Conserved Protein Domain Family
O-FucT-2

?
cd11298: O-FucT-2 
GDP-fucose protein O-fucosyltransferase 2
O-FucT-2 adds O-fucose to thrombospondin type 1 repeats (TSRs), and appears conserved in bilateria. The O-fucosylation of TSRs appears to play a role in regulating secretion of metalloproteases of the ADAMTS superfamily. O-fucosyltransferase-like proteins are GDP-fucose dependent enzymes with similarities to the family 1 glycosyltransferases (GT1). They are soluble ER proteins that may be proteolytically cleaved from a membrane-associated preprotein, and are involved in the O-fucosylation of protein substrates, the core fucosylation of growth factor receptors, and other processes.
Statistics
?
PSSM-Id: 211384
Aligned: 30 rows
Threshold Bit Score: -1
Created: 26-Sep-2011
Updated: 2-Oct-2020
Structure
?
Aligned Rows:
 
GDP-Fucose
Feature 1:GDP-Fucose binding site [chemical binding site]
Evidence:
 • Comment:by similarity to other members of this family

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
Feature 1          ####                                 
Q00P34     36 YLLYDVNPPEGFNLRRDVYIRMASLVKTLRkeg-----------------gdWVLVLPPWGRLYHWqssd---------- 88  Japanese medaka
XP_003387862 830 YISYTVNMGEGFNLRRDVHMRAANLVRSLRtkt----------------kydWILVLPPWPHLYHWkssv---------- 883 Amphimedon qu...
XP_001635027  3 FLIYDVNPGEGFNLRRDVYMRVANLVKLLNkk------------------qsWVLVTPPWRRLYHWrsri---------- 54  starlet sea a...
XP_002116556  42 YLIYDVNDSEGFNLRRDVYMRIANLIIQLNqrq----------------hyhWTLVLPPWKRMYHWrstps--------- 96  Trichoplax ad...
XP_002160070  50 FLIYDVNPGEGFNLRRDVYTRVANLVKSLNdkg-----------------qdWVLVVPPWMHLYHWksry---------- 102 green hydra
XP_002569587  11 YLFYDVFYGEGFNLRRDVYIRVANTVRLLRdpsqipdfalhninvknltgddWILVLPPWGPLPHWfndrsyerytnhsy 90  Schistosoma m...
XP_002258365  51 YILYDVNLGEGFNLQKEVLYRVALAVYYLNqevr---------------tqvHYLVLPPWCYLTHWgrek---------- 105 Plasmodium kn...
XP_741812   48 YLLYDVNIGEGFNLQKEVLYRMSLVIYQLNkqdk---------------eyiYYLVLPPWCYLSHWank----------- 101 Plasmodium ch...
XP_002142196  59 WILYDVKYGEGFYMQKDVFYRMALVVAHLNnmkqtkq--------ykqnnqtHVLVLPPFCNIAHWsyr----------- 119 Cryptosporidi...
Q8I360     48 YIMYDVNIGEGFNLQKEIFYRLSLVIYNLNkkdk---------------iniYYLVLPPWCYVTHWnir----------- 101 Plasmodium fa...
XP_003387862 830 YISYTVNMGEGFNLRRDVHMRAANLVRSLRtkt----------------kydWILVLPPWPHLYHWkssv---------- 883 Amphimedon qu...
XP_001635027  3 FLIYDVNPGEGFNLRRDVYMRVANLVKLLNkk------------------qsWVLVTPPWRRLYHWrsri---------- 54  starlet sea a...
XP_002116556  42 YLIYDVNDSEGFNLRRDVYMRIANLIIQLNqrq----------------hyhWTLVLPPWKRMYHWrstps--------- 96  Trichoplax ad...
XP_002160070  50 FLIYDVNPGEGFNLRRDVYTRVANLVKSLNdkg-----------------qdWVLVVPPWMHLYHWksry---------- 102 green hydra
XP_002569587  11 YLFYDVFYGEGFNLRRDVYIRVANTVRLLRdpsqipdfalhninvknltgddWILVLPPWGPLPHWfndrsyerytnhsy 90  Schistosoma m...
XP_002258365  51 YILYDVNLGEGFNLQKEVLYRVALAVYYLNqevr---------------tqvHYLVLPPWCYLTHWgrek---------- 105 Plasmodium kn...
XP_741812   48 YLLYDVNIGEGFNLQKEVLYRMSLVIYQLNkqdk---------------eyiYYLVLPPWCYLSHWank----------- 101 Plasmodium ch...
XP_002142196  59 WILYDVKYGEGFYMQKDVFYRMALVVAHLNnmkqtkq--------ykqnnqtHVLVLPPFCNIAHWsyr----------- 119 Cryptosporidi...
Q8I360     48 YIMYDVNIGEGFNLQKEIFYRLSLVIYNLNkkdk---------------iniYYLVLPPWCYVTHWnir----------- 101 Plasmodium fa...
Feature 1                                             
Q00P34     89 -idqtRIPWGEFFSITSLQAnvPVVEYEEFIAENggpfidqvlv-------lqnyaegwtdGKWEEKIDERPCFDklmys 160 Japanese medaka
XP_003387862 884 --pqdWLPWGQFFDVESLNEyvPSIELETYIEREglvideilsl-------qrlekpftdkGEWLESVTEEPCHQri--- 951 Amphimedon qu...
XP_001635027  55 --eqtGLPWRTFFDMKNLARyvPVIDFDQFLKVNggtgideiiy-------lqryaegwkdGVWEEKIDDRDCIDnpvyy 125 starlet sea a...
XP_002116556  97 -pkqfPLPWKTFFDISSLNKfiPVMEYQDYINQFgqtideiiyl--------qpypdpfegGQFVDKVEETNCQSnqkyk 167 Trichoplax ad...
XP_002160070 103 -isqhGVPWRAFFDLPSMNLyvPVIEFTDFTKVTgskkiehily--------lqrhsdnfkNGFKDLAEIESCKEremyh 173 green hydra
XP_002569587  91 fnnwsGIPWSMFFDLNSLSLfiPVMDLIEFQRSNvldsqqsllnrssnhlltvdlalqlvrGDFNRQLEQYSNDNdrkvd 170 Schistosoma m...
XP_002258365 106 --khnRIKWSVFFNMKVLQNviPVIEYTEYEKEFgphadyi-------------lsyrhfiGDWSKMNEKKSFQFldiek 170 Plasmodium kn...
XP_741812   102 --rhaNLQWDIFLNTNIIKNviPIIEFSEYKKLYgdvtdfiisf-------kyllnsqaskTKYYHGLPFDKCPIedykf 172 Plasmodium ch...
XP_002142196 120 --tkrRLKWSLFFNIQQWES--PTIEYDIFSSLHqpvytddlnik------dssitaiylsFDWNDKQTKRDYNIervsl 189 Cryptosporidi...
Q8I360    102 --kgnNLRWEFFFNTDIMKKviPIIEYEEYEKLYgnysdimin---------skyildnykEKSFLILPFEECNInvnrf 170 Plasmodium fa...
XP_003387862 884 --pqdWLPWGQFFDVESLNEyvPSIELETYIEREglvideilsl-------qrlekpftdkGEWLESVTEEPCHQri--- 951 Amphimedon qu...
XP_001635027  55 --eqtGLPWRTFFDMKNLARyvPVIDFDQFLKVNggtgideiiy-------lqryaegwkdGVWEEKIDDRDCIDnpvyy 125 starlet sea a...
XP_002116556  97 -pkqfPLPWKTFFDISSLNKfiPVMEYQDYINQFgqtideiiyl--------qpypdpfegGQFVDKVEETNCQSnqkyk 167 Trichoplax ad...
XP_002160070 103 -isqhGVPWRAFFDLPSMNLyvPVIEFTDFTKVTgskkiehily--------lqrhsdnfkNGFKDLAEIESCKEremyh 173 green hydra
XP_002569587  91 fnnwsGIPWSMFFDLNSLSLfiPVMDLIEFQRSNvldsqqsllnrssnhlltvdlalqlvrGDFNRQLEQYSNDNdrkvd 170 Schistosoma m...
XP_002258365 106 --khnRIKWSVFFNMKVLQNviPVIEYTEYEKEFgphadyi-------------lsyrhfiGDWSKMNEKKSFQFldiek 170 Plasmodium kn...
XP_741812   102 --rhaNLQWDIFLNTNIIKNviPIIEFSEYKKLYgdvtdfiisf-------kyllnsqaskTKYYHGLPFDKCPIedykf 172 Plasmodium ch...
XP_002142196 120 --tkrRLKWSLFFNIQQWES--PTIEYDIFSSLHqpvytddlnik------dssitaiylsFDWNDKQTKRDYNIervsl 189 Cryptosporidi...
Q8I360    102 --kgnNLRWEFFFNTDIMKKviPIIEYEEYEKLYgnysdimin---------skyildnykEKSFLILPFEECNInvnrf 170 Plasmodium fa...
Feature 1                                             
Q00P34    161 kd------------------------------kqgyyrGWFWGYEETRARNVT--------CVSAQGHASIMAPVLQRNY 202 Japanese medaka
XP_003387862 952 -------------------------------------rKDLFSPLDFNVKLMS--------CLTTQGRTSSLSANNFRSF 986 Amphimedon qu...
XP_001635027 126 k-------------------------------dggkyrGYFWGMADVYARKFK--------CVSVQGTAAIMEPYLLDKI 166 starlet sea a...
XP_002116556 168 l-------------------------------mngnyyGYFFGLKGITARKLR--------CMLAQGMTSIIIPKLQQSK 208 Trichoplax ad...
XP_002160070 174 kd------------------------------gkgryrGYFWEIDGVFAEKHD--------CLSVQGHTTAIENILKTLK 215 green hydra
XP_002569587 171 fcpfelrksyrlnsvcyvarqpsrdvgdscftpdirpmELFEGNSFNLQNGILpmtasaydCITGDLEPIHLAPFLIQLI 250 Schistosoma m...
XP_002258365 171 chvenykl-----------------kknlckncdykysVVYSGNCANVKGKKTe-------CLEFFFITSYFVSSTLSDI 226 Plasmodium kn...
XP_741812   173 ktvc--------------------------nncdykysVTYSGDCTNIKGKNVi-------CYGDYIVTSYFVNSVVHKL 219 Plasmodium ch...
XP_002142196 190 nisdenstqky-----------ikcdmsslkkqynvrnTNYSGNCNYLLLEEVy-------CIHFTKILTSETLSIALKN 251 Cryptosporidi...
Q8I360    171 kqfc--------------------------kkcehkynVLYSGYCTTINTKQSe-------CYSYNMISNYFITSILENL 217 Plasmodium fa...
XP_003387862 952 -------------------------------------rKDLFSPLDFNVKLMS--------CLTTQGRTSSLSANNFRSF 986 Amphimedon qu...
XP_001635027 126 k-------------------------------dggkyrGYFWGMADVYARKFK--------CVSVQGTAAIMEPYLLDKI 166 starlet sea a...
XP_002116556 168 l-------------------------------mngnyyGYFFGLKGITARKLR--------CMLAQGMTSIIIPKLQQSK 208 Trichoplax ad...
XP_002160070 174 kd------------------------------gkgryrGYFWEIDGVFAEKHD--------CLSVQGHTTAIENILKTLK 215 green hydra
XP_002569587 171 fcpfelrksyrlnsvcyvarqpsrdvgdscftpdirpmELFEGNSFNLQNGILpmtasaydCITGDLEPIHLAPFLIQLI 250 Schistosoma m...
XP_002258365 171 chvenykl-----------------kknlckncdykysVVYSGNCANVKGKKTe-------CLEFFFITSYFVSSTLSDI 226 Plasmodium kn...
XP_741812   173 ktvc--------------------------nncdykysVTYSGDCTNIKGKNVi-------CYGDYIVTSYFVNSVVHKL 219 Plasmodium ch...
XP_002142196 190 nisdenstqky-----------ikcdmsslkkqynvrnTNYSGNCNYLLLEEVy-------CIHFTKILTSETLSIALKN 251 Cryptosporidi...
Q8I360    171 kqfc--------------------------kkcehkynVLYSGYCTTINTKQSe-------CYSYNMISNYFITSILENL 217 Plasmodium fa...
Feature 1                                             
Q00P34    203 tvtsvml------drtetlLHDVYAgk-------dyWDTRRSMVFAKHLRLIGDEFRAKYLnstddrdltvyre------ 263 Japanese medaka
XP_003387862 987 vvmw-----------fellLHDEFGsi-------dyWNARKSMVYAQELRDIGTEFMKDHLdydpgigk----------- 1037 Amphimedon qu...
XP_001635027 167 ksrsvfi------drfeevLHIHYGqk-------dyWEARRSLVFAKHLRDEGDKFRRKVLqstdeedntlmde------ 227 starlet sea a...
XP_002116556 209 arlill-------draenlLHEAYGqv-------gyWNSRRSLVFAKHLRDEGNRYRQEILnstdeqdhivrhs------ 268 Trichoplax ad...
XP_002160070 216 arsfli-------erfealLHVNYGsv-------efWKPRRSLVFAKHLRVLGDEYRQKFLnsndkadktvyae------ 275 green hydra
XP_002569587 251 qnskkpitt-lylgsaqsiIHGHWSews-----qeyWTVRRSITIANHLRDIGDNYRETYLhsndisdrtvspsivehlg 324 Schistosoma m...
XP_002258365 227 fhydi----------dsvlIKHGSNilvsfvnelveANLEDVLPYSEDLINEGNQFVEKNFk------------------ 278 Plasmodium kn...
XP_741812   220 fyihn---------insilIKNGTVilvpfqnelfeNNVEDILLFNERLIYNGNNYIKEILk------------------ 272 Plasmodium ch...
XP_002142196 252 lfhnpiienkwkvslhsviIKFADKilvpwsyelskYNLLNSLEFSTYIENKAMEYMKLHSl------------------ 313 Cryptosporidi...
Q8I360    218 flyni----------tsvlIKQSTNilvpfvnelyqSNLEDILLFNNKLLSYGNNYISNILk------------------ 269 Plasmodium fa...
XP_003387862 987 vvmw-----------fellLHDEFGsi-------dyWNARKSMVYAQELRDIGTEFMKDHLdydpgigk----------- 1037 Amphimedon qu...
XP_001635027 167 ksrsvfi------drfeevLHIHYGqk-------dyWEARRSLVFAKHLRDEGDKFRRKVLqstdeedntlmde------ 227 starlet sea a...
XP_002116556 209 arlill-------draenlLHEAYGqv-------gyWNSRRSLVFAKHLRDEGNRYRQEILnstdeqdhivrhs------ 268 Trichoplax ad...
XP_002160070 216 arsfli-------erfealLHVNYGsv-------efWKPRRSLVFAKHLRVLGDEYRQKFLnsndkadktvyae------ 275 green hydra
XP_002569587 251 qnskkpitt-lylgsaqsiIHGHWSews-----qeyWTVRRSITIANHLRDIGDNYRETYLhsndisdrtvspsivehlg 324 Schistosoma m...
XP_002258365 227 fhydi----------dsvlIKHGSNilvsfvnelveANLEDVLPYSEDLINEGNQFVEKNFk------------------ 278 Plasmodium kn...
XP_741812   220 fyihn---------insilIKNGTVilvpfqnelfeNNVEDILLFNERLIYNGNNYIKEILk------------------ 272 Plasmodium ch...
XP_002142196 252 lfhnpiienkwkvslhsviIKFADKilvpwsyelskYNLLNSLEFSTYIENKAMEYMKLHSl------------------ 313 Cryptosporidi...
Q8I360    218 flyni----------tsvlIKQSTNilvpfvnelyqSNLEDILLFNNKLLSYGNNYISNILk------------------ 269 Plasmodium fa...
Feature 1                # #                           
Q00P34    264 ---dwtrmkakpgsakGGPYLGVHLRRKDFiw------------ghREDVPSLKGAVKTILNLMkk------hmLEKVFI 322 Japanese medaka
XP_003387862 1038 --------grskpnkgGGAYLSVHLRSQDYqr------------skPHLVPSLKGLAKQLKTLKke------qkLKVVFI 1091 Amphimedon qu...
XP_001635027 228 ---dwrknkkqegvakGGPYIGVHLRRADFly------------ahPDKVPSLDNVAKQLKKFLkk------ekLEKVFL 286 starlet sea a...
XP_002116556 269 ---dwrllnvkkskkrGGNYLAVHLRRRDFlq------------grKNDIPSLEEAVLQIKSAMkk------tnLSKVFL 327 Trichoplax ad...
XP_002160070 276 ---dwrdqhpqegsalGGPYIAVHMRRGDFsy------------arKETVPTIEQYAQNAENMLkk------ykLKNIYL 334 green hydra
XP_002569587 325 pgsnwlrsqwplspalGGPYVAVHWRRGDFvttstsattttttvttTSRSPNSVLAAQQILNAVkifnqyedhyIDTIYL 404 Schistosoma m...
XP_002258365 279 ---------------sNNNYISCHLRYTDFrk------------isTYDVSPIEISLLKLLYIMfl------rkSSIIFV 325 Plasmodium kn...
XP_741812   273 ----------------SNNYISCHLRYTDFkk------------itSYDVPSVQLAIFKLLYIMfm------nsKDKIFI 318 Plasmodium ch...
XP_002142196 314 ---------------dSQKFIGIHIRRGDFvy------------fhKDEIPSFRNISLRISELMke------lnISKVVI 360 Cryptosporidi...
Q8I360    270 ----------------TNHYISSHLRYTDFky------------isRYNVPPIHIALLKLLYIMfi------nnCRIIFI 315 Plasmodium fa...
XP_003387862 1038 --------grskpnkgGGAYLSVHLRSQDYqr------------skPHLVPSLKGLAKQLKTLKke------qkLKVVFI 1091 Amphimedon qu...
XP_001635027 228 ---dwrknkkqegvakGGPYIGVHLRRADFly------------ahPDKVPSLDNVAKQLKKFLkk------ekLEKVFL 286 starlet sea a...
XP_002116556 269 ---dwrllnvkkskkrGGNYLAVHLRRRDFlq------------grKNDIPSLEEAVLQIKSAMkk------tnLSKVFL 327 Trichoplax ad...
XP_002160070 276 ---dwrdqhpqegsalGGPYIAVHMRRGDFsy------------arKETVPTIEQYAQNAENMLkk------ykLKNIYL 334 green hydra
XP_002569587 325 pgsnwlrsqwplspalGGPYVAVHWRRGDFvttstsattttttvttTSRSPNSVLAAQQILNAVkifnqyedhyIDTIYL 404 Schistosoma m...
XP_002258365 279 ---------------sNNNYISCHLRYTDFrk------------isTYDVSPIEISLLKLLYIMfl------rkSSIIFV 325 Plasmodium kn...
XP_741812   273 ----------------SNNYISCHLRYTDFkk------------itSYDVPSVQLAIFKLLYIMfm------nsKDKIFI 318 Plasmodium ch...
XP_002142196 314 ---------------dSQKFIGIHIRRGDFvy------------fhKDEIPSFRNISLRISELMke------lnISKVVI 360 Cryptosporidi...
Q8I360    270 ----------------TNHYISSHLRYTDFky------------isRYNVPPIHIALLKLLYIMfi------nnCRIIFI 315 Plasmodium fa...
Feature 1     ###                     #         ###       
Q00P34    323 ATDAdgeELKELKAML-------PRMVRFEPSredlellKDGGVAIIDQWICSHARFFIGTSVSTFSFRIHEEREILGFD 395 Japanese medaka
XP_003387862 1092 ASDAgisGIKKLRKLIg------GKVVWFEPDsdiihryGDGGVAIIDQWIAAHSKFFVGTTESTFSFRIREDRQFLRFS 1165 Amphimedon qu...
XP_001635027 287 STDAdqsGKCNVDYLKs-----kLPIVKYDPPqrilekfGDGGVAIIDQWICAHARFFIGTCESTFSFRIYEERDILGFH 361 starlet sea a...
XP_002116556 328 ATDAeesGLNSIRDQMei----mLCYVTTTPDriq--qfGDGGIAIIDQWICAHAKYFIGSKESTFSFRIYEERELMGFK 401 Trichoplax ad...
XP_002160070 335 STDAtdeEIEEFKSNVf------GKVFIYPRPrefiekyKDGGVAIIDQWIAAHARYFIGTCSSTFSFRIYEERDILGFS 408 green hydra
XP_002569587 405 ATDAdkkELENLKSLLy-----pLQIFHFEPTefewisyGPGGSAIIDQWICAHARYFIGTSSSTFTFRIIEERSIMGFL 479 Schistosoma m...
XP_002258365 326 STDEkkqVKKVIDRQFsq---ykNFFFFYENEk-----lHTGQVAIIDQWICIRSGTFVGNIFSRFSMHIKWERSLIGKG 397 Plasmodium kn...
XP_741812   319 STDEkksVQYIINKHFkq---fkHFFYFYENKdn----yHEGQVAIIEQWICDNSSIFVGNIFSRFTMHIMWERYLITKG 391 Plasmodium ch...
XP_002142196 361 STDAennDLKKMKTILgsivdinLHFLGDIPNlt---hkEDGLIAAIHQYIILQSNYFVGTKESRFTSSIRWQRIVNGKS 437 Cryptosporidi...
Q8I360    316 ASDEkveIQKVINKDFhq---ykKHFYFYNNQnn----lHEGEFSIIEQWICTRSYIFIGNIFSRFTMNINWERHLINKG 388 Plasmodium fa...
XP_003387862 1092 ASDAgisGIKKLRKLIg------GKVVWFEPDsdiihryGDGGVAIIDQWIAAHSKFFVGTTESTFSFRIREDRQFLRFS 1165 Amphimedon qu...
XP_001635027 287 STDAdqsGKCNVDYLKs-----kLPIVKYDPPqrilekfGDGGVAIIDQWICAHARFFIGTCESTFSFRIYEERDILGFH 361 starlet sea a...
XP_002116556 328 ATDAeesGLNSIRDQMei----mLCYVTTTPDriq--qfGDGGIAIIDQWICAHAKYFIGSKESTFSFRIYEERELMGFK 401 Trichoplax ad...
XP_002160070 335 STDAtdeEIEEFKSNVf------GKVFIYPRPrefiekyKDGGVAIIDQWIAAHARYFIGTCSSTFSFRIYEERDILGFS 408 green hydra
XP_002569587 405 ATDAdkkELENLKSLLy-----pLQIFHFEPTefewisyGPGGSAIIDQWICAHARYFIGTSSSTFTFRIIEERSIMGFL 479 Schistosoma m...
XP_002258365 326 STDEkkqVKKVIDRQFsq---ykNFFFFYENEk-----lHTGQVAIIDQWICIRSGTFVGNIFSRFSMHIKWERSLIGKG 397 Plasmodium kn...
XP_741812   319 STDEkksVQYIINKHFkq---fkHFFYFYENKdn----yHEGQVAIIEQWICDNSSIFVGNIFSRFTMHIMWERYLITKG 391 Plasmodium ch...
XP_002142196 361 STDAennDLKKMKTILgsivdinLHFLGDIPNlt---hkEDGLIAAIHQYIILQSNYFVGTKESRFTSSIRWQRIVNGKS 437 Cryptosporidi...
Q8I360    316 ASDEkveIQKVINKDFhq---ykKHFYFYNNQnn----lHEGEFSIIEQWICTRSYIFIGNIFSRFTMNINWERHLINKG 388 Plasmodium fa...
Feature 1          
Q00P34    396 PKTTYNRFCGD 406 Japanese medaka
XP_003387862 1166 VDSTFNQLCGN 1176 Amphimedon queenslandica
XP_001635027 362 GDQTFNCLCGD 372 starlet sea anemone
XP_002116556 402 SKMTYNQLCNH 412 Trichoplax adhaerens
XP_002160070 409 GETTHNCFCAK 419 green hydra
XP_002569587 480 SNTTLNNLCPN 490 Schistosoma mansoni
XP_002258365 398 GQDHNLDLCGY 408 Plasmodium knowlesi strain H
XP_741812   392 KENQNLDLCGY 402 Plasmodium chabaudi chabaudi
XP_002142196 438 LDSSTEYFCSN 448 Cryptosporidium muris RN66
Q8I360    389 QINQNIDLCSY 399 Plasmodium falciparum 3D7
XP_003387862 1166 VDSTFNQLCGN 1176 Amphimedon queenslandica
XP_001635027 362 GDQTFNCLCGD 372 starlet sea anemone
XP_002116556 402 SKMTYNQLCNH 412 Trichoplax adhaerens
XP_002160070 409 GETTHNCFCAK 419 green hydra
XP_002569587 480 SNTTLNNLCPN 490 Schistosoma mansoni
XP_002258365 398 GQDHNLDLCGY 408 Plasmodium knowlesi strain H
XP_741812   392 KENQNLDLCGY 402 Plasmodium chabaudi chabaudi
XP_002142196 438 LDSSTEYFCSN 448 Cryptosporidium muris RN66
Q8I360    389 QINQNIDLCSY 399 Plasmodium falciparum 3D7

| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap