Conserved Protein Domain Family
COX1

?
MTH00153: COX1 
cytochrome c oxidase subunit I; Provisional
Statistics
?
PSSM-Id: 177210
View PSSM: MTH00153
Aligned: 253 rows
Threshold Bit Score: 769.805
Threshold Setting Gi: 302632625
Created: 9-Dec-2010
Updated: 16-Jan-2013
Structure
?
Aligned Rows:
MTH00153 is a member of the superfamily cl00275.
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:

gi 49146479  1 .[1].KKWFFSTNHKDIGILYFIFGIWSGFIGASMSLLIRVELSVLGSYMNNDQMYNTLVTSHAFIMIFFMTMPLVIGGF 76
gi 5834927   1 .[1].MKWFMSTNHKNIGILYIILALWSGMLGSSMSLIIRMELSSPGSWISNDQIYNTIVTSHAFLMIFFMVMPFLIGGF 76
gi 27733918  1 .[1].NKWLMSTNHKNLGILYMIFALWSGMIGSSFSMLIRMELNSPGMWINNDQIYNSIVTSHAFLMLFFMVMPFLIGGF 76
gi 190349386  1 .[1].KKWLMSTNHKNIGMMYFIFAMWSGMIGSSTSLLIRMELSHPGMWINNDQIYNSLVTSHAFLMIFFMVMPFMIGGF 76
gi 221143402  1 .[1].KKWLMSTNHKNIGMMYFIFAMWSGMIGSSMSLLIRMELSHPGMWINNDQIYNSLVTSHAFLMIFFMVMPFMIGGF 76
gi 225012909  1   MRWLMSTNHKDIATLYFIFGVWSGMLGTSFSSLIRLELSQPGDFSMDFDYYNSVVTAHAFIMIFFMVMPIMMGGF 75
gi 256985337  1 .[1].GRWLMSTNHKDIATLYFVFGVWSGMLGTSFSSLIRLELSQPGDFSMDFDYYNSVVTAHAFIMIFFMVMPIMMGGF 76
gi 299827776  1 .[1].MKWLMSTNHKDIGMLYFMFGLWSGMLGFSMSLIIRLELGMPGSLIGNDQIYNSIVTSHAFIMIFFMVMPVMIGGF 76
gi 299890912  1 .[1].MKWFMSTNHKNIGILYILLALWSGMLGSSMSLIVRMELSSPGSWINNDQIYNTVVTSHAFLMIFFMVMPFLIGGF 76
gi 301353318  1   MKWMFSTNHKNIGTMYFMFSLFSGLMGTSFSMIIRMELMQPGSIIQNDFIYNSFITIHAMIMIFFMVMPAMIGGF 75

gi 49146479  77 GNWLVPLMVGAPDMAFPRMNNLSFWLLMPSLMFLILSMLVSGGGGTGWTVYPPLSTSMFHSGCSVDLMIFSLHLAGISSI 156
gi 5834927  77 GNWLIPLMLGSPDMAFPRMNNISFWLLPPSLFMLLLSNLFYPSPGTGWTVYPPLSAYLYHSSPSVDFAIFSLHMSGISSI 156
gi 27733918  77 GNYLVPLMLGSPDMAFPRMNNISFWLLPPSLMLLLLSNMFFPNSGTGWTVYPPLSLYLYHSSPSVDFTIFSIHMTGISSI 156
gi 190349386 77 GNYLIPLMLGSPDMAFPRMNNISFWLLPPSLFMLLLTNLFSPNVGTGWTIYPPLSSYLFHSSPSIDIAIFSLHMSGISSI 156
gi 221143402 77 GNYLIPLMLGSPDMAFPRMNNISFWLLPPSLFMLLLSNTFTPNVGTGWTIYPPLSSYLFHSSPSIDIAIFSLHMSGISSI 156
gi 225012909 76 GNLLVPLMIGATDMAYPRLNNMSFWLLPPSLSLLVSSAVVGSGVGTGWTVYPPLSNGIFHSGPAVDFGILSLHIAGVSSI 155
gi 256985337 77 GNLLVPLMIGATDMAYPRLNNMSFWLLPPSLSLLVSSAVVGSGVGTGWTVYPPLSNGIFHSGPAVDFGILSLHIAGVSSI 156
gi 299827776 77 GNWLIPLMLGSPDMSFPRMNNMSFWLLIPSLLLLILSSFINVGVGTGWTVYPPLSLILGHGGMSVDLGIFSLHLAGASSI 156
gi 299890912 77 GNWLIPLMLGSPDMAFPRMNNISFWLLPPSLFMLLLSNLFYPSPGTGWTVYPPLSAYLYHSSPSVDFAIFSLHMSGISSI 156
gi 301353318 76 GNWLIPLMINSMDLCFPRLNNMSFWMLIPSLILMLNSSLKGVLNGVGWTMYPPLTSIQYFMSSSIDMMIFSLHIAGLSSI 155

gi 49146479 157 LGSINFITTIINMRLIGMKLENMPLFVWSVLITVFLLLLSLPVLAGAITMLLMDRNFNSTFFDPMGGGDPILYQHLFWFF 236
gi 5834927  157 MGSLNLMVTIMMMKNFSMNYDQISLFPWSVFITAILLIMSLPVLAGAITMLLFDRNFNTSFFDPMGGGDPILYQHLFWFF 236
gi 27733918 157 LGSLNFIVTIFMMKNFSLNYDQINLFSWSISITVILLILSLPVLAGAITMLLFDRNFNTSFFDPMGGGDPILYQHLFWFF 236
gi 190349386 157 IGSLNFIVTILMMKNFSLNYDQINLFSWSVCITVILLILSLPVLAGAITMLLFDRNFNTSFFDPMRGGDPILYQHLFWFF 236
gi 221143402 157 IGSLNFIVTILMMKNFSLNYDQINLFSWSVCITVILLILSLPVLAGAITMLLFDRNFNTSFFDPMGGGDPILYQHLFWFF 236
gi 225012909 156 LGAINFIVTIFNMKVQGMGWSNVPLFVWSVFITSFLLAFSLPVLAAALTMLLTDRNFNSTFFDPVGGGDPILYQHLFWFF 235
gi 256985337 157 LGAINFIVTIINMKVEGMGWSSVPLFVWSVFITSFLLAFSLPVLAAALTMLLTDRNFNSTFFDPVGGGDPILYQHLFWFF 236
gi 299827776 157 MGAVNFITTIMNMRSNLFNMDKMSLFSWSVFITAILLLLSLPVLAGAITMLLTDRNMNTSFFDPSGGGDPILYQHLFWFF 236
gi 299890912 157 MGSLNLMVTIMMMKNFSLNYDQISLFPWSVFITAILLIMSLPVLAGAITMLLFDRNFNTSFFDPMGGGDPILYQHLFWFF 236
gi 301353318 156 ASSINFISTILLMKNKNFFFSMMTLFSMSILITTFLLLIALPVLAGGITMILMDRNFNTSFFDPSGGGDPILYQHLFWFF 235

gi 49146479 237 GHPEVYVLILPGFGIISHLISNESGKMEVFGSLGMIYAMLTIGILGFIVWGHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMVIAIPTGI 316
gi 5834927  237 GHPEVYILILPGFGLISHIVMNESGKKEIFGNLSMIYAMLGIGFLGFIVWAHHMFTVGLDVDTRAYFTSATMIIAVPTGI 316
gi 27733918 237 GHPEVYILILPGFGLISQIIMNESGKKEIFGNLSMIYAMLGIGFLGFIVWAHHMFTVGLDIDTRAYFTSATMIIAIPTGI 316
gi 190349386 237 GHPEVYILILPGFGLISQIIMNESGKKETFGNLSMIYAMLGIGFLGFIVWAHHMFTVGLDVDTRAYFTSATMIIAVPTGI 316
gi 221143402 237 GHPEVYILILPGFGLISQIIMNESGKKETFGNLSMIYAMLGIGFLGFIVWAHHMFTVGLDVDTRAYFTSATMIIAVPTGI 316
gi 225012909 236 GHPEVYILILPGFGIISHTVSFYSNKIEPFGSLGMIYAMISIATLGFIVWAHHMFTVGLDVDTRAYFTSATMIIAVPTGV 315
gi 256985337 237 GHPEVYILILPGFGIISHTVSFYSNKVEPFGSLGMIYAMVSIAVLGFIVWAHHMFTVGLDIDTRAYFTSATMIIAVPTGV 316
gi 299827776 237 GHPEVYILILPGFGIISHMIFNESGKKETFGMLGMIYAMLTIGFLGFIVWAHHMFTIGMDVDTRAYFTSATMIIAIPTGI 316
gi 299890912 237 GHPEVYILILPGFGLISHIVMNESGKKEIFGNLGMIYAMLGIGFLGFIVWAHHMFTVGLDVDTRAYFTSATMIIAVPTGI 316
gi 301353318 236 GHPEVYILILPGFGMISHVISYNLGKKEVFGKMGMMFAMMSIGLLGFVVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTAATMIIAIPTGI 315

gi 49146479 317 KIFSWLATFSGINFK.[1].NNPLMLWSMGFLFLFTLGGLTGVILGNSSVDVCLHDTYFVVAHFHYVLSMGIVFAIISGF 392
gi 5834927  317 KVFSWLATYHGSKLK   LNISILWSLGFIMLFTIGGLTGIMLSNSSIDIILHDTYYVVGHFHYVLSMGAVFAIISSF 391
gi 27733918 317 KVFSWLATYHGSKLN   FNISFMWSIGFILMFTIGGLTGIMLSNSSIDIILHDSYYVVGHFHYVLSMGAVFSIIASF 391
gi 190349386 317 KVFSWLATYHGSKMN   FNITIIWSIGFILMFTIGGLTGVMLSNSSIDIILHDTYYVVGHFHYVLSMGAVFAIITSL 391
gi 221143402 317 KVFSWLATYHGSKMN   FNITIIWSIGFILMFTIGGLTGVMLSNSSIDIILHDTYYVVGHFHYVLSMGAVFAIISSI 391
gi 225012909 316 KVFSWLATMLGGKLD   FSPSFLWSMGFVFLFTVGGLTGVILSNSSLDVSLHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAIMAGI 390
gi 256985337 317 KVFSWLATMLGGKLD   FSPSFLWSMGFVFLFTVGGLTGVILSNSSLDVSLHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAIMAGI 391
gi 299827776 317 KIFSWMATFSGVKLI   NNLMILWTMGFIFLFTVGGLTGVVLSNSSVDVVLHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFSILGGF 391
gi 299890912 317 KVFSWLATYHGSKLK   LNISVLWSLGFIMLFTIGGLTGIMLSNSSIDIILHDTYYVVGHFHYVLSMGAVFAIISSF 391
gi 301353318 316 KIFSWFTTMINSHIN   FNISIYWSMGFLIMFSIGGFTGIIASNSCLDIALHDTYYIVAHFHYVLSMGAVFAIFSGL 390

gi 49146479 393 IFWFPLIIGLTLNSNLLISQFYIMFIGINMTFFPQHFLGLNGMPRRYSDYFDCYLFWNKISSMGSLISFLGILYFLYIIL 472
gi 5834927  392 IHWYPLITGLLLNIKWLKIQFIMMFIGVNLTFFPQHFLGLMSMPRRYSDYPDSYYCWNSISSMGSMISLNSMIFLIFIIL 471
gi 27733918 392 IHWFPLISGLMMNQKWLKFQFFFMFIGVNLTFFPQHFLGLMGMPRRYSDYPDSYYCWNMISSLGSMISMNSLLFMMFIIF 471
gi 190349386 392 IHWYPMITGLLMNQKWLKIQFIMMFIGVNMTFSPQHFLGLMSMPRRYPDYPDSYYCWNLISSIGAMISMNSMLFLIFIIF 471
gi 221143402 392 IHWFPMITGLMMNQKWLKIQFIMMFIGVNMTFFPQHFLGLMSMPRRYSDYPDSYYCWNLISSIGAMISMNSMLLLIFIIF 471
gi 225012909 391 THWFPVMYNMPMNPYLLKGQFWVMFLGVNLTFFPQHFLGLNGMPRRYCDYPDGFTYWNTISSLGSFITVMSIVIFIFIMW 470
gi 256985337 392 THWFPAIYNIPMNPYFLKGQFWVMFLGVNLTFFPQHFLGLNGMPRRYCDYPDGFTYWNTVSSLGSLVTVMSIVFFVFIIW 471
gi 299827776 392 IYWFPMFFGLMMNEYFLKIHFYLTFIGVNLIFFPQHFLGLSGMPRRYSDYPDMYLNWNLFSSFGSLISLVGVFLFIFIIW 471
gi 299890912 392 IHWYPLITGLLLNVKWLKIQFIMMFIGVNLTFFPQHFLGLMSMPRRYSDYPDSYYCWNSISSLGSMISLNSIIFLIFIIL 471
gi 301353318 391 FMWFPLMYNFYMNMNFLKIHFWSSMIGINLTFFPQHFLGLMGMPRRYSDYLDSMYMWNFLSSLGSMITFISTVFFLYIML 470

gi 49146479 473 ESFIMIRLLNFKIF.[1].INFLEWMINYPSLDHSFKELGLIFK 512
gi 5834927  472 ESLISKRMLLFKFN   QSSLEWLNFLPPLDHSHLEIPLLIK 510
gi 27733918 472 ESLMSKRFILFKFH   QSSLEWLNNYPPFNHMCNEIPLLMK 510
gi 190349386 472 ESFISKRLILFKFH   QSSLEWLNNYPPFDHSLIEIPLISK 510
gi 221143402 472 ESLISKRLILFKFH   QSSLEWLNNYPPFDHFLMEIPLISK 510
gi 225012909 471 EGMSSGRVINYYSS.[1].LISSEFYYESPAPSHTNVEAWKVCS 510
gi 256985337 472 EGVSSGRVVNQYTS.[1].LTTSEFFYDSPSPSHTNVEAWKVFN 511
gi 299827776 472 ESLIMQRFVIFVKF.[1].NSSIEWFHLYPPLDHSYDETLKVSI 511
gi 299890912 472 ESLISKRMMLFKFN   QSSLEWLNFYPPLDHSHLEIPLLIK 510
gi 301353318 471 EMFLMNKMILMFES.[1].SNNMEFFFFSPLESHTMMNFNLIMF 510
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap