Conserved Protein Domain Family
P30

?
pfam07390: P30 
Mycoplasma P30 protein
This family consists of several P30 proteins which seem to be specific to Mycoplasma agalactiae. P30 is a 30-kDa immunodominant antigen and is known to be a transmembrane protein.
Statistics
?
PSSM-Id: 369342
View PSSM: pfam07390
Aligned: 4 rows
Threshold Bit Score: 170.07
Threshold Setting Gi: 640837487
Created: 21-May-2020
Updated: 7-Aug-2020
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
WP_011949521    116 GSKNEGDKVIAGKEAIYKDI--DFDISKVKITIDKKDLKDEDLISP---KKGSHKQLFFNTYKDKTKVSGk-LEKDQKPW 189 Mycoplasm...
ENY70181      44 KSKKVGDKVDKHDKVTYQDLseSINLDGITVDIDWSMFKSGNFIVSkykKEGSIGQIFISTYNGKTTIHG--KSNTNKPF 121 Mycoplasm...
umc-mjc:MCFN_01975 44 LANQTVPNKNNDNRATYKDL--LFDESEVKLEFTNTKIND-DILTS---KKDNGLQVFFNSYSNVVALYGtkKTPEQKPW 117 Mycoplasm...
WP_038561767    60 KNSAEGYEYKAKNQVVAVAT-------KFGISAESLSFESKNTMTAlvtKKAT---VFSTTKDGVIQLVQ--VKNNKTPA 127 Mycoplasm...
WP_011949521    190 GGIAIGSVTGLPKNYSIANADSPLYiskkdkkGTAK----PNGFVNVEK-DGGNLKIKFRFFKFNKGGN-STVSTKVYEA 263 Mycoplasm...
ENY70181      122 EGVLLGTITGLPKNFAITNAENPIY-------KEGK----SSGFIDLFK-EGDKIKFKFRFHKYNGKGTdPNISTQVFEA 189 Mycoplasm...
umc-mjc:MCFN_01975 118 EAPKIATISGL-DSYLLTNDKEPIYikk-dkkKPDKhylnNSGYLNVTKnDAGKYVVKFRLFKKEAKGA-VSISTQIYEM 194 Mycoplasm...
WP_038561767    128 DGPIIGIVKGLPQGITLTKDSNPVYnd---rnNQNK----ESGFLKVKK-KDGKFEIKFRLFKKDADGK-IQVSTELYTL 198 Mycoplasm...
WP_011949521    264 IIS 266 Mycoplasma agalactiae
ENY70181      190 TIE 192 Mycoplasma bovigenitalium 51080
umc-mjc:MCFN_01975 195 VLN 197 Mycoplasma californicum
WP_038561767    199 TLD 201 Mycoplasma californicum
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap