Conserved Protein Domain Family
PTZ00231

?
PTZ00231: PTZ00231 
variable surface protein Vir17; Provisional
Statistics
?
PSSM-Id: 140258
Aligned: 5 rows
Threshold Bit Score: 640.01
Created: 9-Dec-2010
Updated: 25-Oct-2021
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
156092998   2 SYEEYTRLFELNKLIKKLDDTKYENCHELTLDFSRLVNETHKETLKNICCNLELGYTYLTARGGKTLTDLCKYLNLWLNK 81 
156093017  17 KLMSYINSSNLNMLISRLNDKRYENCYELTLNNFRSVNETDKEALKNIGCHLVSGYRFLYXFSGEKLVSLCKYLNFWLDE 96 
156093008   1 ------------MFIEQIKNFNYNNQTFCTIDDLTDIRAEENDALTNIGCTLYKGYRRLTAYDDENREIFCDYLNLWLDE 68 
156092882   1 --EVYEKTCPLNMFIAQIKNFKENSQRFSTSDYLTDIVTEKNEALTNIACSVYRGYTYLTPRDEEKRRNFCDYLNLWLDE 78 
156092664   1 MSYDYIKSFKLYMLINXMNNAKYKHSCAETQNYLHSIGQTNNETLKNIGCSLEYGYTFLTATRENTLTDLCTYLNLWLDE 80 
156092998  82 KKRTHV--NSGITEGEWQTVENLWITLMQR-QTTDHKCERKPEEKSISEYSKRLDLMSYCINRDYFKRLCQSPVGSDDYK 158
156093017  97 QKSKHVirNSIVSEEEWEKVENLWTKLMQV-RAVDHQCKREHEEKDISDYSTRIELMSYCINRDYFKGXCQSPTGSVGFR 175
156093008  69 KKSTHTtdKSDVIIEKWILIEKLWNKLYEI-EDPSRKCKRQEDGFDV-----------YCVNRDYFKDLCKKAIEKNSNV 136
156092882  79 QKSIHMkdKNEISDHQWKYIEKIWERLSQGeRDRSPVCKRQKQEKNASEIKKRMNLMVYCVNRNYFKDLCEKSISRKNKV 158
156092664  81 QKRIHVydKFKVSTNEWQVFEDLWNTLMEG-QTPDHKCERQHEENNISEYSKRLDLKSYCINRDYFKRLFQSSSRSDEYK 159
156092998 159 AQKCKGFSDYTHDNYKKLIKDVKCIDKKSDNNDYKYYISDDCTLYDIPRTFPKCEAHSPTFVENDNSKTNI-MCETTEQV 237
156093017 176 SQKCNSFSNYTSEYYVKLIKGIDCVDKNSEIMNYKYHISGDCTLYNIPKTFPKCDENTLTIVDVDNXKTDIkRCESTANV 255
156093008 137 EKDCSLFSEFINKSYAEFFDENRCFDDPLDSDNYGYSISDDCDLSNIAKTFPKYDSTRQTILDNDNLKATIkRCVIPPKV 216
156092882 159 NQTCSLFSEFTNKYYANFYDENKCFDYPLGTDNYGYYISEDCDLNNIAKTFPKFDSNSQTILENDNVRPTInKCGTPPDI 238
156092664 160 AQICKGFSDYTQDNYNKLIEGMNCIDKKNGINDYNYHISDDCTLYNIPKTFPKCNEKTETIVDVDNSKKDIeKCESIKQV 239
156092998 238 ESGGTESSENLAEHTERNGALDNhpdipDDPAKRPETPRGPVKLPEATGASEDLT----ELYLPSPTNVNSIDNGTSKSI 313
156093017 256 GVGHNRLDSNNPGSVRLPAVLPYge--aGSLGVETALVDGEAPSSDDETISDDIPfdsmRLTPPSSTEVTLTDNGPSKPI 333
156093008 217 EDGNSEPSVEVADVPPETSEPGK-----VLTESEDALTESKFRHPGQEVDLAVPP----VLFHPPSADANLTDNGHSKPI 287
156092882 239 D-GNNEHTEDDADVLQEPSEPDN-----ALDESEDGLAESKFRHPRQEVNPDDHP----VLFHLPSTDANLTENGPSKPI 308
156092664 240 VGAGTDLNAIPVPLDGDRDGLDV-----DDHGAMNILAVSAGRPDELKDSLSESI----ELALPLPTAVTSPNDKPSKPI 310
156092998 314 YYAGLSALGVFFTSMVLykytplgsfirslvsKKEKLRQTTNKHLAQQWLQRTSEYMDPNSENAHYNFPYHNIQN 388
156093017 334 YYAGLSVSGVFFTSMVF---------------KKKKLRQTTNKHLAEQWLQRTSEYMDLNSESAHYNFPYHNIRK 393
156093008 288 YYAGLSLSGVFFTSMVLykytalgplirslvsKKEKLRQTTNKHLAQQWLERTSEYMDSNSENSHYNFPYQSMQN 362
156092882 309 YYAGLSVSGVFFTSMVLykytalgplirslvsKKEKLRQTTNKHLAEQWLQRTSEYMDSNSENSHYNFPYHSMQN 383
156092664 311 YYAGLSTLGVVFTSTVLykyttlgpfirslvsKKENLRQTTNKHLAEQWLQKTSEYMDSNSENSHYNFPYHSMQN 385
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap