Conserved Protein Domain Family
Cyt_b-c1_8

?
pfam10890: Cyt_b-c1_8 
Cytochrome b-c1 complex subunit 8
This entry represents subunit 8 of the Cytochrome b-c1 complex.
Statistics
?
PSSM-Id: 371286
View PSSM: pfam10890
Aligned: 8 rows
Threshold Bit Score: 102.893
Threshold Setting Gi: 158274330
Created: 11-May-2020
Updated: 7-Aug-2020
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
XP_001420616 1 MAKVPARLRSVTYSLSPMRTGVMHGLFKDWASGMATRVkENAVDAGVFcALPLGATVWYALNYKENEKLEHRY 73 Ostreococcus lucimarinu...
XP_002503991 1 MGRSAVRLSEVVYTVSPMKTGVLGGLFKDWPKVMAKKI-GGWGDAFFFgVIPTVGVYQYAVNYKENEKQSHRY 72 Micromonas commoda
XP_001776082 1 MGKVPVRLKEVAYTISPYHQHVMTGLWKDIPYKLSKKFhENWVSAFTL-VVPIVGTYMYAENYRENEKLHHRY 72 Physcomitrella patens
XP_001762022 1 MGKVPVRLKEVTYSLSPCHQHIWRGLLHDVRYKTMKRFnDNWVSALFL-LVPVLGSYGYAEAYREREKLHHRH 72 Physcomitrella patens
XP_006344090 1 MGKQPVKLKAVVYALSPFQQKIMPGLWKDLPGKIHHKVsENWISATLL-LGPLVGTYSYVQHFLEKEKLEHRY 72 potato
XP_015644404 1 MGKTPVRMKAVVYALSPFQQKVMPGLWKDITTKIHHKVsENWISATLL-LAPIVGTYEYAMYYKEQEKLSHRY 72 Japanese rice
EDP00113   4 RQNIP--LREILYQLSPYQQDVIRQTFTNAPKTFLRFFkEKGVGLATF-GVLFFGIKGYTEHEMHQERLAERY 73 Chlamydomonas reinhardtii
XP_002986781 12 PGVVAVRLREVVYTLSPNHLKIMPGLWKDLPEKIKHKL-ENWHYGVLV-AVGFYGPVWFCKHSVHQRELSHRD 82 Selaginella moellendorffii
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap