Conserved Protein Domain Family
Lipoprotein_10

?
pfam03202: Lipoprotein_10 
Putative mycoplasma lipoprotein, C-terminal region
Statistics
?
PSSM-Id: 397355
Aligned: 16 rows
Threshold Bit Score: 141.339
Threshold Setting Gi: 502618482
Created: 11-May-2020
Updated: 7-Aug-2020
Structure
?
Aligned Rows:
Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
P75493    634 ITQGPNIIGIHANEKENAETQKFVDWFLNTEVDWPAKenssNKQDQQNSTK---KQTAAEFFVESASYILPLKEIFenke 710 Mycoplasma pneu...
Q7NC49    601 ITQGPSLIGIHANEKEDLQTKRFINWLIKGNINIPARt--nAEGRETSPAY---QGTPLNYLIAKASYILPTREFL---- 671 Mycoplasma gall...
WP_012751231 557 ISQGPDLIGIHANKEEDEATKVFVNWFLTAQVQYPAS-----LSKNEKKTK---TMTGIDFWTQNTSYITPFKETF---- 624 Mycoplasma conj...
WP_012855355 561 ILQGPSVIPVHANKREDKATKLFINWMYTQPLNNLELykvdSKGKKINVQRfpdGTKAIDAFNIFSGYISPTTKFL---- 636 Mycoplasma hominis
WP_015287217 724 YVQGPSLIGVKANDVDDEATRAFVKWLISSTKKINTA------DDGKQKEE---KYTPLEFLQNTAGYITAVKDLDkk-- 792 Mycoplasma cynos
Q4A6C1    618 yLQGPSLIGIKANEVDDAATRAFVHWLVTSKKEYTFF------KDDSKSTV---TATPSLFFQKQMSYVMPTSDFQnsvs 688 Mycoplasma syno...
Q4A675    621 yVQGPSLIGIHSNEAGNNATRLFLKWLLSNKKLNFDA---------TDATK---METAIEYFQRKVGYVTPTTEFSkp-- 686 Mycoplasma syno...
WP_015083994 614 tFQGPGLIGIHANKEEDLATANFLKWFISEKQSFKYK----EKEGEPEKTF---QGTANEYLGFRGNYLAPTNDNLss-- 684 Mycoplasma hyor...
P75594     2 MTQGPNLIGIHTNTKENEETQKFVNWFLNTSLTWDNN-------------E---SKTPAQYFTESASYILPLKETFtgsn 65 Mycoplasma pneu...
P75376    616 TVQGPSIIGVHANAKENAETQKFINWFINQKETWPEN----SKGNKNGQNG---QMTAAQYFAKSSGYVLPYSETF---- 684 Mycoplasma pneu...
P75493    711 kkentsnsdKNKSSSQRKNTYAEKALELFQQ-ISK--DEIVSYSDPSDFRSGKFRDGIGSNFNAAVS 774 Mycoplasma pneumoniae M129
Q7NC49    672 ---------NNPKNEQTNNPYQKIATHVFKS-ILDdpNNYVPYIDAPDFRSGSFRQSLDSTLVSANS 728 Mycoplasma gallisepticum
WP_012751231 625 ---------ENTKFATDRNLGKRVSWEQFKKfFGQneSNYNLIYDAADSQSASFRSGLRSAFDSVQS 682 Mycoplasma conjunctivae
WP_012855355 637 ---------SQDAKNVTKNIAEEVAFTNFKH-LINegSIYKPADDVATRRSGQLRDAIKQAARSILS 693 Mycoplasma hominis
WP_015287217 793 -------pdNYVKNIAWRNKYLEIAFKQFKD-TVKn-ENHVIFEEPAGLQSDAFRKQIGSAWETVqa 850 Mycoplasma cynos
Q4A6C1    689 -----dktfDSGKNSRTDNPFLENALQVFKN-AAKdqANWTTYESPGSEKGDAFRNSVESAFKNLIN 749 Mycoplasma synoviae 53
Q4A675    687 --------aTKQIFEGLKNPYALSAYNQFLL-VSTdpDKNIAYYSPGTTLQNEFRSGINSQFSTVQN 744 Mycoplasma synoviae 53
WP_015083994 685 --------nPDDSSKFPQNRLFKLLFNTFQN-VKLhpEENVVFSEPAGSLSGELRTNITKAFISysn 742 Mycoplasma hyorhinis
P75594    66 n----kgqsGKNDGKNSNNTFKAKALELFKE-QSE--NKIVGYSDPSDFRGGKFRESIGSAFNATVN 125 Mycoplasma pneumoniae M129
P75376    685 -----------TKQSEDEHSTTKDAYKILKD-VND--GKLVGYSDPSDFRSGKFRDTIVAAFSGAVS 737 Mycoplasma pneumoniae M129
| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap