Conserved Protein Domain Family
PLN02960

?
PLN02960: PLN02960 
alpha-amylase
Statistics
?
PSSM-Id: 215519
Aligned: 8 rows
Threshold Bit Score: -1
Created: 9-Dec-2010
Updated: 25-Oct-2021
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
297834982 43 FAAERPRQEKQKKKSQSQSTSDAEAGVDPVGFLTRLGIADRIFAQFLRERHKALKDLKDEILKRHFDFRDLASGFELLGM 122
168047240  8 VAQPTKKGNTQSKNNVAEEGDTNRGGVNPVGFLKEKGLKTKAFQTFTRERYKALKDLKQLIAERDEDLVEFANAYEDMGM 87 
115468024 53 GSQDRPPRPWQQKQRTQRPGRGEA--IDPVGFLAKHGISDRAFAQFLRDRYKALKDRRWELHSRLIDLKEASSGFELMGM 130
242053551 56 SPAPRERPPRSRQQRQQRPGGRGDA-VDPVGFLAKLGVSDRAFAQFLRDRHKALKDRRWEVCSRFIDLKEASSGFELLGM 134
238479829 43 FAAERPRQEKQKKKSQSQSTSDAEAGVDPVGFLTRLGIADRIFAQFLRERHKALKDLKDEIFKRHFDFRDFASGFELLGM 122
255577147 44 TAANQPPKQQKHSKKTRETETEDEKGINPVGFLTRLCISHKQFAQFLRERHKSLKDLKEELFKRNLMIKDIAYGFELMGL 123
302815478  1 -------------------------------------------------------------------------------M 1 
302758096  1 ------------------------------------------------------MEIKRKFFHR----------YDILGM 16 
168047240  8 VAQPTKKGNTQSKNNVAEEGDTNRGGVNPVGFLKEKGLKTKAFQTFTRERYKALKDLKQLIAERDEDLVEFANAYEDMGM 87 
115468024 53 GSQDRPPRPWQQKQRTQRPGRGEA--IDPVGFLAKHGISDRAFAQFLRDRYKALKDRRWELHSRLIDLKEASSGFELMGM 130
242053551 56 SPAPRERPPRSRQQRQQRPGGRGDA-VDPVGFLAKLGVSDRAFAQFLRDRHKALKDRRWEVCSRFIDLKEASSGFELLGM 134
238479829 43 FAAERPRQEKQKKKSQSQSTSDAEAGVDPVGFLTRLGIADRIFAQFLRERHKALKDLKDEIFKRHFDFRDFASGFELLGM 122
255577147 44 TAANQPPKQQKHSKKTRETETEDEKGINPVGFLTRLCISHKQFAQFLRERHKSLKDLKEELFKRNLMIKDIAYGFELMGL 123
302815478  1 -------------------------------------------------------------------------------M 1 
302758096  1 ------------------------------------------------------MEIKRKFFHR----------YDILGM 16 
297834982 123 HRHMEHRVDFMDWGPGARYGAIIGDFNGWSPTENSAREGLFGHDDFGYWFIILEDKLREGEEPDElYFQQYNYVDDYDKG 202
168047240 88 HRNPGHHVEFYEWAPGARFCSVVGDFNNREHRKHFAREGYFGRDDFGYYHVRIDDVLREGEEEDN-ATQEYNYDADYDKG 166
115468024 131 HRHRQHRVDFMEWAPGARYCSVVGDFNQWSTTENCAREGHLGHDDFGYWTIILEDKLREGQEPDEyYFQEYNYADDYDKG 210
242053551 135 HRHRQHRIDFMEWAPGARYCSLVGDFNQWSPTENCAREGHLGHDDFGYWFIILEDKLREGQEQDEyFFQEYNYVDDYDKG 214
238479829 123 HRHMEHRVDFMDWGPGSRYGAIIGDFNGWSPTENAAREGLFGHDDYGYWFIILEDKLREGEEPDElYFQQYNYVDDYDKG 202
255577147 124 HRHPEHRADYMEWAPGARYCALVGDFNGWSPTENYAREGHLGHDDYGYWFIILEDKLREGEKPDElYFQQYNYMDDYDKG 203
302815478  2 RHHFFHYVEYFEWAPGATSCSLIGDFNNWDCTKNRAEKGYFGRDDYGTWRITVEDKLREGQEKDP-HWQEYNYSVEYDRG 80 
302758096 17 RHHFFHYVEYFEWAPGATSCSLIGDFNNWDCTKNRAEKGYFGRDDYGTWRITVEDKLREGQEKDP-HWQEYNYSVEYDRG 95 
168047240 88 HRNPGHHVEFYEWAPGARFCSVVGDFNNREHRKHFAREGYFGRDDFGYYHVRIDDVLREGEEEDN-ATQEYNYDADYDKG 166
115468024 131 HRHRQHRVDFMEWAPGARYCSVVGDFNQWSTTENCAREGHLGHDDFGYWTIILEDKLREGQEPDEyYFQEYNYADDYDKG 210
242053551 135 HRHRQHRIDFMEWAPGARYCSLVGDFNQWSPTENCAREGHLGHDDFGYWFIILEDKLREGQEQDEyFFQEYNYVDDYDKG 214
238479829 123 HRHMEHRVDFMDWGPGSRYGAIIGDFNGWSPTENAAREGLFGHDDYGYWFIILEDKLREGEEPDElYFQQYNYVDDYDKG 202
255577147 124 HRHPEHRADYMEWAPGARYCALVGDFNGWSPTENYAREGHLGHDDYGYWFIILEDKLREGEKPDElYFQQYNYMDDYDKG 203
302815478  2 RHHFFHYVEYFEWAPGATSCSLIGDFNNWDCTKNRAEKGYFGRDDYGTWRITVEDKLREGQEKDP-HWQEYNYSVEYDRG 80 
302758096 17 RHHFFHYVEYFEWAPGATSCSLIGDFNNWDCTKNRAEKGYFGRDDYGTWRITVEDKLREGQEKDP-HWQEYNYSVEYDRG 95 
297834982 203 DSGVSAEEIFQKANDEYWEPGEDRFIKNRF-EVPAKLYEQMFGPNsp--------------qtLEELGDI--PDAETRYK 265
168047240 167 DEDIDEDALFERIDQEYWDPGEDEFMSGHKdDLAQELFTTIFGKD------------------LDPMEMV--KDISAKYK 226
115468024 211 DNGVDVEELIHRMNEEYWEPGEIKSQKSRL-EVVAKLYEQMFGPNgp--------------qtEEELGDI--PDAETRYN 273
242053551 215 DNGVDAEEIMSRMKEEYWEPGEIRSRQSQL-EMVVKLYEQMFGPNgp--------------qtEEELGEI--PDAQTRYN 277
238479829 203 DSGVSAEEIFQKANDEYWEPGEDRFIKNRF-EVPAKLYEQMFGPNsp--------------qtLEELGDI--PDAETRYK 265
255577147 204 DSGINIDEIFKKANDDYWEPGEDEYIKNRL-KVPAKLYEQWFGPNgp--------------etMEELDAIplPDAETRYK 268
302815478 81 DGDIDIEALYQKMEDEYWEPGEDQYLKDTR-PFEEALFKSIFGENfgcikvgkeeevnelaynTEDEETMdySKFPPGYE 159
302758096 96 DGDIDIEALYQKMEDEYWEPGEDQYLKDTR-PFEEALFKSIFGENfgcikvgkeeevnelaynTEDEETMdySKFPPGYE 174
168047240 167 DEDIDEDALFERIDQEYWDPGEDEFMSGHKdDLAQELFTTIFGKD------------------LDPMEMV--KDISAKYK 226
115468024 211 DNGVDVEELIHRMNEEYWEPGEIKSQKSRL-EVVAKLYEQMFGPNgp--------------qtEEELGDI--PDAETRYN 273
242053551 215 DNGVDAEEIMSRMKEEYWEPGEIRSRQSQL-EMVVKLYEQMFGPNgp--------------qtEEELGEI--PDAQTRYN 277
238479829 203 DSGVSAEEIFQKANDEYWEPGEDRFIKNRF-EVPAKLYEQMFGPNsp--------------qtLEELGDI--PDAETRYK 265
255577147 204 DSGINIDEIFKKANDDYWEPGEDEYIKNRL-KVPAKLYEQWFGPNgp--------------etMEELDAIplPDAETRYK 268
302815478 81 DGDIDIEALYQKMEDEYWEPGEDQYLKDTR-PFEEALFKSIFGENfgcikvgkeeevnelaynTEDEETMdySKFPPGYE 159
302758096 96 DGDIDIEALYQKMEDEYWEPGEDQYLKDTR-PFEEALFKSIFGENfgcikvgkeeevnelaynTEDEETMdySKFPPGYE 174
297834982 266 QWKEEH---KNDPPRNLPPCDIIDKGQgkPYDIFNVVTSPEWTKKFYEKKPPIPYWLETRKGRKAWLKKYIPAVPHGSKY 342
168047240 227 SKKKKKmyyDDDDSKDLPSILVEDDGI--NRDEMELVDDPVWAKRVEEKEWPENYWENFVKGRKAWEKKYIPGISHGDRY 304
115468024 274 EWKALQ---KDDSASSLPCYDIIDNGQ--EFDIFNVATDRVSFEKFQGKSPPLAYWVEMRKGRKAWLEKYVPAISHKDKY 348
242053551 278 EFKASE---KADSLSMWPSYDIIDNGQ--PFDIFNVVTDRASFEKFQAKKPPLAYWVEMRKGRIAWLEKYVPTISHKDKY 352
238479829 266 QWKEEH---KDDPPSNLPPCDIIDKGQgkPYDIFNVVTSPEWTKKFYEKEPPIPYWLETRKGRKAWLQKYIPAVPHGSKY 342
255577147 269 EWKKEH---ADDPPSNLPPFDVIDQGN--EFDIFNVASDPMWLEKIRTKEPPLPYWFETRKGRQAWLKKYAPTIPHGSKY 343
302815478 160 EWV------KKTDQAHLPPLKQDPT----RYSEPTVVDDPVWRERVLAKKPPLPIWEYTVKGFKAWEKKYLPAIPHGSRV 229
302758096 175 EWV------KKTDQAHLPPLKQDPT----RYSEPTVVDDPVWRERVLAKKPPLPIWEYTVKGFKAWEKKYLPAIPHGSRV 244
168047240 227 SKKKKKmyyDDDDSKDLPSILVEDDGI--NRDEMELVDDPVWAKRVEEKEWPENYWENFVKGRKAWEKKYIPGISHGDRY 304
115468024 274 EWKALQ---KDDSASSLPCYDIIDNGQ--EFDIFNVATDRVSFEKFQGKSPPLAYWVEMRKGRKAWLEKYVPAISHKDKY 348
242053551 278 EFKASE---KADSLSMWPSYDIIDNGQ--PFDIFNVVTDRASFEKFQAKKPPLAYWVEMRKGRIAWLEKYVPTISHKDKY 352
238479829 266 QWKEEH---KDDPPSNLPPCDIIDKGQgkPYDIFNVVTSPEWTKKFYEKEPPIPYWLETRKGRKAWLQKYIPAVPHGSKY 342
255577147 269 EWKKEH---ADDPPSNLPPFDVIDQGN--EFDIFNVASDPMWLEKIRTKEPPLPYWFETRKGRQAWLKKYAPTIPHGSKY 343
302815478 160 EWV------KKTDQAHLPPLKQDPT----RYSEPTVVDDPVWRERVLAKKPPLPIWEYTVKGFKAWEKKYLPAIPHGSRV 229
302758096 175 EWV------KKTDQAHLPPLKQDPT----RYSEPTVVDDPVWRERVLAKKPPLPIWEYTVKGFKAWEKKYLPAIPHGSRV 244
297834982 343 RLYFNTPDGPLERVPAWATYVQPEDEGKQAYAIHWEPSPEAAYKWKNSKPKVPKSLRIYECHVGISGSEAKISTFEEFTK 422
168047240 305 RAYLHTPEGPLERVPAWASYVLPDPDGNEVSAIFWDLPKDQQYNWKFDRPSKPQTLRIYECHVGISGESPKIASFNDFTD 384
115468024 349 RVYFNTPDGGLERIPAWATYVLPDAEGKQSYAVHWDPPPEEIYKWRFERPKVKGSLRIYECHVGISGSEQKISSFQEFTS 428
242053551 353 RVYFNTPDGALERVPAWATYVLPDAEGKQSYAVHWEPPPEEIYKWRFGRPKVKGSLRIYECHVGISGSEQKVSSFQEFTS 432
238479829 343 RLYFNTPDGPLERVPAWATYVQPEDEGKQAYAIHWEPSPEAAYKWKYSKPKVPESLRIYECHVGISGSEPKVSTFEEFTK 422
255577147 344 RVYFNTPNGPLERVPAWATYVEPGTDGKQPFAIHWEPPPEFAYKWKNTRPKVPKSLRIYECHVGISGSEPKISSFGDFVE 423
302815478 230 RVYFKTPEGPVERVPAWAKYVLPDPDGKMWSAVYWEPPIQERHQWQHERPKPPKSLRIYECHVGMSSEEAGISTFKRFSQ 309
302758096 245 RVYFKTPEGPVERVPAWAKYVLPDPDGKMWSAVYWEPPIQERHQWQHERPKPPKSLRIYECHVGMSSEEAGISTFKRFSQ 324
168047240 305 RAYLHTPEGPLERVPAWASYVLPDPDGNEVSAIFWDLPKDQQYNWKFDRPSKPQTLRIYECHVGISGESPKIASFNDFTD 384
115468024 349 RVYFNTPDGGLERIPAWATYVLPDAEGKQSYAVHWDPPPEEIYKWRFERPKVKGSLRIYECHVGISGSEQKISSFQEFTS 428
242053551 353 RVYFNTPDGALERVPAWATYVLPDAEGKQSYAVHWEPPPEEIYKWRFGRPKVKGSLRIYECHVGISGSEQKVSSFQEFTS 432
238479829 343 RLYFNTPDGPLERVPAWATYVQPEDEGKQAYAIHWEPSPEAAYKWKYSKPKVPESLRIYECHVGISGSEPKVSTFEEFTK 422
255577147 344 RVYFNTPNGPLERVPAWATYVEPGTDGKQPFAIHWEPPPEFAYKWKNTRPKVPKSLRIYECHVGISGSEPKISSFGDFVE 423
302815478 230 RVYFKTPEGPVERVPAWAKYVLPDPDGKMWSAVYWEPPIQERHQWQHERPKPPKSLRIYECHVGMSSEEAGISTFKRFSQ 309
302758096 245 RVYFKTPEGPVERVPAWAKYVLPDPDGKMWSAVYWEPPIQERHQWQHERPKPPKSLRIYECHVGMSSEEAGISTFKRFSQ 324
297834982 423 KVLPHVKRAGYNAIQLIGIPEHKDYFTVGYRVTNFFAASSRYGTPDDFKRLVDEAHGLGLLVFLDIVHSYAAADQMVGLS 502
168047240 385 TVLPRVAKAGYNVIQLFGIQEHADYSSVGYKVTNFFAISSRFGTPEDFKRLVDTAHGLGLMVVMDIVHSHAAPNEGNGLA 464
115468024 429 NVLPHIKDAGYNAIQLIGIVEHKDYSSVGYKVTNYFSVSSRFGSPDDFKKLVDEAHGLGLVVLLDIVHSYASADELVGLS 508
242053551 433 KVLPHIKKAGYNAVQLIGVVEHKDYSSIGYKVTNYFAVSSRFGTPDDFKKLVDEAHGLGLVVLLDIVHSYASSDELVGLS 512
238479829 423 KVLPHVKRAGYNAIQLIGVPEHKDYFTVGYRVTNFFAASSRYGTPDDFKRLVDEAHGLGLLVFLDIVHSYAAADQMVGLS 502
255577147 424 KVLPHVKEAGYNAIQLIGVVEHKDYFTIGYRVTNLYAVSSRYGTPDDFKRLVDEAHGLGLLVFLDIVHSYSAADEMVGLS 503
302815478 310 EVLPHVKKCGYNVVQLMGVQEHVDYSSVGYKVTNQFAVSSRFGTPEDFKFLVDTAHGLGLLVFMDIVHSHVAPDEVCGLA 389
302758096 325 EVLPHVKKCGYNVVQLMGVQEHVDYSSVGYKMTNQFAVSSRFGTPEDFKFLVDTAHGLGLLVFMDIVHSHVAPDEVCGLA 404
168047240 385 TVLPRVAKAGYNVIQLFGIQEHADYSSVGYKVTNFFAISSRFGTPEDFKRLVDTAHGLGLMVVMDIVHSHAAPNEGNGLA 464
115468024 429 NVLPHIKDAGYNAIQLIGIVEHKDYSSVGYKVTNYFSVSSRFGSPDDFKKLVDEAHGLGLVVLLDIVHSYASADELVGLS 508
242053551 433 KVLPHIKKAGYNAVQLIGVVEHKDYSSIGYKVTNYFAVSSRFGTPDDFKKLVDEAHGLGLVVLLDIVHSYASSDELVGLS 512
238479829 423 KVLPHVKRAGYNAIQLIGVPEHKDYFTVGYRVTNFFAASSRYGTPDDFKRLVDEAHGLGLLVFLDIVHSYAAADQMVGLS 502
255577147 424 KVLPHVKEAGYNAIQLIGVVEHKDYFTIGYRVTNLYAVSSRYGTPDDFKRLVDEAHGLGLLVFLDIVHSYSAADEMVGLS 503
302815478 310 EVLPHVKKCGYNVVQLMGVQEHVDYSSVGYKVTNQFAVSSRFGTPEDFKFLVDTAHGLGLLVFMDIVHSHVAPDEVCGLA 389
302758096 325 EVLPHVKKCGYNVVQLMGVQEHVDYSSVGYKMTNQFAVSSRFGTPEDFKFLVDTAHGLGLLVFMDIVHSHVAPDEVCGLA 404
297834982 503 LFDGSNDCYFHYGKRGHHKHWGTRMFKYGDLDVLHFLISNLNWWITEYQVDGLQFHSLASMIYTHNGFASFNNDLDDYCN 582
168047240 465 SFDGANDCYFYPGRRGHHKRWGTRMFKYGEYEVLRFLLSNSKWWFMEYKVDGFYFHSVTSMLYTHNGFTPFTSGLDDYCN 544
115468024 509 LFDGSNDCYFHSGKRGHHKYWGTRMFKYDDIDVLHFLLSNLNWWVTEYRVDGFQFHSLPSMLYTHNGFSTFTGATEEYYN 588
242053551 513 LYDGSNDCYFHSGKRGHHKYWGTRMFKYDDVDVLHFLLSNLNWWVTEYRIDGFQFHSLSSMLYTHNGFSTFTGAMEEYCN 592
238479829 503 LFDGSNDCYFHYGKRGHHKHWGTRMFKYGDLDVLHFLISNLNWWITEYQVDGYQFHSLASMIYTHNGFASFNNDLDDYCN 582
255577147 504 LFDGSNDCYFHTGKRGHHKFWGTRMFKYGNHEVMHYLLSNLNWWVVEYQIDGFQFHSLSSMMYTHNGFASFTGDLEEYCN 583
302815478 390 MFDGANDCFLHVGKRGHHKRWGTRLFKYGEHEVKRFLLSNLKWWVEEYRIDGFYFHSVGSMLYTHNGFAKFTGSLDEYCN 469
302758096 405 MFDGANDCFLH----------------YGEHEVKRFLLSNLKWWVEEYRIDGFYFHSVGSMLYTHNGFANFTGSLDEYCN 468
168047240 465 SFDGANDCYFYPGRRGHHKRWGTRMFKYGEYEVLRFLLSNSKWWFMEYKVDGFYFHSVTSMLYTHNGFTPFTSGLDDYCN 544
115468024 509 LFDGSNDCYFHSGKRGHHKYWGTRMFKYDDIDVLHFLLSNLNWWVTEYRVDGFQFHSLPSMLYTHNGFSTFTGATEEYYN 588
242053551 513 LYDGSNDCYFHSGKRGHHKYWGTRMFKYDDVDVLHFLLSNLNWWVTEYRIDGFQFHSLSSMLYTHNGFSTFTGAMEEYCN 592
238479829 503 LFDGSNDCYFHYGKRGHHKHWGTRMFKYGDLDVLHFLISNLNWWITEYQVDGYQFHSLASMIYTHNGFASFNNDLDDYCN 582
255577147 504 LFDGSNDCYFHTGKRGHHKFWGTRMFKYGNHEVMHYLLSNLNWWVVEYQIDGFQFHSLSSMMYTHNGFASFTGDLEEYCN 583
302815478 390 MFDGANDCFLHVGKRGHHKRWGTRLFKYGEHEVKRFLLSNLKWWVEEYRIDGFYFHSVGSMLYTHNGFAKFTGSLDEYCN 469
302758096 405 MFDGANDCFLH----------------YGEHEVKRFLLSNLKWWVEEYRIDGFYFHSVGSMLYTHNGFANFTGSLDEYCN 468
297834982 583 QYVDRDALMYLILANEILHVLHPNIITIAEDATYYPGLCEPVSQGGLGFDYYVNLSASEMWVSLLDSVPDNEWSMSKpvl 662
168047240 545 QYVDKDALIYLSLANEMLHQLSPNMITIAEDATFYPGLVDSINKGGLGFDYYVNSAPSEMWPFLIENVPIQEWSVTEass 624
115468024 589 QYVDEDALIYLIIANEMLHELHPDIITIAEDATFYPGLCEPTTQGGLGFDYWVNLSIPEMWLWHLENVPEQEWSMNK--- 665
242053551 593 QYVDKDALIYLILANEMLHQLHPDIITIAEDATFYPGLCEPTTQGGLGFDYWVNLSVPEMWLWHLENVPEREWSMNK--- 669
238479829 583 QYVDRDALMYLILANEILHVQHPNIITIAEDATYYPGLCEPVSQGGLGFDYYVNLSASEMWVSLLDNVPDNEWSMSK--- 659
255577147 584 QYVDRDALLYLILANELLHTIHPNIITIAEDATYYPGLCDPTSQGGLGFDYYVNVSASEMWSSFLKNIPDSEWSMSK--- 660
302815478 470 QYVNVDAHIYLILANELLHNLTPRIITIAEDATLFPGLCAPHEQGGFGFDYYVSTAPSDMWLYLIEKVPLEEWSVKQ--- 546
302758096 469 QYVDMDAHIYLILANELLHNLTPRIITIAEDATLFPGLCASHEQGGFGFDYYVSTAPSDMWLYLIEKVPLEEWSVKQ--- 545
168047240 545 QYVDKDALIYLSLANEMLHQLSPNMITIAEDATFYPGLVDSINKGGLGFDYYVNSAPSEMWPFLIENVPIQEWSVTEass 624
115468024 589 QYVDEDALIYLIIANEMLHELHPDIITIAEDATFYPGLCEPTTQGGLGFDYWVNLSIPEMWLWHLENVPEQEWSMNK--- 665
242053551 593 QYVDKDALIYLILANEMLHQLHPDIITIAEDATFYPGLCEPTTQGGLGFDYWVNLSVPEMWLWHLENVPEREWSMNK--- 669
238479829 583 QYVDRDALMYLILANEILHVQHPNIITIAEDATYYPGLCEPVSQGGLGFDYYVNLSASEMWVSLLDNVPDNEWSMSK--- 659
255577147 584 QYVDRDALLYLILANELLHTIHPNIITIAEDATYYPGLCDPTSQGGLGFDYYVNVSASEMWSSFLKNIPDSEWSMSK--- 660
302815478 470 QYVNVDAHIYLILANELLHNLTPRIITIAEDATLFPGLCAPHEQGGFGFDYYVSTAPSDMWLYLIEKVPLEEWSVKQ--- 546
302758096 469 QYVDMDAHIYLILANELLHNLTPRIITIAEDATLFPGLCASHEQGGFGFDYYVSTAPSDMWLYLIEKVPLEEWSVKQ--- 545
297834982 663 qIVSTLVaNKEYADKMVSYAENHNQSISGGRSFAEILFGGVDNGSPGGKe-lLDRGVSLHKMIRLITFTSGGRAYLNFMG 741
168047240 625 lITGTLI-TTENTTKALVYSENHNQSIVGGQSLAEALLGTSKESSKNIS---KLEGISLHKIIRLITLSLAGSAYLNFMG 700
115468024 666 -IMRVLV---NNNSNMLSYVENHNQSISGRKSFAEIILYEGKCSNSSVDndlIFRASSLLNIIKLITFTTSGGAYLNFIG 741
242053551 670 -IIKVLV---SSNQNMLSYAENHNQSISGRKSFAEIILNSGECSVGSVDd-nLIRASSLLKIIKLITFTTSGGAYLNFMG 744
238479829 660 -IVSTLVaNKEYADKMLSYAENHNQSISGGRSFAEILFGGVDNGSPGGKe-lLDRGISLHKMIRLITFTSGGRAYLNFMG 737
255577147 661 -IVSTLMgNKQNADKMLLYAENHNQSISGGQSFAEVMFGEFKDHTPASKe-pLLRGCGLHKMIRMITFTIGGFAYLNFMG 738
302815478 547 -IAESLLkISNSDGKALVYVENHSQSISGGKSLFQALIEKNVEYPDAVN---MLRSVSMIKMIKLLTASLGGSAYLTFMG 622
302758096 546 -IAESLLkLSESDGKALVYVENHSQSISGGKSLFQALIEKNVEYPDAVN---MLKSVSMIKMIKLLTASLGGSAYLTFMG 621
168047240 625 lITGTLI-TTENTTKALVYSENHNQSIVGGQSLAEALLGTSKESSKNIS---KLEGISLHKIIRLITLSLAGSAYLNFMG 700
115468024 666 -IMRVLV---NNNSNMLSYVENHNQSISGRKSFAEIILYEGKCSNSSVDndlIFRASSLLNIIKLITFTTSGGAYLNFIG 741
242053551 670 -IIKVLV---SSNQNMLSYAENHNQSISGRKSFAEIILNSGECSVGSVDd-nLIRASSLLKIIKLITFTTSGGAYLNFMG 744
238479829 660 -IVSTLVaNKEYADKMLSYAENHNQSISGGRSFAEILFGGVDNGSPGGKe-lLDRGISLHKMIRLITFTSGGRAYLNFMG 737
255577147 661 -IVSTLMgNKQNADKMLLYAENHNQSISGGQSFAEVMFGEFKDHTPASKe-pLLRGCGLHKMIRMITFTIGGFAYLNFMG 738
302815478 547 -IAESLLkISNSDGKALVYVENHSQSISGGKSLFQALIEKNVEYPDAVN---MLRSVSMIKMIKLLTASLGGSAYLTFMG 622
302758096 546 -IAESLLkLSESDGKALVYVENHSQSISGGKSLFQALIEKNVEYPDAVN---MLKSVSMIKMIKLLTASLGGSAYLTFMG 621
297834982 742 NEFGHPERVEFPTQSNNFSFSLANRRWDLLES-GVHHHLFSFDKELMDLDKSKGILSRGLPSIH-HVNDANMVISFSRGP 819
168047240 701 NEFGHPKWVEFPRAKNNNSFAHAYRRWDLLEEqGPHSQLAAFDQALMEVDETHNILGQGLPNMC-HVNDTTKVIVYTRGN 779
115468024 742 NEFAHPKRIEFPMSSNDYSFCLANRQWELLDK-GVHKHIFNFDKDIMSLDGKERLISGGSPIVH-HCDDTSMIIYFTRGP 819
242053551 745 NEFAHPERVEFPMPSNDYSFQFANRQWELLDK-GFHKHVFNFDKDVMSLDENERIISRGSPNIL-HCDDTSMVISFTRGP 822
238479829 738 NEFGHPERVEFPTQSNNFSFSLANRRWDLLES-GVHHHLFSFDKELMDLDKSKGILSRGLPSIH-HVNDANMVISFSRGP 815
255577147 739 NEFGHPKRVEFPMASNNFSYSLANRCWDLLENeDVHRHLFSFDKDLMNLDENQKLLSRSLPNIH-HVNDANMVISYMRGP 817
302815478 623 NEFGHTERVEFPRVTNNFSYEFARRRWSLLDD-KWHAKLAEFDNALMAIEQKYLFLSSNAPVTNlQVDDLSKTIVFTQDN 701
302758096 622 NEFGHTERVEFPRATNNFSYEFARRRWSLLDD-KWHAKLAEFDNALMAIEQKYLFLNSNAPATNlQVDDSSKTVVFTRDN 700
168047240 701 NEFGHPKWVEFPRAKNNNSFAHAYRRWDLLEEqGPHSQLAAFDQALMEVDETHNILGQGLPNMC-HVNDTTKVIVYTRGN 779
115468024 742 NEFAHPKRIEFPMSSNDYSFCLANRQWELLDK-GVHKHIFNFDKDIMSLDGKERLISGGSPIVH-HCDDTSMIIYFTRGP 819
242053551 745 NEFAHPERVEFPMPSNDYSFQFANRQWELLDK-GFHKHVFNFDKDVMSLDENERIISRGSPNIL-HCDDTSMVISFTRGP 822
238479829 738 NEFGHPERVEFPTQSNNFSFSLANRRWDLLES-GVHHHLFSFDKELMDLDKSKGILSRGLPSIH-HVNDANMVISFSRGP 815
255577147 739 NEFGHPKRVEFPMASNNFSYSLANRCWDLLENeDVHRHLFSFDKDLMNLDENQKLLSRSLPNIH-HVNDANMVISYMRGP 817
302815478 623 NEFGHTERVEFPRVTNNFSYEFARRRWSLLDD-KWHAKLAEFDNALMAIEQKYLFLSSNAPVTNlQVDDLSKTIVFTQDN 701
302758096 622 NEFGHTERVEFPRATNNFSYEFARRRWSLLDD-KWHAKLAEFDNALMAIEQKYLFLNSNAPATNlQVDDSSKTVVFTRDN 700
297834982 820 FLFIFNFHPSNSYEKYDVGVEEAGEYTMILNSDEVKYGGQGLVTEDQYLQRSISKRIDGQRNCLEVFLPSRTAQVYKLTR 899
168047240 780 LLFAFNFHVTDTYEMYKVGVQVAGEYELVLNSDQPNFGGLGQLQEADKLLNTTRRQSDGLPNTLLLVLPQLSAQVYKLAR 859
115468024 820 FLFVFNFNPDASYQLYSVGVDEAGEYQLILNTDETKYGGRGELTSNQYMKRTSDNRVGGCRNSLELTLPSRSAQVFKLVR 899
242053551 823 FLFVFNFNPEVSHQSYHVGVEEAGEYQLIFNTDETKYGGCGTLKSSQYMRRTCDKRADGCRNSLELALPSRSAQVYKLVR 902
238479829 816 FLFIFNFHPSNSYEKYDVGVEEAGEYTMILNSDEVKYGGQGIVTEDHYLQRSISKRIDGQRNCLEVFLPSRTAQVYKLTR 895
255577147 818 LLFIFNFHPTNAYKRYSVGVEDAGEYQIILNTDEKKYGGQGLIKVDQYLQRTMSKRVDGLRNCLEVPLPSRTAQVGY--- 894
302815478 702 LIFAYNFHPRKSADEYEILVDEPGRYELLLDTDDVKYGGMGRL-------KTKQKRINVFSMKLSLTLPQLSAQVYRLAK 774
302758096 701 LIFAYNFHPRKSADEYEILVDEPGQYELLLDTDDVKYGGMGRL-------KTKQKRIDVFSMKLSLTLPQLSAQVYRLAK 773
168047240 780 LLFAFNFHVTDTYEMYKVGVQVAGEYELVLNSDQPNFGGLGQLQEADKLLNTTRRQSDGLPNTLLLVLPQLSAQVYKLAR 859
115468024 820 FLFVFNFNPDASYQLYSVGVDEAGEYQLILNTDETKYGGRGELTSNQYMKRTSDNRVGGCRNSLELTLPSRSAQVFKLVR 899
242053551 823 FLFVFNFNPEVSHQSYHVGVEEAGEYQLIFNTDETKYGGCGTLKSSQYMRRTCDKRADGCRNSLELALPSRSAQVYKLVR 902
238479829 816 FLFIFNFHPSNSYEKYDVGVEEAGEYTMILNSDEVKYGGQGIVTEDHYLQRSISKRIDGQRNCLEVFLPSRTAQVYKLTR 895
255577147 818 LLFIFNFHPTNAYKRYSVGVEDAGEYQIILNTDEKKYGGQGLIKVDQYLQRTMSKRVDGLRNCLEVPLPSRTAQVGY--- 894
302815478 702 LIFAYNFHPRKSADEYEILVDEPGRYELLLDTDDVKYGGMGRL-------KTKQKRINVFSMKLSLTLPQLSAQVYRLAK 774
302758096 701 LIFAYNFHPRKSADEYEILVDEPGQYELLLDTDDVKYGGMGRL-------KTKQKRIDVFSMKLSLTLPQLSAQVYRLAK 773
297834982 900 ILRI 903
168047240 860 VFET 863
115468024 900 ILRI 903
242053551 903 ILRI 906
238479829 896 ILRI 899
255577147   ----  
302815478 775 IWDA 778
302758096 774 IWDA 777
168047240 860 VFET 863
115468024 900 ILRI 903
242053551 903 ILRI 906
238479829 896 ILRI 899
255577147   ----  
302815478 775 IWDA 778
302758096 774 IWDA 777
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap