Conserved Protein Domain Family
HC2

?
pfam07382: HC2 
Histone H1-like nucleoprotein HC2
This family contains the bacterial histone H1-like nucleoprotein HC2 (approximately 200 residues long), which seems to be found mostly in Chlamydia. HC2 functions in DNA condensation, although it has been suggested that it also has other roles.
Statistics
?
PSSM-Id: 369339
View PSSM: pfam07382
Aligned: 8 rows
Threshold Bit Score: 90.9934
Threshold Setting Gi: 81312805
Created: 11-May-2020
Updated: 7-Aug-2020
Structure
?
Aligned Rows:
PubMed ReferencesClick to see Conserved Features Help

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
AAA23130         1 MLGVQK--KRSTRKTAARktVVRKPa------AKKTAAKKAP----VRKVAAKKTVARKTVAKKTVAARKPVAkkatakk 68 Chla...
CRI53323         1 MIGAQK--KQSGKKTASR--AVRKP-------AKKVAAKRTVkkatVRKTAVKKPAVRKTAAKKTVAKKTTAK------- 62 Chla...
M.massiliensis:mma_2977  1 MATAAK--KPAAKKPAAKkaAAKKPaaakkpvAKKAAAKKPV----AKKAAAKKPVAKKAVAKKVVAKKKPVAkkaaakk 74 Jant...
Q7VUT9          1 MATAKKaaKKAVKKPAAKkaAAKKAt-----pAKKAAVKKVA----VKKVAAKKPAVKK------VAAKKPAAkkvakka 65 Bord...
WP_004536238       1 MALAKK--KPAAKKAAAKkvVAKKAa-----pAKKAAVKKVA----AKKVAVKKVAAKKAAPAKKVAAKKVAAkkaaakk 69 Burk...
Q5L680          1 MLGVQK--KRSSKKTATK--AVRKP-------ARKATAKKTA----TRKPAVKK-AVRKTAAKKATVRKTVSK------- 57 Chla...
Q254C1          1 MLGVQK--KRSSKKTATK--AVRKP-------ARKAAAGKTV-----RKTVAKKTTARKTVRKTTTARKTVAKkaattrk 64 Chla...
Q823J8          1 MLRVQK--KRSSKKTATK--AVRKP-------AKKAATRKPV----ARKTVAKKTTARKTVRKATTA------------- 52 Chla...
AAA23130         69 apvrkavakk---------tvarktvakktvaarkPVAKKATAKKAPVRKVAAKKTVaRKTVAKKtvAARKPVAKKAT-A 138 Chla...
CRI53323         63 -----------------------------------RTVRKTVAKKPAVKKVAAKRVV-KKTVAKK--TTAKRAVRKTV-A 103 Chla...
M.massiliensis:mma_2977 75 pvvkk-------------------avakkvvakkkPVAKKAAAKKPVAKKAVAKKVVaKKKPAAKkaAAKKPAAKKAV-A 134 Jant...
Q7VUT9          66 v--------------------------akkavakkAVAKKAVAKKAVAKKAVAKKAVaKKAPAKKa-VAKKAVAKKAV-A 117 Bord...
WP_004536238       70 vavk--------------------kvaakkvaakkAPAKKAAAKKVAVKKVAAKKVAaKKVAAKKaaPAKKAAAKKAApA 129 Burk...
Q5L680          58 -----------------------------------MTVRKTVAKKATAKKTATRKPAaRKTV-------RKTAAKTA--- 92 Chla...
Q254C1          65 pavkkaaasrkpaakkattrkpvakkvatrkpavrKTVRKTVAKKTTARKTVRKTTTaRKTVAKKaaTTRKPAVKKA--- 141 Chla...
Q823J8          53 --------------------------------------RKTVAKKTTARKTVRKATTaRKTVAKKt-VAKKPAVRKT--- 90 Chla...
AAA23130        139 KKAPVRKAV-AKKTVAKRVASTkkssva-vkagvCMKKHKHTAACGRVAASGVKVcASAAKRKMNPnrsrtAHSWRQQLM 216 Chla...
CRI53323        104 KKPVARKTT-VAKGSPKKAAACal---------aCHKNHKHTSSCKRVCSSTATR-KHGSKSRVRT-----AHGWRHQLI 167 Chla...
M.massiliensis:mma_2977 135 KKAVAKKPA-AKKAAAKKPAAKpaakkaaakkpvAKKPAAKKAAPKKPAAKPAAVaAPAVKTVLNP-----AAAWP---F 205 Jant...
Q7VUT9         118 KKAVAKKAV-AKKAVAKKAP-------------------AKKAAPKKPATPPSTAaAPGAKTALNP-----AASWP---F 169 Bord...
WP_004536238      130 KKAAAKKAApAKKAAAKKAA--------------PKKAVVKKAAPATTASTASVApASGVKTALNP-----AAAWP---F 187 Burk...
Q5L680          93 ---ATRKPA-ARKAVAKPAMS-------------CHKHHKHTASCQRVCASSAKR-RCGSKSRVRT-----AHGWRQQLM 149 Chla...
Q254C1         142 --AASRKPA-ARKAVAKPALST------------CHKHHKHTAACKRVCSSSATR-RCGSKSRVRT-----AHGWRQQLM 200 Chla...
Q823J8          91 ---TARKPA-ARKAIAKPAIS-------------CHKNHRHSAACKRVCSSSAKR-RCGSKSRVRT-----AHGWRQQLM 147 Chla...
AAA23130        217 KLVAR 221 Chlamydia trachomatis
CRI53323        168 KMMSR 172 Chlamydia pneumoniae
M.massiliensis:mma_2977 206 PTGTR 210 Janthinobacterium sp. Marseille
Q7VUT9         170 PTGGR 174 Bordetella pertussis
WP_004536238      188 PTGSR 192 Burkholderia pseudomallei
Q5L680         150 KLVSR 154 Chlamydia abortus
Q254C1         201 KLVAR 205 Chlamydia felis Fe/C-56
Q823J8         148 KLVSR 152 Chlamydia caviae
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap