Conserved Protein Domain Family
PHA01076

?
PHA01076: PHA01076 
putative encapsidation protein
Statistics
?
PSSM-Id: 107017
Aligned: 5 rows
Threshold Bit Score: 568.859
Created: 9-Dec-2010
Updated: 25-Oct-2021
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
29565730  1 MNDDIDYYISISNRSDGKSFNYVSFFIYLAIKLDIKFTLLSRHYTLRDAYRDFIEEIIDENPLFKSKRVTFRSARDYLAI 80 
31072014  46 CSDEILHYMSITSRGDGKSFNYIGALAWLSYHLNFGTMLLVRHWSLMDKMAEMVFEIIRTVGMFDIENVGIQAKADYLTI 125
66395192  38 MNDDIDYYISISNRSDGKSFNYVSFFIYLAIKLDIKFTLLSRHYTLRDAYRDFIEEIIDENPLFKSKRVTFRSARDYLAI 117
29565752  1 MNDDIDYYISISNRSDGKSFNYVSFFIYLAIKLDIKFTLLSRHYTLRDAYRDFIEEIIDENPLFKSKRVTFRSARDYLAI 80 
157738595  1 MNDDIDYYISISNRSDGKSFNYVSFFIYLAIKLDIKFTLLSRHYTLRDAYRDFIEEIIDKNPLFKSKRVTFRSARDYLAI 80 
29565730  81 IYQDKEIGVITDLNSATDLKYHSNFLKHYPIIIYDEFLALEDDYLIDEWDKLKTIYESIDRnHGNVDYIGFPKMFLLGNA 160
31072014 126 TIEGREVFIITNLNNASDLKQSSAVLRNYPVVLYDEFLTLGEDYVTNELAKLQTIIKSIDR-MGKRPYIKRPKIIYLGNP 204
66395192 118 IYQDKEIGVITDLNSATDLKYHSNFLKHYPIIIYDEFLALEDDYLIDEWDKLKTIYESIDRnHGNVDYIGFPKMFLLGNA 197
29565752  81 IYQDKEIGVITDLNSATDLKYHSNFLKHYPIIIYDEFLALEDDYLIDEWDKLKTIYESIDRnHGNVDYIGFPKMFLLGNA 160
157738595 81 IYQDKEIGVITDLNSATDLKYHSNFLKHYPIIIYDEFLALEDDYLIDEWDKLKTIYESIDRnHGNVDYIGFPKMFLLGNA 160
29565730 161 VNFSSPILSNLNIYNLLQKHKMNTSRLYKNIFLEMRRNDYVNEKRNTRAFNSNDDAMTTGEFEFNEYNLADDNLRNHINQ 240
31072014 205 VNFDSPILPALNIFYALQNQEINTIQQHGKTILELRRNDEVNEEKTTGYFEDSVDSDITGEFNFSNYRLADQQTYNKALT 284
66395192 198 VNFSSPILSNLNIYNLLQKHKMNTSRLYKNIFLEMRRNDYVNEKRNTRAFNSNDDAMTTGEFEFNEYNLADDNLRNHINQ 277
29565752 161 VNFSSPILSNLNIYNLLQKHKMNTSRLYKNIFLEMRRNDYVNEKRNTRAFNSNDDAMTTGEFEFNEYNLADDNLRNHINQ 240
157738595 161 VNFSSPILSNLNIYNLLQKHKMNTSRLYKNIFLEMRRNDYVNERRNTRAFNSNDDAMTTGEFEFNEYNLADDNLRNHINQ 240
29565730 241 NGDFFYIKTDDKYIKVMYNVTTfmTNIIVVPYTK-QYEFCTKIRDIDNHVTYLRDDMFYKENMERyyYNPSNLHFDNAYS 319
31072014 285 NGTLYKIRLEDKLSYVILESDN--EYILSIEESKlDENYCIHLKDETATCEYLKPSFYKDSFIKR--FQKGHFNFKDSFS 360
66395192 278 NGDFFYIKTDDKYIKVMYNVTTfmTNIIVVPYTK-QYEFCTKIRDIDNHVTYLRDDMFYKENMERyyYNPSNLHFDNAYS 356
29565752 241 NGDFFYIKTDDKYIKVMYNVTTfmTNIIVVPYTK-QYEFCTKIRDIDNHVTYLRDDMFYKENMERyyYNPSNLHFDNAYS 319
157738595 241 NGDFFYIKTDDKYIKIMYNVDTfnANIIVIPYTK-QYEFCTKIKDIDDNVIYLREDMFYKENMERyyYNPSNLHFDNAYS 319
29565730 320 KNYVVDNDRYLYLDMNKIikfhiknemkkNMSEFERKEKIYEDNYIENTKKYLMKQYGL 378
31072014 361 RTFIEGNEDLQRLNFFKL-----------NAVASTDHEDAYANIVRESWISRLAKIYEQ 408
66395192 357 KNYVVDNDRYLYLDMNKIikfhiknemkkNMSEFERKEKIYEDNYIENTKKYLMKQYGL 415
29565752 320 KNYVVDNDRYLYLDMNKIikfhiknemkkNMSEFERKEKIYEDNYIENTKKYLMKQYGL 378
157738595 320 KNYVVDNDRYLYLDMNKIikfhiknemkkNINEFERKEKIYEDNYIENTKKYLMKQYGL 378
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap