Conserved Protein Domain Family
AmyAc_maltase

?
cd11328: AmyAc_maltase 
Alpha amylase catalytic domain found in maltase (also known as alpha glucosidase) and related proteins
Maltase (EC 3.2.1.20) hydrolyzes the terminal, non-reducing (1->4)-linked alpha-D-glucose residues in maltose, releasing alpha-D-glucose. In most cases, maltase is equivalent to alpha-glucosidase, but the term "maltase" emphasizes the disaccharide nature of the substrate from which glucose is cleaved, and the term "alpha-glucosidase" emphasizes the bond, whether the substrate is a disaccharide or polysaccharide. The Alpha-amylase family comprises the largest family of glycoside hydrolases (GH), with the majority of enzymes acting on starch, glycogen, and related oligo- and polysaccharides. These proteins catalyze the transformation of alpha-1,4 and alpha-1,6 glucosidic linkages with retention of the anomeric center. The protein is described as having 3 domains: A, B, C. A is a (beta/alpha) 8-barrel; B is a loop between the beta 3 strand and alpha 3 helix of A; C is the C-terminal extension characterized by a Greek key. The majority of the enzymes have an active site cleft found between domains A and B where a triad of catalytic residues (Asp, Glu and Asp) performs catalysis. Other members of this family have lost the catalytic activity as in the case of the human 4F2hc, or only have 2 residues that serve as the catalytic nucleophile and the acid/base, such as Thermus A4 beta-galactosidase with 2 Glu residues (GH42) and human alpha-galactosidase with 2 Asp residues (GH31). The family members are quite extensive and include: alpha amylase, maltosyltransferase, cyclodextrin glycotransferase, maltogenic amylase, neopullulanase, isoamylase, 1,4-alpha-D-glucan maltotetrahydrolase, 4-alpha-glucotransferase, oligo-1,6-glucosidase, amylosucrase, sucrose phosphorylase, and amylomaltase.
Statistics
?
PSSM-Id: 200467
Aligned: 34 rows
Threshold Bit Score: 678.182
Created: 16-Oct-2011
Updated: 2-Oct-2020
Structure
?
Aligned Rows:
 
active sitecatalytic site
Feature 1:active site [active site]
Evidence:

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
Feature 1                                  # #         
P07190     19 ATEWWESGNYYQIYPRSFRDSDGDGIGDLNGVTEKLQYLKDIGFTGTWLSPIFKSPMvDFGYDISDFYQIHPEYGTMEDF 98  fruit fly
XP_001604688  23 NKGWWKNTVFYQVYPRSFMDSNGDGIGDLKGITSKLDHFKDAGIGAIWLSPIYASPMvDFGYDISDFRKIDENYGTMEDL 102 jewel wasp
NP_001011608  23 PENLKEDLIVYQVYPRSFKDSNGDGIGDIEGIKEKLDHFLEMGVDMFWLSPIYPSPMvDFGYDISNYTDVHPIFGTISDL 102 honey bee
BAI44030    27 LSNSLVGASVYQIYPRSFKDSDGDGIGDLKGVIQKLDHLVDANVDIIWLSPIFSSPMvDFGYDISDFRNIYPTFGTIQDL 106 Bombus ignitus
EFZ19444    25 NKSWWNNTIFYQVYPRSLYDSDADGIGDLKGITSKLGYIAETGINAIWLSPIYPSPMvDFGYDISNFVDVDPTFGTLQNF 104 red fire ant
BAF44218    21 NKGWWKNAVFYQIYPRSFMDSNNDGIGDLQGIKDKLSHFTESGITAIWLSPIYRSPMvDFGYDISDFKDIDPIFGTTEDL 100 Apis cerana j...
EGI58181    28 DKEWWETTLIYQIWPRGFQDSDGDGEGDLKGIISRLDYITDLGIETICLNPIYVSPLiDSGYDVSNHTDIDPLFGNLDDF 107 Panamanian le...
EFN70155    24 DRGWWNHTVFYQIYPRSFMDSDDDGVGDLKGITNKLEHFVTSGVGAIWLSPINRSPMvDFGYDISDFKDVDKIFGTMTDF 103 Camponotus fl...
XP_001601288  77 DADWREDTLIYQVWPRAFQDSNGDGEGDLQGIIHRLDYFVEIGVDTIRLSPIYSSPMiDAGYDVLNHTDIDPIYGDFNDF 156 jewel wasp
EFN66615   1271 DKLWWNNTVLYQISPRSMYDTNGDGIGDLKGITSKLHYIVDSGNDVIRLSPIYSGPKdNFGSSISNFTKIDPIFGTMDDF 1350 Camponotus fl...
Feature 1              # #                       #      
P07190     99 ERMIAKAKEVGIKIILDFVPNHSSTENEWFTKSVDSDPVYKDFYIWHDGKinnetgerePPSNWNSEFR---YSAWEWNE 175 fruit fly
XP_001604688 103 ETLTKKAKELGIKIIMDLVPNHTSDKHQWFVDSLKGNTKYAQYYIWREGKeg-----nkPPNNWISVFS---NSAWTYVN 174 jewel wasp
NP_001011608 103 DNLVSAAHEKGLKIILDFVPNHTSDQHEWFQLSLKNIEPYNNYYIWHPGKivng--krvPPTNWVGVFG---GSAWSWRE 177 honey bee
BAI44030   107 EDLIREAHKVGIKVLLDFVPNHTSDQHEWFQKSLKGIKPYSDYYIWHPGKvlen-gtrvPPSNWVSIFG---GSTWTWRD 182 Bombus ignitus
EFZ19444   105 KVLLARAKELGLKVVLDLVPNHTSDKHVWFKKALQNHLIYKNYYVWAKGKdnd---gkiPPNNWISIFG---NSAWTYVQ 178 red fire ant
BAF44218   101 QDLTAEAKKRNLKVILDLVPNHTSDEHNWFQLSVNKTGKYKDYYVWVDPKngtdpfekrYPNNWLSVFN---GTGWTFNE 177 Apis cerana j...
EGI58181   108 DNLMREAHNRELKVILDIIPNHSSDQHKWFQLSAKNVQPYTDYYIWTNGSinkn-gkniPPNNWRSTYNvinGSAWSWHD 186 Panamanian le...
EFN70155   104 ENLLTRAKALGLRIILDLVPNHTSDEHYWFKESINRTGKYEHYYIWADGKgk------lPPNNWLSVFG---GSAWEYNS 174 Camponotus fl...
XP_001601288 157 YELIHEAHKRALKIILDVVPNQSSDQHEWFLNSAKDVEPYDDYYVWADGKivgn--tlvPPTNWKNAYSeeeGSAWTWNK 234 jewel wasp
EFN66615   1351 HSLLTQAHKLDLKVILDIVPNHSSDKHPWFQKALQGDEKYKNYYMFAEGKnkd---nitPPNNWISKFD---GPAWTYVD 1424 Camponotus fl...
Feature 1         #  #                #                 
P07190    176 VRQQYYLHQFAIQQADLNYRNPAVVNEMKNVIRFWLGKGVSGFRIDAVPYLFEVDLDRYNQypdepltndsvncpdpddh 255 fruit fly
XP_001604688 175 HTGLWYFHQFEYRQPDLNYANKDVRKEMEDIITFWLDKGIDGFRIDAVPHLYEDDNLTDEPksnapga------iegkdy 248 jewel wasp
NP_001011608 178 ERQAYYLHQFAPEQPDLNYYNPVVLDDMQNVLRFWLRRGFDGFRVDALPYICEDMRFLDEPlsgetn--------dpnkt 249 honey bee
BAI44030   183 ERKAYYLHQFSKEQPDLDFFNPDVVQEMHEILRFWLRKGVDGFRIDALPFIGENMQFPDEPlsgktn--------dstnp 254 Bombus ignitus
EFZ19444   179 SLDQWYLHQFEYRQPDLNFRNPLVRAEMINVLKFWLDLGVDGFRIDSAPYMFEDYYLRDEPrsfvegt-------tpqdy 251 red fire ant
BAF44218   178 IRQQFYFHQFYKKQPDLNYRNPEVRKEMKSVMEFWLNNGIDGFRIDAIPHIYEVENISLNEppigqnl-------nlslh 250 Apis cerana j...
EGI58181   187 GRQQWYYHKFHSSQPDLNLRNEKVIKELMDIFDFWLERNVDGFRINAVPYFFEDKALRNESf------------------ 248 Panamanian le...
EFN70155   175 IRNQWYLHQFHKKQPDLNYTNPEVQEEMKETILYWLRKGVDGFRVDAVPHLFETNYTLDEPtsgied---------dyey 245 Camponotus fl...
XP_001601288 235 DKRMWYYHQFHHTAPDLNLRNEDVVQEILNIFDFWLDKEVDGFCICGASYLFENEDLLNESsseedtsde---tdddeds 311 jewel wasp
EFN66615   1425 SLGEFYLHQYGPGLPDLNYSNPEVLEEMTNILKFWLDTGIDGFSVYSAPYIFEDKELRDEPrsyvtga-------tpqdy 1497 Camponotus fl...
Feature 1                         #                   
P07190    256 cYTQHIYTQDMPETIDMVYQWRELVDEFhvengGDKRLLMTEAYts-fENIMTYYGngvrNGSHIPFNFDFLtsINNASK 334 fruit fly
XP_001604688 249 tYLNHIYTKDDPRTYELVKSWRAVVDKYayeknQDEKVILTEAYts-lINTIKYYN----YGSHVPFNFNFImnVNATSK 323 jewel wasp
NP_001011608 250 eYTLKIYTHDIPETYNVVRKFRDVLDEF-----PQPKHMLIEAYtn-lSMTMKYYD----YGADFPFNFAFIknVSRDSN 319 honey bee
BAI44030   255 dYTDRSYTMHLQRGYDLIPGWRNVLNEF-----KQPKYMFTEAYas-tSMTMKYYK----YEADFPFNFDLLqhVKSTAN 324 Bombus ignitus
EFZ19444   252 kYLNHIYTADLIETYKLFGEWRRFVDWYayfnsQDQKLMVMEAY----ANLDNTMKy--yEYNVLPFNFEFIinLNAQSS 325 red fire ant
BAF44218   251 aSLNHIYTKDQPETYDLVREWRNFVDEYaknnnRDEIVLLTEAYts-lNNTLRYYQ----YGANVPFNFKFItdANSSST 325 Apis cerana j...
EGI58181   249 -VGRNIYTFGLPESTALLYVFREHIDNWvsrnnATSKLLIAESYdisdDNLLAYYGnn-tHKGIAPFNFKFIthIRDSSN 326 Panamanian le...
EFN70155   246 dSLNHIFTTDQPETYNLVLSWRKILDEYayqhnTSEKVMLIEAY----ATLENTIKy--yNYGSIPFNFYFItnATDASD 319 Camponotus fl...
XP_001601288 312 dNDEVSHTIGLPENSDLLVRFREHIEEWvkehnAEPKLLIAEVDdd-dDEVWSYYGne-tHPGIAPLSLVLVtgLNETSD 389 jewel wasp
EFN66615   1498 sYLNHIYTMDQERTHELVRNLRTAMDKYvdernGVEKMLLIEAA----INLSHTIKy--ySDYTLSLNFDLIknVTVNSS 1571 Camponotus fl...
Feature 1                  ##                          
P07190    335 AGEYVEHIKKWMDAMPeGVYANWVLGNHDNKRVASRFGvqRTDLINILLQTLPGHAVTYNGEELGMTDvwiswedtvdpn 414 fruit fly
XP_001604688 324 PSEFKKVIDDWIVSMPkDGVANWVMGNHDRSRIATRYPg-RADQMTMLAMILPGIAVTYNGEEIAMEDktditweetqdp 402 jewel wasp
NP_001011608 320 SSDFKKLVDNWMTYMPpSGIPNWVPGNHDQLRLVSRFGeeKARMITTMSLLLPGVAVNYYGDEIGMSDtyiswedtqdpq 399 honey bee
BAI44030   325 ATTLKTVVDNWMKNMPtNSIPNWVIGNHDQRRVVSRLGepRARALTVMTLLLPGASVTYNGDEIGMSDtfitwektqdpq 404 Bombus ignitus
EFZ19444   326 AKDFKRQIDMWMEAMPkGEVANWVLGNHDNPRVASRYPd-RVDQMTMLSMILPGMAVTYNGDEIGMVDkrdiswldtkdp 404 red fire ant
BAF44218   326 PEQFKTIIDNWVQGTPqNDVPNWVKGNHDRVRVSTRYPg-RADHMIMLEMILPGVAVTYYGEEIGMEDntti-------- 396 Apis cerana j...
EGI58181   327 ATYIKYVLEKWLKLLPkYTKTNWVLSNHDNSRVASRIGlnRIDGLHMLSLLLPGQAYTYYGEEIAMLDtkilwnstidpm 406 Panamanian le...
EFN70155   320 ASVFKDIIESWMKAIPkGSIANWVMGNHDRNRTASRFPg-MADQMTMLAMILPGVAVTYYGEEIGMVDktditweetqdp 398 Camponotus fl...
XP_001601288 390 AGDVKDLIEDWMERLPeGADTNWMLSNQDYSRASSRLDsdVMDGLYMLTLLLPGQAVIYYGEEIGMLDtnvtwddtidir 469 jewel wasp
EFN66615   1572 AHDVKEEIDLFINSLPsGEVPNWLLGTHDHPRVASRFPd-RVDQMTMLSMILPGIAVTYYGDEIGMVDnnnisyaqtqdp 1650 Camponotus fl...
Feature 1                                             
P07190    415 -acnsdpdnyyarSRDPARSPYQWDasskaGFTSAd-----HTWLPVADDYkt-nNALQQLRAPRSHLQIFKKLVRVRKE 487 fruit fly
XP_001604688 403 qacnagkehfkkqSRDPNRTPFQWDatanaGFSTAk-----KTWIPVNNNYkt-lNLAQQKKDEVSHYKLYKKLTALRKS 476 jewel wasp
NP_001011608 400 -gcgagkenyqtmSRDPARTPFQWDdsvsaGFSSSs-----NTWLRVNENYkt-vNLAAEKKDKNSFFNMFKKFASLKKS 472 honey bee
BAI44030   405 -gcmagiqnydakSRDPARTPFQWNdsvsaGFSTNt-----DTWLKVNDNYkt-vNLAAQKKDKNSFYTLYKKVSTLRKY 477 Bombus ignitus
EFZ19444   405 qaciagqaryrnvSRDPERTPFQWDatknaGFSTAd-----STWIPVNENYkt-lNLATEKAADESHYKIYKILAQMHRN 478 red fire ant
BAF44218   397 ---------ykydVRDGCRTPFQWDnsinaGFSKVnestleKEWLPVHSSYknglNLEQEKKDNISHYHLYTNLTALRKR 467 Apis cerana j...
EGI58181   407 -gcargineykyfSRDPARTPMQWSskssaGFSVNe-----TTYLPIHPNYvn-rNVEIQQNRKRSNLKTYKKLAILRKH 479 Panamanian le...
EFN70155   399 lacnagrekyqsrSRDPVRTPFQWHfqrnaGFSNAn-----KTWLPIHENYti-tNLIVEQYQNESHYKVYRALTTLRNT 472 Camponotus fl...
XP_001601288 470 -aldkseenyddySRDPVRTPMQWDnsisgGFSTNd-----STFLPVNPNYvr-iNVKRQLEDHDSNLMAFKKLALLREN 542 jewel wasp
EFN66615   1651 earnagkehyaavSRDPERTPFQWSaeenaGFSTAn-----STWLPVNSNYkq-lNLKEEMGIKNSHYDIYKNLAHLHRK 1724 Camponotus fl...
Feature 1         
P07190    488 PSFRQGELN 496 fruit fly
XP_001604688 477 EPLQAGSLE 485 jewel wasp
NP_001011608 473 PYFKEANLN 481 honey bee
BAI44030   478 LKGADLTTK 486 Bombus ignitus
EFZ19444   479 EPALTEGSY 487 red fire ant
BAF44218   468 DVLKEGKLV 476 Apis cerana japonica
EGI58181   480 SVFTDGDYE 488 Panamanian leafcutter ant
EFN70155   473 SDALKFGSL 481 Camponotus floridanus
XP_001601288 543 PIFTRGDYD 551 jewel wasp
EFN66615   1725 EPALTEGSY 1733 Camponotus floridanus

| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap