Conserved Protein Domain Family
AmyAc_3

?
cd11349: AmyAc_3 
Alpha amylase catalytic domain found in an uncharacterized protein family
The Alpha-amylase family comprises the largest family of glycoside hydrolases (GH), with the majority of enzymes acting on starch, glycogen, and related oligo- and polysaccharides. These proteins catalyze the transformation of alpha-1,4 and alpha-1,6 glucosidic linkages with retention of the anomeric center. The protein is described as having 3 domains: A, B, C. A is a (beta/alpha) 8-barrel; B is a loop between the beta 3 strand and alpha 3 helix of A; C is the C-terminal extension characterized by a Greek key. The majority of the enzymes have an active site cleft found between domains A and B where a triad of catalytic residues (Asp, Glu and Asp) performs catalysis. Other members of this family have lost the catalytic activity as in the case of the human 4F2hc, or only have 2 residues that serve as the catalytic nucleophile and the acid/base, such as Thermus A4 beta-galactosidase with 2 Glu residues (GH42) and human alpha-galactosidase with 2 Asp residues (GH31). The family members are quite extensive and include: alpha amylase, maltosyltransferase, cyclodextrin glycotransferase, maltogenic amylase, neopullulanase, isoamylase, 1,4-alpha-D-glucan maltotetrahydrolase, 4-alpha-glucotransferase, oligo-1,6-glucosidase, amylosucrase, sucrose phosphorylase, and amylomaltase.
Statistics
?
PSSM-Id: 200487
View PSSM: cd11349
Aligned: 18 rows
Threshold Bit Score: 707.129
Threshold Setting Gi: 149922902
Created: 24-Oct-2005
Updated: 17-Jan-2013
Structure
?
Aligned Rows:
Hierarchy
?
Display:
 
active sitecatalytic site
Feature 1:active site [active site]
Evidence:

cd11349 is part of a hierarchy of related CD models.
Use the graphical representation to navigate this hierarchy.
cd11349 is a member of the superfamily cl07893.
cd00551:AmyAc_familycd11313:AmyAc_arch_bac_AmyAcd11314:AmyAc_arch_bac_plant_AmyAcd11315:AmyAc_bac1_AmyAcd11316:AmyAc_bac2_AmyAcd11317:AmyAc_bac_euk_AmyAcd11318:AmyAc_bac_fung_AmyAcd11319:AmyAc_euk_AmyAcd11320:AmyAc_AmyMalt_CGTase_likecd11321:AmyAc_bac_euk_BEcd11322:AmyAc_Glg_BEcd11323:AmyAc_AGScd11324:AmyAc_Amylosucrasecd11325:AmyAc_GTHasecd11326:AmyAc_Glg_debranchcd11327:AmyAc_Glg_debranch_2cd11328:AmyAc_maltasecd11329:AmyAc_maltase-likecd11330:AmyAc_OligoGlucd11331:AmyAc_OligoGlu_likecd11332:AmyAc_OligoGlu_TScd11333:AmyAc_SI_OligoGlu_DGasecd11334:AmyAc_TreScd11335:AmyAc_MTase_Ncd11336:AmyAc_MTSasecd11337:AmyAc_CMD_likecd11338:AmyAc_CMDcd11339:AmyAc_bac_CMD_like_2cd11340:AmyAc_bac_CMD_like_3cd11341:AmyAc_Pullulanase_LD-likecd11343:AmyAc_Sucrose_phosphorylase-likecd11344:AmyAc_GlgE_likecd11345:AmyAc_SLC3A2cd11346:AmyAc_plant_IsoAcd11347:AmyAc_1cd11348:AmyAc_2cd11349:AmyAc_3cd11350:AmyAc_4cd11352:AmyAc_5cd11353:AmyAc_euk_bac_CMD_likecd11354:AmyAc_bac_CMD_likecd11355:AmyAc_Sucrose_phosphorylasecd11356:AmyAc_Sucrose_phosphorylase-like_1cd11359:AmyAc_SLC3A114992290219623395024373713339903279119774795329894427312892064149280722312129366284037766332300367334146626212550570293380782586483343156656202888012262983722831499229021962339502437371333990327911977479532989442731289206414928072231212936628403776633230036733414662621255057029338078258648334315665620288801226298372283
cd11349 Sequence Cluster
cd11349 Sequence Cluster
Sub-family Hierarchy
 cd11349 Branch
 Whole Hierarchy
 [Download CDTree]
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
             10    20    30    40    50    60    70    80
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1                                            
gi 24373713  52 PVVYQIFTRLYGNKNPTNnPWGTISENGVGKFNDIDDSALKSIKALGVTHVWYTGVPHHALIADYSvigvssddPDVVKG 131
gi 312129366  4 IAVYQLFLRVFANKNTNNtIYGTLEQNGTGKFNDINEEILDALKSFGITHIWYTGVIEHATLVNSEd------hPQIVKG 77
gi 149922902 102 TVIYQLVVRHFGNTNQTRaENGSLAENGVGKFNDVDDTAISALVDLGFTHVWLTGVLRQATLTNYTgydmppddPDIVKG 181
gi 196233950 18 IRIYQLLPRLFGNVNETRrCNGTLGENGVGKFADINDTALSSLRAMGFTHLWLTGVLRHATGTDYSaaglpaddPDLLKG 97
gi 329894427 39 PVIYQIFTRLYGNKVDTNvPWGTVEENGVGKFDDINEQALTALKDLGVNYVWYTGVLHHAVVNDYPelglvsddADVVKG 118
gi 119774795 55 PLVYQLLPRVFGNQNLTNtPWGSIEENGSGKFADIDEVVLADLKHLGVSHVWYTGVLHHASVTDYStygiprddADVVKG 134
gi 339903279 38 KVVYQVFTRLFGNTNTNNkPWGTKEENGVGKFSDFTDKALQEIKDLGATHIWFTGVPHHALVGDYRaigvsddsPEVVKG 117
gi 312892064 10 LIIYQLLPRLFGNTNTTNkNYGSVEENGVGKLNDINDTALREIKSMGFTHVWYTGVIEHATMTDYTqygipnddPDVVKG 89
gi 212550570  3 ILIYQVLVRLYGNINPNPvQNGNIEENGCGKFNYFTDSCLQKIRNEGFNYIWYTGVIEHATQTDYSkygiknshPTIVKG 82
gi 29338078  7 MIIYQVFTRLFGNNNNHCvYNGDITANGCGKMADFTLKALGEIRKLGATHIWYTGIIEHATETDYRrfnirpdhPAIVKG 86
             90    100    110    120    130    140    150    160
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1                             #               
gi 24373713 132 RAGSPYAVKDYYNVNPDLAINPAKRLQEFQALIERTHKQGLKVIIDIVPNHVARNYhsvtkpQGVRDFGEDDIQTVEYAK 211
gi 312129366 78 IAGSPYAIKDYYDVNPYLAEDPSNRMGEFEALVRRTHAKGLKVLIDFVPNHVARQYrsdqkpEGVKDFGEDDDSTLAFHP 157
gi 149922902 182 RAGSFYAIRDYYDVSPDYAVDPTQRLEEFDALVDRLHAAQLRVLIDLVPNHVARSYhs--vvEPDADFGVGDDQGAFFDP 259
gi 196233950 98 LAGSPFAVTDLFDVCPDYAIDPTQRLAEFQALLRRIHANGLHVILDFIANHVARSYys--rvRSNLNFGTLDDRGKFFDP 175
gi 329894427 119 RAGSPYAIKDYYSVNPDLATDVTRRLEEFDALVQRTHSAGLKVIIDIVPNHVARNYvslnppDGTIDFGANDDTSLEYAR 198
gi 119774795 135 LAGSPYAIRDYYNVNPDLALNPEKRLEEFKQLIARTHKAGLKVIIDIVPNHVARHYqslsapAGIQNLGAGDDTQKAYAK 214
gi 339903279 118 RAGSPYAVKDYYNVNPDLADNPENRLEEFKALIERTHKNGLKVIIDIVPNHVARKYesiskpNGIKGFGEEDNTSVQYDV 197
gi 312892064 90 RAGSPYAIKDYYDVAPDLAVDVPNRMAEFDALVQRTHAQQLKVIIDLVPNHVARTYrsdtkpAAIRDFGADDDTTKAFSA 169
gi 212550570 83 KAGSPYAIRDYYDVSPDLAENVYRRMEEFETLVQRTHRADLRVIIDFVPNHVARQYfsdakiKEYPDFGKYDALAYSFHP 162
gi 29338078  87 KAGSPYAIKDYYDVDPDLATDVPERMKEFENLVHRTHRSGLKVIIDFVPNHVARQYhsdaqpDGTTELGANDDPNYAFSP 166
            170    180    190    200    210    220    230    240
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1                                            
gi 24373713 212 HNNFYYVIDNNQVHGfevpdlpksl-----kpldgeshpLSNGQFKEIPAKWTGNGSRLAKPDMNDWYETVKINYGVRPD 286
gi 312129366 158 QNNFYYLPNKPFVVPdgvh-----------------ppvAFLDPYTEFPARATGNDVFSEAPSINDWFETVKLNYGVDYL 220
gi 149922902 260 SNNFFYLSGQSLSLQkpgyynpp--------gfsfdgafAPEDGSPGSSAKVTGNNQTSASPAETDWYETVKLNWGYDFT 331
gi 196233950 176 RNNFYYLRPDSPGGGpplrlptfadgrpisatcrvlggcDGRFDSERDYGRVTGNNAATWAPSISDWYETAKLNYGYDFT 255
gi 329894427 199 ENNFYYVPGQSFVVPsspdyav----------lggrapdAVDGTFDESPAKWTGNGARSPEPNIGDWYETVKINFGVRPD 268
gi 119774795 215 SNHFYYVPGADFKVPdetnrpps--------asldkvnaAQDGHFQESPAKWTGNGATSPKPDASDWYETVKLNYGVTPD 286
gi 339903279 198 NNNFYYNPGEAFEVPnyaegyl----------plggesfTEKQKFHEFPAKWTGNGSRKSKPDFNDWYETVKLNFGIRPD 267
gi 312892064 170 LNDFYYTPGYPFKVPagynpgg-----------defhspLKDGRFDENPAKATGNDVFNAAPSINDWFETVKLNYGVDYM 238
gi 212550570 163 HNNFYYLLDQPFGPQfsl-------------------ydDQGNFYGEFPAKVTGNDCFSSTPSCNDWYDTIKLNYGIDYL 223
gi 29338078 167 YNNFYYIPQSELRAQfdm-------------------keGAAEPYHEYPAKATGNNRFDATPNINDWYETIKLNYGVDYL 227
            250    260    270    280    290    300    310    320
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1                               # ##            
gi 24373713 287 GSHDFPalppryatlsaeqhyafwqqhnHELPNSWIKFNQISQYWLAMGVDGFRYDMAEMVPVEFWSYLNSHIKHSYPDa 366
gi 312129366 221 DGRKGYf---------------------DPIPDTWNKMLDILLFWAGKGVDGFRCDMAEMVPAEFWHFAINKVKEKYPQt 279
gi 149922902 332 QDVADY----------------------DPMPDTWLKMDAIIAYWQARGVDGFRADFAHFVPMPAWTWIIDEARARDPEv 389
gi 196233950 256 SGAQEYptae---------------hpeKPVPDTWMKMDAVLAYWQEMGVDGFRCDMAHMVPPEFWQWLVARARARQPEv 320
gi 329894427 269 GRFDFDtlpasynsrt--vdevvaywnaRSVPQSWQQFLAIAEFWLERGVDGFRFDMAQMVPVEFWSYLNSNIKAQYPEt 346
gi 119774795 287 GKHEFPevpaalafapi-ehhqafwstqHNLPDTWYKIREISRFWLSLGVDGFRFDMAEMVPLSFWSFLASDIKVVNPDa 365
gi 339903279 268 GTKDFPelsddfndkd--ykahfsfwegKNLPNTWIKFKDIALFWLDLGVDGFRFDMAEMVPVEFWSYLNSNIKMKNPDa 345
gi 312892064 239 GGRAQHf---------------------NPIPPMWQKIYDILDYWSAKGVDGFRCDMVEMVPVEFWGWVIPKIKTKYPQl 297
gi 212550570 224 NGRTKHf---------------------DTVPSTWHKMLSVLLFWARKGIDGFRCDMVEMIPVEFWAWVIPKIKKDFPHi 282
gi 29338078 228 NGGTCHf---------------------SPTPDTWIKMLDILLFWASKGIDGFRCDMAEMVPVEFWEWAIPQVKEAHPEi 286
            330    340    350    360    370    380    390    400
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1      #                                      
gi 24373713 367 FILAEVYN--------PALYSDYIQlGKMDYLYDK------VDLYDTLKAIMAGqkste------liaadQAKVQDIGSH 426
gi 312129366 280 IFIAEIYN--------PQLYRYFLDfGGFDYLYDK------VGLYDALRRLIEGhgdamd-----itrvwQRESGDFSSR 340
gi 149922902 390 YFIAEAYEn------lDGLLDAGFDsVYYDAGYDSl-----KRIYQGAASQEDYaa------------tmFALDDDQRPR 446
gi 196233950 321 FFAGEAYNndpmkvgrGNVLHDLLA-AGFDAVYDDptykilKGIYDGPKWANDLd--------------gLSGDATLFTS 385
gi 329894427 347 LLLAEIYE--------PHRYRDYLYrGRMDYLYSK------MEIYDALRAVMEGkngvg------rireaYESHSDIDSY 406
gi 119774795 366 LLIAEVYE--------PGRYRDFIGlGKLDLLYDK------VGLYDSLKAVSQQgianpdavdtaqigerLTEIRDIAPH 431
gi 339903279 346 FLLAEIYN--------PKAYRDYIRkGKMDYLYDK------VQLYDTLRGIISHgrstd------aiapiQKELADISEN 405
gi 312892064 298 IFLGEAYN--------TSQYHNYIFnGGFDYLYDK------VGLYDGLKRLMRNephatiw---dinkvcFHESAEFPQH 360
gi 212550570 283 IFIAEIYN--------PGNYNDYLCqGHFDYLYDK------VGMYDVLRGIITEgkptk------nitnaWQALGGIQTN 342
gi 29338078 287 LFIAEVYN--------PNEYRNYLFrGKFDYLYDK------VGLYDTLRNVACGyesaa------sithcWQSLNGIEKQ 346
            410    420    430    440    450    460    470    480
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|
Feature 1        ##                                    
gi 24373713 427 MLHFLENHDEQRIANAAFLGtlsgnastdavdPRYALPAMVVSATLSTSPTLIYFGQEVGEAATQNLGFGHAS-RTSIFD 505
gi 312129366 341 MLRFLENHDEQRIASDFFAGn-----------AEKAFPAMMLAATLHTGPVMIYGGQEFGVKPERAEGFQGNDgRTTIFD 409
gi 149922902 447 YAQYLENHDERRIASPVVGGnnpdd--sgfgsKEAGYQLAPVAYLFGNGPILFYNGQEVGEPGSGAEGFGQEDgRTSIFD 524
gi 196233950 386 SLRYAENHDEVRLAGASEWGgi---------gMQVGRPVSAILFGLSRGPVLLYSGQEVGEPAQGAEGFGADDaRTSIFD 456
gi 329894427 407 MLYFLENHDEQRIASQAFMGs-----------GEAGLPGALTAILLGRGPIMLYFAQELGEASDEDAGFGKAS-RTTIFD 474
gi 119774795 432 MLHFLENHDEQRIASPEFLGr-----------AERALPSLAVSLYATEGPFLLYFGQSLGEDGSETGGFGKPS-RTSIFD 499
gi 339903279 406 MLHFLENHDEQRIASPEFAGy-----------AEKAKPAMVVSSLISDAPVMIYFGQEVGEKGAERGGFGSPS-RTSIFD 473
gi 312892064 361 MLRFLENHDEERIASPHFVGn-----------AWLAAAAMIVTATLSTGPVMIYFGQEVGEPAAGAKGFSEDNgRTTIFD 429
gi 212550570 343 MLNFLENHDEQRIASDFFAGd-----------ARKGRPASVVAATLNTNPFMIYFGQELGEKGMDSEGFSRIDgRTTIFD 411
gi 29338078 347 MLNFLENHDEQRIASDFFAGd-----------PRKGIPALIVSACMNTNPMMIYFGQEFGELGMDSEGFSGRDgRTTIFD 415
            490    500    510    520    530    540
         ....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|....*....|.
Feature 1                                   
gi 24373713 506 YAGVPAHqrwmnkgkfd----------------ggqstatelaLRAYYQKLLNLSTGKNAP 550
gi 312129366 410 FWGLPELqewlkgg----------------------qsmekanVRHFYERMLHFIRDNEAV 448
gi 149922902 525 YWSLEALsrwvndgafd----------------ggqltpdelaLRSFYGDLLALSQDDSAL 569
gi 196233950 457 YWSMPELvkwvnhhryd----------------ggrlsaeqteLRAFYARLLRLINEPAFR 501
gi 329894427 475 YWGVPTHqrwmnnglfd----------------ggqstaselgLRRVYRQAIELLKQHDLS 519
gi 119774795 500 YVSAPAMarylkrpdtkegseeaagaaqqdaqlgvaslpnereLRQAYSAMLALAGTIKSA 560
gi 339903279 474 YVGVPAHqrwmnnkqfd----------------ggqlsenekqLRDFYKRLLNLDVNGFYA 518
gi 312892064 430 YWGVPEHqkwlnggqfd----------------ggqlsesqkqLREFYSKLLNISGSNAAI 474
gi 212550570 412 YWSLSVFrrkps--------------------------eeqerLRRYYTKVLQLCNKNKAI 446
gi 29338078 416 YWSVDTIrrwrnggkfd----------------gkmlteehkrLYSIYQRVLTLCNEETSI 460

| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap