Conserved Protein Domain Family
PRK10150

?
PRK10150: PRK10150 
beta-D-glucuronidase; Provisional
Statistics
?
PSSM-Id: 236657
Aligned: 60 rows
Threshold Bit Score: -1
Created: 9-Dec-2010
Updated: 25-Oct-2021
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
116332812  1 MLYPMETASRVVLDLSGVWRFMIDKEQIPVdvtrp---lpatlSMAVPASFNDQTASKEIREHVGYVWYERCFEMPQLLR 77 
206900424  1 MLYPKESETREVKDLSGVWEFRTESDKNYI-------------LMPVPASFNDITQDINLRDYVGRVYYKKSFFIPVYWK 67 
70727644  1 MLYPINTETRQLLDVSGIWKFKLVGYKEHVdvsqa---ldteyVMAVPGSYNDQGVIQSIRQHVGDVYYEREIMIPKHLK 77 
222153338  1 MLYPTLTKTRSVYDLCGVWNFKLGDHNPaell-------sseeIMVVPTSFNDIVVDKDKRNYIGDFWYEKMIDIPRVLE 73 
94990683  8 MLYPTLTKTRSLYDLSGLWQFKLGDHNPedcl-------stedVMVVPTSFNDVVVDKDKRNYIGDFWYERLVDLPKLAK 80 
76788367  1 MLYPLLTKTRNTYDLGGIWNFKLGEHNPnell-------psdeVMVIPTSFNDLMVSKEKRDYIGDFWYEKVIEVPKVSE 73 
22536862  1 MLYPLLTKTRNTYDLGGIWNFKLGEHNPnell-------psdeVMVIPTSFNDLMVSKEKRDYIGDFWYEKVIEVPKVSE 73 
25010726  1 MLYPLLTKTRNTYDLGGIWNFKLGEHNPnell-------psdeVMVIPTSFNDLMVSKEKRDYIGDFWYEKVIEVPKVSE 73 
18309129  1 MLYPIITESRQLIDLSGIWKFKLNEGN-GLteelskapledtiEMAVPSSYNDLVESQEVRDHVGWVWYERNFTIPKTLL 79 
113461473  1 MLYPTLTKTRSLYDLSGLWQFKLGEHNPekdl-------speeVMVVPTSFNDVVVDKDKRNYIGDFWYERWVDIPKLAE 73 
206900424  1 MLYPKESETREVKDLSGVWEFRTESDKNYI-------------LMPVPASFNDITQDINLRDYVGRVYYKKSFFIPVYWK 67 
70727644  1 MLYPINTETRQLLDVSGIWKFKLVGYKEHVdvsqa---ldteyVMAVPGSYNDQGVIQSIRQHVGDVYYEREIMIPKHLK 77 
222153338  1 MLYPTLTKTRSVYDLCGVWNFKLGDHNPaell-------sseeIMVVPTSFNDIVVDKDKRNYIGDFWYEKMIDIPRVLE 73 
94990683  8 MLYPTLTKTRSLYDLSGLWQFKLGDHNPedcl-------stedVMVVPTSFNDVVVDKDKRNYIGDFWYERLVDLPKLAK 80 
76788367  1 MLYPLLTKTRNTYDLGGIWNFKLGEHNPnell-------psdeVMVIPTSFNDLMVSKEKRDYIGDFWYEKVIEVPKVSE 73 
22536862  1 MLYPLLTKTRNTYDLGGIWNFKLGEHNPnell-------psdeVMVIPTSFNDLMVSKEKRDYIGDFWYEKVIEVPKVSE 73 
25010726  1 MLYPLLTKTRNTYDLGGIWNFKLGEHNPnell-------psdeVMVIPTSFNDLMVSKEKRDYIGDFWYEKVIEVPKVSE 73 
18309129  1 MLYPIITESRQLIDLSGIWKFKLNEGN-GLteelskapledtiEMAVPSSYNDLVESQEVRDHVGWVWYERNFTIPKTLL 79 
113461473  1 MLYPTLTKTRSLYDLSGLWQFKLGEHNPekdl-------speeVMVVPTSFNDVVVDKDKRNYIGDFWYERWVDIPKLAE 73 
116332812 78 QERLVLRFGSATHEAWVYLNGHLITHHKGGFTPFEVEINDDLVTGEN-RLTVKLSNMLDYTTLPVGHYKEtq-neTGQRV 155
206900424 68 ERNIFLRVGAAAHFSEVYVNGNLVTKHKGGFLPFEAEISKFVNYGQEnIIEIMVDNTLTWDVLPPGELKViedemHPKGY 147
70727644  78 GERIVLRFGSVTHHATVYLDGKEIVTHSGGFLPFEVNITEIATTGSH-RLTVKVNNILTHSTLPVGNYSErv-deDGTVT 155
222153338 74 GEELVLRFGSVTHHAKVYVNGQFLGEHKGGFTPFEMLVPEALYKENTcKISVCANNVLDYTTLPVGNYSEee-qeDGSVK 152
94990683  81 DDELILRFGSVTHNAIVYVNGRELASHKGGFTPFEVVVPEDLYQDHQiRISVRANNILDYSTLPVGNYSEer-qeDGSMK 159
76788367  74 GEEMVLRFGSVTHQAKIYVDGILVGEHKGGFTPFEVLVPECKYNNEKiKVSICANNVLDYTTLPVGNYSEii-qeDGSIK 152
22536862  74 DEEMVLRFGSVTHQAKIYVDGVLVGEHKGGFTPFEVLVPECKYNNEKiKVSICANNVLDYTTLPVGNYSEii-qeDGSIK 152
25010726  74 DEEMVLRFGSVTHQAKIYVDGVLVGEHKGGFTPFEVLVPECKYNNEKiKVSICANNVLDYTTLPVGNYSEii-qeDGSIK 152
18309129  80 NERIVLRFGSATHEAKVYLNGELLVEHKGGFTPFEAEINDLLVSGDN-RLTVAVNNIIDETTLPVGLVKEve--vDGKKV 156
113461473 74 NDELVLRFGSVTHNAKIYVNGRELASHKGGFTPFEVIIPEDLYQENQiKISVCANNILDYTTLPVGNYIEet-qeDGSIK 152
206900424 68 ERNIFLRVGAAAHFSEVYVNGNLVTKHKGGFLPFEAEISKFVNYGQEnIIEIMVDNTLTWDVLPPGELKViedemHPKGY 147
70727644  78 GERIVLRFGSVTHHATVYLDGKEIVTHSGGFLPFEVNITEIATTGSH-RLTVKVNNILTHSTLPVGNYSErv-deDGTVT 155
222153338 74 GEELVLRFGSVTHHAKVYVNGQFLGEHKGGFTPFEMLVPEALYKENTcKISVCANNVLDYTTLPVGNYSEee-qeDGSVK 152
94990683  81 DDELILRFGSVTHNAIVYVNGRELASHKGGFTPFEVVVPEDLYQDHQiRISVRANNILDYSTLPVGNYSEer-qeDGSMK 159
76788367  74 GEEMVLRFGSVTHQAKIYVDGILVGEHKGGFTPFEVLVPECKYNNEKiKVSICANNVLDYTTLPVGNYSEii-qeDGSIK 152
22536862  74 DEEMVLRFGSVTHQAKIYVDGVLVGEHKGGFTPFEVLVPECKYNNEKiKVSICANNVLDYTTLPVGNYSEii-qeDGSIK 152
25010726  74 DEEMVLRFGSVTHQAKIYVDGVLVGEHKGGFTPFEVLVPECKYNNEKiKVSICANNVLDYTTLPVGNYSEii-qeDGSIK 152
18309129  80 NERIVLRFGSATHEAKVYLNGELLVEHKGGFTPFEAEINDLLVSGDN-RLTVAVNNIIDETTLPVGLVKEve--vDGKKV 156
113461473 74 NDELVLRFGSVTHNAKIYVNGRELASHKGGFTPFEVIIPEDLYQENQiKISVCANNILDYTTLPVGNYIEet-qeDGSIK 152
116332812 156 RQLDENFDFFNYAGLQRPVKIYSTPHSYIRDITLTPKVNLtnHSAVVNGEIETVGDv---eQVVVTILDEDNQVVGTTSG 232
206900424 148 KVLNYYFDFFNYSGIHRPVVIYTTPKVYIKDFSVITELSN--NSALVKYSIESEGN-----NFQVILRDKDKNIVAENFG 220
70727644 156 PVNTPNFDFFNYAGIHRPVKIYTTPQTYIQDIVINPEVKQs-GESIVNYKVNVHGNrsdidRISVTIIDEDGQVVTKHDE 234
222153338 153 KVVKENFDFFNYAGIHRPVKLIVRPKNHISDITITSEFNQdlTEATIKVSLETSGKi---dKFQITIFDEDMQLVATSD- 228
94990683 160 KVVKENFDFFNYAGIHRPFKLVARPKTHISDITITSDLSDdlKTADLSIAVETSAAv---dAIQVTILDEERQVVGQTN- 235
76788367 153 KKVRENFDFFNYAGVHRPLKLMIRPKNHISDITITSRLSDdlQSADLHFLVETNQKv---dEVRISVFDEDNKLVGETK- 228
22536862 153 KKVRENFDFFNYAGVHRPLKLMIRPKNHIFDITITSRLSDdlQSADLHFLVETNQKv---dEVRISVFDEDNKLVGETK- 228
25010726 153 KKVRENFDFFNYAGVHRPLKLMIRPKNHIFDITITSRLSDdlQSADLHFLVETNQKv---dEVRISVFDEDNKLVGETK- 228
18309129 157 IKNSVNFDFFNYAGIHRPVKIYTTPKSYIEDITIVTDFKE--NNGYVNYEVQAVGKc----NIKVTIIDEENNIVAEGEG 230
113461473 153 KVVKENFDFFNYAGIHRPVKLMVRPKIHISDVTIVSELSDdlKTAKLSIAVETSKAv---dTIQVTILDEDRQVVAQSS- 228
206900424 148 KVLNYYFDFFNYSGIHRPVVIYTTPKVYIKDFSVITELSN--NSALVKYSIESEGN-----NFQVILRDKDKNIVAENFG 220
70727644 156 PVNTPNFDFFNYAGIHRPVKIYTTPQTYIQDIVINPEVKQs-GESIVNYKVNVHGNrsdidRISVTIIDEDGQVVTKHDE 234
222153338 153 KVVKENFDFFNYAGIHRPVKLIVRPKNHISDITITSEFNQdlTEATIKVSLETSGKi---dKFQITIFDEDMQLVATSD- 228
94990683 160 KVVKENFDFFNYAGIHRPFKLVARPKTHISDITITSDLSDdlKTADLSIAVETSAAv---dAIQVTILDEERQVVGQTN- 235
76788367 153 KKVRENFDFFNYAGVHRPLKLMIRPKNHISDITITSRLSDdlQSADLHFLVETNQKv---dEVRISVFDEDNKLVGETK- 228
22536862 153 KKVRENFDFFNYAGVHRPLKLMIRPKNHIFDITITSRLSDdlQSADLHFLVETNQKv---dEVRISVFDEDNKLVGETK- 228
25010726 153 KKVRENFDFFNYAGVHRPLKLMIRPKNHIFDITITSRLSDdlQSADLHFLVETNQKv---dEVRISVFDEDNKLVGETK- 228
18309129 157 IKNSVNFDFFNYAGIHRPVKIYTTPKSYIEDITIVTDFKE--NNGYVNYEVQAVGKc----NIKVTIIDEENNIVAEGEG 230
113461473 153 KVVKENFDFFNYAGIHRPVKLMVRPKIHISDVTIVSELSDdlKTAKLSIAVETSKAv---dTIQVTILDEDRQVVAQSS- 228
116332812 233 KTLAIELNSVHLWQPGKAYLYRAKVELYqAGQVIDTYIETFGIRQIAVKAGKFLINGQPFYFKGFGKHEDAYIHGRGLSE 312
206900424 221 KSGVLEVKNPKLWEPGNPYLYNLEIKLL-EKDNFDIYRMDIGIRTVRVEGKQFLINEKPFYFKGFGKHEDSDIRGKGLDQ 299
70727644 235 SEGAMSIDNPHLWQPLNAYLYHMKVELLnDGEVVDVYTERFGIRSVEVKDGQFLINNKPFYFKGFGKHEDTFYSGRGLNE 314
222153338 229 -TESLTIPNVHLWEVLDAYLYTVRVETFvGDKLLDTYEEPYGIRTVEVKDAQFLVNKKPVYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 307
94990683 236 -DGHVKLDCVHLWEVLDAYLYTARIEISvDGKIVDTYEEPFGVRSVHVADGQFFVNHKPVYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 314
76788367 229 -DSRLFLSDVHLWEVLNAYLYTARVEIFvDNQLQDVYEENFGLREIEETNGQFLLNRKPIYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 307
22536862 229 -DSRLFLSDVHLWEVLNAYLYTARVEIFvDNQLQDVYEENFGLREIEVTNGQFLLNRKPIYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 307
25010726 229 -DSRLFLSDVHLWEVLNAYLYTARVEIFvDNQLQDVYEENFGLREIEVTNGQFLLNRKPIYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 307
18309129 231 KEGKLTINNVHLWEPMNAYLYKLKVELLdDEEIIDTYFEEFGVRTVEVKDGKFLINNKPFYFKGFGKHEDSYVNGRGINE 310
113461473 229 -NGHITLEQVRLWEVLDAYLYTAHIELLvDGKVVDTYDEPFGVRSVHVADGQFFVNQKPVYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 307
206900424 221 KSGVLEVKNPKLWEPGNPYLYNLEIKLL-EKDNFDIYRMDIGIRTVRVEGKQFLINEKPFYFKGFGKHEDSDIRGKGLDQ 299
70727644 235 SEGAMSIDNPHLWQPLNAYLYHMKVELLnDGEVVDVYTERFGIRSVEVKDGQFLINNKPFYFKGFGKHEDTFYSGRGLNE 314
222153338 229 -TESLTIPNVHLWEVLDAYLYTVRVETFvGDKLLDTYEEPYGIRTVEVKDAQFLVNKKPVYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 307
94990683 236 -DGHVKLDCVHLWEVLDAYLYTARIEISvDGKIVDTYEEPFGVRSVHVADGQFFVNHKPVYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 314
76788367 229 -DSRLFLSDVHLWEVLNAYLYTARVEIFvDNQLQDVYEENFGLREIEETNGQFLLNRKPIYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 307
22536862 229 -DSRLFLSDVHLWEVLNAYLYTARVEIFvDNQLQDVYEENFGLREIEVTNGQFLLNRKPIYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 307
25010726 229 -DSRLFLSDVHLWEVLNAYLYTARVEIFvDNQLQDVYEENFGLREIEVTNGQFLLNRKPIYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 307
18309129 231 KEGKLTINNVHLWEPMNAYLYKLKVELLdDEEIIDTYFEEFGVRTVEVKDGKFLINNKPFYFKGFGKHEDSYVNGRGINE 310
113461473 229 -NGHITLEQVRLWEVLDAYLYTAHIELLvDGKVVDTYDEPFGVRSVHVADGQFFVNQKPVYFKGFGKHEDTFINGRGLNE 307
116332812 313 PQNVLDLSLMKQMGANSFRTSHYPYSEEMMRLCDREGIVVIDEVPAVGLMLSFTfdvsalekdDFEDDTWEKL--RTAEA 390
206900424 300 VINIKDFNLLKWIGANSFRTSHYPYSEEILFLADQYGIAVIEEAPAVGLNLWNR---------NEKVFTEGRVdgKTLEH 370
70727644 315 AANVMDINLMKWIGANSFRTAHYPYSEEMMRLADEQGIVVIDETTAVGVHLNFMval----ggQLEHDTWKEI--DTHQA 388
222153338 308 AANLMDLNLLKDIGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGILVIDEIPAVGLFQNFTasld-fsgkDNGTWSKM----ATQEA 382
94990683 315 AANLMDMNLLKEIGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGILVIDEIPAVGLFQNFTtsld-ltpkDMGTWTVM----ETKKA 389
76788367 308 AANLMDLNLLKDIGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGVLVIDEVPAVGLFQNFNasld-lspkDNGTWSLM----QTKAA 382
22536862 308 AANLMDLNLLKDMGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGVLVIDEVPAVGLFQNFNasld-lspkDNGTWNLM----QTKAA 382
25010726 308 AANLMDLNLLKDIGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGVLVIDEVPAVGLFQNFNasld-lspkDNGTWSLM----QTKAA 382
18309129 311 AINIKDFNLMKWIGANSFRTSHYPYSEEIMRLADREGIVVIDETPAVGLHLNFMatgfggdapKRDTWKEI----GTKEA 386
113461473 308 AANLMDMNLLKEIGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGVLVIDEIPAVGLFQNFTasld-lnpkDNGTWSAM----KTREA 382
206900424 300 VINIKDFNLLKWIGANSFRTSHYPYSEEILFLADQYGIAVIEEAPAVGLNLWNR---------NEKVFTEGRVdgKTLEH 370
70727644 315 AANVMDINLMKWIGANSFRTAHYPYSEEMMRLADEQGIVVIDETTAVGVHLNFMval----ggQLEHDTWKEI--DTHQA 388
222153338 308 AANLMDLNLLKDIGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGILVIDEIPAVGLFQNFTasld-fsgkDNGTWSKM----ATQEA 382
94990683 315 AANLMDMNLLKEIGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGILVIDEIPAVGLFQNFTtsld-ltpkDMGTWTVM----ETKKA 389
76788367 308 AANLMDLNLLKDIGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGVLVIDEVPAVGLFQNFNasld-lspkDNGTWSLM----QTKAA 382
22536862 308 AANLMDLNLLKDMGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGVLVIDEVPAVGLFQNFNasld-lspkDNGTWNLM----QTKAA 382
25010726 308 AANLMDLNLLKDIGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGVLVIDEVPAVGLFQNFNasld-lspkDNGTWSLM----QTKAA 382
18309129 311 AINIKDFNLMKWIGANSFRTSHYPYSEEIMRLADREGIVVIDETPAVGLHLNFMatgfggdapKRDTWKEI----GTKEA 386
113461473 308 AANLMDMNLLKEIGANSFRTSHYPYSEEMMRLADRMGVLVIDEIPAVGLFQNFTasld-lnpkDNGTWSAM----KTREA 382
116332812 391 HRQAITEMIDRDKNHASVVMWSISNEAANFSKGAYEYFKPLFDLARKLDPQqRPCTSTSimMTTLKTDRCLALADVIALN 470
206900424 371 HLEIMRELIARDKNHPSVIMWSVANEAATYEDGAEEYFRRVIEETRRLDPT-RPITIVE--NTKASETKVSKYVDVICVN 447
70727644 389 HKEVIEGLIERDKNHACVVMWSIANEPASNEKGAKAYFEPFVELAKRKDPQkRPVTIVTilMAQPDVCEVQDLVDVLCLN 468
222153338 383 HELAIRELVKRDKNHACVVMWVVANEPASHEEGAHEYFEPLIQRYRDLDPQnRPVTLVNimMATPEKDKVMDLVDVICLN 462
94990683 390 HEQAIQELVKRDKNHPSVVMWVVANEPASHEAGAHDYFEPLVALYKELDPQkRPVTLVNilMATPDRDEVMDLVDVICLN 469
76788367 383 HEQAIQELVKRDKNHPSVVMWVVANEPASHEAGAHDYFEPLVKLYKDLDPQkRPVTLVNilMATPDRDQVMDLVDVVCLN 462
22536862 383 HEQAIQELVKRDKNHPSVVMWVVANEPASHEAGAHDYFEPLVKLYKDLDPQkRPVTLVNilMATPDRDQVMDLVDVVCLN 462
25010726 383 HEQAIQELVKRDKNHPSVVMWVVANEPASHEAGAHDYFEPLVKLYKDLDPQkRPVTLVNilMATPDRDQVMDLVDVVCLN 462
18309129 387 HERILRELVSRDKNHPCVVMWSVANEPDSDSEGAKEYFEPLIKLTKELDPQkRPVTVVTylMSTPDRCKVGDIVDVLCLN 466
113461473 383 HEQAIQELVKRDKNHPSVVMWVVANEPASHEAGAHDYFKPLVALYKELDPQkRPVTLVNilLATPERDEVMDLVDVISLN 462
206900424 371 HLEIMRELIARDKNHPSVIMWSVANEAATYEDGAEEYFRRVIEETRRLDPT-RPITIVE--NTKASETKVSKYVDVICVN 447
70727644 389 HKEVIEGLIERDKNHACVVMWSIANEPASNEKGAKAYFEPFVELAKRKDPQkRPVTIVTilMAQPDVCEVQDLVDVLCLN 468
222153338 383 HELAIRELVKRDKNHACVVMWVVANEPASHEEGAHEYFEPLIQRYRDLDPQnRPVTLVNimMATPEKDKVMDLVDVICLN 462
94990683 390 HEQAIQELVKRDKNHPSVVMWVVANEPASHEAGAHDYFEPLVALYKELDPQkRPVTLVNilMATPDRDEVMDLVDVICLN 469
76788367 383 HEQAIQELVKRDKNHPSVVMWVVANEPASHEAGAHDYFEPLVKLYKDLDPQkRPVTLVNilMATPDRDQVMDLVDVVCLN 462
22536862 383 HEQAIQELVKRDKNHPSVVMWVVANEPASHEAGAHDYFEPLVKLYKDLDPQkRPVTLVNilMATPDRDQVMDLVDVVCLN 462
25010726 383 HEQAIQELVKRDKNHPSVVMWVVANEPASHEAGAHDYFEPLVKLYKDLDPQkRPVTLVNilMATPDRDQVMDLVDVVCLN 462
18309129 387 HERILRELVSRDKNHPCVVMWSVANEPDSDSEGAKEYFEPLIKLTKELDPQkRPVTVVTylMSTPDRCKVGDIVDVLCLN 466
113461473 383 HEQAIQELVKRDKNHPSVVMWVVANEPASHEAGAHDYFKPLVALYKELDPQkRPVTLVNilLATPERDEVMDLVDVISLN 462
116332812 471 RYYGWYMGNGDLKAAETATREELLAYQAKFpDKPIMYTEYGADTIAGLHSNYDEPFSEEFQEDYYRMCSRVFDEVTNFVG 550
206900424 448 RYYSWYTDSGDLSVIEYQLERDLREWYELY-RKPIILSEFGADAISGFHSDPPLMFTEEYQQEMIKRFVGVLDRLDFVVG 526
70727644 469 RYYGWYTQSADLASAKKALDKELAQWSERQpNKPIMFTEYGADTVAGMHAIDDQMFTEEYQLNYYKANHEIMDKYPQFIG 548
222153338 463 RYYGWYIDHGDLIKGEEGLRKELLAWQEKFpEKPILMTEYGADTLPGLHSNWDIPYTEEFQCDFYDMSHRVFDEIPNLVG 542
94990683 470 RYYAWYVDHGDLAKGEADLRKELLEWQSKFpDKPILMTEYGADTLPGLHSMWDIPYTEEFQCDFYAMTHGVFDEIPNLVG 549
76788367 463 RYYGWYVDHGDLTNAEVGLRKELLEWQDKFpDKPIIITEYGADTLPGLHSTWNIPYTEEFQCDFYEMSHRVFDGIPNLVG 542
22536862 463 RYYGWYVDHGDLTNAEVGIRKELLEWQDKFpDKPIIITEYGADTLPGLHSTWNIPYTEEFQCDFYEMSHRVFDGIPNLVG 542
25010726 463 RYYGWYVDHGDLTNAEVGLRKELLEWQDKFpDKPIIITEYGADTLPGLHSTWNIPYTEEFQCDFYEMSHRVFDGIPNLVG 542
18309129 467 RYYGWYVAGGDLEEAKRMLEDELKGWEERCpKTPIMFTEYGADTVAGLHDTVPVMFTEEYQVEYYKANHEVMDKCKNFVG 546
113461473 463 RYYAWYVDHGDLAKGEAGLRQELLKWQSKFpDKPILMTEYGADTLPGLHSMWDIPYTEEFQCDFYAMSHSVFDSIPNLVG 542
206900424 448 RYYSWYTDSGDLSVIEYQLERDLREWYELY-RKPIILSEFGADAISGFHSDPPLMFTEEYQQEMIKRFVGVLDRLDFVVG 526
70727644 469 RYYGWYTQSADLASAKKALDKELAQWSERQpNKPIMFTEYGADTVAGMHAIDDQMFTEEYQLNYYKANHEIMDKYPQFIG 548
222153338 463 RYYGWYIDHGDLIKGEEGLRKELLAWQEKFpEKPILMTEYGADTLPGLHSNWDIPYTEEFQCDFYDMSHRVFDEIPNLVG 542
94990683 470 RYYAWYVDHGDLAKGEADLRKELLEWQSKFpDKPILMTEYGADTLPGLHSMWDIPYTEEFQCDFYAMTHGVFDEIPNLVG 549
76788367 463 RYYGWYVDHGDLTNAEVGLRKELLEWQDKFpDKPIIITEYGADTLPGLHSTWNIPYTEEFQCDFYEMSHRVFDGIPNLVG 542
22536862 463 RYYGWYVDHGDLTNAEVGIRKELLEWQDKFpDKPIIITEYGADTLPGLHSTWNIPYTEEFQCDFYEMSHRVFDGIPNLVG 542
25010726 463 RYYGWYVDHGDLTNAEVGLRKELLEWQDKFpDKPIIITEYGADTLPGLHSTWNIPYTEEFQCDFYEMSHRVFDGIPNLVG 542
18309129 467 RYYGWYVAGGDLEEAKRMLEDELKGWEERCpKTPIMFTEYGADTVAGLHDTVPVMFTEEYQVEYYKANHEVMDKCKNFVG 546
113461473 463 RYYAWYVDHGDLAKGEAGLRQELLKWQSKFpDKPILMTEYGADTLPGLHSMWDIPYTEEFQCDFYAMSHSVFDSIPNLVG 542
116332812 551 EQLWNFADFQTKFGIQRVQGNKKGIFTRAREPKMVVRYLTQRWRNIP 597
206900424 527 EHIWNFADFMTKQSITRVVGNKKGVFTRNRQPKMVAHFLKERWSKLP 573
70727644 549 EQTWNFADFETSNGIIRVQGNKKGIFTRDRKPKAIAHYFKERWHNIP 595
222153338 543 EQVWNFADFETNLMILRVQGNHKGLYTRGRQPKQVVRQFKKRWKAIP 589
94990683 550 EQVWNFADFETNLMIFRVQGNHKGLFSRNRQPKQVVREFKKRWTAIP 596
76788367 543 EQVWNFADFETNLMILRVQGNHKGLFSRNRQPKQVVKEFKKRWMTIP 589
22536862 543 EQVWNFADFETNLMILRVQGNHKGLFSRNRQPKQVVKEFKKRWMTIP 589
25010726 543 EQVWNFADFETNLMILRVQGNHKGLFSRNRQPKQVVKEFKKRWMTIP 589
18309129 547 EQVWNFADFATSQGIIRVQGNKKGIFTRERKPKMIAHSLRERWTNIP 593
113461473 543 EQVWNFADFETNLMIYRIQGNHKGLFSRNRQPKQVVKEFKKRWTAIP 589
206900424 527 EHIWNFADFMTKQSITRVVGNKKGVFTRNRQPKMVAHFLKERWSKLP 573
70727644 549 EQTWNFADFETSNGIIRVQGNKKGIFTRDRKPKAIAHYFKERWHNIP 595
222153338 543 EQVWNFADFETNLMILRVQGNHKGLYTRGRQPKQVVRQFKKRWKAIP 589
94990683 550 EQVWNFADFETNLMIFRVQGNHKGLFSRNRQPKQVVREFKKRWTAIP 596
76788367 543 EQVWNFADFETNLMILRVQGNHKGLFSRNRQPKQVVKEFKKRWMTIP 589
22536862 543 EQVWNFADFETNLMILRVQGNHKGLFSRNRQPKQVVKEFKKRWMTIP 589
25010726 543 EQVWNFADFETNLMILRVQGNHKGLFSRNRQPKQVVKEFKKRWMTIP 589
18309129 547 EQVWNFADFATSQGIIRVQGNKKGIFTRERKPKMIAHSLRERWTNIP 593
113461473 543 EQVWNFADFETNLMIYRIQGNHKGLFSRNRQPKQVVKEFKKRWTAIP 589
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap