Conserved Protein Domain Family
Peptidase_C6

?
pfam00851: Peptidase_C6 
Helper component proteinase
This protein is found in genome polyproteins of potyviruses.
Statistics
?
PSSM-Id: 279223
View PSSM: pfam00851
Aligned: 3 rows
Threshold Bit Score: 614.31
Threshold Setting Gi: 81984821
Created: 12-Jul-2016
Updated: 4-Aug-2016
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 410516893 299 ARMRYPSDHTCVAGLPVEDCGRVAAl-------------MAHSILPCYKITCPTCAQQYASLPVSDLFKLLHKHARDGln 365
gi 81984821  757 RASRLKADHEPYESSNNELIGRLAR--------------LVAAVIPKGHLYCKTCCLRVIKSKRADIVNALSKAKQRG-- 820
gi 81983955  267 APYCQPSHHT---------FGHMCRvtwsdteilqfremLSQAIMPQRDPRCDICAEVAGQRTKDEILQHARTSQMMQml 337
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 410516893 366 rlgaDKDRFIHVNkfLIALEHLTEPVDLNLELFNeifksigeKQQAPFKNLNVlnnfflkgkentahEWQVAQLSLLELA 445
gi 81984821  821 ----ERDEFIYDE--LIKLFELQAPPPYKIATIT--------SDDDMFAHIRI--------------GWKPYSGRLSLIM 872
gi 81983955  338 efgkEDERWKAPRrvMETLLEESNWPSMDYSTSSeitticcgNNDEPFRRIYSimkvlaepnladvsAWQEANSSLLQLA 417
             170    180    190    200    210    220    230    240
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 410516893 446 RFQKNRTDNIkkgdiSFFRNKLSAKANwnly---------lscDNQLDK----NANFLWGQREYHAKRFFSNFFEEIDPA 512
gi 81984821  873 QHLQGLHTSI-----SMLHQSLAGAQN----------------DQQIDRqalhNQVRILHQRNEEHMPFLKKAVDEIQLL 931
gi 81983955  418 RYMKNREMSVqagnsATFTNPFPPTVHtfgptnngadilqgpwDN-------------WGDKQPIALAFFEKHFNKWQ-I 483
             250    260    270    280    290    300    310    320
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 410516893 513 KGYSA-YEIRKHPSGTRKLSIGNLVVPL---DLAEF--------------RQKMKGDYRKQ------------------- 555
gi 81984821  932 NATDQvANARELYLDTRATSTGDFDILRkyqSIYEFfpnimsrankvgmaVIKSETSLSKAfalmdnaksmnaihtlige 1011
gi 81983955  484 NEFSIdRRVRKHIRGTRKLALMDLNQSRsikDLEDH--------------VQEEEIPYERK------------------- 530
             330    340    350    360    370    380    390    400
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 410516893 556 ---PGVSKKCTsSKDGNYVYPCCCTTLDDGSAIESTFyPPTKKHLVIGNSGDQKFVDLPKGDSEMLYIAKQGYCYINVfL 632
gi 81984821 1012 dviDNTSGACL-MKNDKTFFSIGCKQGVDGSKMYGPL-CPTKQHVRIHRVESNMQIPLPTFHDATVWEFNEGYCYANQ-L 1088
gi 81983955  531 ------TESCItMYKDQYLYSCSCVTARDGKPYLSMRyLQATGLIPIARGADVQHMPNSDSWQGFYYVAPEGYCYINIfL 604
             410    420    430    440    450    460    470    480
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 410516893 633 AMLINISEEDAKDFTK-----KVRDMCVPKLGTWPTMMDLATTCAQMRIFYPDVHDAELPRILVDHDTQTCHVVDSFGSQ 707
gi 81984821 1089 AIMVGFINEDEMEFYK-----NQMNQIVLNLGAWPTFEQYLVELRAISLDYPKVRGCPAAIHLVSHANKLIHVLGQFGTI 1163
gi 81983955  605 PMLA------LAPYYKvgklsELIGKLIKVLGKWPKLKDVALACLYITEYHTYAQNALLPPILVHHSTRTMHVVDTLGSL 678
             490    500    510
         ....*....|....*....|....*....|...
gi 410516893 708 TTGYHILKASSVSQLILFANDELESDIKHYRVG 740
gi 81984821 1164 NQGWHALEVATVGELVDLCHKKVEGEMLTYKVG 1196
gi 81983955  679 SVGYHVLKAGTVKHLVNLASRLATGEMLDYNVG 711
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap