Conserved Protein Domain Family
DUF2475

?
pfam10629: DUF2475 
Protein of unknown function (DUF2475)
This family of proteins has no known function.
Statistics
?
PSSM-Id: 313779
View PSSM: pfam10629
Aligned: 29 rows
Threshold Bit Score: 48.5185
Threshold Setting Gi: 121956111
Created: 27-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|..
gi 193806569 23 GYSGFCPQYRYSLGKTYGQLTSQLLTN-----------------------PDI-RRSELLVL 60
gi 121956111  8 GYTGYCPQYMYRIGNTYSTLSHKLLID-----------------------PTV-AHAEKLIL 45
gi 675859130 24 GYKGYVPTMKYEHGETYGNQTNKCFQDfrsktfetsr----tlsnrggyfATRfTSNPDLAC 81
gi 762098971 24 GYRGHCPTTKYDYGETYGNATQKYFQDyrsevlsssa----dpyckggefPTYyTHKPETVI 81
gi 156392789 22 GYLGYTPTIKYTYSDTYGNTTAKWFSDyrnatintskermwrgghkhlpfPTYyTGNPDHVL 83
gi 195029205 14 GYTGHCPENRDRVGSTYGKQTHKLLID-----------------------PCS-NHAPELIV 51
gi 459642352 22 GYAGYCPQLKYHVGQTYGQLTAKLLTS-----------------------PEV-SHSQRLVL 59
gi 156353304 18 GYCGYCPQFKYQIGETFGRTTSCLLTD-----------------------NSV-AYSGKPVL 55
gi 198432030 27 GYAGYRPQFKYQCSETFGNSTHRLLTS-----------------------PHV-RKSSNTVL 64
gi 640784152 19 GYAGFYPQLRYQVGNTYGRTTAQLLTD-----------------------PSV-RKSPCSVL 56
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap