1OBB,1VJT


Conserved Protein Domain Family
GH4_alpha_glucosidase_galactosidase

?
cd05297: GH4_alpha_glucosidase_galactosidase 
Click on image for an interactive view with Cn3D
Glycoside Hydrolases Family 4; Alpha-glucosidases and alpha-galactosidases.
Glucosidases cleave glycosidic bonds to release glucose from oligosaccharides. Alpha-glucosidases and alpha-galactosidases release alpha-D-glucose and alpha-D-galactose, respectively, via the hydrolysis of alpha-glycopyranoside bonds. Some bacteria simultaneously translocate and phosphorylate disaccharides via the phosphoenolpyruvate-dependent phosphotransferase system (PEP-PTS). After translocation, these phospho-disaccharides may be hydrolyzed by the GH4 glycoside hydrolases such as the alpha-glucosidases. Other organsisms (such as archaea and Thermotoga maritima) lack the PEP-PTS system, but have several enzymes normally associated with the PEP-PTS operon. Alpha-glucosidases and alpha-galactosidases are part of the NAD(P)-binding Rossmann fold superfamily, which includes a wide variety of protein families including the NAD(P)-binding domains of alcohol dehydrogenases, tyrosine-dependent oxidoreductases, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenases, formate/glycerate dehydrogenases, siroheme synthases, 6-phosphogluconate dehydrogenases, aminoacid dehydrogenases, repressor rex, and NAD-binding potassium channel domains, among others.
Statistics
?
PSSM-Id: 133433
Aligned: 46 rows
Threshold Bit Score: 488.613
Created: 20-Dec-2005
Updated: 2-Oct-2020
Structure
?
Program:
Drawing:
Aligned Rows:
 
Conserved site includes 15 residues -Click on image for an interactive view with Cn3D
Feature 1:NAD binding site [chemical binding site]
Evidence:

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
Feature 1        ##              ##  #                   
1OBB_B     4 VKIGIIGAGSAvFSLRLVSDLCKTp--GLSGSTVTLMDIDEERLDAILTIAKKYVEEVGadlKFEKTMNLDDVIIDADFV 81 Thermotoga mari...
1VJT_A    13 XKISIIGAGSVrFALQLVGDIAQTeelSREDTHIYXXDVHERRLNASYILARKYVEELNspvKIVKTSSLDEAIDGADFI 92 Thermotoga mari...
YP_001306013  2 FKVAIVGAGSAvFSLRIISDFTKIt--EFKDVEIYLMDIDETRLNSTFILANKLNEEMGsklKFKTTTNLEEAIDGAMFV 79 Thermosipho mel...
NP_228244   2 PTIVFVGAGSVrYTIKLVGDLAKTp--DLYGSRLVLMDIDEERLKATYILVTKYLRELNaeyTVEQTTSLEEALEGADFV 79 Thermotoga mari...
YP_001567900  3 VKISFIGAGSVrYTVKLVGDLAKTk--ELNGSLISFMDIDEERLNAVDNLAKRYTEEIGgnlKFEKTTNREKSLKDADFV 80 Petrotoga mobil...
YP_002251452  1 MKIAIVGAGSIrFSLQIIGDIAKTp--ELSGSLISMIDVHEERLNASYILAKKYVEEIGadlRFEKTKRLEEGIEGADFI 78 Dictyoglomus th...
YP_002251693  2 VKISIIGAGSVsFSMKLIQDLNYYk--DLSGSTVVFMDINEERLDLVYTLADKYMKETGanlKLEKTTDRKKAIDGADFV 79 Dictyoglomus th...
YP_001040717  7 IKISIIGAGSAvWSIPVLIDIMLKk--SLANADVYLMDIDLDRLKLVYGFAKRYAEEIHstvKFHMTTDRVEAIRDADFV 84 Staphylothermus...
YP_001410856  4 LKIAIIGAGSAvFSMKIVSDLCKVq--KLKGSHVVLMDIDERRLHNVYVLTKELSRVFDanlDIETTTDMQKAIEGADFV 81 Fervidobacteriu...
YP_001540655  7 FKIALIGAGSAaWAIGLIKDLALIp--SLSGSTVVLMDIDEDRLALVSRFAKRYVSEVKgnlNIVTTTDRREAIRDADFV 84 Caldivirga maqu...
Feature 1     ###     ##              #      #          # 
1OBB_B    82 INTAMVG-------GHTYLEKVRQIGEKYGYYrgidaQEFNMVSDYYTFSNYNQLk-YFVDIARKIEKLSP-KAWYLQAA 152 Thermotoga mari...
1VJT_A    93 INTAYPYdpryhdsGSQRWDEVTKVGEKHGYYrgidsQELNXVSTYTYVLSSYPDxkLALEIAEKXKKXAP-KAYLXQTA 171 Thermotoga mari...
YP_001306013 80 INTAMAG-------GHDYLEKVRKIGEKWGYYrgidtQEFNMVSDYYTISNFNQLd-LFLKVARLVEEKGEkGAWLLQAA 151 Thermosipho mel...
NP_228244   80 INTALYRapg-hedGYVHYEIMREVGERHGYYrgidsQELNMVSDYYTLSNYNHLk-MSLDIAKAVEKIAP-NAWILQTA 156 Thermotoga mari...
YP_001567900 81 INTALYRapg-hedGYVSYEIMRDVAEKYGYYrgidsQEFNMVSDYYTFTNYNHLk-LSLDIAKSIEKICP-NAWLIQTA 157 Petrotoga mobil...
YP_002251452 79 INTALPFpeg-hedGFIKYDIVTQIGEKHGYYrgidsQELNMVSTYTYVLISYYDlkLAIDIAKAMKKYAP-SSWLLQTA 156 Dictyoglomus th...
YP_002251693 80 INTVKVG-------GYHNMEKEREIAESLGYYr----GFGDRVSDYYGGFAAYEQlkFIRELAKDVEKFAP-DAWYMQVS 147 Dictyoglomus th...
YP_001040717 85 INSAMAM-------GHSYYERMREISEKHGYYrginsVEWNMVSDYHTIWGYYQFk-LAMSIARNIEEYAP-DAWLLNVA 155 Staphylothermus...
YP_001410856 82 INTAMAG-------GHDYLDKVRAIGEKHGYYrgidaQNYNFVSDYLNLTNWNQFs-LFLKIAKMIEKFAP-NAWYLQAA 152 Fervidobacteriu...
YP_001540655 85 VNSTLAK-------GHGHYERMREVSEKYGYYrginsVEWNMVSDYHTIWGYYQFk-LALDIANDVVDYAP-NAWLLNVS 155 Caldivirga maqu...
Feature 1    #          #                              
1OBB_B    153 NPIFEGTTLVTRTVpIKAVGFXHGHYGVMEIVEKLGleeEKVDWQVAGVNHGIWLNRFRYN-GGNAYPLLDKWIEEKSkd 231 Thermotoga mari...
1VJT_A    172 NPVFEITQAVRRWTgANIVGFCHGVAGVYEVFEKLDldpEEVDWQVAGVNHGIWLNRFRYR-GEDAYPLLDEWIEKKLpe 250 Thermotoga mari...
YP_001306013 152 NPVFEGTTLILRNVsINMVGFCHGHYGIHYLAETIGlemNKVDWQVAGVNHGIWLNRFLYN-GKNAYEILDEWIKNNVye 230 Thermosipho mel...
NP_228244  157 NPVFEITQLVKRLTkAKIVGFCHGYAHVFHLAKVLGvepEELDWQVAGVNHAIWMNRFRCR-GEDLYPKLDEWIEENAsr 235 Thermotoga mari...
YP_001567900 158 NPVFEITQLIKRLTnVKVVGFCHGVGGVHEVLKTLRleeNETDWQVAGVNHGIWLNRFLYK-GEDGYQILDKWIEEESnn 236 Petrotoga mobil...
YP_002251452 157 NPVFEITQLLNRLTdINVVGICHGFHGVYEVFNSLRldpKEVDWQVAGVNHGIFLNRFLYR-GKNAYPLLDEWIEKESqn 235 Dictyoglomus th...
YP_002251693 148 NPVFEGTNLALRETgLKVVGFCHGYLELFHLIRVLGldpKDVEEQVAGFNHSIFLTKFKYK-GENAYPLIDKWIEEEApk 226 Dictyoglomus th...
YP_001040717 156 NPVFELTTLISRKTkVKMIGLCHGHMGFENVIRELKlpkDKVEAEIIGFNHVIWLTKFKVD-GEDGYKFLDKWIVTEAdk 234 Staphylothermus...
YP_001410856 153 NPVFEGTTLVSTQTsIKMVGFCHGHYAVESLANLIGv--KEYDWQVGGVNHGIWLTKFTTKdGKDLYPEIDKYKGKIQhk 230 Fervidobacteriu...
YP_001540655 156 NPVFELTTLISRETkARVIGLCDGYYAYRDLLRVLGleeGKAEVEVIGVNHDDWLTRLKYN-GEDAYHLIDEWISTKSsq 234 Caldivirga maqu...
Feature 1                                            
1OBB_B    232 wkpe------npfndqLSPAAIDMYRFYGVMPIGDTVRNS-SWRYHRDLETKKKwygepwggadseigwkWYQDTLGKVT 304 Thermotoga mari...
1VJT_A    251 wepk------npwdtqXSPAAXDXYKFYGXLPIGDTVRNG-SWKYHYNLETKKKwfgkfggi-dneverpKFHEQLRRAR 322 Thermotoga mari...
YP_001306013 231 prh--------pfddqLSKVAIDMYKFYGQMPIGDTVRNS-SWKYHYNLETKKKwyg----------kfgGADSEIGWKW 291 Thermosipho mel...
NP_228244  236 wepk------npwdvdFSPAAIDMYRFYGMYPIGDTVRSG-TWKYHYDLETKKRwygkfggi-dneverpKFYESLREQR 307 Thermotoga mari...
YP_001567900 237 wepk------dpwdthLAPAVIDMYKFYGLLPIGDTTRNS-TWKHHHSLQAKKKwygkfgai-dneverpKFYEELRQTK 308 Petrotoga mobil...
YP_002251452 236 wepk------npwdlqMSPAVMDMYKFYGMLPIGDACRNG-TWKYNYNLETKKKwygkfggi-dneierpKFHEELRKGR 307 Dictyoglomus th...
YP_002251693 227 lwssyeymispweytqLSPASVEMYRLYGLFPIGDTPRAVsPWWFHTDLNEKKKwyp-----------agGPDSEIGWTM 295 Dictyoglomus th...
YP_001040717 235 ywkkwrettanpfdidLSPAAIDMYKNYGLLPIGDTVRGG-TWKYHWNLETKKKwyg----------pygGPDSEIGWAM 303 Staphylothermus...
YP_001410856 231 psn--------pfddqLSPVAWDMYDFYGLFPIGDTVRNS-TWKYHRDLETKKRwyge---------pwgGADSELGWKW 292 Fervidobacteriu...
YP_001540655 235 yfekwreeqsnpfdvhVSPVAVDMYRMYGLWPIGDTVRSG-TWKYHWDLKTKQYwyg----------plgGPDSEIGWAM 303 Caldivirga maqu...
Feature 1                                            
1OBB_B    305 EITKKVAKfikenpsvrlsdlgsvlgk--------dlsekqfvlevekildpeRKSGEQHIPFIDALLNDNKARFVVNIP 376 Thermotoga mari...
1VJT_A    323 ERLIKLAEevqqnpgxklt------------------------eehpeifpkgKLSGEQHIPFINAIANNKRVRLFLNVE 378 Thermotoga mari...
YP_001306013 292 YQDNLKAItetinklayfvsqnsniklldynlykdylnieifkeeieriidteKLSGEQHVPFIDSIVNNKRQRFVVNIL 371 Thermosipho mel...
NP_228244  308 KRLMELAKevekdptielt------------------------kvwpevfttgSESVEQHIPFINALVNDKKARLVLNVE 363 Thermotoga mari...
YP_001567900 309 RMIIQVSKdpnikiten----------------------------wpeefpkeKMSGEQQVPFINALTNDVEARLFLNVL 360 Petrotoga mobil...
YP_002251452 308 KRMIEIAKevekdksiklm------------------------eiwpelfnkdKLSGEQHIHFIKSITGKGKSRLILNIP 363 Dictyoglomus th...
YP_002251693 296 YLYGLKMRlaqmerlardp------------------------nvsivkelpvEESMESIIPFVDAIVNNHRRRLVLNVP 351 Dictyoglomus th...
YP_001040717 304 YVAFLKMRlyeiykaitdt------------------------srpltllfppKPSGEQVIELIDSMVTGTPRTFQVNIL 359 Staphylothermus...
YP_001410856 293 YVEQLYKVveiinqfataiengltlekvkdsmnlmpwleddwknmvnelldseKLSGEQHVPFIDSVVNGTKRRFVVNMI 372 Fervidobacteriu...
YP_001540655 304 YLTWHKIEfnelkralene-----------------------akpltdyippvRSEGEPVTMVIEAIVEDSGKVIEVNVP 360 Caldivirga maqu...
Feature 1                                            
1OBB_B    377 NKGIIHGIDDDVVVEVPALVDKNGIHPEKIEPPl--pDRVVKYYLRPRIMRMEMALEAFLtGDIRIIKELLYRDPrTKSD 454 Thermotoga mari...
1VJT_A    379 NQGTLKDFPDDVVXELPVWVDCCGIHREKVEPDl--tHRIKIFYLWPRILRXEWNLEAYIsRDRKVLEEILIRDPrTKSY 456 Thermotoga mari...
YP_001306013 372 NNGVIEGIDNDVAVEIPAWVDSSGIHSEEITPKl--sERVIKYYLRPRIMRMELASEAFLsGDIKLLKEILFRDPrTKSE 449 Thermosipho mel...
NP_228244  364 NRGVIKGIPDDVMVEVPVVVDKEGIHPEKIEPDl--tDRIKKFYLLPRILRMEWTLEAFIsGDRRVLEEILVRDPrTRSY 441 Thermotoga mari...
YP_001567900 361 NDGTIKNIPNDVVVEVPVKVNKNGIFPEKIQPDl--pEKIKNYYIIPRITRMEMALEAFItGNRNILEEVLVRDPrTKNY 438 Petrotoga mobil...
YP_002251452 364 NRGTLSGIPDDVVVEVPVWVDETGIKPEKIEPDl--tHRIKIFYLMPRILRMEWALEGFIsKDIKVLEEILVRDPrTKSY 441 Dictyoglomus th...
YP_002251693 352 NQGAIPGIPDDVIVEIPVYVDKNGIEREKIEKIp---SRLMLYVLIPRWLRMERILQAFQeGDRISLLLMVMDDPrTKSF 428 Dictyoglomus th...
YP_001040717 360 NNGSIPGIPDNVAVEMPAVIDDKGVHRKTFPPLp---SKIQKYVIYPRMMRMEWALEAFLeGGRDKLFEWLIYDPrTKST 436 Staphylothermus...
YP_001410856 373 NKGKIKGIDDDVAVEICAWVSGENIEFEETHLP----ERVINWYIKPRVLLAKQALEAFLkKDTKLVADIIERDWrTKSS 448 Fervidobacteriu...
YP_001540655 361 NQDAIPGIPSDVAVEMPARVDAKGVHRLSFSNLpkawGKVLKYAIMPRVIRGEWAIEAFLgGGRDTLFNWLIIDPrTKSS 440 Caldivirga maqu...
Feature 1           
1OBB_B    455 EQVEKVIEEILALP 468 Thermotoga maritima
1VJT_A    457 EQIVQVLDEIFNLP 470 Thermotoga maritima
YP_001306013 450 EQVEGVLNEIMNLP 463 Thermosipho melanesiensis BI429
NP_228244  442 EQAVAVIDDILNLP 455 Thermotoga maritima MSB8
YP_001567900 439 DDIPKLWDEIFDLP 452 Petrotoga mobilis SJ95
YP_002251452 442 EQVLAVLDEILTQP 455 Dictyoglomus thermophilum H-6-12
YP_002251693 429 EQGKNLVETMLSQP 442 Dictyoglomus thermophilum H-6-12
YP_001040717 437 RQVEETIDDLLKMP 450 Staphylothermus marinus F1
YP_001410856 449 EQVKKLIDELYPFV 462 Fervidobacterium nodosum Rt17-B1
YP_001540655 441 DQVNQVIDAILKIP 454 Caldivirga maquilingensis IC-167

| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap