2WAC,3NTI


Conserved Protein Domain Family
TUDOR

?
pfam00567: TUDOR (this model, PSSM-Id:215998 is obsolete and has been replaced by 334149)
Click on image for an interactive view with Cn3D
Tudor domain
Statistics
?
PSSM-Id: 215998
View PSSM: pfam00567
Aligned: 48 rows
Threshold Bit Score: -1
Threshold Setting Gi: 0
Created: 21-Dec-2011
Updated: 16-Jan-2013
Structure
?
Program:
Drawing:
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
2WAC_A     2 VNYENVIVTEIT-ETLTFFAqsves----gskleSLMSKLHADFQSNPPi---aGSYTPKRGDLVAAQFTLDNQWYRAKV 73
gi 74868379 321 PSGSKVRITAFE-QTNVVYVrsadiq--idiayyTVLTEVMMLGKDASK-------LQSTPVCGQIVLYKFEGHMSRAMV 390
gi 74869148 135 PSGAMVYITDFI-SSNRCYIrdases--aerafdEVCKKVNTIATLLPR--------IKNPPPNRLCLVHFNGMYVRAKM 203
gi 74868379 523 GKNINVVVMDNTfIQCGFIYctsidl---ayevtKMQRDIQEYGEKIAK------CATYAPPINELCIAKYEGKWRRGLS 593
gi 74871403 265 GSIVRVHVTRIV-SHAEFYArfadgptvptwsksVMKRGTGDFRVWDIV------------------LAPYQGRYHRAKI 325
gi 74872670 229 DSIFPIIMSCVF-SPCEFWFhivppqy-aknpvaEMTIDLNWFYRHTTIssyraELPSYFYKEGYICAAYSECGWRRAMV 306
gi 74964032  51 SRSANVEFLRAE-SPSRIWV--------------RLTNHITDSALTFREpf-elTQKTTFKIGDYALAPTDERVYRRCRI 114
gi 74964216  71 DLYPCEYYRIVE-HSMPTDIglqpkr--fdrikeNLTEKLQQVFRHQDAd---lYMPENHLIPTVACAVCIQGTWYRGKI 144
gi 21431864 389 SAFPANAIFAA--GPTDISLrqlsl----dpmpdYMYAKLKDECALPDS------QLESSPDFGGFYAAFIDDRWERVQC 456
gi 73920966 1978 AVTTKAIITHVE-NTSRIYLqfsek----dslmdIICEKLNGSKLQPKT-------EKAAVDDMCVVQFADDLEFYRSRI 2045
             90    100    110    120    130
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|.
2WAC_A    74 ---ERVQGSNATVLYIDYGNKETLPTNRLAALPpAFSSE-KPYATEYALAL 120
gi 74868379 391 l--NVDNIKEIYVVFIDFGSVEVTQLERLYECS-SYLAGlTCYPVAVKLRG 438
gi 74869148 204 ---CKKLREVSHLFLVDLGIKHSGPFFDFKDIN-DELKAlPCSSQLVQLKN 250
gi 74868379 594 v--ELVGDGYPSILFIDYGNIVPTHVTDIRPYP-PQFIF-PIMTTQLDLIG 640
gi 74871403 326 ---VDIFRCRYRVYFLDFGITEYTSKKNLTFCYeLEKAQ-HNLAFRFEILG 372
gi 74872670 307 lvtAPLDAQCVNIEYVDHALSVTLAPNHLRFLP-LSFARtPPLVFRGKMSH 356
gi 74964032 115 v-dVCRNNELLKVFFIDDAVIAWVQPECLGELDqHYMYY-PWQAIQVSMFG 163
gi 74964216 145 e-nVPPRGIWMYVNLIDAGMSRQVMKSDVRRLP-LAFGHyPPMVVKATIRG 193
gi 21431864 457 iraSKIDKQAYCVYLLDVGAFQYVRKEAMRRLNsTSPFK-KMLMFKCKIGG 506
gi 73920966 2046 l--EVLEDDQYKVILIDYGNTTV--VDKLYELP-QEFTLiKPVAEICSMEP 2091
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap