Conserved Protein Domain Family
Glyco_transf_22

?
pfam03901: Glyco_transf_22 
Alg9-like mannosyltransferase family
Members of this family are mannosyltransferase enzymes. At least some members are localized in endoplasmic reticulum and involved in GPI anchor biosynthesis.
Statistics
?
PSSM-Id: 281842
Aligned: 16 rows
Threshold Bit Score: -1
Created: 20-Apr-2021
Updated: 29-Sep-2021
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
Q8MT80 18 STYFCFAAVRLLLVFVPQLGyvHPDEFFQSVEVMtGDHFRLEHTRTWEFnnSLPVRSIVL-----PFALLRIPWSFYEFV 92 fruit fly
P86936  4 WLISLTFIYRLFLCATIRTVe-APDEWWQSTEVA-YNMVFGKGHLPWEW--RYGLRSVFF-----PAVVALPFYLLKLLG 74 Trypanosoma brucei br...
Q04174  6 WWLYLVYAIGLMLCLGPSYI--HPDEHFQCIEILaMQFMKVKGTIPWEFksKFAARSYGP-----LLLVYGPLFTILESF 78 Saccharomyces cerevis...
Q09837  9 IIYTFLLILRFWFSQ--GSSyiHPDEHLQSFQIFaNKLFGWKVELPWEFttKKPIRSVVP-----LNVMLLPIFLLCRCI 81 Schizosaccharomyces p...
Q23361  6 WIVIIVTIIHIILAPGT-----KVEESFNVQATHdLMFHLPTNLSNYDHsqFPGVVPRTFigpisLAILSSPMSFIFRFW 80 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 48 LPFIALCYLRYMSATSNIIH--DCDEVFNYWEPL-HYILYKSGFQTWEYssNFALRSYLY-----ILFHELAGRPASWWF 119 thale cress
P54002 55 SVFKMLLSIRISGAIWGIIN--DCDEVYNYWEPL-HLFLYGEGFQTWEYspVYAIRSYFY-----IYLHYIPASLFANLF 126 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 75 TAFKTFVSARLCSAIWAYIA--DCDETFNYWEPL-HYIINGHGLQTWEYspQFGLRSYTY-----LLLQGVPGYFYQKLF 146 fruit fly
Q8VDI9 60 TAFKCLLSARLCAALLSNIS--DCDETFNYWEPT-HYLIYGKGFQTWEYspVYAIRSYAY-----LLLHAWPAAFHARIL 131 house mouse
Q9P7Q9 16 WTFSILAVLRLTSASFRVID--DCDEVYNYWEPL-HYLLYGYGLQTWEYspEYAIRSWFY-----IALHAVPG-FLARGL 86 Schizosaccharomyces p...
P86936  4 WLISLTFIYRLFLCATIRTVe-APDEWWQSTEVA-YNMVFGKGHLPWEW--RYGLRSVFF-----PAVVALPFYLLKLLG 74 Trypanosoma brucei br...
Q04174  6 WWLYLVYAIGLMLCLGPSYI--HPDEHFQCIEILaMQFMKVKGTIPWEFksKFAARSYGP-----LLLVYGPLFTILESF 78 Saccharomyces cerevis...
Q09837  9 IIYTFLLILRFWFSQ--GSSyiHPDEHLQSFQIFaNKLFGWKVELPWEFttKKPIRSVVP-----LNVMLLPIFLLCRCI 81 Schizosaccharomyces p...
Q23361  6 WIVIIVTIIHIILAPGT-----KVEESFNVQATHdLMFHLPTNLSNYDHsqFPGVVPRTFigpisLAILSSPMSFIFRFW 80 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 48 LPFIALCYLRYMSATSNIIH--DCDEVFNYWEPL-HYILYKSGFQTWEYssNFALRSYLY-----ILFHELAGRPASWWF 119 thale cress
P54002 55 SVFKMLLSIRISGAIWGIIN--DCDEVYNYWEPL-HLFLYGEGFQTWEYspVYAIRSYFY-----IYLHYIPASLFANLF 126 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 75 TAFKTFVSARLCSAIWAYIA--DCDETFNYWEPL-HYIINGHGLQTWEYspQFGLRSYTY-----LLLQGVPGYFYQKLF 146 fruit fly
Q8VDI9 60 TAFKCLLSARLCAALLSNIS--DCDETFNYWEPT-HYLIYGKGFQTWEYspVYAIRSYAY-----LLLHAWPAAFHARIL 131 house mouse
Q9P7Q9 16 WTFSILAVLRLTSASFRVID--DCDEVYNYWEPL-HYLLYGYGLQTWEYspEYAIRSWFY-----IALHAVPG-FLARGL 86 Schizosaccharomyces p...
Q8MT80 93 AECLKAWwqlellgtyayVVFPRLIYTLISFSNDYCLFR-ICRLY----------------------------------- 136 fruit fly
P86936 75 RDTTWAV-----------WFAPRVLQALVLTLIDVSVFR-MGATLdellakrelelaeemrqsktkgfsyfrevfvsrsr 142 Trypanosoma brucei br...
Q04174 79 PEIQDNPal--------iLYSMRLQNYVMYLLCYHFLIPkLIRDE----------------------------------- 115 Saccharomyces cerevis...
Q09837 82 CKSNCSPyp--------iLLFTRLYMCLISLLIDLSIWNiVPLNa----------------------------------- 118 Schizosaccharomyces p...
Q23361 81 AIPKMWQ-----------LLLIRATLGLMNAMAFLYFARsVNRKF----------------------------------- 114 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 120 GDDKVRV-----------FYAVRLFLGLVSAVSDTVLVVaLSRKY----------------------------------- 153 thale cress
P54002 127 GDTKIVV-----------FTLIRLTIGLFCLLGEYYAFDaICKKI----------------------------------- 160 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 147 NPSPILI-----------FYMVRCMLGFGCAVMERYMYKsICQEF----------------------------------- 180 fruit fly
Q8VDI9 132 QTNKILV-----------FYFLRCLLAFVSCVCELYFYKaVCKKF----------------------------------- 165 house mouse
Q9P7Q9 87 GLSRLHV-----------FYFIRGVLACFSAFCETNLILaVARNF----------------------------------- 120 Schizosaccharomyces p...
P86936 75 RDTTWAV-----------WFAPRVLQALVLTLIDVSVFR-MGATLdellakrelelaeemrqsktkgfsyfrevfvsrsr 142 Trypanosoma brucei br...
Q04174 79 PEIQDNPal--------iLYSMRLQNYVMYLLCYHFLIPkLIRDE----------------------------------- 115 Saccharomyces cerevis...
Q09837 82 CKSNCSPyp--------iLLFTRLYMCLISLLIDLSIWNiVPLNa----------------------------------- 118 Schizosaccharomyces p...
Q23361 81 AIPKMWQ-----------LLLIRATLGLMNAMAFLYFARsVNRKF----------------------------------- 114 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 120 GDDKVRV-----------FYAVRLFLGLVSAVSDTVLVVaLSRKY----------------------------------- 153 thale cress
P54002 127 GDTKIVV-----------FTLIRLTIGLFCLLGEYYAFDaICKKI----------------------------------- 160 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 147 NPSPILI-----------FYMVRCMLGFGCAVMERYMYKsICQEF----------------------------------- 180 fruit fly
Q8VDI9 132 QTNKILV-----------FYFLRCLLAFVSCVCELYFYKaVCKKF----------------------------------- 165 house mouse
Q9P7Q9 87 GLSRLHV-----------FYFIRGVLACFSAFCETNLILaVARNF----------------------------------- 120 Schizosaccharomyces p...
Q8MT80 137 ---GLR-FEIRLLAMGSSWILLVFGTRTFSNSLEMAMCSWLLCLVSECMlrtNTVVYkkefleekydkaesiservriwk 212 fruit fly
P86936 143 rgiCNSiSYTALLLSLSNWYMAYCGVRLYGNVIEALLVLLTLQQRRYv-------------------------------- 190 Trypanosoma brucei br...
Q04174 116 ---RKAvQFIKKSLLLTSYVTWTYQTHTFSNSIETLALISTLTVMEDMVnekNIQRSnfkn------------------- 173 Saccharomyces cerevis...
Q09837 119 -------RWSALLLYSSSFMATTFQTHTFTNSIETIFFFLTILFLSKLNsvpLNKKIsyly------------------- 172 Schizosaccharomyces p...
Q23361 115 ---GREtAMYLRLIMCTQFHYIFYMSRPLPNTFALILVMIVFERLLEgry------------------------------ 161 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 154 ---GKRiATYAVAMLCLTSGCFFASTSFLPSSFSMYAISLSSGLLLfeky------------------------------ 200 thale cress
P54002 161 ---NIAtGRFFILFSIFSSGMFLASTAFVPSSFCMAITFYILGAYLnenw------------------------------ 207 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 181 ---GIHiGRLWLIFQLFSVGMFVSSTALLPSSFSMYFGCAALAAWWqqny------------------------------ 227 fruit fly
Q8VDI9 166 ---GLHvSRMMLAFLVLSTGMFCSSSAFLPSSFCMYTTLIAMTGWYmdkt------------------------------ 212 house mouse
Q9P7Q9 121 ---NRAvALHLTSVLFVNSGMWSASTSFLPSSFAMNMVTLALSAQLSppstk---------------------------- 169 Schizosaccharomyces p...
P86936 143 rgiCNSiSYTALLLSLSNWYMAYCGVRLYGNVIEALLVLLTLQQRRYv-------------------------------- 190 Trypanosoma brucei br...
Q04174 116 ---RKAvQFIKKSLLLTSYVTWTYQTHTFSNSIETLALISTLTVMEDMVnekNIQRSnfkn------------------- 173 Saccharomyces cerevis...
Q09837 119 -------RWSALLLYSSSFMATTFQTHTFTNSIETIFFFLTILFLSKLNsvpLNKKIsyly------------------- 172 Schizosaccharomyces p...
Q23361 115 ---GREtAMYLRLIMCTQFHYIFYMSRPLPNTFALILVMIVFERLLEgry------------------------------ 161 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 154 ---GKRiATYAVAMLCLTSGCFFASTSFLPSSFSMYAISLSSGLLLfeky------------------------------ 200 thale cress
P54002 161 ---NIAtGRFFILFSIFSSGMFLASTAFVPSSFCMAITFYILGAYLnenw------------------------------ 207 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 181 ---GIHiGRLWLIFQLFSVGMFVSSTALLPSSFSMYFGCAALAAWWqqny------------------------------ 227 fruit fly
Q8VDI9 166 ---GLHvSRMMLAFLVLSTGMFCSSSAFLPSSFCMYTTLIAMTGWYmdkt------------------------------ 212 house mouse
Q9P7Q9 121 ---NRAvALHLTSVLFVNSGMWSASTSFLPSSFAMNMVTLALSAQLSppstk---------------------------- 169 Schizosaccharomyces p...
Q8MT80 213 lknslpahnlqhlmaMSTICVAGVFNRPTFLLFGAPMVFFWLLRGMGTrSITFr-dFNLRIALFCLCALPalvlFIFCDS 291 fruit fly
P86936 191 --------------pFLLLTGLASAIRVTSAVVLSPLVFRHL--ANATrEHGFtrgLFRIVLTGLIVLVAvlggVMVLDY 254 Trypanosoma brucei br...
Q04174 174 ------------sviLGLIFSFGVFNRVTFPAFIFLPCLILFWKFYRVhWKSF--------SLLLLSFSFssclFVLIDT 233 Saccharomyces cerevis...
Q09837 173 ------------tflLAIVSVLGFFTRITFLAFVIAPYIYFSVRCFKKnVNNPk-dIFLHLCIFVSVSFAtvlaCILEDY 239 Schizosaccharomyces p...
Q23361 162 ------------esaVRYATASVILFRCELVLLYGPI---FLGYMISGrLKVFg--FDGAIAIGVRIAAMclavSIPIDS 224 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 201 ------------amaVAVSVVGVILGWPFSILAFLPVVIYSL--VKRf-KQAF-----IAGAVTTIFLLGv---sLLVDY 257 thale cress
P54002 208 ------------tagIFCVAFSTMVGWPFSAVLGLPIVADML--LLKGlRIRF-----ILTSLV--IGLCiggvQVITDS 266 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 228 ------------cfaIFLTAISALLGWPFAALIGIPLVLEML--LRQRdWKTF-----VQWTLISGATVAi--pMIAIDT 286 fruit fly
Q8VDI9 213 ------------piaVLGVAAGAILGWPFSAALGLPIAFDLL--ARKHrWKSF-----LLWSLVALALFLv--pVVVIDS 271 house mouse
Q9P7Q9 170 ----------rtvkvVSFITIGAVIGWPFSAALSIPFILLELVDLKGRfRHLF-----CRWFKAIFVALLitgiCITVDS 234 Schizosaccharomyces p...
P86936 191 --------------pFLLLTGLASAIRVTSAVVLSPLVFRHL--ANATrEHGFtrgLFRIVLTGLIVLVAvlggVMVLDY 254 Trypanosoma brucei br...
Q04174 174 ------------sviLGLIFSFGVFNRVTFPAFIFLPCLILFWKFYRVhWKSF--------SLLLLSFSFssclFVLIDT 233 Saccharomyces cerevis...
Q09837 173 ------------tflLAIVSVLGFFTRITFLAFVIAPYIYFSVRCFKKnVNNPk-dIFLHLCIFVSVSFAtvlaCILEDY 239 Schizosaccharomyces p...
Q23361 162 ------------esaVRYATASVILFRCELVLLYGPI---FLGYMISGrLKVFg--FDGAIAIGVRIAAMclavSIPIDS 224 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 201 ------------amaVAVSVVGVILGWPFSILAFLPVVIYSL--VKRf-KQAF-----IAGAVTTIFLLGv---sLLVDY 257 thale cress
P54002 208 ------------tagIFCVAFSTMVGWPFSAVLGLPIVADML--LLKGlRIRF-----ILTSLV--IGLCiggvQVITDS 266 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 228 ------------cfaIFLTAISALLGWPFAALIGIPLVLEML--LRQRdWKTF-----VQWTLISGATVAi--pMIAIDT 286 fruit fly
Q8VDI9 213 ------------piaVLGVAAGAILGWPFSAALGLPIAFDLL--ARKHrWKSF-----LLWSLVALALFLv--pVVVIDS 271 house mouse
Q9P7Q9 170 ----------rtvkvVSFITIGAVIGWPFSAALSIPFILLELVDLKGRfRHLF-----CRWFKAIFVALLitgiCITVDS 234 Schizosaccharomyces p...
Q8MT80 292 LYYqhltlgelhmmhlsiDNFVFTPWNFIKANLD---SAQTASHGVHPCYVHLMVNMPMLFNVLALASLGAFAQL----L 364 fruit fly
P86936 255 CFY---------------GRWVLTPLAFFRFNVL---HNLSRFFGEHPWYFYVGPVLVGIVGPHVLFTIAAPLVLwrdtA 316 Trypanosoma brucei br...
Q04174 234 NIYnn------------gKGFVITPLNNLKYNLN---VQNLQVHGLHPRYTHLLVNLPQIVGPVLLLAIFSGYKLd---- 294 Saccharomyces cerevis...
Q09837 240 KFY---------------GVFVITFWNNLKYNSQ---IENLSQHGLHSRLTHFFTNMPLLCGPLIFVPKLWDVRK----- 296 Schizosaccharomyces p...
Q23361 225 YFW---------------GRPLWPEGEVMFFNVV---ENRSHEYGTQPFLWYFYSALPRCLLTTTLLVPLGLLVD----- 281 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 258 YYY---------------KRWTSSVLNLLIYNVLg--GGESHLYGTEGALFYIRNGFNNFNFCFILAMLFVAIYPv---I 317 thale cress
P54002 267 HYF---------------GKTVLAPLNIFLYNVVs--GPGPSLYGEEPLSFYIKNLFNNWNIVIFAAPFGFPLSLay-fT 328 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 287 SYF---------------GKLTFAPLNIVWYNVFt--SHGPNIFGTEPLSYYIINGFLNFNIIWLLALQ-LPIMLvi-dY 347 fruit fly
Q8VDI9 272 YYY---------------GKLVVAPLNIVLYNVFt--SHGPDLYGTEPWYFYLINGFLNFNVAFALALLVLPLTFlm-eY 333 house mouse
Q9P7Q9 235 LFY---------------HRIQFVAWNIVKYNVLakdGRGPDIYGTEPWWYYFANLSLQHNIVLWFAMACGPLVLl---A 296 Schizosaccharomyces p...
P86936 255 CFY---------------GRWVLTPLAFFRFNVL---HNLSRFFGEHPWYFYVGPVLVGIVGPHVLFTIAAPLVLwrdtA 316 Trypanosoma brucei br...
Q04174 234 NIYnn------------gKGFVITPLNNLKYNLN---VQNLQVHGLHPRYTHLLVNLPQIVGPVLLLAIFSGYKLd---- 294 Saccharomyces cerevis...
Q09837 240 KFY---------------GVFVITFWNNLKYNSQ---IENLSQHGLHSRLTHFFTNMPLLCGPLIFVPKLWDVRK----- 296 Schizosaccharomyces p...
Q23361 225 YFW---------------GRPLWPEGEVMFFNVV---ENRSHEYGTQPFLWYFYSALPRCLLTTTLLVPLGLLVD----- 281 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 258 YYY---------------KRWTSSVLNLLIYNVLg--GGESHLYGTEGALFYIRNGFNNFNFCFILAMLFVAIYPv---I 317 thale cress
P54002 267 HYF---------------GKTVLAPLNIFLYNVVs--GPGPSLYGEEPLSFYIKNLFNNWNIVIFAAPFGFPLSLay-fT 328 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 287 SYF---------------GKLTFAPLNIVWYNVFt--SHGPNIFGTEPLSYYIINGFLNFNIIWLLALQ-LPIMLvi-dY 347 fruit fly
Q8VDI9 272 YYY---------------GKLVVAPLNIVLYNVFt--SHGPDLYGTEPWYFYLINGFLNFNVAFALALLVLPLTFlm-eY 333 house mouse
Q9P7Q9 235 LFY---------------HRIQFVAWNIVKYNVLakdGRGPDIYGTEPWWYYFANLSLQHNIVLWFAMACGPLVLl---A 296 Schizosaccharomyces p...
Q8MT80 365 Lrffrae---yqvlprFQSivsLMSGAIFVPLFFLSLINHQEPRFLLPVTfPLILLHAPKLITGFSakypfqkdhpllrl 441 fruit fly
P86936 317 Sr-------------aVSRpvlGMLGIGAWTLGFYSLIDHKEMRFVFVVI-PLSLITAAFVLVRWSr------------- 369 Trypanosoma brucei br...
Q04174 295 ---------------------kLSTYAIISGLLFLSFFQHQELRFLVPLV-PLLVTNLN--WTPLS-------------- 336 Saccharomyces cerevis...
Q09837 297 ----------------------PATWLWLLPVFILSLFPHQEPRFLLPAA-SIFIVNSGCLVRSYwi------------- 340 Schizosaccharomyces p...
Q23361 282 ------------------RrlpQIVLPSVIFIFLYSFLPHKELRFIIYVL-PIFCLSAAVFCARMlinrh---------- 332 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 318 Rr-------------kYDRallVVISPMYIWLAFMSLQPHKEERFLYPIY-PLICVSASAVIENIpel------------ 371 thale cress
P54002 329 KvwmsqdrnvalyqrfAPIi--LLAVTTAAWLLIFGSQAHKEERFLFPIY-PFIAFFAALALDATn-------------- 391 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 348 LivpakskstlnfphyISL------APLYLWLLVFFAQPHKEERFLFPIY-PLISLCGAITVDVYqriffrm-------k 413 fruit fly
Q8VDI9 334 Llqrfhvq-nlghpywLTL------APMYIWFIIFFIQPHKEERFLFPVY-PLICLCGAVALSALqkcyh---------- 395 house mouse
Q9P7Q9 297 Aftnw-------inldSFLdlsSVISPFYIWLFIFIIQPHKEERFMYPIY-PVLCLAAAIGLDMSlklmiq--------- 359 Schizosaccharomyces p...
P86936 317 Sr-------------aVSRpvlGMLGIGAWTLGFYSLIDHKEMRFVFVVI-PLSLITAAFVLVRWSr------------- 369 Trypanosoma brucei br...
Q04174 295 ---------------------kLSTYAIISGLLFLSFFQHQELRFLVPLV-PLLVTNLN--WTPLS-------------- 336 Saccharomyces cerevis...
Q09837 297 ----------------------PATWLWLLPVFILSLFPHQEPRFLLPAA-SIFIVNSGCLVRSYwi------------- 340 Schizosaccharomyces p...
Q23361 282 ------------------RrlpQIVLPSVIFIFLYSFLPHKELRFIIYVL-PIFCLSAAVFCARMlinrh---------- 332 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 318 Rr-------------kYDRallVVISPMYIWLAFMSLQPHKEERFLYPIY-PLICVSASAVIENIpel------------ 371 thale cress
P54002 329 KvwmsqdrnvalyqrfAPIi--LLAVTTAAWLLIFGSQAHKEERFLFPIY-PFIAFFAALALDATn-------------- 391 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 348 LivpakskstlnfphyISL------APLYLWLLVFFAQPHKEERFLFPIY-PLISLCGAITVDVYqriffrm-------k 413 fruit fly
Q8VDI9 334 Llqrfhvq-nlghpywLTL------APMYIWFIIFFIQPHKEERFLFPVY-PLICLCGAVALSALqkcyh---------- 395 house mouse
Q9P7Q9 297 Aftnw-------inldSFLdlsSVISPFYIWLFIFIIQPHKEERFMYPIY-PVLCLAAAIGLDMSlklmiq--------- 359 Schizosaccharomyces p...
Q8MT80 442 fydkllSSKASGPyl---------lKIWYVSNVALTLFFGFIHQAGVYpl----aADISHVIATKpaATHVHLITS---H 505 fruit fly
P86936 370 -----tSAVVVKMn-----------RLFVLFNIVMIYLMGYVYRRGPL-------DVMAEVRDGPriNR----------- 415 Trypanosoma brucei br...
Q04174 337 ------STLVNKKif---------kGTWLLFNIIMAFIMGISHQAGIIqf---lgDYFHFRTEQM--------------G 384 Saccharomyces cerevis...
Q09837 341 ------------------------kFLFVMYAVVLAVFFGIMHQNGVIpavlevkNIIEQRNVTTmeNCNLYFNPEmptT 396 Schizosaccharomyces p...
Q23361 333 ---------------------ksffRMILFFGVILHLLANVLCTGMFLlvasknyPGFDALNYLQfqNRFDAKKPV---T 388 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 372 ---freKYSSRESllvtitkymrpvILGCILCASHSRTFALINGYSAPle---vyKLLEHHDDA--------GPGS---V 434 thale cress
P54002 392 ------RLCLKKLgmdni---lsilFILCFAILSASRTYSIHNNYGSHve---iyRSLN-AELTNrtNFKNFHDPI---R 455 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 414 svvfkiKAGVHYLdhsmf---iailVMVTSTLLGLSRVFALYRNYHAPmd---lmLELNQFKATPqyDP---DVIY---N 481 fruit fly
Q8VDI9 396 -fvfqrYRLEHYTvtsnw---lalgTVFLFGLLSFSRSVALFRGYHGPld---lyPEFYRIATDPtiHTVPEGRPV---N 465 house mouse
Q9P7Q9 360 -ilssiNETVRSKfpvrf---vvlcVYAIIGCLSIARILAI-QNYNAPmi---iyPAISFLETDN-------NVTT---N 421 Schizosaccharomyces p...
P86936 370 -----tSAVVVKMn-----------RLFVLFNIVMIYLMGYVYRRGPL-------DVMAEVRDGPriNR----------- 415 Trypanosoma brucei br...
Q04174 337 ------STLVNKKif---------kGTWLLFNIIMAFIMGISHQAGIIqf---lgDYFHFRTEQM--------------G 384 Saccharomyces cerevis...
Q09837 341 ------------------------kFLFVMYAVVLAVFFGIMHQNGVIpavlevkNIIEQRNVTTmeNCNLYFNPEmptT 396 Schizosaccharomyces p...
Q23361 333 ---------------------ksffRMILFFGVILHLLANVLCTGMFLlvasknyPGFDALNYLQfqNRFDAKKPV---T 388 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 372 ---freKYSSRESllvtitkymrpvILGCILCASHSRTFALINGYSAPle---vyKLLEHHDDA--------GPGS---V 434 thale cress
P54002 392 ------RLCLKKLgmdni---lsilFILCFAILSASRTYSIHNNYGSHve---iyRSLN-AELTNrtNFKNFHDPI---R 455 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 414 svvfkiKAGVHYLdhsmf---iailVMVTSTLLGLSRVFALYRNYHAPmd---lmLELNQFKATPqyDP---DVIY---N 481 fruit fly
Q8VDI9 396 -fvfqrYRLEHYTvtsnw---lalgTVFLFGLLSFSRSVALFRGYHGPld---lyPEFYRIATDPtiHTVPEGRPV---N 465 house mouse
Q9P7Q9 360 -ilssiNETVRSKfpvrf---vvlcVYAIIGCLSIARILAI-QNYNAPmi---iyPAISFLETDN-------NVTT---N 421 Schizosaccharomyces p...
Q8MT80 506 IYslplhlinipssrvlhfnrLTHQRYRRPRDFYMY 541 fruit fly
P86936 416 LD-------------------VIATCYTVPGYSYMH 432 Trypanosoma brucei brucei TREU927
Q04174 385 VH-------------------IWWKTYSPPTWMYMS 401 Saccharomyces cerevisiae S288C
Q09837 397 IY--------------------FWKIYSAPTWMLAR 412 Schizosaccharomyces pombe 972h-
Q23361 389 VY-------------------IDNACAQTGVNRFLH 405 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 435 LC-------------------VGSEWHRYPSSFFVP 451 thale cress
P54002 456 VC-------------------VGKEWHRFPSSFFIP 472 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 482 VC-------------------IGKDWHRYPGSFFFP 498 fruit fly
Q8VDI9 466 VC-------------------VGKEWYRFPSSFLLP 482 house mouse
Q9P7Q9 422 VC-------------------VGKEWYRYPSTFFLP 438 Schizosaccharomyces pombe 972h-
P86936 416 LD-------------------VIATCYTVPGYSYMH 432 Trypanosoma brucei brucei TREU927
Q04174 385 VH-------------------IWWKTYSPPTWMYMS 401 Saccharomyces cerevisiae S288C
Q09837 397 IY--------------------FWKIYSAPTWMLAR 412 Schizosaccharomyces pombe 972h-
Q23361 389 VY-------------------IDNACAQTGVNRFLH 405 Caenorhabditis elegans
Q9FZ49 435 LC-------------------VGSEWHRYPSSFFVP 451 thale cress
P54002 456 VC-------------------VGKEWHRFPSSFFIP 472 Caenorhabditis elegans
Q9VBV8 482 VC-------------------IGKDWHRYPGSFFFP 498 fruit fly
Q8VDI9 466 VC-------------------VGKEWYRFPSSFLLP 482 house mouse
Q9P7Q9 422 VC-------------------VGKEWYRYPSTFFLP 438 Schizosaccharomyces pombe 972h-
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap