Conserved Protein Domain Family
PRK05433

?
PRK05433: PRK05433 
GTP-binding protein LepA; Provisional
Statistics
?
PSSM-Id: 235462
View PSSM: PRK05433
Aligned: 1006 rows
Threshold Bit Score: 873.975
Threshold Setting Gi: 296111315
Created: 9-Dec-2010
Updated: 17-Jan-2013
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 284030330 13 RTDPTLIRNFCIIAHIDHGKSTLADRMLQITGVVDDRSMRAQYLDRMDIERERGITIKSQAVRLPFAP-Kpdtpggllap 91
gi 15604145  1 MNNQKYIRNFSIIAHIDHGKSTLADRLIEYCGGLNAREMSQQVLDSMDIERERGITIKAQTVRLVYKAkN---------- 70
gi 51473472  1 MNNQKYIRNFSIIAHIDHGKSTLADRLIEHCGGLNAREMSQQVLDSMDIEKERGITIKAQTVRLVYKAkN---------- 70
gi 157825494  1 MKNQKYIRNFSIIAHIDHGKSTLADRLIEHCGGLQAREMRTQVLDSMDIEKERGITIKAQTVRLVYKAkD---------- 70
gi 157803497  1 MNNQKYIRNFSIIAHIDHGKSTLADRLIEHCGGFQAREMSKQVLDSMDIEKERGITIKAQTVKLLYKAkD---------- 70
gi 157827016  1 MNNQKYIRNFSIIAHIDHGKSTLADRLIEYCGGLQAREMSQQVLDSMDIEKERGITIKAQTVRLVYKAkD---------- 70
gi 67459392  1 MNNQKYIRNFSIIAHIDHGKSTLADRLIEHCGGLQAREMSQQVLDSMDIEKERGITIKAQTVRLVYKAkD---------- 70
gi 148284680  1 MQQQSNIRNFAIIAHIDHGKSTLADRLIEYCNALEAREMCQQVLDSMDIEKERGITIKAQTVRLVYKAdD---------- 70
gi 189183641  1 MQQQSNIRNFAIIAHIDHGKSTLADRLIEYCNALEAREMCQQVLDSMDIEKERGITIKAQTVRLVYKAdD---------- 70
gi 71083150  1 MTKIDHIRNFAIIAHIDHGKSTIADRIIHSCGGLTEREMKAQVLDSMDIERERGITIKAQTVKLNYKAkD---------- 70
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 284030330 92 eGTTYILNMIDTPGHVDFTYEVSRSLEACEGAVLLVDAAQGIEAQTLANLYLALNADLHIIPVLNKIDLPGAMPEKYAAE 171
gi 15604145  71 -GNTYYLNLMDTPGHVDFAYEVSRSLAACEGSLLVVDSTQGVEAQTLANVYQAIANDHLIVPVLNKIDLAASEPDYVKTQ 149
gi 51473472  71 -GNTYYLNLMDTPGHVDFSYEVSRSLAACEGSLLVVDSTQGVEAQTLANVYQAIANDHEIVPVLNKIDLAASEPEHVKKQ 149
gi 157825494 71 -GNTYYLNLMDTPGHVDFAYEVSRSLAACEGSLLVVDSTQGVEAQTLANVYQAIEHDHEIVPVLNKIDLPASEPEQVKQQ 149
gi 157803497 71 -GNTYYLNLMDTPGHVDFAYEVSRSLAACEGSLLVVDSTQGVEAQTLANVYKAIENNHEIVPVLNKIDLPASEPEHVKQQ 149
gi 157827016 71 -GNTYYLNLMDTPGHVDFAYEVSRSLAACEGSLLVVDSTQGVEAQTLANVYQAIENDHEIVPVLNKIDLPASEPDQVKQQ 149
gi 67459392  71 -GNTYYLNLMDTPGHVDFAYEVSRSLAACEGSLLVVDSTQGVEAQTLANVYQAIENDHEIVPVLNKIDLPASEPEQVKQQ 149
gi 148284680 71 -GCVYHLNLMDTPGHVDFAYEVSRSLAACESSLLVVDASQGVEAQTLANLYQAVDNNHKILIVLNKIDLPAANPQQVQQQ 149
gi 189183641 71 -GCVYHLNLMDTPGHVDFAYEVSRSLAACESSLLVVDASQGVEAQTLANLYQAVDNNHKILIVLNKIDLPAANPQQVQQQ 149
gi 71083150  71 -GKDYILNIIDTPGHVDFSYEVSRSLYACEGSILIVDSTQGVEAQTLANVYQALDTKHEIVPVLNKVDLPASDLEKTKKQ 149
            170    180    190    200    210    220    230    240
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 284030330 172 LAHIIGCKESDVLRVSAKTGEGVEDLLSEIVAQVEPPKGVKDAPPRALIFDSVYDTYRGVVTYVRVVDGELTHRDKIKMM 251
gi 15604145 150 IEDIIGIDASEAVLISAKNGIGIDSVLEAIINKLPAPKESSTDILKALLVDSWYDPYLGVVILVRIIDGALRKNMRVKMM 229
gi 51473472 150 IEDIIGIDASEAVLISAKNGIGIDSVLEAIINKLPSPKESSTDTLKALLVDSWYDPYLGVVILVRIIDGTLRKNMRVKMI 229
gi 157825494 150 IEDIIGIDASEAVLISAKSGIGIDLVLEAIVNKLHPPKESSTDILKALLVDSWYDPYLGVVILVRIIDGTLRKNMRIKMM 229
gi 157803497 150 IEDIIGIDASEALLISAKSGIGIDLVLEAIVNKLPPPKESSDDILKALLVDSWYDPYLGVVILVRIIDGALRKNMRIKMM 229
gi 157827016 150 IEDIIGIDASEAVLISAKSGIGIDLVLEAIVNKLPPPKESSTDILKALLVDSWYDPYLGVVILVRVIDGSLRKNMKVKMM 229
gi 67459392 150 IKDIIGIDASEAVLISAKSGIGIDLVLEAIVNKLPPPKESSSDILKALLVDSWYDPYLGVVILVRIIDGTLRKNIRIKMM 229
gi 148284680 150 IEDVIGIDASDALMISAKIGLGIKDVLQAIVTKLPSPNGDSQSQLKALLIDSWYDSYLGVVILVRVVDGKIEKGMRIRMC 229
gi 189183641 150 IEDVIGIDASDALMISAKIGLGIKDVLQAIVTKLPSPNGDSQSQLKALLIDSWYDSYLGVVILVRVVDGKIEKGMRIRMC 229
gi 71083150 150 IEEVIGIDTENAIPCSGKTGEGIEDILEQIIVSLPAPEGEKDADLKCLLVDSWYDTYLGVVILVRVINGKISKNMKIKMM 229
            250    260    270    280    290    300    310    320
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 284030330 252 STGAVHEMLEVGVISPEPMKSPSIGVGEVGYLITGVKDVRQSRVGDTVTSSIRGASEALGGYKHPQPMVYSGLFPIDGDD 331
gi 15604145 230 RTNSVYTVEHVGFFTPKKHISDVLYAGEIGFFTASIKRVSDCKVGDTITDEKKSCEQALPGFKPNIPVVFCGFYPTDSAE 309
gi 51473472 230 GTNSVYTVEHVGFFTPKKHISDVLYAGEIGFFTASIKRVSDCKVGDTITDEKKSCEQALPGFKPNIPVVFCGFYPTDSAE 309
gi 157825494 230 ATNSVYTVENVGFFTPKKHISDVLYAGEIGFVTASIKQVADCKVGDTITDEKKPCEQALPGFKPNLPVVFCGLYPTDSSE 309
gi 157803497 230 ATNSVYKVEHVGYFTPKKHIADVLYAGEIGFFTASIKQVADCKVGDTITDEKKPCEQALPGFKPNLPVVFCGFYPTDSSE 309
gi 157827016 230 ATNSVYTIENVGYFTPKKHISDVLHAGEIGFFTASIKQVADCKVGDTITDEKKPCKQALPGFKPNLPVVFCGLYPTDSSE 309
gi 67459392 230 ATNSVYTVENVGYFTPKKHISDVLHAGEIGFFTASIKQVADCKVGDTITDEKKPCEQALPGFKPNLPVVFCGLYPTDSAE 309
gi 148284680 230 SNNAVYTVENVGFFSPKKQISGVLYTGEIGFVTAAIKQVADCRVGDTITDDKKPCAQILPGFKPNLPVVFCGLYPSDASQ 309
gi 189183641 230 SNNAVYTVENVGFFSPKKQISGVLYTGEIGFVTAAIKQVADCRVGDTITDDKKPCAQILPGFKPNLPVVFCGLYPSDASQ 309
gi 71083150 230 STDQEYIIEKVGVFTPKATDVNELNAGEIGFITTGIKILSETKVGDTICDATKPPQEALPGFKPSKPVVFCGLFPVDSSE 309
            330    340    350    360    370    380    390    400
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 284030330 332 YPTLRDALERLQLNDAALQYEPESSGALGFGFRCGFLGLLHMEIVRERLEREFDLDLISTAPNVVYRVEMEDGKEHVVTN 411
gi 15604145 310 FEHLKDSLAKLRLNDASFEYEMESSSALGVGFRCGFLGLLHLEIIQERLSREFDLDLITTAPSVIYKINMLDGQNLEIHN 389
gi 51473472 310 FEHLKDSLAKLRLNDASFEYEMESSSALGVGFRCGFLGLLHLEIIQERLSREFNLDLITTAPSVIYKIYMLDGESLEIHN 389
gi 157825494 310 FEHLKDSLAKLRLNDASFEYEMESSSALGVGFRCGFLGLLHLEIIQERLSREFDLDLITTAPSVVYKIHMRYGESLEIHN 389
gi 157803497 310 FEYLKDSLAKLHLNDSSFEYEMESSSALGVGFRCGFLGLLHLEIIQERLSREFDLDLITTAPSVIYKIYMRDGESLEIYN 389
gi 157827016 310 FEHLKDSLAKLRLNDASFEYEMESSSALGVGFRCGFLGLLHLEIIQERLSREFDLDLITTAPSVVYKIHMREGEVLEIHN 389
gi 67459392 310 FEHLKDSLAKLRLNDASFEYEMESSSALGVGFRCGFLGLLHLEIIQERLSREFDLDLITTAPSVVYKIHMRDGESLEIHN 389
gi 148284680 310 FNHLKDSLQKLRLNDASFEFEQESSGALGFGFRCGFLGLLHLEIIQERLEREFDLDMITTAPSVMYKVYLNTGKVIDVHN 389
gi 189183641 310 FNHLKDSLQKLRLNDASFEFEQESSGALGFGFRCGFLGLLHLEIIQERLEREFDLDMITTAPSVMYKVYLNTGKVIDVHN 389
gi 71083150 310 YQKLKDGLGKLQLNDASFSYEAESSSALGLGFRCGFLGLLHLEIITERLEREFDINLLTTTPGVVYKVHMNKGDIIELQN 389
            410    420    430    440    450    460    470    480
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 284030330 412 PSEFP-DGKIADIYEPVVRATILSPKDFIGVIMDLCQTKRGNLQGMEYLSEdRVELRYTLPLAEIVFDFFDQLKSKTKGY 490
gi 15604145 390 PADLPdLQKIASMEEPWIKATIIVPDEFIGTVLSLCTEKRGIQLDHSYISN-RAKIVYKLPLNEIVYDFYDRLKSCSKGY 468
gi 51473472 390 PADLPdLQKIASMEEPWIKATIMVPDEFIGTVLSLCKEKRGIQLDHSYISN-RAKIVYKLPLNEIVYDFYDRLKSCSKGY 468
gi 157825494 390 PADLPdLQKIESMEEPWIKATIMVPDEFLGAVLSLCTEKRGVQLDHSYIAN-RAKIVYKLPLNEIVYDFYDRLKSCSKGY 468
gi 157803497 390 PADLPnLQKIESIEEPWIKAIIIVPDEFLGAVLSLCTEKRGVQLDHSYIAN-RARIVYKLPLNEIVYDFYDRLKSCSKGY 468
gi 157827016 390 PADLPdLQKIDSMEEPWIKATIMVPDEFLGAVLSLCTEKRGIQLDHNYIAN-RAKVVYKLPLNEIVYDFYDRLKSCSKGY 468
gi 67459392 390 PADLSdLQKIESMEEPWIKATIMVPDEFLGAVLSLCTEKRGVQLDHSYIAN-RAKIIYKLPLNEIVYDFYDRLKSCSKGY 468
gi 148284680 390 PADLPeMQKIKSMSEPWVEATIFIPDQYLGAILGLCTEKRGVQVDLTYVNG-RAKLVYLLPLNEIVFDFYDKLKSYSKGY 468
gi 189183641 390 PADLPeMQKIKSMSEPWVEATIFIPDQYLGAILGLCTEKRGVQVDLTYVNG-RAKLVYLLPLNEIVFDFYDKLKSYSKGY 468
gi 71083150 390 PSSLPePTLIKFIEEPWIKATIITPDQYLGAIIKVCQDKRGVQTNLSYSGN-RAVLNYEIPLNEVVFDFNDRLKSMTSGY 468
            490    500    510    520    530    540    550    560
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
gi 284030330 491 ASLDYEPTGEQAAALVKVDILLQGETVDAFSAIVHRDNAYAYGVALAGKLKELIPRQQFEVPIQAAIGSRIIARESIRAI 570
gi 15604145 469 ASFEWQMDVYELSDLVNLRILVNGEVVDALSTIVHRSRAEQRGRALCIRLKDLIPRQQIDIAIQASVGSRIIARETIKAL 548
gi 51473472 469 ASFEWQMDVYELSDLVNLRILVNGEVVDALSTIVHRSRAEQRGRALCVRLKDLIPRQQIDIAIQASVGNRIIARETIKAL 548
gi 157825494 469 ASFEWQIDVYEPSELVKLGILVNGEVIDALSTIVHRSRAEQRGKVLCVRLKDLIPRQQIDIAIQASIGSRIIARETIKAL 548
gi 157803497 469 ASFEWQMDVYAPSELVKLGILVNGKAVDALSTIVHRSRAEQTGRALCVRLKDLIPIQQIDIVIQASIGSRIIARETIKAL 548
gi 157827016 469 ASFEWQMDTYEPSELVKLGILVNSEVVDALSTIVHRSRAEQRGRALCVRLKDLIPRQQIDIAIQASIGSRIIARETIKAL 548
gi 67459392 469 ASFEWQMDVYEPSELVKLGILVNGEEVDALSTIVHRSRAEQRGRALCVRLKDLIPRQQIDIAIQASIGSRIIARETIKAL 548
gi 148284680 469 ASFDWQIDSYKQSDLIKLSILVNGNPVDALSTIVHRSKAEFRGRELCKRLKDLIPAHLFQIAIQAAIGSRIIARETIRAL 548
gi 189183641 469 ASFDWQMNSYKQSDLIKLSILVNGNPVDALSTIVHRSKAEFRGRELCKRLKDLIPAHLFQIAIQAAIGSRIIARETIRAL 548
gi 71083150 469 ASFDYEIIGHREGDLVKLGILVNAEPVDALSMMVHKDFAQTVGREVCEKLKDLIPRHNFMIPVQAAIGGKIIARETIKGF 548
            570    580    590    600    610
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|..
gi 284030330 571 RKDVLAKCYGGDI-TRKRKLLEKQKEGKKRMKMVGRVEVPQEAFIAALKTNE 621
gi 15604145 549 RKDVLSKCYGGDI-SRKRKLLEKQKAGKKKMRQYGNIEIPQSAFIAALQIGG 599
gi 51473472 549 RKDVLSKCYGGDI-SRKRKLLEKQKAGKKKMRQYGNIEIPQSAFIAALQIGG 599
gi 157825494 549 RKDVLSKCYGGDI-SRKRKLLEKQKAGKKRMRQYGNIEIPQSAFIAALKIGD 599
gi 157803497 549 RKDVLSKCYGGDI-TRKRKLLEKQKIGKKRMRQYGNIEIPQSAFIAALKIGD 599
gi 157827016 549 RKDVLSKCYGGDI-TRKRKLLEKQKAGKKRMRQYGNIEIPQSAFIAALKIGD 599
gi 67459392 549 RKDVLSKCYGGDI-SRKRKLLEKQKAGKKRMRQYGNIEIPQSAFIAALKIGD 599
gi 148284680 549 RKDVLAKCYGGDI-TRKRKLLEKQKAGKKRMRNIGNVEIPQSAFIAALKITN 599
gi 189183641 549 RKDVLAKCYGGDI-TRKRKLLEKQKAGKKRMRNIGNVEIPQSAFIAALKITN 599
gi 71083150 549 KKDVLTKIHGGGArDRKRKLLDKQKKGKARGKQFGKVEIPQEAFIGVLKINK 600
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap