G 78
2_pfamImport  1 YTIVRFAPFVETGEFANVGILMIAPDQRFFAFNLET-RryARITHFFDELdpqiycaSLHALKGEFERVQRLLNDHDFyG 79
1_pfamImport  1 YAVVQFRPYRETEEFANVGVVLCAPKAGFLDYRIET-TrfSRVTGFFSELdvklprmVAKFVSDELQRVQETS------- 72
gi 81462975   7 YTIIRFMPYLETEEFANVGILLFTPQTGYSAFRLAP-KrfARVTDFFDDLdgkiyqkGLHIFDAELQRVTHEC------- 78
89_pfamImport  1 YAVVRFMPFIETREFANVGVVLIAPKTGKFLFKLAP-KrfGRVTKFFDDLdgqlyknAIETFTAELDRIQHYC------- 72
gi 81363564   7 YATVRFMPFAETQEFANVGVVVCAPDTGKIKFKLAR-KrfGRVNQFFEDLdgklfgsTLQLLEAELNRLKEFAIDKPGkA 85
75_pfamImport  1 YAIIRFLPFGETGEFANVGVLLACPSMRYFDYRLLDIRrtKRIHGFFGELdlaiyrkAMGFFRDDLRRLREMA------- 73
18_pfamImport  1 YSFIRYRPYIETEEFANVGILICNPDKKELKYRLVEANn-ERVNHFF--NkqknfniIRDVLNNELDYITHQ-------- 69
20_pfamImport  1 YSIIRYAPYAETEEFANIGVVLCAPKLGQFHYLLTKGNn-ARVKNFF--QdeiifprAKEAIDIELKFAQEQ-------- 69
8_pfamImport  1 YVVLRFAPYSETGEFANVGVLLYSKNHNSFVFKLDTTDigARVSKFFHIDdrqvfkfAMTSYQKELAFVQEQVVHHHMtA 80
             90    100    110    120    130
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|.
gi 81445645  79 GMIAS--MDVPDRFRWLTAVKSSCIQVSRPHPGFSE-DLDATLERLFKELV 126
2_pfamImport  80 RTKNVtaDFVREMFGEIVRPREGIIRYAEPRIVLTE-DPKQKLNDLFAFYV 129
1_pfamImport  73 -LYLGspDSTLRLFHEATKAKEGLIYFSQAKPALVDgDLAEYLEKLYEHYV 122
gi 81462975  79 --SYLtgKNLLTTFQEVTRLREGIFRFGNMSAILCD-DPKKQLDDLYDYYV 126
89_pfamImport 73 INNGIrgKELVEYFTEVTRHRESVLHFGNIGRMMGE-TDLVELDKLYQRFV 122
gi 81363564  86 TA---------ALFQELTRHREGVISFGGVSTAVVN-NIDDKLIELYEHYV 126
75_pfamImport 74 -TDLNdgNAIRQLFVDLVYPRDTVLRFGETRAVMAE-SPEAELDQLFARYV 122
18_pfamImport 70 SFDLKdnDEMIRFFYNYTDRKEGVIQYSSPRILVSD-NSEMELDRLFSSYI 119
20_pfamImport 70 SCRFQkpEKLANFFNYLIERKESIIHFSPARVVMAE-HPQEVILELYNKFV 119
8_pfamImport  81 E----------EAFDFLVKPRATLLRFSEVRTLITD-SIDGTLNSVFARMV 120
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap