Conserved Protein Domain Family
F

?
PHA00009: F 
capsid protein
Statistics
?
PSSM-Id: 164775
Aligned: 7 rows
Threshold Bit Score: -1
Created: 9-Dec-2010
Updated: 25-Oct-2021
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
9625363   1 MSNVQTSAEREIVDLSHLAFDCGMLGRLKTVSWTPVIAGDSFELDAVGALRLSPLRRGLAIDSKVDFFTFYIPHRHVYGD 80 
89888655  1 MSNVQTSAERIPHDLSHLVFDAGKIGRLKVVSWTPVVAGDSFELDMIGAIRLSPLRRGLAVDSRVDLFTFYVPHRHVYGE 80 
9626381   1 MSNIQTGAERMPHDLSHLGFLAGQIGRLITISTTPVIAGDSFEMDAVGALRLSPLRRGLAIDSTVDIFTFYVPHRHVYGE 80 
89888103  1 MSNVQTSAERIPHDLSHLVFEAGKIGRLKTISWTPVVAGDSYETEMVGAIRLSPLRRGLAVDSRVDVFTFYIPHRHVYGQ 80 
9626346   1 MSNVQTSADRVPHDLSHLVFEAGKIGRLKTISWTPGGAGDSFECDMVGAIRLSPLRRGLAVDSRVDIFPFYIPHRHIYGQ 80 
89888616  1 MSNVQTSADRIPNDLSHLVFEAGKIGRLKTISWTPVVAGDSFETEMVGAIRLSPLRRGLAVDSRVDIFSFYIPHRHIYGQ 80 
242346750  1 MSNVQTSAEREIVDLSHLAFDCGMIGRLKTVSWTPVIAGDSFELDAVGALRLSPLRRGLAIDSKVDFFTFYIPHRHVYGD 80 
89888655  1 MSNVQTSAERIPHDLSHLVFDAGKIGRLKVVSWTPVVAGDSFELDMIGAIRLSPLRRGLAVDSRVDLFTFYVPHRHVYGE 80 
9626381   1 MSNIQTGAERMPHDLSHLGFLAGQIGRLITISTTPVIAGDSFEMDAVGALRLSPLRRGLAIDSTVDIFTFYVPHRHVYGE 80 
89888103  1 MSNVQTSAERIPHDLSHLVFEAGKIGRLKTISWTPVVAGDSYETEMVGAIRLSPLRRGLAVDSRVDVFTFYIPHRHVYGQ 80 
9626346   1 MSNVQTSADRVPHDLSHLVFEAGKIGRLKTISWTPGGAGDSFECDMVGAIRLSPLRRGLAVDSRVDIFPFYIPHRHIYGQ 80 
89888616  1 MSNVQTSADRIPNDLSHLVFEAGKIGRLKTISWTPVVAGDSFETEMVGAIRLSPLRRGLAVDSRVDIFSFYIPHRHIYGQ 80 
242346750  1 MSNVQTSAEREIVDLSHLAFDCGMIGRLKTVSWTPVIAGDSFELDAVGALRLSPLRRGLAIDSKVDFFTFYIPHRHVYGD 80 
9625363  81 QWIQFMRDGVNAQPLPSVTCNRYPDHAGYVGTIVPANNRIPKFLHQSYLNIYNNYFRAPWMPERTEANPSNLNEDDARYR 160
89888655  81 QWIDFMKQGVDAAPLAPVQCSRGWDSAQYLATIPSSNLKVPKFLHQGYLNIYNNYFKAPWMDDLTYANPSNMEGEDVRFG 160
9626381  81 QWIKFMKDGVNATPLPTVNTTGYIDHAAFLGTINPDTNKIPKHLFQGYLNIYNNYFKAPWMPDRTEANPNELNQDDARYG 160
89888103  81 QWIDFMKTGVNATPLAPVTCSSGWDSAAYLGTIPSTNLKVPKFLHQSYLNIYNNYFKPPWSNDLTYANPSNMPAEDYKWG 160
9626346  81 QWINFMKDGVNASPLPPVTCSSGWDSAAYLGTIPSSTLKVPKFLHQGYLNIYNNYFKPPWSDDLTYANPSNMPSEDYKWG 160
89888616  81 EFIEFMKAGVNATPLAPVTTASGWDASAYLGTIPSSNLKVPKFLHQGYLNIYNNYFKPPWDADLTYANPSNMPEQDYKWG 160
242346750 81 QWIQFMRDGVDAAPLPSVTTTQYPDDAGYVGTIVPKSNRIPKFLHQSYLNIYNNYFRAPWMPERTEANPSNLDRDDSRYG 160
89888655  81 QWIDFMKQGVDAAPLAPVQCSRGWDSAQYLATIPSSNLKVPKFLHQGYLNIYNNYFKAPWMDDLTYANPSNMEGEDVRFG 160
9626381  81 QWIKFMKDGVNATPLPTVNTTGYIDHAAFLGTINPDTNKIPKHLFQGYLNIYNNYFKAPWMPDRTEANPNELNQDDARYG 160
89888103  81 QWIDFMKTGVNATPLAPVTCSSGWDSAAYLGTIPSTNLKVPKFLHQSYLNIYNNYFKPPWSNDLTYANPSNMPAEDYKWG 160
9626346  81 QWINFMKDGVNASPLPPVTCSSGWDSAAYLGTIPSSTLKVPKFLHQGYLNIYNNYFKPPWSDDLTYANPSNMPSEDYKWG 160
89888616  81 EFIEFMKAGVNATPLAPVTTASGWDASAYLGTIPSSNLKVPKFLHQGYLNIYNNYFKPPWDADLTYANPSNMPEQDYKWG 160
242346750 81 QWIQFMRDGVDAAPLPSVTTTQYPDDAGYVGTIVPKSNRIPKFLHQSYLNIYNNYFRAPWMPERTEANPSNLDRDDSRYG 160
9625363  161 FRCCHLKNIWSAPLPPETKLAEEMGIESNSIDIMGLQAAYAQLHTEQERTYFMQRYRDVISSFGGSTSYDADNRPLLVMH 240
89888655 161 VRACNLKTIWTAPLPPDTETSHSMETETNSIDIMGLQAAYAQLHTEQERDYFMTRYRDIVNEFGGSTSYDADNRPLLVMH 240
9626381  161 FRCCHLKNIWTAPLPPETELSRQMTTSTTSIDIMGLQAAYANLHTDQERDYFMQRYHDVISSFGGKTSYDADNRPLLVMR 240
89888103 161 VRVANLKSIWTAPLPPDSLTKQDMTTGATTIDIMGLQAAYAKLHTEQERDYFMTRYRDIMKDFGGHTSYDGDNRPLLLMR 240
9626346  161 VRVANLKSIWTAPLPPDTRTSENMTTGTSTIDIMGLQAAYAKLHTEQERDYFMTRYRDIMKEFGGHTSYDGDNRPLLLMR 240
89888616 161 VRVANLKSIWTAPLPPNSKTSETMTTGATSIDIMGLQAAYAKLHTQQERDYFMTRYRDIMKDFGGHTSYDGDNRPLLLMR 240
242346750 161 FRCCHLKTIWSAPLPPETKLAEQMGIESNSIDIMGLQAAYAQLHTEQERTYFMQRYRDVISSFGGSTSYDADNRPLLVMH 240
89888655 161 VRACNLKTIWTAPLPPDTETSHSMETETNSIDIMGLQAAYAQLHTEQERDYFMTRYRDIVNEFGGSTSYDADNRPLLVMH 240
9626381  161 FRCCHLKNIWTAPLPPETELSRQMTTSTTSIDIMGLQAAYANLHTDQERDYFMQRYHDVISSFGGKTSYDADNRPLLVMR 240
89888103 161 VRVANLKSIWTAPLPPDSLTKQDMTTGATTIDIMGLQAAYAKLHTEQERDYFMTRYRDIMKDFGGHTSYDGDNRPLLLMR 240
9626346  161 VRVANLKSIWTAPLPPDTRTSENMTTGTSTIDIMGLQAAYAKLHTEQERDYFMTRYRDIMKEFGGHTSYDGDNRPLLLMR 240
89888616 161 VRVANLKSIWTAPLPPNSKTSETMTTGATSIDIMGLQAAYAKLHTQQERDYFMTRYRDIMKDFGGHTSYDGDNRPLLLMR 240
242346750 161 FRCCHLKTIWSAPLPPETKLAEQMGIESNSIDIMGLQAAYAQLHTEQERTYFMQRYRDVISSFGGSTSYDADNRPLLVMH 240
9625363  241 TDFWASGYDVDGTDQSSLGQFSGRVQQTFKHSVPRFFVPEHGVMMTLALIRFPPISPLEHHYLAGKSQLTYTDLAGDPAL 320
89888655 241 SEFWASGYDVDGTDQSSLGQFSGRVQQTFKHSVPRFFCPEHGTMFTLALVRFPPTHEMEMHYLVGKEDLTYTDLACDPAL 320
9626381  241 SNLWASGYDVDGTDQTSLGQFSGRVQQTYKHSVPRFFVPEHGTMFTLALVRFPPTATKEIQYLNAKGALTYTDIAGDPVL 320
89888103 241 SEFWASGYDVDGTDQTSLGQFSGRVQQTFNHKVPRFYVPEHGVIMTLSVTRFPPTHEMEMHYLVGKESLTYTDIACDPAL 320
9626346  241 SEFWASGYDVDGTDQSSLGQFSGRVQQTFNHKVPRFYVPEHRVIMTLAVTRFPPTHEMEMHYLVGKENLTYTDIACDPAL 320
89888616 241 SEFWASGYDVDGTDQSSLGQFSGRVQQTFNHKVPRFYVPEHGVIMTLAVTRFPPTHEMEMHYLVGKESLTYTDLACDPAL 320
242346750 241 TDFWASGYDVDGTDQSSLGQFSGRVQQTFKHSVPRFFVPEHGVMMTLMLVRFPPISPLEHHYLVGRNNLTYTDLAGDPAL 320
89888655 241 SEFWASGYDVDGTDQSSLGQFSGRVQQTFKHSVPRFFCPEHGTMFTLALVRFPPTHEMEMHYLVGKEDLTYTDLACDPAL 320
9626381  241 SNLWASGYDVDGTDQTSLGQFSGRVQQTYKHSVPRFFVPEHGTMFTLALVRFPPTATKEIQYLNAKGALTYTDIAGDPVL 320
89888103 241 SEFWASGYDVDGTDQTSLGQFSGRVQQTFNHKVPRFYVPEHGVIMTLSVTRFPPTHEMEMHYLVGKESLTYTDIACDPAL 320
9626346  241 SEFWASGYDVDGTDQSSLGQFSGRVQQTFNHKVPRFYVPEHRVIMTLAVTRFPPTHEMEMHYLVGKENLTYTDIACDPAL 320
89888616 241 SEFWASGYDVDGTDQSSLGQFSGRVQQTFNHKVPRFYVPEHGVIMTLAVTRFPPTHEMEMHYLVGKESLTYTDLACDPAL 320
242346750 241 TDFWASGYDVDGTDQSSLGQFSGRVQQTFKHSVPRFFVPEHGVMMTLMLVRFPPISPLEHHYLVGRNNLTYTDLAGDPAL 320
9625363  321 IGNLPPREISYRDLFRDGRSGIKIKVAESIWYRTHPDYVNFKYHDLHGFPFLDDAPGTstgdNLQEAILVRHQDYDACFQ 400
89888655 321 MANLPPREVNMSQFFHSGSASAKFKIAEGQWYRMQPDRVALPYNYLDGFPFYSAIPSD----DIKQRVLVNTDNYDEVFQ 396
9626381  321 YGNLPPREISMKDVFRSGDSSKKFKIAEGQWYRYAPSYVSPAYHLLEGFPFIQEPPSG----DLQERVLIRHHDYDQCFQ 396
89888103 321 MANLPPREIEVKDLFHSAGTG-KFKIAEGQWYRTQPDRVAFPYNALDGFPFYSELPSN----DILERVLVRTDNYDEIFQ 395
9626346  321 MANLPPREVSLKEFFHSSPDSAKFKIAEGQWYRTQPDRVAFPYNALDGFPFYSALPST----ELKDRVLVNTNNYDEIFQ 396
89888616 321 MANLPPREVSLKEFFHSSPDSAKFKIAEGQWYRTQPDRVAFPYNALDGFPFYSALPST----DLKQRVLVNTDNYDEIFQ 396
242346750 321 IGNLPPREISYQDLFRDGRPGIKIKVAESIWYRTHPDYVNYKYQLLEGFPFLDDAPGTtsgdDLQKAILIDHNDYNACFQ 400
89888655 321 MANLPPREVNMSQFFHSGSASAKFKIAEGQWYRMQPDRVALPYNYLDGFPFYSAIPSD----DIKQRVLVNTDNYDEVFQ 396
9626381  321 YGNLPPREISMKDVFRSGDSSKKFKIAEGQWYRYAPSYVSPAYHLLEGFPFIQEPPSG----DLQERVLIRHHDYDQCFQ 396
89888103 321 MANLPPREIEVKDLFHSAGTG-KFKIAEGQWYRTQPDRVAFPYNALDGFPFYSELPSN----DILERVLVRTDNYDEIFQ 395
9626346  321 MANLPPREVSLKEFFHSSPDSAKFKIAEGQWYRTQPDRVAFPYNALDGFPFYSALPST----ELKDRVLVNTNNYDEIFQ 396
89888616 321 MANLPPREVSLKEFFHSSPDSAKFKIAEGQWYRTQPDRVAFPYNALDGFPFYSALPST----DLKQRVLVNTDNYDEIFQ 396
242346750 321 IGNLPPREISYQDLFRDGRPGIKIKVAESIWYRTHPDYVNYKYQLLEGFPFLDDAPGTtsgdDLQKAILIDHNDYNACFQ 400
9625363  401 SQQLLQWNKQARYNVSVYRHMPTVRDSIMTS 431
89888655 397 SMQLAHWNMQTKFNCTIYRNMPTTRDSIMTS 427
9626381  397 SVQLLQWNSQVKFNVTVYRNLPTTRDSIMTS 427
89888103 396 SMQLAHWNMQTKFNTTVYRHMPTTRDGIMTS 426
9626346  397 SMQLAHWNMQTKFNINVYRHMPTTRDSIMTS 427
89888616 397 SMQLAHWNMQTKFNTTVYRHMPTTRDSIMTS 427
242346750 401 SQQLLQWNNQARYNVNVYRHIPTVRDSIMTS 431
89888655 397 SMQLAHWNMQTKFNCTIYRNMPTTRDSIMTS 427
9626381  397 SVQLLQWNSQVKFNVTVYRNLPTTRDSIMTS 427
89888103 396 SMQLAHWNMQTKFNTTVYRHMPTTRDGIMTS 426
9626346  397 SMQLAHWNMQTKFNINVYRHMPTTRDSIMTS 427
89888616 397 SMQLAHWNMQTKFNTTVYRHMPTTRDSIMTS 427
242346750 401 SQQLLQWNNQARYNVNVYRHIPTVRDSIMTS 431
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap