Conserved Protein Domain Family
PHA02792

?
PHA02792: PHA02792 
ankyrin-like protein; Provisional
Statistics
?
PSSM-Id: 165155
Aligned: 4 rows
Threshold Bit Score: 1014.1
Created: 9-Dec-2010
Updated: 25-Oct-2021
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
66275816  1 MVN-DKILYDSCKTFNIDASSAQSLIESGANPLYEYDGETPLKAYVTKKNNNIKNDVVILLLSSVDYKNINDFDIFEYLC 79 
20178395  1 MIN-DKILYDSCKTFNIDACSAQSLIESGANPLYEYNGETPLKAYVTKKNNNIKNDVVILLLSSVDYKNINDFDIFEYVC 79 
17974925  1 MVN-DKILYDSCKTFNIDASIAQSLIESGANPLYEYDGETPLKAYVTKKNNNIKNDVVILLLSSVDYKNINDFDIFEYLC 79 
113195197  1 MVGwDSMLYDSCKTF--DACSAQSLVER---------NENSLKAYVTKKNKNIKTDVVVTLLSSTNYKNINDFDIFEYIE 69 
66275816  80 SDNIDIDLLKLLISKGIEINSIKNGINIVEKYATTSNPNVDVFKLLLDKGIPTCSNIQYGYKIKIEQIRRAgEYYNWDDE 159
20178395  80 SDNVDIELLKLLISKGLEINSIKHGINIVEKYATTSNPNVDVFKLLLDKGIPTCSNIQYGYKIKIEQIRRAgEYYNWDDE 159
17974925  80 SDNIDIDLLKLLISKGIEINSIKNGINIVEKYATTSNPNIDVFKLLLDKGIPTCSNIQYGYNIIPIQCTDY-IYFNWDDE 158
113195197 70 SDNIDVELLRLLIAKGLEINSCKNGINIVEKYATTSNPNVDVFKLLLDQGIPMCSNVSYGYKIIIEKVT------DFSSG 143
66275816 160 LDDYDY--DYTTDYDDRMGKTVLYYYIITRSQDGYATSLDVINYLISHKKEMRYYTYREHTTLYYYLDKCDIKREIFDAL 237
20178395 160 LDDYDY--DYTTDYDDRMCKTVLYYYIITRSQDGYATSLDVINYLISHEKEMRYYTYREHTTLYYYLDKCDIKREIFDAL 237
17974925 159 FDYLDY--DYTTDYDNRMGKTVLYYYIITRSQDGYVTSLDVINYLISHENEMCHYTYRERTILYYYVDKCDIKREIFDVL 236
113195197 144 YDDDDYyqDYIINIDDKIGKTALYYYIITRSRDKL--SLDVINCLISYEKEILYYTYRSYTTLHYYVGRCDVKREIFDAL 221
66275816 238 FDSNYSGHELMNILSNYLRKQFRKKNHKIDNYIVDQLLFDRDTFYILELCNSLRNNILISTILKRYTDSIQDLLLEYVSY 317
20178395 238 FDSNYSGHELMHILSNYLRKQFRNKNYKIDNYIVDKLLSEHDTFYILELCNSLRNNIIISTILKRYTDSIQDLLSEYVSY 317
17974925 237 FDSNYSGNELMHILSIYLRKQYRKKNHKIDNYIVDKLLSAHDTFYILELCNSLRNNVIISSILKRYTDSIQDLLSEYVSY 316
113195197 222 YDNNYQNNERMNILHNYLRIRYKNKN-PIDNYIIDRLLDGCGSKDILVLFNMARYNIIYTSI-KRYKYSIQDLLTRYISH 299
66275816 318 HTVYINVIKCMIDEGATLYRFKHINKYFQKFGNRDPKVVEYILKNGNLVVdnDNDDNLINIMPLFP--TFSMRELDVLSI 395
20178395 318 HTVYINVIKCMIDEGATLYRFKHINKYFQKFDNRDPKVVEYILKNGNVVV--NDNDNIINIMPLFP--TLSIRESEVLSI 393
17974925 317 HTVYINVIKCMIREGAILYRFKHINKYFKRFDNRDPKVVEYILKNGNVVV---NDDNIINIMPLFP--TLFIHESEVLSI 391
113195197 300 GIVRTNIIKCMIDEGAVLYRYKHVNEYFINIHKVDPKVVEYILKNGVDVV--EDDNNTINIMPLFPvcVHNNHDEDVLSI 377
66275816 396 LKLCKPYIDDINKIDKHGCSILYHCIKSHSVSLVEWLIDNGADINIITKYGFTCITICVILADKYIPEIAELYIKILEII 475
20178395 394 LKICKPYIDDINKIDKHGCSILYHCIESHSVSLVEWLIDNGADINITTTYGSTCIGICVIMAHACIPEIAEIYIKILEII 473
17974925 392 LKICKPYIDDINKIDKHGRSILYYCIESHSVALVEWLIDNGADINITTTYGSTCIGICVIMAHACIPEIAEIYIKILEII 471
113195197 378 LKLCKPYIDDINKIDTRGRSILYYCVYYHNTILVEWLVDNGADINIVTKCGYTCIGICIILAYGCIPEIAELYIQILECI 457
66275816 476 LSKLPTIECIKKTVDYLDDHRYLFIGGNNKSLLKICIKYFILVDYKYTCSMYPSYIEFITDCEKEIADMRQIKINGTDML 555
20178395 474 LSKLPTIECIKKTVDYLSNDRHLLIGNKTKSLLKICIKYFILVDYKYTCDTYPSYIEYITDCEKEIADMRQIKINGMDIF 553
17974925 472 LSKLPTIECIKKTVDYLSNDRHLLIGNKAKSLLKICIKYFILVDYKYICDTYPSYIEYITDCEKEIADMCQIKINGTDML 551
113195197 458 LSRLPTIECIKSTVENIKRRYYVYI--YNKSLIEMCIRYFILVDYKYTCDMYPSYIEYITECEKEITDMRQIKINGTDML 535
66275816 556 TVMYMLNKPTKKRYVNNPIFTDWANKQYKFYNQIIYNANKLIEQSKKIDDMIEEVSIDDNRLSTLPLEIRHLIFSYAFL 634
20178395 554 TIMYKLNKHTKKRYVRHPVFTEWAKRQYKFYNQIIYNANKLIEESNKIDNMIEAVSADNNRLSILPLEIRHLIFSYAFL 632
17974925 552 TVMYKLNKPTKKRYVNNPIFTDWANKQYKFYNQIIYNANRLIEQSKKIDNMIDEVSADNNRLSTLPLELRHLIFSYAFL 630
113195197 536 TVMYKLNKPTKKRYVNNPVFIEWAKQQYKFYNQIIYNANKLIEQSKKIDNMIDEVSADNNRLSTLPLELRHLIFSYAFL 614
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap